Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ULUSLARARASI EĞİTİM SİSTEMİ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ULUSLARARASI EĞİTİM SİSTEMİ"— Sunum transkripti:

1 ULUSLARARASI EĞİTİM SİSTEMİ
ISCED ULUSLARARASI EĞİTİM SİSTEMİ

2 İSCED NEDİR? ISCED (International Standard Classification of Education) Uluslararası Eğitim Sınıflandırma Standardı 1976 yılında başlayan çalışmalar, UNESCO tarafından sırasıyla 1997, 1999 ve 2006 yıllarında güncellenmiştir. ISCED ülkelerin ulusal eğitim sistemlerinin yapısı ve ekonomik gelişme aşamaları ne olursa olsun eğitim sistemlerini şeffaflaştıran çok amaçlı bir sistemdir.

3 NİÇİN İSCED? 30 OECD ülkesi;
OECD ülkelerinin eğitim verilerini karşılaştırabilmek, OECD göstergelerinde karmaşık eğitim süreçlerini daha iyi yansıtabilmek için ISCED-97’yi çerçeve olarak kabul etmiştir. Üye ülkeler, UNESCO İstatistik Enstitüsü (UIS)’ne (UNESCO Institute for Statistics) eğitim programları ile ilgili verileri aktarmak için bu sınıflandırmayı ve istenilen formatı kullanmak zorundadır.

4 Niçin ISCED? ISCED eğitim programlarını; hem seviyelerine
hem de eğitim alanlarına göre sınıflandıran bir çerçeve sunmaktadır.

5 ISCED Nasıl Çalışır? ISCED uluslar arası karşılaştırılabilir eğitim istatistikleri için entegre ve tutarlı istatistiki çerçeve ve raporlama sağlar. İki bileşeni vardır: İstatistiki çerçeve: Uluslar arası eğitim karşılaştırmalarında önemli görülen çeşitli değişkenlerle milli eğitim istatistiki tanımlamaları ve öğrenme sistemleri için kapsamlı istatistiki tanımlama sağlar; Metodoloji: Eğitim düzeyi ve eğitim alanları için milli eğitim programlarını uluslar arası karşılaştırılabilinir kategorilere çevirir.

6 İSCED’97 KAPSAMI ISCED kişinin hem iş hayatına girmeden önce almış olduğu eğitimleri hem de hayatı boyunca aldığı sürekli eğitimi kapsar. normal eğitim, yetişkin eğitimi, örgün eğitim, yaygın eğitim, ilk eğitim, sürekli eğitim, uzaktan eğitim, açık öğretim, yaşam boyu eğitim, part-time eğitim, ikili sistem, çıraklık, teknik ve mesleki eğitim, staj, özel ihtiyaç eğitimi. ISCED organize olmayan çeşitli öğrenme yöntemlerini içermemektedir.

7 EĞİTİM İÇERİĞİ İLE İLGİLİ KULLANILAN ANA KRİTERLER
ISCED,çok-boyutlu sınıflandırma için ana kriterler kullanılır: bir sonraki eğitimin tipi veya programın götürdüğü hedef, program yönelimi (genel eğitim, meslek-öncesi eğitim veya mesleki eğitim olup olmadığı), program süresi (süre olarak farklılıklar içeren programların bulunduğu ISCED Seviye 3, 4 ve 5), ulusal derecelendirme ve yeterlilik yapısındaki konumu.

8 International Standard Classification of Education (ISCED); UNESCO
Proxy criteria for contents Name of the level Code Complementary dimensions Main criteria Subsidiary criteria Educational properties School or centre-based Minimum age Upper age limit Staff qualification Pre-primary education None Beginning of systematic apprenticeship of reading, writingand mathematics Entry into the nationally designated primary institutions or programmes Start of compulsory education Primary education First stage of basic education 1 Subject presentation Full implementation of basic skills and foundation for lifelong learning Entry after some 6 years of primary education End of the cycle after 9 years since the beginning of primary education End of compulsory education Several teachers conduct classes in their field of specialization Lower secondary education Second stage of basic education 2 Type of subsequent education or destination Programme orientation Typical entrance qualification Minimum entrance requirement (Upper) secondary education 3 Cumulative duration since the beginning of ISCED level 3 Entrance requirement, Content, Age, Duration Post-secondary non tertiary education 4 Minimum entrance requirement, Type of certification obtained, First stage of tertiary education (not leading directly to an advanced research qualification) 5 Type of programmes Cumulative theoretical duration at tertiary National degree and qualification structure Research oriented content, Submission of thesis or dissertation Prepare graduates for faculty and research posts Second stage of tertiary education (leading to an advanced research qualification) 6

9

10 ISCO Skill Level First skill level Second skill level
ISCED Categories First skill level ISCED category 1, comprising primary education which generally begins at ages 5-7 years and lasts about 5 years. Second skill level ISCED categories 2 and 3, comprising the first and second stages of secondary education. The first stage begins at the age of 11 or 12 and lasts about three years, while the second stage begins at the age of 14 of 15 and also lasts about three years. A period of on-the-job training or experience may be necessary, sometimes formalised in apprenticeships. This period may supplement the formal training or may replace it partly or, in some cases, wholly. Third skill level ISCED category 5 (category 4 has been deliberately left without content) comprising education which begins at the age of 17 or 18, last about four year, and leads to an award not equivalent to a first university degree. Fourth skill level ISCED categories 6 and 7, comprising education which begins at the age of 17 or 18, lasts about three, four or more years, and lead to a university or postgraduate university degree or the equivalent.

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31 ÖĞRENME ÇIKTISI NEDİR? Öğrenme çıktıları, bir öğrencinin öğrenme sürecini tamamladıktan sonra neleri bilmesi, anlaması ve /veya yapabilmesi gerektiğini açıklayan ifadelerdir. Öğrenme çıktıları; öğretenin niyetinden daha çok öğrenenin başardıklarına odaklanmaktadır. Öğrenme çıktıları bize eğitimin hedeflerini verir.

32 HEDEF NEDİR? YETİŞTİRECEĞİMİZ BİREYDE BULUNMASINI UYGUN GÖRDÜĞÜMÜZ VE EĞİTİM YOLUYLA KAZANDIRILABİLİR NİTELİKLER

33 BAKIŞ AÇISI

34 Relativity; Görecelik, gözlemcinin gördüğünün bulunduğu yer ve bakış açısına göre değişeceği anlamına gelmektedir. Escher bu resminde, genel bir görünüm oluşturmak için herhangi bir nesnenin farklı gözlem çerçevelerinden birkaç görünümünü birleştirmenin ne gibi çelişkilere neden olduğunu resminde ortaya koymuş. Relativity 1953

35 A Babylonian Legacy: Hammurabi’s Code
MJS 7th Grade


"ULUSLARARASI EĞİTİM SİSTEMİ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları