Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Dr. İrfan Neziroğlu TBMM Kanunlar ve Kararlar Müdürü

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Dr. İrfan Neziroğlu TBMM Kanunlar ve Kararlar Müdürü"— Sunum transkripti:

1 TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİNDE GENEL KURUL AŞAMASINDA KANUN YAPIM SÜRECİNE SİVİL TOPLUM KATILIMI
Dr. İrfan Neziroğlu TBMM Kanunlar ve Kararlar Müdürü Yasama Derneği Başkanı TBMM'de Genel Kurul Aşamasında Kanun Yapım Sürecine STK Katılımı - Dr. İrfan Neziroğlu

2 Neden TBMM’de katılım? Bakanlık aşamasına göre daha kolay
Bakanlık aşamasında devam eden bir süreç Bürokratlara ulaşma ve etkileme sorunu Milletvekillerine ulaşmak daha kolay Grup başkanvekilleri Komisyon başkanları Komisyon üyeleri TBMM'de Genel Kurul Aşamasında Kanun Yapım Sürecine STK Katılımı - Dr. İrfan Neziroğlu

3 Genel Kurulun açılışı Genel Kurulun yönetimi (başkanvekilleri)
Meclis Başkanı istisnai birleşimleri yönetir. Aylık nöbet çizelgesi Yoklama (Açılış) Oylamadan önce istem üzerine “Sayın milletvekilleri, TBMM’nin 107 nci Birleşimini açıyorum.” TBMM'de Genel Kurul Aşamasında Kanun Yapım Sürecine STK Katılımı - Dr. İrfan Neziroğlu

4 Gündem dışı konuşmalar
“Meclis Genel Kuruluna duyurulmasında zaruret görülen olağanüstü acele hallerde” Milletvekillerinin gündem dışı konuşmaları Her gün en çok 3 milletvekili, beşer dakika “Pek kısa bir sözü olduğunu belirten üyeye Başkan, yerinden konuşma izni verebilir.” (İçt.60/4) Hükümetin konuşmalara cevap vermesi Hükümetin gündem dışı söz talebi İstisnai (dış politika ve önemli iç politik olaylar) Gruplar ve 1 milletvekiline söz hakkı TBMM'de Genel Kurul Aşamasında Kanun Yapım Sürecine STK Katılımı - Dr. İrfan Neziroğlu

5 Gündem dışı konuşma örnekleri - I
17 Haziran 2009, Birleşim 106 Antalya Milletvekili Tayfur Süner, genetiği değiştirilmiş organizmaların yarattığı tehlikeler ve ülkemizdeki biyogüvenlik sorununa, Muş Milletvekili Seracettin Karayağız, bor madeni ve stratejik önemine, Şırnak Milletvekili Sevahir Bayındır, 12 Haziran Dünya Çocuk İşçiliği ile Mücadele Günü’ne, 16 Haziran 2009, Birleşim 105 Gökhan Durgun (Hatay): Hatay ilindeki çiftçilerin sorunlarına ilişkin gündem dışı bir konuşma yaptı. Hasan Erçelebi (Denizli): Yeni teşvik kararlarına ilişkin gündem dışı konuşmasına Sanayi ve Ticaret Bakanı Nihat Ergün, Ensar Öğüt (Ardahan): Ardahan ilinde meydana gelen sel ve dolu felaketinin açtığı zararlara ilişkin gündem dışı konuşmasına Çevre ve Orman Bakanı Veysel Eroğlu, TBMM'de Genel Kurul Aşamasında Kanun Yapım Sürecine STK Katılımı - Dr. İrfan Neziroğlu

6 Gündem dışı konuşma örnekleri -II
12 Haziran 2009, Birleşim 104 Ali Rıza Öztürk (Mersin): İşçi sağlığı ve iş güvenliğine, Hasan Macit (İstanbul): Tarımsal sulamada kullanılan elektrik ücretleri ve borçlarına, M. Nuri Yaman (Muş): Muş ilindeki Alparslan-I Barajı’nın oturum alanının kamulaştırılmasına, 9 Haziran 2009, Birleşim 101 Fatih Öztürk (Samsun): Türkiye Gazeteciler Cemiyetinin kuruluş yıl dönümüne, Gürol Ergin (Muğla): Hububatta yeni hasat döneminde çiftçilerin sorunları ve çözüm önerilerine, Mehmet Akif Paksoy (Kahramanmaraş): Çiftçilerin sorunları ve Hükümetçe açıklanan 2009 yılı buğday fiyatlarına, TBMM'de Genel Kurul Aşamasında Kanun Yapım Sürecine STK Katılımı - Dr. İrfan Neziroğlu

7 Gündem dışı konuşmaların konuları
“Meclis Genel Kuruluna duyurulmasında zaruret görülen olağanüstü acele hallerde” Belirli gün ve haftalar, illerin düşman işgalinden kurtuluşu 9 Şubat Dünya Sigarayı Bırakma Günü 8 Mart Dünya Kadınlar Günü 14 Mart Tıp Bayramı 21 Mart Dünya Şiir Günü 1 Mayıs 21 Mayıs Dünya Süt Günü 5 Haziran Dünya Çevre Günü 24 Kasım Öğretmenler Günü 3 Aralık Dünya Özürlüler günü 10 Aralık İnsan Hakları Günü Kütüphane haftası, kanser haftası, turizm haftası, muhasebeciler haftası, engelliler haftası, emekliler haftası, Kızılay haftası, Yeşilay haftası, polis haftası, özürlüler haftası Yerel sorunlar – seçim bölgesine ilişkin Tarım ve hayvancılık TBMM'de Genel Kurul Aşamasında Kanun Yapım Sürecine STK Katılımı - Dr. İrfan Neziroğlu

8 Genel Kurul Gündemi Başkanlığın Genel Kurula sunuşları.
Oya sunulan işler Bilgiye sunulan işler Özel gündemde yer alacak işler. Seçim. Meclis Başkanı seçimi Sayıştay 1. Başkanı ve üyelerinin seçimi RTÜK üyelerinin seçimi Oylaması yapılacak işler. Meclis soruşturması raporları. Genel görüşme ve Meclis araştırması yapılmasına dair öngörüşmeler. Sözlü sorular. Kanun tasarı ve teklifleri ile komisyonlardan gelen diğer işler. TBMM'de Genel Kurul Aşamasında Kanun Yapım Sürecine STK Katılımı - Dr. İrfan Neziroğlu

9 Siyasi parti grubu önerileri - I
Genel Kurul gündeminin belirlenmesi Danışma Kurulu veya Grup önerisi Muhalefet partilerinin grup önerileri Engelleme amaçlı Konuyu gündeme taşıma amaçlı 9 Haziran 2009, Birleşim: 101 269’uncu sırasında bulunan, Batman’daki petrol tesislerinin çevre ve insan sağlığı üzerindeki etkilerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla verilen Meclis Araştırması Önergesi’nin görüşmelerinin yapılmasına ilişkin DTP Grubu önerisi, 246’ncı sırasında bulunan, Öğretmen atamalarındaki haksızlık ve usulsüzlük iddiaların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla verilen Meclis Araştırması Önergesi’nin görüşmelerinin yapılmasına ilişkin MHP Grubu önerisi, 267 ve 322’nci sıralarında bulunan Adli Tıp Kurumuna yönelik iddiaların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla verilen Meclis araştırması önergelerinin, görüşmelerinin yapılmasına ilişkin CHP Grubu önerisi, TBMM'de Genel Kurul Aşamasında Kanun Yapım Sürecine STK Katılımı - Dr. İrfan Neziroğlu

10 Siyasi parti grubu önerileri - II
Önerilerin görüşülmesi Lehinde ve aleyhinde ikişer kişiye onar dakika söz Sonuç İktidar grubunun önerileri kabul ediliyor Muhalefetin önergeleri reddediliyor TBMM'de Genel Kurul Aşamasında Kanun Yapım Sürecine STK Katılımı - Dr. İrfan Neziroğlu

11 Genel Kurulda kanun yapım süreci
Basılı gündem kitapçığı ve gerçek gündem Komisyon raporu ve metni esas alınır Görüşme süreci Komisyon ve hükümetin hazır bulunması gerekir Hükümet temsilcisi ilgili bakan veya bir bakan Tümü üzerinde konuşmalar Siyasi parti grupları – 20’şer dakika Şahsı adına 2 milletvekili – 10’ar dakika Hükümet – 20 dakika Esas Komisyon -20 dakika Tümü üzerinde soru cevap – 20 dakika TBMM'de Genel Kurul Aşamasında Kanun Yapım Sürecine STK Katılımı - Dr. İrfan Neziroğlu

12 Maddelerin görüşülmesi
Maddelere geçilmesinin oylanması Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından reddedilmiş olan kanun tasarı veya teklifleri, ret tarihinden itibaren bir tam yıl geçmedikçe Türkiye Büyük Millet Meclisinin aynı yasama dönemi içinde yeniden verilemez. (İçt. 76) Her maddenin ayrı ayrı görüşülüp oylanması Her madde üzerinde konuşmalar Siyasi parti grupları – 10’ar dakika Şahsı adına 2 milletvekili – 5’er dakika Hükümet – 10 dakika Esas komisyon – 10 dakika Her madde üzerinde soru-cevap işlemi – 10 dakika TBMM'de Genel Kurul Aşamasında Kanun Yapım Sürecine STK Katılımı - Dr. İrfan Neziroğlu

13 Değişiklik önergeleri – I
Her madde üzerinde milletvekilleri tarafından 7 önerge verilebilir. Her siyasi parti grubuna mensup milletvekillerinin 1 önerge verme hakkı saklıdır. Esas komisyon ve Hükümet önerge verebilir. Önergeler geliş sırasına göre okutulup aykırılık sırasına göre işleme alınır. En aykırı önerge anayasaya aykırılık önergesidir. TBMM'de Genel Kurul Aşamasında Kanun Yapım Sürecine STK Katılımı - Dr. İrfan Neziroğlu

14 Değişiklik önergeleri – II
Önerge ile Maddenin tümünün, bir veya birkaç fıkrasının, bir veya birkaç bendinin, bir veya birkaç cümlesinin, bir veya birkaç ibarenin metinden çıkartılması veya değiştirilmesi istenilebilir. Maddeye fıkra, bend, cümle veya ibare eklenmesi istenebilir. Tasarıya yeni madde, geçici madde veya ek madde ilave edilmesi istenebilir. TBMM'de Genel Kurul Aşamasında Kanun Yapım Sürecine STK Katılımı - Dr. İrfan Neziroğlu

15 Değişiklik önergeleri – III
Komisyon ve hükümete önergeye katılıp katılmadığı sorulur. Katılıyoruz, katılmıyoruz, “uygun görüşle takdire bırakıyoruz” Hükümet veya komisyon katılmama gerekçesini kısaca açıklayabilir Komisyon veya hükümetin katılmadığı önergelerde önerge sahibi veya önergede imzası bulunan bir milletvekili 5 dk konuşabilir veya önergenin gerekçesi okunur. TBMM'de Genel Kurul Aşamasında Kanun Yapım Sürecine STK Katılımı - Dr. İrfan Neziroğlu

16 Değişiklik önergeleri – IV
Değişiklik önergeleri kanun tasarı veya tekliflerinin basılıp dağıtılmasından itibaren Başkanlığa verilebilir. Ancak, tasarı veya teklifin görüşülmesine başlandıktan sonra verilecek değişiklik önergelerinde en az beş milletvekilinin imzası bulunmadıkça önerge işleme konulmaz. Görüşülmekte olan tasarı veya teklifin konusu olmayan sair kanunlarda ek ve değişiklik getiren yeni bir kanun teklifi niteliğindeki değişiklik önergeleri işleme konulmaz. Görüşülmekte olan tasarı veya teklife konu kanunun, komisyon metninde bulunmayan, ancak tasarı veya teklif ile çok yakın ilgisi bulunan bir maddesinin değiştirilmesini isteyen ve komisyonun salt çoğunlukla katıldığı önergeler üzerinde yeni bir madde olarak görüşme açılır. Değişiklik önergeleri gerekçeli olarak verilir. Değişiklik önergeleri ve gerekçeleri beşyüz kelimeden fazla ise, önerge sahibi önergesine beşyüz kelimeyi geçmeyen bir özet eklemek zorundadır. Daha sonra önergeler işaret oyu ile ayrı ayrı oylanır. Komisyonun katılmadığı ve fakat Genel Kurulun kabul ettiği önerge ve ilgili maddeyi komisyon geri isteyebilir. Geri verilmesi kabul edildiği takdirde, komisyon önergeye göre yeni bir metin hazırlar veya kendi metninin aynen kabulünü isteyebilir. Genel Kurulun kararı kesindir. TBMM'de Genel Kurul Aşamasında Kanun Yapım Sürecine STK Katılımı - Dr. İrfan Neziroğlu

17 Değişiklik önergeleri – V
Önerge örneği Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına Görüşülmekte olan …. Sıra sayılı kanun tasarısının/teklifinin … maddesinin tasarı/teklif metninden çıkartılmasını arz ve teklif ederiz. Görüşülmekte olan …. Sıra sayılı kanun tasarısının/teklifinin … maddesinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. Madde metni yeni haliyle yazılır Görüşülmekte olan …. Sıra sayılı kanun tasarısının/teklifinin … maddesinde geçen “…..” ibaresinin “…..” şeklinde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. İmzalar Gerekçe TBMM'de Genel Kurul Aşamasında Kanun Yapım Sürecine STK Katılımı - Dr. İrfan Neziroğlu

18 Metnin veya maddenin geri istenmesi
MADDE 88– Esas komisyon veya Hükümet, tasarı veya teklifin tümünün, belli bir veya birkaç maddesinin, komisyona geri verilmesini, bir defaya mahsus olmak üzere isteyebilir. Bu istem, görüşülmeksizin yerine getirilir. Tasarı veya teklifin tümü geri istenmişse, tasarı veya teklif hakkında verilen bütün önergeler esas komisyona verilir.Tasarı veya teklifin belli bir veya birkaç maddesi geri istenmişse, o madde veya maddeler hakkındaki önergeler esas komisyona verilir. TBMM'de Genel Kurul Aşamasında Kanun Yapım Sürecine STK Katılımı - Dr. İrfan Neziroğlu

19 Son konuşmalar MADDE 86– Tasarı veya teklifin tümünün kesin olarak oylanmasından önce milletvekilleri, ne yolda oy kullanacaklarını kürsüden belirtmek isterlerse, Başkan lehte ve aleyhte birer kişiye söz verir. Bu konuşma kısa, açık ve gerekçeli yapılır. TBMM'de Genel Kurul Aşamasında Kanun Yapım Sürecine STK Katılımı - Dr. İrfan Neziroğlu

20 Genel Kurulda yeniden görüşme
MADDE 89– Tasarı veya teklifin tümünün oylanmasından önce, belli bir maddesinin yeniden görüşülmesini gerekçeli bir önerge ile esas komisyon veya Hükümet bir defaya mahsus olmak üzere isteyebilir. Bu istem Danışma Kurulunun görüşü alındıktan sonra Genel Kurulca, görüşmesiz ve işaret oyuyla karara bağlanır. Anayasa değişikliği görüşmelerinde bu madde hükmü uygulanmaz. TBMM'de Genel Kurul Aşamasında Kanun Yapım Sürecine STK Katılımı - Dr. İrfan Neziroğlu

21 Oylamalar-İşaretle Oylama
İşaretle oylama üyelerin el kaldırması; tereddüt halinde ayağa kalkmaları; beş üyenin ayağa kalkarak teklif etmesi halinde de salonda olumlu ve olumsuz oy verenlerin ikiye bölünerek sayılmaları suretiyle yapılır. Anayasada, kanunlarda ve İçtüzükte açık veya gizli oylama yapılmasının zorunlu olduğu belirtilmeyen bütün hususlarda kaide olarak işaret oyuna başvurulur. İçtüzükte işaret oyuyla halledileceği belirtilen hususlarda, oylamaların işaretle yapılması zorunludur. (örneğin değişiklik önergelerinin oylanması) İşaret oyuna başvurulması gereken hallerde Başkan oylama yapılacağını bildirerek önce oya sunulan hususu kabul edenlerin, sonra kabul etmeyenlerin el kaldırmasını ister. Oylama sonucu, Başkan tarafından Genel Kurula “kabul edilmiştir” veya “kabul edilmemiştir” denmek suretiyle ilân olunur. İşaretle oylama sırasında oya sunulan hususun lehinde ve aleyhinde el kaldıranları, Başkan ile kâtip üyeler beraberce sayarak tespit ederler. Aralarında anlaşamadıkları veya oyları tespit edemedikleri hallerde, Başkan, oylamayı elektronik cihazla tekrarlar. TBMM'de Genel Kurul Aşamasında Kanun Yapım Sürecine STK Katılımı - Dr. İrfan Neziroğlu

22 Oylamalar- Açık Oylama
Açık oylama, üzerinde milletvekillerinin ad ve soyadlarıyla seçim çevrelerinin yazılı olduğu oy pusulalarının kutuya atılması veya elektronik oylama mekanizmasının çalıştırılması yahut ad cetvelinin okunması üzerine adı okunan milletvekilinin ayağa kalkarak “kabul”, “çekimser” veya “ret” kelimelerinden birini yüksek sesle söylemesi ve böylece açıkladığı oyunun kâtip üyelerce kaydedilmesi suretiyle olur. Oy pusulalarının toplanması kürsüde bulunan bir kutuya oy pusulalarının atılması suretiyle olabileceği gibi kutuların özel görevliler tarafından sıralar arasında dolaştırılması suretiyle de yapılabilir. Açık oylama şekillerinden birine başvurulması, Genel Kurulun kararına bağlıdır. TBMM'de Genel Kurul Aşamasında Kanun Yapım Sürecine STK Katılımı - Dr. İrfan Neziroğlu

23 Oylamalar- Açık Oylamanın zorunlu olduğu durumlar ve açık oylama istemi
MADDE 142– Genel ve katma bütçe kanun tasarıları, bu kanunlara ilişkin ek tasarılarla değişiklik tasarıları, genel ve katma bütçeli daireler için ek ödenek veya olağanüstü ödenek verilmesi hakkındaki kanun tasarıları, bu kanunlara ilişkin değişiklik tasarıları, bu kanunlarda bölümler arasında aktarma yapılmasına dair kanun tasarıları ile Türkiye Büyük Millet Meclisi bütçesinin değiştirilmesi hakkında verilen kanun teklifleri, geçici olarak harcama yapılmasına ve gelir toplanmasına yetki veren kanun tasarılarının tümü; vergi, resim ve harçlar konmasına, kaldırılmasına, eksiltilmesine veya artırılmasına dair kanun tasarısı ve tekliflerinin tümü; kesinhesap kanunu tasarıları, genel ve katma bütçeli dairelere bağlı döner sermayeler hesaplarının onaylanmasına dair kanun tasarılarının tümü; milletlerarası andlaşmaların onaylanması; bu andlaşmalara katılma veya bu andlaşmaların belli hükümlerinin yürürlüğe konması hakkındaki katılma bildirilerinin yapılmasının uygun bulunması hakkındaki kanun tasarılarının tümü; uzun vadeli kalkınma planı tasarısının tümü, Anayasanın değiştirilmesine dair kanun tekliflerinin her bir maddesiyle tümü ve bu İçtüzüğün emredici hükümleriyle belirtilen diğer hususların oylanması açık oylama ile yapılır. MADDE 143– Anayasa, kanunlar ve İçtüzük gereğince işaret oyuna yahut gizli oya başvurulması zorunlu olmayan hallerde açık oylama yapılması en az 15 milletvekilinin (tasarı veya teklifler için 20) yazılı istemine bağlıdır. Açık oylama sonucu Genel Kurula ilan olunur. TBMM'de Genel Kurul Aşamasında Kanun Yapım Sürecine STK Katılımı - Dr. İrfan Neziroğlu

24 Oylamalar- Gizli Oylama
Gizli oylama, üzerinde hiçbir işaret bulunmayan yuvarlakların kürsüden kutuya atılması suretiyle yapılır. Beyaz yuvarlak olumlu, yeşil yuvarlak çekimser ve kırmızı yuvarlak olumsuz oy anlamına gelir. Gizli oylama MADDE 147– Anayasa veya kanun gereğince açık oylamanın zorunlu bulunduğu hallerde veya İçtüzüğün işaret oyuyla hallinin zorunlu olduğunu belirttiği konularda yahut açık oylamanın İçtüzük uyarınca istem üzerine yapıldığı hallerde, gizli oylama yapılmaz. Yukarıdaki fıkrada yazılı haller dışında gizli oylama yapılabilmesi için yirmi milletvekilinin bir önerge ile, gizli oylama yapılmasını istemesi ve bu istemin Genel Kurulca kabulü lâzımdır. Karar görüşmesiz işaret oyuyla alınır. MADDE 148– Milletvekillerine , beyaz, yeşil ve kırmızı renkte üç yuvarlak birden verilir. Bunlardan oy olarak kullanılacak yuvarlak, bunun için gösterilen kutuya atılır. Diğer iki yuvarlak ayrıca belirtilen yere bırakılır. TBMM'de Genel Kurul Aşamasında Kanun Yapım Sürecine STK Katılımı - Dr. İrfan Neziroğlu

25 Temel kanun uygulaması
MADDE 91– a) Bir hukuk dalını sistematik olarak bütünüyle veya kapsamlı olarak değiştirecek biçimde genel ilkeleri içermesi; kişisel veya toplumsal yaşamın büyük bir bölümünü ilgilendirmesi; kendi alanındaki özel kanunların dayandığı temel kavramları göstermesi, özel kanunlar arasında uygulamada ahenk sağlaması, düzenlediği alan yönünden bütünlüğünün ve maddeler arasındaki bağlantıların korunması zorunluluğunun bulunması; önceki yasalaşma evrelerinde de özel görüşme ve oylama usulüne bağlı tutulması gibi özellikleri taşıyan kanunları ve İçtüzüğü bütünüyle veya kapsamlı olarak değiştiren veya yürürlüğe koyan tasarı veya tekliflerin Genel Kurulda bölümler halinde görüşülmesine ve her bölümün en çok otuz maddeyi geçmemek kaydıyla hangi maddelerden oluşacağına Hükümetin, esas komisyonun veya grupların teklifi, Danışma Kurulunun oybirliği ile önerisi üzerine Genel Kurulca karar verilebilir. Bu takdirde bölümler, maddeler okunmaksızın maddenin görüşülmesindeki usule göre ayrı ayrı görüşülür ve bölümdeki maddeler ayrı ayrı oylanır. Milletvekilleri, esas komisyon veya Hükümet değişiklik önergeleri verebilir. Milletvekilleri tarafından Anayasaya aykırılık önergeleri dahil madde üzerinde iki önerge verilebilir. Ancak, her siyasî parti grubuna mensup milletvekillerinin birer önerge verme hakkı saklıdır. Yeni bir madde olarak görüşülmesine komisyonun salt çoğunlukla katıldığı önergeler ile yeniden görüşülmesine karar verilen maddeler üzerinde görüşme açılır ve bu maddede belirtilen sayıda önerge verilebilir. Bölümler üzerindeki soru-cevap süresi, onbeş dakika ile sınırlıdır. Diğer hükümler saklıdır. b) Danışma Kurulunda oybirliği sağlanamaması halinde siyasî parti gruplarının önerisi üzerine de (a) bendinde belirtilen yasama yönteminin uygulanmasına Genel Kurulca karar verilebilir. TBMM'de Genel Kurul Aşamasında Kanun Yapım Sürecine STK Katılımı - Dr. İrfan Neziroğlu

26 GÖRÜŞ VE ÖNERİLERİNİZ İÇİN e-posta adresi: neziroglu@tbmm.gov.tr
SORU – CEVAP GÖRÜŞ VE ÖNERİLERİNİZ İÇİN e-posta adresi: TBMM'de Genel Kurul Aşamasında Kanun Yapım Sürecine STK Katılımı - Dr. İrfan Neziroğlu


"Dr. İrfan Neziroğlu TBMM Kanunlar ve Kararlar Müdürü" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları