Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

İ Ç İ N D E K İ L E R I-KURULUŞUN GENEL TANIMI a) GÖREVLERİ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "İ Ç İ N D E K İ L E R I-KURULUŞUN GENEL TANIMI a) GÖREVLERİ"— Sunum transkripti:

1 İ Ç İ N D E K İ L E R I-KURULUŞUN GENEL TANIMI a) GÖREVLERİ b) TEŞKİLAT YAPISI c) KADRO VE PERSONEL DURUMU ç) BİNA/LOJMAN VE DİĞER TESİS DURUMU d) ARAÇ-MAKİNE PARKI VE TEÇHİZAT DURUMU II- DEFTERDARLIĞIMIZCA YAPILAN ÇALIŞMALAR a) PERSONEL ÇALIŞMALARI b) BÜTÇE GELİRLERİ 1-Mükellef Sayıları 2-Genel Bütçe Gelirleri 3-Gelir Vergisi 4-Vergi İnceleme ve Denetim Çalışmaları 5-Takdir ve Uzlaşma Komisyonu Çalışmaları c) BÜTÇE GİDERLERİ ç) MİLLİ EMLAK d) HAZİNE DAVALARI III- SONUÇ TALEP VE ÖNERİLERİMİZ IV- EK TABLOLAR LİSTESİ V- EK TABLOLAR

2 I- KURULUŞUN GENEL TANIMI
A -GÖREVLERİ : Defterdarlığımız, kamu hizmetlerini gerçekleştirmek ve ihtiyaç duyulan kaynakları sağlamak için, merkezi idarenin gelirlerini toplamak, harcamaları etkin, şeffaf ve tasarruf anlayışıyla yapmak, sahip olduğu malları ekonomik olarak idare etmek ve devletin hukuk danışmanlığını yerine getirmek, hazine davalarını takip etmek, merkez ve taşradan sorulan soruları cevaplandırmak, kanuna aykırı hareketi görülenler hakkında takibatta bulunmak, atamaları İl’e ait merkez ve bağlı ilçeler maliye memurlarının sicillerini tutturmak gibi çok önemli görevleri üstlenmiştir.

3 B - TEŞKİLAT YAPISI : Maliye Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkındaki 178 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Maliye Bakanlığının illerdeki teşkilatı “Defterdarlık” olarak örgütlenmiştir. Defterdarlık olarak örgütlenen Maliye Bakanlığının il teşkilatı başında “Defterdar” ve Defterdara bağlı Defterdar Yardımcısı, Muhakemat, Muhasebe, Saymanlık, Milli Emlak ve Personel Müdürlükleri ile Milli Emlak, Muhasebe Denetmenlikleri ve Malmüdürlüklerinden oluşmaktadır Vergi Daireleri ile Gelir Müdürlükleri 5345 Sayılı kanunla Gelir İdaresi Başkanlığına bağlanmıştır. Ancak Vergi Dairesi Başkanlığı kurulmayan illerde gelir birimleri Defterdarlıklara bağlı olarak faaliyetini sürdürmektedir. Defterdarlığımız Muhasebe, Sağlık Kurumları Döner Sermaye Saymanlığı, Milli Emlak, Personel ve Vergi Dairesi Müdürlüklerinde asil müdürler görev yapmakta olup, Gelir Müdürlüğü görevi Vergi Dairesi Müdür Yardımcısı tarafından vekâleten yürütülmektedir. Düziçi, Sumbas, Toprakkale Malmüdürlüklerimiz asil, Bahçe, Hasanbeyli, Kadirli Malmüdürlüklerimiz vekil müdürler tarafından yürütülmektedir.

4 Muhasebe Denetmenliği Defterdar Yardımcısı
MERKEZ BİRİMLERİ Muhasebe Denetmenliği Defterdar Yardımcısı Vergi Dairesi Müdürlüğü Muhasebe Müdürlüğü Milli Emlak Denetmenliği Gelir Müdürlüğü Hazine Avukatlığı Personel Müdürlüğü Sağ. Kur. D.S.S. Müd. İLÇE BİRİMLERİ Bahçe Malmüdürlüğü Hasanbeyli Malmüdürlüğü Kadirli Malmüdürlüğü Kadirli V.D. Müdürlüğü Düziçi Malmüdürlüğü Toprakkale Malmüdürlüğü Sumbas Malmüdürlüğü Milli Emlak Müdürlüğü DEFTERDAR

5 ATAMA ŞEKLİNE GÖRE PERSONELİN DURUMU (30.06.2009)
C –KADRO VE PERSONEL DURUMU : İl düzeyinde Defterdarlığımızda 377 kadro mevcuttur. Bu kadroların 327 adedi dolu 50 adedi ise açık bulunmaktadır. Bakanlık atamalı 35 adet kadronun 32 adedi dolu, 3 adedi ise açık bulunmaktadır. Valilik atamalı 342 kadronun 295 adedi dolu, 47 adedi açık bulunmaktadır. İlçelerdeki 185 adet kadronun 155 adedi dolu, 30 adedi ise açık bulunmaktadır Toplam kadroların dolu-boş durumuna göre bir oranlama yapıldığında % 13.27’si açık bulunmaktadır. Defterdarlığımızda açık bulunan kadrolar KPS sınavı ve naklen atamalarla doldurulmaya çalışılmaktadır. tarihi itibariyle 336 personelimiz mevcut iken, tarihi itibariyle bu sayı 327’e düşmüştür. Buna karşılık iş hacmimiz her yıl artmaktadır. Açık bulunan kadroların hizmetin daha verimli yürütülmesi bakımından doldurulması gerekmektedir. ATAMA ŞEKLİNE GÖRE PERSONELİN DURUMU ( ) ATAMA ŞEKLİ DOLU KADRO BOŞ KADRO KADRO MEVCUDU DOLULUK ORANI % Bakanlık Atamalı 32 3 35 91.42 Valilik Atamalı 295 47 342 86.25 TOPLAM 327 50 377 86.73

6 MEVCUT KADROLARIN FİİLEN ÇALIŞAN PERSONEL KARŞISINDAKİ DURUMU
BİRİMİ KADRO MEVCUDU PERSONEL MEVCUDU BOŞ KADRO Defterdar 1 Defterdar Yardımcısı Personel Müdürlüğü 38 27 11 Muhasebe Müdürlüğü 21 18 3 Milli Emlak Müdürlüğü 16 2 Gelir Müdürlüğü 7 Hazine Avukatlığı 6 Vergi Dairesi Müdürlüğü 91 89 Sağlık Kurumlan DSS Müd. 5 Muhasebe Denetmenliği Milli Emlak Denetmenliği TOPLAM 192 172 20 MEVCUT KADROLARIN FİİLEN ÇALIŞAN PERSONEL KARŞISINDAKİ DURUMU BİRİMİ KADRO MEVCUDU PERSONEL MEVCUDU BOŞ KADRO Bahçe Malmüdürlüğü 22 17 5 Düziçi Malmüdürlüğü 36 29 7 Hasanbeyli Malmüdürlüğü 14 9 Kadirli V.D. Müdürlüğü 65 64 1 Kadirli Malmüdürlüğü 24 16 8 Sumbas Malmüdürlüğü 12 10 2 Toprakkale Malmüdürlüğü TOPLAM 185 155 30

7 Memurların Öğrenim Durumlarına Göre Dağılımı
ÖĞRENİM DURUMLARI CİNSİYET TOPLAM KADIN ERKEK İlkokul - 1 Ortaokul 3 Lise 30 92 122 İki Yıllık Yüksek Öğrenim 33 57 90 Üç Yıllık Yüksek Öğrenim Dört Yıllık Yüksek Öğrenim 34 77 111 Beş Yıllık Yüksek Öğrenim Altı Yıllık Yüksek Öğrenim 97 230 327

8 Ç-BİNA, LOJMAN, DİĞER SOSYAL VE YARDIMCI TESİSLERİN DURUMU:
a)- Merkezde Bina Durumu Defterdarlığımız hizmet binası, Rauf bey Mahallesinde bulunan Yeni Hükümet Konağı kompleksi içerisinde kendi binasında hizmet vermekte olup, 3. Katta; Defterdarlık Makamı, Defterdar Yardımcıları, Denetim Odası, Personel Müdürlüğü ve Eğitim Salonu, 2. Katta; Muhasebe Müdürlüğü, Milli Emlak Müdürlüğü ve Hazine Avukatlığı, 1. Katta; Vergi Dairesi Müdürlüğü, Zemin Katta; Gelir Müdürlüğü, Hesap Uzmanı ve Vergi Denetmenleri Odası, Vergi Dairesi Müdürlüğü Servisleri, Güvenlik Odası ve Santral, Bodrum Katta; Birimlerimizin Arşivleri, Bulunmaktadır.

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18 b)- İlçelerde Bina Durumu
Bahçe Malmüdürlüğü : İlçede eski tip Hükümet Konağı mevcut olup, Malmüdürlüğü faaliyetini aynı binada sürdürmektedir. Hükümet Konağı, kısa dönem için ihtiyacı karşılayabilecek durumdadır.

19 Düziçi Malmüdürlüğü : Malmüdürlüğü, Hükümet Konağında bulunmakta olup, faaliyetini aynı binada sürdürmektedir. Hükümet Konağı ihtiyacı karşılayabilecek durumdadır

20 Hasanbeyli Malmüdürlüğü :
İlçede Hükümet Konağı bulunmadığından, Malmüdürlüğü İlçe Belediye Başkanlığına ait bir binada kiralık olarak hizmet vermektedir. Çalışma alanı hizmete cevap vermektedir.

21 Kadirli İlçesi 1-Kadirli Malmüdürlüğü İlçe Hükümet Konağında faaliyetini sürdürmekte olup, çalışma alanı ihtiyacı karşılayabilecek durumdadır.

22 2-Kadirli Vergi Dairesi Müdürlüğü
Hazineye ait bina mevcut olduğundan faaliyetini burada sürdürmektedir.

23 Sumbas Malmüdürlüğü : İlçede Hükümet Konağı bulunmadığından, Malmüdürlüğü İlçe Belediye Başkanlığına ait kiralık binada hizmet vermektedir. Çalışma alanı ihtiyaca cevap vermemektedir.

24 Toprakkale Malmüdürlüğü :
İlçede Hükümet Konağı bulunmadığından, Malmüdürlüğü mülkiyeti hazineye ait binada hizmetini sürdürmektedir.

25 DİĞER KAMU KURUMLARINA
c)- Lojman Durumu Defterdarlığımıza Ait Merkez ve İlçelerdeki Lojman Durumu: LOJMAN LİSTESİ İLÇELER GÖREV TAHSİSLİ SIRA TAHSİSLİ HİZMET TAHSİSLİ TOPLAM KALORİFERLİ SOBALI DİĞER KAMU KURUMLARINA AİT LOJMANLAR GENEL TOPLAM Merkez 11 234 245 Bahçe 1 31 32 Toprakkale 10 Düziçi 2 124 126 Hasanbeyli Kadirli 6 17 81 98 Sumbas 14 19 504 535 ç) - Diğer Sosyal ve Yardımcı Tesisler Durumu Defterdarlığımıza bağlı diğer sosyal ve yardımcı tesisler bulunmamaktadır

26 D -ARAÇ-MAKİNE PARKI VE TEÇHİZAT DURUMU
İlimiz Defterdarlığına tahsisli araç sayısı 11 olup bunlardan biri 2005 model Toyota marka binek otomobil, biri 1999 model Mazda marka Pikap, biri 2001 model Ford marka minibüs, biri 1993 model Ford marka minibüs, biri 1987 model Ford marka minibüs, biri 1988 model Dodge Marka Pikap, 1990 model Renault marka binek otomobil, biri 1984 model Renault marka Binek otomobil, biri 1996 model Doğan SLX marka binek otomobil, 1994 model Şahin marka binek otomobil ve 2000 model Ford marka minibüs araçlar mevcut olup bu araçlardan 2’sinin hurdaya ayrılma işlemi devam etmekte olup, ekonomik ömrünü doldurduğundan bakım onarım maliyeti aracın kendi maliyetinden yüksek olduğundan yeni model araçlarla değiştirilmesi gerekmektedir.

27 DEFTERDARLIĞIMIZA TAHSİSLİ ARAÇLARIN LİSTESİ
İLÇESİ CİNSİ MARKA MODEL PLAKA NO HANGİ BİRİME AİT OLDUĞU ARACI KULLANAN BİRİM ÇALIŞMA DURUMU Merkez Otomobil Toyota 2005 80 EZ 657 Defterdarlık Makamına Defterdarlık Makamı Faal Pikap Mazda 1999 80 AS 529 Def. Milli Emlak Md. Defterdarlık Milli Emlak, Muhasebe ve Personel Müdürlüğü Minibüs Ford 2001 80 EL 829 Def. Gelir Müdür. Def. Gelir Müd. 1993 80 EL 830 Def. Vergi Dairesi Md. Def. Vergi Dairesi Müd. Kadirli 1987 80 AR 563 Hurda Milli Emlak Müd. Hurda Dodge 1988 80 KH 655 Kadirli Vergi Dairesi Müd. Hurda Gelir Müd. Toprakkale Renault 1990 80 ER 182 Defterdarlık Personel Müd. Toprakkale Malmüdürlüğü Düziçi 1984 80 DA 010 Düziçi Malmüdürlüğü Hasanbeyli Doğan 1996 80 BA 104 Hasanbeyli Malmüd. Hasanbeyli Malmüdürlüğü Şahin 1994 80 AH 033 Kadirli Malmüdürlüğü 2000 80 AJ 880 Defterdarlık Gelir Müdürlüğü

28 II – DEFTERDARLIĞIMIZCA YAPILAN ÇALIŞMALAR
A- Personel Çalışmaları Defterdarlığımızca Gelir personeline – tarihleri arasında 187 personele Mükellef Hizmetleri Temel Teknikleri Eğitimi verilmiştir. Gider birimleri personeline – tarihleri arasında karma olarak 20 personelimize Hizmet İçi Eğitim verilmiştir. Milli Emlak Mevzuatına ilişkin Mesleki Geliştirme eğitimi kapsamında 24 Milli Emlak personeline – tarihleri arasında bilgi tazeleme eğitimi verilmiştir.

29 B – BÜTÇE GELİRLERİ . 1 – Mükellef Sayıları
2009 yılı Haziran ayı sonu itibariyle il düzeyinde sürekli yükümlülük gerektiren toplam adet mükellefimiz bulunmaktadır. Bu mükelleflerden adedi Gerçek Gelire tabi, adedi Basit Usule tabi, adedi Kurumlar Vergisi mükellefi, adedi ise KDV ne tabidir. OSMANİYE İLİ MERKEZ VE BAĞLI İLÇE BİRİMLERİNDE BULUNAN VERGİ DAİRELERİ VE MALMÜDÜRLÜKLERİ İTİBARİYLE MÜKELLEF SAYILARI BİRİMİN ADI GELİR VERGİSİ (GERÇEK) KURUMLAR VERGİSİ GELİR (BASİT) KDV TOPLAM POTANSİYEL Vergi Dairesi Müdürlüğü 4.548 1.048 2.497 4.992 13.085 Bahçe Malmüdürlüğü 241 82 372 389 1.084 5.796 Düziçi Malmüdürlüğü 929 170 1.092 987 3.178 29.429 Hasanbeyli Malmüdürlüğü 42 12 68 46 168 1.176 Kadirli Vergi Dairesi Müdürlüğü 1.748 219 2.615 1.727 6.309 47.307 Sumbas Malmüdürlüğü 41 4 192 55 292 1.567 Toprakkale Malmüdürlüğü 130 25 155 146 456 3.066 7.679 1560 6.991 8.342 24.572

30 2 – Genel Bütçe Gelirleri:
Haziran 2009 ayı sonu itibariyle İl genelinde ,38 TL. Genel Bütçe Gelirleri tahakkuku gerçekleştirilmiştir. Tahakkuk eden bu miktarın ,35 TL. si tahsil edilmiştir. Tahsilât oranımız % 45,54 olarak gerçekleşmiştir.

31 OSMANİYE GENELİ TAHAKKUK VE TAHSİLÂT TOPLAMI VE NISBETI (30. 06
OSMANİYE GENELİ TAHAKKUK VE TAHSİLÂT TOPLAMI VE NISBETI ( TARİHİ İTİBARİYLE) VERGİ GELİRLERİ TOPLAMI BİRİMİN ADI TAHAKKUK TAHSİLÂT NİSBET Muhasebe Müdürlüğü ,71 100 Vergi Dairesi Müdürlüğü ,00 ,02 49,60 Düziçi Malmüdürlüğü ,10 ,43 39,62 Bahçe Malmüdürlüğü ,43 ,85 49,16 Hasanbeyli Malmüdürlüğü ,11 ,77 56,81 Kadirli Vergi Dairesi Müdürlüğü ,10 ,98 47,34 Kadirli Malmüdürlüğü ,73 Sumbas Malmüdürlüğü ,52 ,95 52,31 Toprakkale Malmüdürlüğü ,59 ,05 37,46 TOPLAM ,29 ,49 51,94

32 VERGİ DIŞI GELİRLER TOPLAMI SERMAYE GELİRLERİ TOPLAMI
BİRİMİN ADI TAHAKKUK TAHSİLÂT NİSBET Muhasebe Müdürlüğü ,52 100 Vergi Dairesi Müdürlüğü ,33 ,86 20,74 Düziçi Malmüdürlüğü ,00 ,33 24,19 Bahçe Malmüdürlüğü ,45 ,13 26,88 Hasanbeyli Malmüdürlüğü ,30 48.341,28 31,98 Kadirli Vergi Dairesi Müdürlüğü ,39 ,75 36,91 Kadirli Malmüdürlüğü ,02 Sumbas Malmüdürlüğü ,57 62.299,32 9,96 Toprakkale Malmüdürlüğü ,45 52.306,59 32,74 TOPLAM ,03 ,80 26,64 SERMAYE GELİRLERİ TOPLAMI BÎRİMİN ADI TAHAKKUK TAHSİLÂT NİSBET Muhasebe Müdürlüğü ,33 ,07 100 Vergi Dairesi Müdürlüğü ,28 ,03 12,89 Düziçi Malmüdürlüğü ,55 Bahçe Malmüdürlüğü 0,00 Hasanbeyli Malmüdürlüğü 10.063,59 1.063,59 10,57 Kadirli Vergi Dairesi Müdürlüğü ,00 ,25 8,34 Kadirli Malmüdürlüğü ,80 Sumbas Malmüdürlüğü 4.278,74 5.223,74 122,09 Toprakkale Malmüdürlüğü 5.985,00 TOPLAM ,03 ,03 23,01

33 GENEL TOPLAM BİRİMİN ADI TAHAKKUK TAHSİLAT NİSBET Muhasebe Müdürlüğü
11,395,240.33 100.00 Vergi Dairesi Müdürlüğü 116,784,775.61 49,455,826.91 42.35 Düziçi Malmüdürlüğü 18,609,651.65 6,872,379.31 36.93 Bahçe Malmüdürlüğü 5,841,235.88 2,564,080.98 43.90 Hasanbeyli Malmüdürlüğü 465,190.00 236,069.64 50.75 Kadirli Vergi Dairesi Müdürlüğü 39,215,024.49 15,771,123.98 40.22 Kadirli Malmüdürlüğü 2,891,370.55 Sumbas Malmüdürlüğü 1,461,416.83 502,545.01 34.39 Toprakkale Malmüdürlüğü 1,604,356.04 597,132.64 37.22 TOPLAM 198,268,261.38 90,285,769.35 45.54

34 30.06.2009 SONU İTİBARİYLE GELİR VERGİSİ TAHAKKUK VE TAHSİLAT DURUMU
Vergi gelirleri içinde büyüklük itibariyle ilk sırada bulunan Gelir Vergisinin tarihi itibariyle tahakkuku ,19 TL, tahsilâtı ,54 TL ve tahsilât oranı % 58.17’dür. SONU İTİBARİYLE GELİR VERGİSİ TAHAKKUK VE TAHSİLAT DURUMU BİRİMİN ADI TAHAKKUK TAHSİLAT NİSBET % Muhasebe Müdürlüğü 7,055,246.73 100.00 Vergi Dairesi Müdürlüğü 36,203,736.28 20,103,510.58 55.53 Düziçi Malmüdürlüğü 6,881,089.32 2,913,052.61 42.33 Bahçe Malmüdürlüğü 1,288,524.73 497,419.32 38.60 Hasanbeyli Malmüdürlüğü 232,448.54 137,253.42 59.05 Kadirli Vergi Dairesi Müdürlüğü 14,410,134.34 7,242,704.22 50.26 Kadirli Malmüdürlüğü 1,813,150.24 Sumbas Malmüdürlüğü 560,777.20 337,326.89 60.15 TOPLAM 69,466,815.19 40,409,411.54 58.17

35 30.06.2009 SONU İTİBARİYLE KURUMLAR VERGİSİ TAHAKKUK VE TAHSİLAT DURUMU
BİRİMİN ADI TAHAKKUK TAHSİLAT NİSBET % Muhasebe Müdürlüğü 0.00 0,00 Vergi Dairesi Müdürlüğü 5,230,819.99 2,921,756.94 55.86 Düziçi Malmüdürlüğü 612,617.01 184,298.59 30.08 Bahçe Malmüdürlüğü 1,191,759.18 875,221.38 73.44 Hasanbeyli Malmüdürlüğü 2,854.95 1,489.92 52.19 Kadirli Vergi Dairesi Müdürlüğü 729,434.14 364,377.93 49.95 Kadirli Malmüdürlüğü Sumbas Malmüdürlüğü 5,952.65 4,030.96 67.72 TOPLAM 7,873,096.76 4,428,302.40 56.25

36 30.06.2009 SONU İTİBARİYLE KATMA DEĞER VERGİSİ TAHAKKUK VE TAHSİLAT DURUMU
BİRİMİN ADI TAHAKKUK TAHSİLAT NİSBET % Muhasebe Müdürlüğü 86,933.73 100.00 Vergi Dairesi Müdürlüğü 17,850,748.20 7,864,798.85 44.06 Düziçi Malmüdürlüğü 1,162,692.88 348,418.46 29.97 Bahçe Malmüdürlüğü 980,450.82 440,174.84 44.90 Hasanbeyli Malmüdürlüğü 3,286.08 1,859.78 56.60 Kadirli Vergi Dairesi Müdürlüğü 3,352,978.16 1,503,006.18 44.83 Kadirli Malmüdürlüğü 20,378.40 Sumbas Malmüdürlüğü 122,711.53 20,684.45 16.86 TOPLAM 23,654,915.47 10,314,147.32 43.60

37 30.06.2009 SONU İTİBARİYLE DİĞER VERGİ GELİRLERİ TAHAKKUK VE TAHSİLAT DURUMU
BİRİMİN ADI TAHAKKUK TAHSİLAT NİSBET % Muhasebe Müdürlüğü 2,071,494.98 100.00 Vergi Dairesi Müdürlüğü 28,989,021.53 12,897,554.65 44.49 Düziçi Malmüdürlüğü 5,568,107.89 2,190,458.77 39.34 Bahçe Malmüdürlüğü 1,000,097.70 380,150.31 38.01 Hasanbeyli Malmüdürlüğü 65,370.54 32,081.65 49.08 Kadirli Vergi Dairesi Müdürlüğü 9,881,735.46 4,320,896.65 43.73 Kadirli Malmüdürlüğü 361,680.09 Sumbas Malmüdürlüğü 142,149.14 72,979.65 51.34 TOPLAM 48,322,163.60 22,451,370.96 46.46

38 30.06.2009 SONU İTİBARİYLE VERGİ DIŞI NORMAL GELİRLER TAHAKKUK VE TAHSİLAT DURUMU
BİRİMİN ADI TAHAKKUK TAHSİLAT NİSBET % Muhasebe Müdürlüğü 2,268,498.62 100.00 Vergi Dairesi Müdürlüğü 28,510,449.61 6,069,999.92 21.29 Düziçi Malmüdürlüğü 4,385,144.55 1,236,150.88 28.19 Bahçe Malmüdürlüğü 1,380,403.45 371,115.13 26.88 Hasanbeyli Malmüdürlüğü 161,229.89 49,404.87 30.64 Kadirli Vergi Dairesi Müdürlüğü 10,840,742.39 2,340,139.00 21.59 Kadirli Malmüdürlüğü 696,161.82 Sumbas Malmüdürlüğü 629,826.31 67,523.06 10.72 TOPLAM 49,038,204.09 13,157,284.89 26.83

39 4- Vergi İnceleme ve Denetim Çalışmaları:
Haziran 2009 ayı sonu itibariyle mükellef denetlenmiş olup, toplam ,00 TL ceza kesilmiştir. Vergi incelemelerine ilişkin olarak Haziran 2009 ayı sonu itibariyle 94 rapor düzenlenmiştir. Bu raporlarla ,03 TL matrah farkı tespit edilmek suretiyle ,57 TL fark vergi tarhiyatı gerçekleştirilmiştir. Bu farktan dolayı da ,43 TL vergi cezası kesilmiştir. Denetim çalışmaları sonunda 368 adet kayıt dışı çalışan mükellef tespit edilerek kayıt altına alınmıştır.

40 l-VERGİ İNCELEMELERİ Defterdarlığımıza bağlı olarak vergi incelemesi, daire teftişi ve memur tahkikatları yapmakla görevli olan Vergi Denetmenlerinin bulunmadığı bu nedenle 2009 ( ) dönemlerinde Vergi Dairesi Müdürü ve Vergi Dairesi Başkanlığına bağlı Denetim Elemanlarının çalışmaları aşağıdaki gibidir. Defterdarlığımızda Vergi Denetmenleri bulunmamaktadır. A) 2008 YILI ÇALIŞMALARI TARİHİ İTİBARİYLE İnceleme Nevi Düzenlenen Rapor Adedi İncelenen Matrah Bulunan Matrah Farkı Bulunan Vergi Farkı Kesilen Ceza Tutarı İade Edilen Vergi Gelir Vergisi 2 68,126.20 18,459.79 10,666.30 0.00 Kurumlar Vergisi 1 KDV 16 4,320,515.28 16,311.80 10,088.40 24,679.65 62,608.92 Gelir (Stp) Vergisi Diğerleri 9 33,352.10 8,544.71 609.89 650.68 TOPLAM 28 4,355,513.90 92,982.71 29,158.08 35,996.63 B) 2009 YILI ÇALIŞMALARI TARİHİ İTİBARİYLE iade Edilen 50.280,18 55.195,74 8.270,29 14.897,28 0,00 4 13.711,94 18.175,00 5.997,75 16.537,76 41 ,42 ,56 ,65 ,22 25.734,80 977,40 12.177,25 1.217,72 39 78.081,84 ,48 14.583,16 ,17 94 ,78 ,03 ,57 ,43

41 DENETİM ÇALIŞMA SONUÇLARI DÖNEMİ Denetlenen Mükellef Sayısı
2- DENETİM ÇALIŞMALARI Bakanlığımız Gelir İdaresi Başkanlığının talimatları doğrultusunda 2009 yılında yaygın ve yoğun vergi denetimleri şehir içinde ve şehirler arası yollarda devam etmektedir. Defterdarlığımız Gelir Teşkilatlarında Yoklama ve Özel Yoklama Yetkili elemanlar tarafından denetimler sürdürülmektedir. DENETİM ÇALIŞMA SONUÇLARI DÖNEMİ Denetlenen Mükellef Sayısı Cezalı Tutanak Sayısı Kesilen Ceza Tutarı Mük.Tes. Ettiği Kişi Sayısı Diğer İl Mükellefi İTİBARİYLE 4,428 491 72,851.47 124 1 İTİBARİYLE 7,920 649 74,126.00 368 68 C) MÜKELLEF DURUMU TARİH İŞE BAŞLAYAN MÜKELLEF SAYISI İŞİ TERK EDEN MÜKELLEF SAYISI 1,304 1,410 1,340 1,225

42 5–Takdir ve Uzlaşma Komisyonu Çalışmaları
2009 yılı Haziran ayı itibariyle takdire sevk edilen dosya sayısı olup, bu dosyaların ’ i karara bağlanmış, 143 dosya geri çekilmiş, dosyanın takdir çalışmaları devam etmektedir. Aynı dönemde uzlaşma komisyonuna intikal eden 421 dosyadan 403 dosyada uzlaşılmış, 18 dosyada uzlaşılamamıştır.

43 UZLAŞMA KOMİSYONU ÇALIŞMALARI
1-TARHİYAT ÖNCESİ UZLAŞMA İÇERİĞİ İTİBARİYLE İTİBARİYLE UZLAŞILAN DOSYA SAYISI 3 17 UZLAŞILAMAYAN DOSYA SAYISI 1 2 UZLAŞILMAK İSTENE VERGİ 258,281.60 3,076,535.22 UZLAŞILMAK İSTENEN CEZA 361,127.65 4,650,566.39 UZLAŞILAN VERGİ 1,625.38 348,226.36 UZLAŞILAN CEZA 245.00 55,062.00 2-TARHİYAT SONRASI UZLAŞMA 373 386 12 16 625,651.38 256,022.79 754,331.43 570,178.85 495,127.77 102,677.11 37,956.98 29,060.01

44 3-TAKDİR KOMİSYONU ÇALIŞMALARI
VERGİ TÜRLERİ İTİBARİYLE ÖNCEKİ AYDA DEVREDEN DOSYA SAYISI GELEN DOSYA SAYISI KARA BAĞLANAN GERİ ÇEKİLEN GELİR VERGİSİ 2,459 611 1,147 29 1,894 KATMA DEĞER VERGİSİ 2,630 888 1,611 99 1,808 GELİR VERGİSİ (STOPAJ) 468 98 462 28 76 KURUMLAR VERGİSİ 100 40 45 4 91 BASİT USUL GELİR VERGİSİ 30 178 1 116 BASİT USUL KDV 436 2 155 283 VERASET İNTİKAL VERGİSİ 170 DİĞERLERİ 193 TOPLAM 6,124 2,180 3,874 161 4,269 İTİBARİYLE 2,420 532 1,149 35 1,768 3,619 759 1,583 95 2,700 513 90 434 8 69 34 55 44 206 121 84 89 64 25 12 180 10 220 200 20 6,722 2,019 3,786 143 4,812

45 C- BÜTÇE GİDERLERİ : İlimiz merkez ve bağlı ilçeleri Haziran 2009 tarihi itibariyle bütçe giderleri toplam ,90 TL olup, bunun; ,32 TL. si Personel, ,81 TL. si Sosyal Güvenlik Devlet primi gideri ,67 TL. si Mal ve Hizmet alımları, ,92 TL. si Cari transferler, ,18 TL. si Sermaye gideri, 71.973,00 TL. si Borç verme harcamalarından oluşmaktadır. Gelirlerin gideri karşılama oranı dır.

46 SAYMANLIKLARCA 30 HAZİRAN 2008 DÖNEMİNDE YAPILAN HARCAMALAR
MUHASEBE BİRİM ADI PERSONEL Gideri SOS.GÜV. DEV. PRİMİ GİD. MAL VE HİZMET ALIMI CARİ TRANSFERLER SERMAYE GİDERİ TRANSFERİ BORÇ VERME GENEL TOPLAM Bahçe Malmüd. 5,022,364.17 608,761.09 850,827.85 13,223.40 529.47 6,495,705.98 Düziçi 13,305,604.16 1,638,693.68 2,947,278.57 484,014.75 34,000.00 18,409,591.16 Hasanbeyli 1,293,653.30 153,527.92 157,553.38 579 1,192.00 1,606,505.60 Kadirli 21,598,282.53 2,751,604.15 5,211,856.07 208,277.36 86,990.00 29,857,010.11 Osmaniye Dft.Muh.Md. 77,001,028.69 9,834,280.32 31,399,374.74 2,213,036.22 3,113,389.77 3,971.00 32,380.00 123,597,460.74 Sumbas 2,647,362.81 344,542.94 224,549.91 1,737.00 1,371.01 3,219,563.67 123,513,326.17 15,657,000.78 40,946,576.08 2,922,604.73 3,237,472.25 186,313,331.01

47 SAYMANLIKLARCA 30 Haziran 2009 DÖNEMİNDE YAPILAN HARCAMALAR
PERSONEL GİDERİ SOS.GUY. DEVLE T PRİMİ GID. MAL VE HİZ. ALIMI CARI TRANSFER SERMAYE GİDERİ SERMAYE TRANSFER BORÇ VERME GENEL TOPLAM BAHÇE MALMD. ,83 ,34 ,82 63.717,57 2.427,12 0,00 ,68 DUZIÇI MALMD. ,06 ,03 ,06 ,83 ,98 HASANBEYLİ MALMD. ,24 ,39 674,16 1.652,58 ,23 KADİRLİ MALMD. ,93 ,77 ,35 ,36 9.212,50 ,91 MUHASEBE MD. ,73 ,59 ,07 ,28 ,90 71.973,00 ,57 SUMBAS MALMD. ,81 ,90 ,84 ,92 3.421,44 ,91 TOPRAKKALE MALMU ,10 ,94 ,14 3.370,80 2.249,64 ,62 ,32 ,81 ,67 ,92 ,18 ,90

48 İlimiz merkez ve bağlı ilçelerinde genel bütçeden ücret ve maaş alan personel sayısı 11.035 dir.

49 Muhasebe Denetmenliği
Defterdarlığımızda bir muhasebe denetmeni görev yapmaktadır. 2008 ve 2009 yılında muhasebe denetmenliğine verilen görev gereğince yapılan inceleme ve denetim sonucu 2008 yılında 19, Haziran sonu itibariyle 9 adet rapor düzenlenmiştir. Ayrıca defterdarlığımızca düzenlenen hizmet içi eğitim seminerlerinde eğitici olarak görev yapmıştır. RAPOR TÜRÜ ADEDİ 2008 2009 Cevaplı Rapor 3 Genel Durum Raporu İnceleme Raporu 10 5 Ön İnceleme Raporu 4 Soruşturma Raporu TOPLAM 19 9 Eğitim Görevi 2 1

50 MERKEZ VE İLÇELER BAZINDA MİLLİ EMLAK GELİRLERİ
Ç- MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜ : Haziran 2009 ayı sonu itibariyle Milli Emlak Müdürlüğünün İl düzeyindeki gelirleri tahakkuk toplamı ,10 TL tahsilât ise ,13 TL olup, ,22 TL.si taşınmaz mal satış geliri, , TL.si ecrimisil gelirleri, ,17 TL.si konut kira gelirleri, 24.216,89 TL.si taşınır mal satış gelirleri, , TL.si diğer kira gelirleridir. MERKEZ VE İLÇELER BAZINDA MİLLİ EMLAK GELİRLERİ İLÇELER TASINMAZ SATIŞ GEL. TAŞINIR SATIŞ GEL. KONUT KİRA GEL. DİĞER KİRA GELİR TAHAKKUK TAHSİLAT TAHAKKUK Merkez 481,139.74 106,998.36 23,113.94 22,216.89 146,528.04 132,458.88 Bahçe 74,117.91 19,983.27 0.00 15,903.44 564.07 Toprakkale 13,568.55 2,998.80 9,751.90 Düziçi 40,781.59 7,581.57 2,000.00 66,728.11 316.84 Hasanbeyli 33,271.51 12,427.58 8,062.53 Kadirli 176,037.72 44,432.43 35,966.21 2,558.83 Sumbas 33,716.23 1,630.01 6,496.04 TOPLAM 852,633.25 193,053.22 25,113.94 24,216.89 282,683.17 145,650.52

51 ECRİMİSİL GELİRİ ÇEŞİTLİ GELİRLER 2009 YILI TOPLAM 2008 YILI TOPLAM
İLÇELER ECRİMİSİL GELİRİ ÇEŞİTLİ GELİRLER 2009 YILI TOPLAM 2008 YILI TOPLAM ARTIŞ-AZALIŞ ORANI TAHAKKUK TAHSİLAT THK. THS. Merkez 220,780.38 130,932.11 0.00 1,004,020.98 539,134.28 1,271,637.60 938,802.37 -21 -43 Bahçe 224.50 90,809.92 36,675.28 81,509.14 81,390.44 11 -55 Toprakkale 3,180.32 29,499.57 15,931.02 163,160.62 107,835.47 -82 -85 Düziçi 174,095.07 43,772.57 283,921.61 120,399.09 328,645.79 203,774.58 -14 -41 Hasanbeyli 25,024.48 66,358.52 45,514.59 94,599.43 76,471.31 -30 -40 Kadirli 447,369.35 260,786.23 661,932.11 343,743.70 2,123,243.62 751,184.13 -69 -54 Sumbas 25,832.12 66,044.39 33,958.17 107,094.78 73,771.38 -38 TOPLAM 896,506.22 489,752.33 2,202,587.10 1,135,356.13 4,169,890.98 2,233,229.68 -47 -49

52 İlimiz merkez ve bağlı ilçelerinde tahsisli ve iratlı olmak üzere;
848 adet m2 yüzölçümlü bina, 1.825 adet m2 yüzölçümlü arsa, 2.223 adet m2 yüzölçümlü arazi, 496 adet m2 yüzölçümlü bağ, bahçe, 6.350 adet m2 yüzölçümlü tarla, 2.870 adet m2 yüzölçümlü orman, 1.494 adet m2 yüzölçümlü orta malları, 727 adet m2 yüzölçümlü su ve su ürünü alanları, 10 adet m2 yüzölçümlü maden ve ocak alanları, 7 adet m2 yüzölçümlü tarihi ve kültürel alanlar, 260 adet m2 yüzölçümlü cinsi boş olanlar bulunmaktadır. İlimiz genelinde adet tescilli, adet tescilsiz olmak üzere toplam adet taşınmaz mal bulunmaktadır.

53 5084 sayılı Yatırımların ve İstihdamın Teşviki ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 5. maddesi kapsamında, Torakkale’de 2, Bahçe’de 1, Sumbas’ta 2, Merkez’de 2 olmak üzere toplam 7 adet taşınmaz taşınmaz yatırımcılara tahsis edilmiştir. Bunlardan ARGAZ Lpg Dolum San.Tic.AS., ERGAZ San.Tic .AŞ., Os Yapı Plastik San.Tic.Ltd. Şirketi adına bedelsiz arsa devri yapılmış; Os Yapı Plastik San.Tic. Ltd. Şirketine 49 yıl süreli bedelsiz irtifak hakkı tesis edilmiş ve yatırımlar faaliyete geçmiştir. Mezkur Kanunun 5. maddesine istinaden çıkarılan Yönetmeliğin 4. maddesine göre Toprakkale İlçesinde 5 adet ( ,73 m2), Kadirli İlçesinde 5 adet ( ,00 m2) taşınmaz mal Organize Sanayi Bölgesi olarak kullanılmak üzere devredilmiştir. Diğer taraftan, yatırımcılara 49 yıl süreli bedelsiz irtifak hakkı tesisine konu edilebilecek İlimiz Merkez İlçede 3 adet ( ,00 m2) , Düziçi İlçesinde 7 adet ( ,74 m2) , Sumbas İlçesinde 5 adet ( ,06 m2) , Kadirli İlçesinde 2 adet (17.656,00 m2), Bahçe İlçesinde 5 adet ( ,00 m2) ve Toprakkale İlçesinde 16 adet ( ,92 m2) olmak üzere toplam 38 adet taşınmaz mal bulunmaktadır.

54 Osmaniye İli Merkez ve Bağlı İlçelerinde 5084 sayılı Yatırımların ve İstihdamın Teşviki Kanunu Kapsamında Yatırımcılara Devredilen , Bedelsiz İrtifak Hakkı Tesisi Edilen Taşınmazlara ilişkin İstatistiki Bilgiler l sayılı Kanun uyarınca Yatırımcılara bedelsiz taşınmaz devri yapılan ve faaliyete geçen yatırımlar. Sıra No Ilçesi Yalıncının Adı Yüzölçümü istihdam Sayısı Yatırım Bedeli (YTL) Arazi Bedelsiz Devir veya irtifak Hakkı Tesisi Durumu 1- Toprakkale ARGAZ Lpg 14.457,70 m2 15 ,00.-TL tarih ve 78 Yevmiye devredilmiş ve Faaliyete geçmiştir 2- ERGAZ Sanayi 14.457,40 m2 14 TL tarih 598 Yevmiye devredilmiş ve Faaliyete geçmiştir 3- Bahçe OS Yapı Plastik San. 16.481,99 m2 25 ,00.-TL tarihinde 6784 Yevmiye devredilmiş ve Faaliyete geçmiştir. TOPLAM 45.397,09 m2 54 kişi ,52.-TL "

55 sayılı Kanun uyarınca Yatırımcılara bedelsiz devredilen ancak Yatırımcının taahhüdünü yerine getirmemesinden dolayı geri alınanlar taşınmazlar. 1 Sumbas Coşkun Süt-Mandıra 65.572,00 m2 17 TL Tapu Sicilinde tarihinde 6784 Yevmiye numarasıyla Şirket adına bedelsiz olarak devri yapılmış olup Yatırımcının taahhüdünü yerine getirmediğinden taşınmaz mal geri alınmıştır. Taşınmaz mal aynı amaçta değerlendirilmesi mümkün bulunmaktadır. 2 Şaft Tarım ve Hayvancılık 42.000,00m2 11 TL TOPLAM ,00 m2 28 kişi ,00.-TL

56 3- Yatırımcılara Bedelsiz İrtifak Hakkı Tesis edilen ve üzerinde yatırımı devam eden taşınmazlar.
1- Merkez İdeal Av Spor ,00 m2 200 kişi ,00 -TL Taşınmaz mallar adı geçen Şirkete 49 yıl süreyle bedelsiz irtifak hakkı tesis edilmesi Bakanlığımızın tarih ve 1038 sayılı olurlarıyla uygun görülmüş olup, Tapuda tarih ve sayılı yevmiye numarasıyla işlenmiştir. TOPLAM ,00.-TL 4- Yatırımcılara Bakanlıkça Ön izin verilen, ancak bedelsiz irtifak hakkı tesis işlemi henüz gerçekleşmeyen taşınmazlar. 1 Merkez Üniversal Çimento A. Ş. m2 800 kişi , -USD Taşınmaz malı adı geçen Şirkete 49 yıl bedelsiz irtifak hakkı tesisi Bakanlıkça uygun görülmüş ve 1 yıl süreli On izin sözleşmesi imzalanmıştır. Ancak İdari Mahkemede arazi tahsis işleminin iptali ve yürütmenin durdurulması davası açılmış olduğundan ve Adana Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğünün itirazları nedeniyle Tapuda irtifak hakkı tesis edilememiş olup, söz konusu yatırım için başka bir arazi tahsis etme çalışmaları yürütülmektedir. TOPLAM ,00 m2 ,000.-USD

57 TAPU SİCİL DEVİR TARİHİ/YEVMİYE NO
sayılı Kanunun Maddesine istinaden çıkarılan Yönetmeliğin 4. maddesine göre İlimizdeki Organize Sanayi Bölgelerine tahsisi yapılan taşımaz mallar. Organize Sanayi Bölgesi Adedi KÖYÜ PARSE NO YÜZÖLÇÜMÜ (m2) DEVİR TARİHÎ (BAKANLIK) TAPU SİCİL DEVİR TARİHİ/YEVMİYE NO Toprakkale 5 B.Tüysüz 1277 ,97 20/07/2005 02/09/ 1278 ,00 1279 ,73 1231 ,00 1297 ,79 TOPLAM YUZOLÇUM ,49 Kadirli Yusuf izzettin 625 24.990,00 25/01/2006 16/04/ 764 ,00 743 13.063,00 741 395,00 637 14.480,00 ,00 GENEL TOPLAM 10 ,49

58 YATIRIM YAPILABİLECEK ARAZİ BİLGİLERİ FORMU
Arazinin Yeri S.N. İli İlçesi Mah. / Köy Ada Parsel Araziniz Alanı ( M2 ) 1. Osmaniye Merkez Devrişiye - 1074 43,400.00 2. Hemite 152 30,600.00 3. Çardak 587 30,000.00 4. Düziçi Haruniye 506 4 14,999.74 5. 2644 5,000.00 6. Yazlamazlı D.H.T.A. 300,000.00 7. 2,890,000.00 8. 80,000.00 9. Pirsultanlı 100,000.00 10. 11. Sumbas Karaömerli 306 65,572.00 12. 304 42,001.34 13. 200 1 10,128.13 14. 198 15,554.59 15. Döğenli 406 22,400.00 16. Kadirli Cemalpaşa 505 14 9,080.00 17. Ş.Orhan Gök 457 5 8,576.00 18. Bahçe İslam 181 7 9,687.00 19. Nohut 161 29,150.00 20. 162 17,500.00

59 21. Osmaniye Bahçe Nohut - 160 33,950.00 22. 121 115 229,100.00 23. Toprakkale Karataş 435 43,500.00 24. 481 50,350.00 25. Aslanpınarı 434 142,000.00 26. Büyük Tüysüz 547 141,125.00 27. 1364 2,573,803.90 28. 1371 100,000.00 29. 1372 150,000.00 30. 1312 160,000.00 31. 1274 10,700.00 32. 1275 9,300.00 33. 1378 696,898.99 34. 1379 266,551.84 35. 1370 50,000.00 36. B.Tüysüz- Lalegölü 1359 96,773.19 37. 1368 15,000.00 38. D.H.T.A. 22,000.00 Toplam Arazi Miktarı 8,594,701.72

60 Defterdarlığımızda bir Milli Emlak Denetmeni görev yapmaktadır.
Milli Emlak Denetmenliği Defterdarlığımızda bir Milli Emlak Denetmeni görev yapmaktadır. 2008 ve 2009 yılında Milli Emlak Denetmenliğine verilen görev gereğince yapılan inceleme ve denetim sonucu 2008 yılında 15, 2009 Haziran sonu itibariyle 7 adet rapor düzenlenmiştir. Ayrıca Defterdarlığımızca düzenlenen hizmet içi eğitim seminerlerinde eğitici olarak görev yapmıştır. RAPOR TÜRÜ ADEDİ 2008 2009 Cevaplı Rapor 3 Genel Durum Raporu İnceleme Raporu 10 Ön İnceleme Raporu 4 Soruşturma Raporu TOPLAM 19 7 Eğitim Görevi 2 1

61 D– HAZİNE AVUKATLIĞI (HAZİNE DAVALARI) :
İlimizde 4 Hazine Avukatı bulunmaktadır. Haziran 2009 ayı sonu itibariyle il ve ilçelerimizde Hazinenin davası mevcut iken bu davaların 391 adedi sonuçlanmıştır. TARİHİ İTİBARİYLE (İL VE İLÇELER) İl ve İlçeler Hazinenin Davacı Olduğu Hazinenin Davalı Olduğu Toplam Hazinenin Lehine Kesinleşen Hazinenin Aleyhine Kesinleşen Merkez 927 492 1.419 21 43 64 Kadirli 458 486 944 32 96 Bahçe 30 16 46 3 Düziçi 47 44 91 6 TOPLAM 1.462 1038 2.500 62 107 169

62 30.06.2009 TARİHİ İTİBARİYLE (İL VE İLÇELER)
Hazinenin Davacı Olduğu Hazinenin Davalı Olduğu Toplam Hazinenin Lehine Kesinleşen Hazinenin Aleyhine Kesinleşen Merkez 58265 1.639 21 205 Kadirli 474 54836 50 127 177 Bahçe 36 18 54 3 Düziçi 56 454 101 6 TOPLAM 1.623 1193 2.816 1075 2864 391

63 III- SONUÇ TALEP VE ÖNERİLERİMİZ :
Haziran 2009 ayı sonu itibariyle Defterdarlığımızdaki mevcut kadroların % 13.27’si boştur. İş ve işlemlerimiz sürekli artmaktadır. Açık bulunan kadrolarımızın hizmetin daha verimli yürütülmesi bakımından doldurulması gerekmektedir. Bugüne kadar sınav açılmaması nedeniyle sivil savunma uzmanı eksikliği henüz giderilememiştir. Bu nedenle, Defterdarlığımıza bir sivil savunma uzmanı kadrosu tahsis edilerek atama yapılması, koruyucu güvenlikle ilgili hizmetlerin daha etkin ve verimli bir şekilde yerine getirilmesine önemli katkı sağlayacaktır. Vergi Denetmeninin olmaması nedeniyle teftiş, denetim ve inceleme işleri istenilen düzeyde yapılamamaktadır. Genel olarak Defterdarlığımız çalışmaları olumlu olup, vergi tahakkukunda belirgin bir artış olduğu gözlenmektedir. Ayrıca, Milli Emlak birimlerimizde satışlara önem verilerek hazine arazilerinin tespit çalışmalarına hız verilmiştir. 2009 yılında vergi kayıp ve kaçağının azaltılmasına yönelik denetim ve inceleme çalışmalarına hız verilmiştir.

64 Ülkemizin aydınlık geleceği, insanımızın refahı için kamu harcamalarına kaynak sağlamak amacıyla vergi kayıp ve kaçağını önlemek ve vergiye tabi tüm işlemlerin kayıt altına alınması için inceleme ve denetimlerimiz etkin bir şekilde devam etmektedir. Defterdarlığımız birimlerine tahsisli bulunan araçların düşük modelli oluşu ve sık sık arıza yapması nedeniyle, ihtiyaca yeterince cevap verememektedir. Bu nedenle, hizmetin daha etkin ve verimli bir şekilde yürütülebilmesi için, eski araçlarımızın yeni model araçlarla değiştirilmesi gerekmektedir. Bahçe ve Sumbas İlçelerine araç tahsis edilmesinin uygun olacağı düşünülmektedir. Defterdarlığımızca yürütülen yatırım programı bulunmamaktadır. Arz ederim. 07/07/2009 Tahir GÖK Defterdar


"İ Ç İ N D E K İ L E R I-KURULUŞUN GENEL TANIMI a) GÖREVLERİ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları