Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Projemiz; Mesleki eğitimde kalite güvencesi ile ilgili farkındalık ve bilginin artırılması, EQAVET uygulamalarının ve ağları ile ilgili iyi uygulama örneklerini.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Projemiz; Mesleki eğitimde kalite güvencesi ile ilgili farkındalık ve bilginin artırılması, EQAVET uygulamalarının ve ağları ile ilgili iyi uygulama örneklerini."— Sunum transkripti:

1 MESLEKİ EĞİTİMDE KALİTE GÜVENCESİ KONUSUNDA FAKINDALIĞIN GELİŞTİRİLMESİ PROJESİ

2 Projemiz; Mesleki eğitimde kalite güvencesi ile ilgili farkındalık ve bilginin artırılması, EQAVET uygulamalarının ve ağları ile ilgili iyi uygulama örneklerini incelenmesi, ilimizde mesleki eğitim kalite güvencesi ile ilgili gelecekte yapılacak eğitim, uygulamalar için daha öngörülü programlar hazırlanmasına ve işbirliği çalışmalarının geliştirilmesini hedeflemektedir. Projede; Mesleki eğitim ve yetişkin eğitiminde kalite güvencesi ile ilgili farkındalığın artırılması, Kalite yönetim model ve göstergelerinin ve Mesleki ve yetişkin eğitiminde kalite döngüsü süreçlerinin incelenmesi, ayrıca iş tabanlı öğrenmeye yönelik geliştirilen kalite güvencelerinin incelenmesi amaçlanmaktadır.

3 Projemiz; Projemiz; Adana İlimizde Valiliği bağlı kamu kurumlarında görevli eğitimcileri, eğitim yöneticilerini, karar vericileri ve Teknik Eğitim Vakfı yönetici ve temsilcileri ile özel sektörü temsil eden ticaret Borsası ile İş Geliştirme Merkezi yönetici ve temsilcilerini kapsamaktadır.

4 Projemiz; Mesleki ve teknik eğitimde kalite güvencesinin önemi, hem politika hem de uygulama düzeyinde kullanımın artırılması amacı ile ilgili farkındalık ve bilinç oluşturulması çok büyük önem arz etmektedir. Mesleki eğitimde kalite güvencesi ile ilgili farkındalık ve bilginin artırılması, EQAVET uygulamalarının ve ağları ile ilgili iyi uygulama örneklerini incelenmesi içermektedir.

5 EQAVET 18 Haziran 2009 tarihli Mesleki Eğitim ve Öğretimde bir Avrupa Kalite Güvencesi Referans Çerçevesinin Kurulmasına ilişkin Tavsiye kararıdır. Ulusal mesleki eğitim ve öğretim sistemleri için EQAVET Çerçevesi kalite yönetim sistemlerinin daha yapılandırılmış bir şekilde uygulanması için katalizör rolü oynayabilir. EQAVET Avrupa seviyesinde ve ulusal seviyede mesleki eğitim ve öğretim sisteminin kalite güvencesine sistematik bir yaklaşım geliştirmeyi amaçlayan kalite iyileştirme ve kalite güvence döngüsü üzerine inşa edilmiştir.

6 EQAVET EQAVET Kalite Döngüsü

7 EQAVET EQAVET Kalite Döngüsü

8 Mesleki ve Teknik Eğitimde Kalite Güvencesi
EQAVET Mesleki ve Teknik Eğitimde Kalite Güvencesi Eğitim Ortamlarının İyileştirilmesi Eğiticilerin Niteliğinin Arttırılması Yeni Bir Okul Yönetim Modeli Eğitim Müfredatlarının Ulusal Meslek Standartlarına göre güncellenmesi İş gücü piyasasına uygun insan gücü yetiştirilmesi Akredite Sınav Merkezi sayısının arttırılması Eğitim kurumlarının akreditasyonu

9 EQAVET

10 EQAVET Akreditasyon yetkili bir kuruluşun ya da kişinin gerçekleştirmekte olduğu faaliyetleri, herkes tarafından kabul edilen standartları belirli prosedürlere uygun olarak yapmakta olduğuna yeterlilik verilmesi işlemidir. Başka bir deyişle bir kuruluşun faaliyette bulunabilmesi için gerekli olan yeterliliğini onaylayan otoritenin uyguladığı prosedürdür.

11 AKREDİTASYONUN YARARLARI
Özel sektöre nitelikli işgücü istihdamı yönünden kolaylık ve güven sağlar. Kaliteyi güvence altına alır

12 Mesleki Yeterlilik Sistemi
Mesleki Yeterlilik Sistemi; ulusal meslek standartlarının oluşturulduğu, mesleki ve teknik eğitim ve öğretim programlarının bu standartlara göre hazırlandığı, formel eğitim almadan mesleği öğrenen kişilere becerilerini belgelendirme şansının verildiği ve iş dünyası temsilcilerinin sürece ilişkin tüm kararlara aktif olarak katıldığı adil, şeffaf ve güvenilir bir sistemdir.

13 Ulusal Mesleki Yeterlilikler Sistemi
Düzey ISCED 97 Kredi ECVED Yeterlilik Örnekleri 8 --- Doktora 7 Yüksek Lisans. Uzman profesyonel yeterlilikler 6 Lisans. Profesyonel yeterlilikler 5 Ön-Lisans Uzman veya ileri mesleki yeterlilikler 4 90-120 Lise diploması. Şef (yönetici) ve tam yetkinliği olan ara eleman yeterlilikleri 3 60-90 Tam ve bazı yarı-yetkin ara eleman yeterlilikleri 2 40-60 İlköğretim diploması. Temel mesleki yeterlilikler 1 20-40 Meslek öncesi yeterlilikler

14 8 Referans Seviye ve İş Piyasasındaki Unvanlar
DOKTORALI YÜKSEK LİSANSLI UZMAN - 6.SEVİYE SERTİFİKALI - LİSANSLI USTABAŞI - 5.SEVİYE SERTİFİKALI – TEKNİKER USTA - 4.SEVİYE SERTİFİKALI – TEKNİSYEN KALFA – 3.SEVİYE SERTİFİKALI ÇIRAK – 2.SEVİYE SERTİFİKALI İLKÖĞRETİM

15 ISCED’ 97 INTERNATIONAL STANDARD CLASSIFICATION OF EDUCATION (ISCED 97)- Uluslararası Eğitim Standart Sınıflandırması UNESCO tarafından hem tek tek ülkelerde hem de uluslar arası alanda eğitim istatistiklerini bir araya getirmeye, derlemeye ve sunmaya uygun bir araç olarak tasarlanmıştır. Bu sistem 1997 yılında güncellenmiştir. 10 geniş alan, 26 dar alan ve 65 eğitim alanı ve 626 program çeşidi bulunmaktadır

16 İSCED’97 ALAN SINIFLANDIRMASI
9 Geniş Alan Broad Fields) 25 Eğitim Alanı (Field of education) 1. Eğitim 0. Genel 2. Beşeri Bilim ve Sanat 21. Sanat 99. Bölgesel, kültürel, vb. 9. Bilinmeyen 32. Gazetecilik ve Enformasyon 812. Seyahat DAL/MESLEK UZMANLAŞMA 626 Program 321.Gazetecilik 3. Sosyal Bilimler 8. Hizmetler 38. Hukuk 525. Motorlu Taşıtlar 542. Tekstil 8. Hizmetler 54. İmalat ve İşleme 52. Mühendislik İşleri 4. Bilim 7. Sağlık 6. Tarım 5. Mühendislik TÜM PROGRAMLAR 65 Öğretim Alanı (Field of training)

17 ISCED ’97 (International Standard Classification of Education)
Genel Alanlar Öğretim Alanları Eğitim Alanları 0- Genel Programlar Temel Programlar Okuma yazma ve Hesap Kişisel Gelişim 1- Eğitim ve Öğretim Öğretmen Eğitimi ve Eğitim Bilimleri Öğretim ve eğitim, Eğitim bilimleri 2- Beşeri Bilimler ve Sanatlar Sanatlar Güzel sanatlar, Müzik ve gösteri sanatları, Görsel-işitsel teknikler ve medya , prodüksiyon, Tasarım, El sanatları becerileri Beşeri Bilimler Din ve Din Bilimi, Yabancı Dil ve Kültür, Ana Dil, Tarih, Felsefe ve ilgili konular 3- Sosyal Bilimler, İşletme ve Hukuk Sosyal ve Davranış Bilimleri Gazetecilik ve Enformasyon Gazetecilik ve Röportaj, Kütüphane, Bilgi, Arşiv İşletme ve Yönetim Toptan ve Perakende Satış, Pazarlama ve Reklam, Maliye, Bankacılık, Sigorta, Muhasebe ve Vergilendirme, İşletme ve Yönetim, Sekreterlik ve Ofis İşleri, İş Yaşamı Hukuk

18 ECVET NEDİR? Mesleki Eğitimde Avrupa Kredi Transfer Sistemi (ECVET) projesi, kişilerin öğrenme çıktılarının transfer edilmesini, biriktirilmesini ve tanınmasını kolaylaştırmak üzere tasarlanmıştır. Bu sistem, 12 Kasım 2002 tarihli Eğitim Konseyi İlke Kararı ve 30 Kasım 2002 tarihli Kopenhag Deklarasyonu ile uyumlu olarak Avrupa Komisyonu’nun himayesinde geliştirilmiştir yılında alınan bu kararlar, 32 ülkenin mesleki ve teknik eğitimden sorumlu bakanları, Avrupalı sosyal ortaklar ve Avrupa Komisyonu tarafından kabul edilen 14 Aralık 2004 tarihli Maastricht Bildirgesi ile yenilenerek güçlendirilmiştir.

19 europass Avropas, Avrupa Yeterlilikler Çerçevesiyle giderek artan şekilde bağlantı kuracak olan beş belgeden oluşan bir kittir. Şunlardan oluşur: Europass Özgeçmişi Europass Dil Pasaportu Europass Sertifika Eki Europass Diploma Eki Europass Dolaşım Birey tarafından doldurulur Yetkili makamlar tarafından doldurulup verilir

20 Avrupa Yeterlilikler Çerçevesi (AYÇ)
AYÇ, Bolonya ve Kopenhag sonuçlarına dayanır ve bunları bütünleştirir. Ülkelerin Ulusal Yeterlilik Sistemleri için bir ara çerçevedir YüksekÖğretimde İşbirliği (Bolonya) Meslekî Eğitim ve Öğretimde İşbirliği (Kopenhag)

21 Avrupa Yeterlilik Çerçevesi
Ülke A Ülke B AYÇ Seviye 1 AYÇ Seviye 2 AYÇ Seviye 3 AYÇ Seviye 4 AYÇ Seviye 5 AYÇ Seviye 6 AYÇ Seviye 7 AYÇ Seviye 8 Y UYÇ/ UYS Y UYÇ/ UYS

22 Avrupa Yeterlilik Çerçevesi
Ülke A Ülke B 4 3 İsveç İleri Eğitim = Avrupa Yeterlilikler Çerçevesi Seviye 4 = İrlanda ‘İleri sertifika’

23 İlginize teşekkür ederim.
YILDIRAY TÜRKORAL TEKNİK EĞİTİM VAKFI ADANA ŞUBESİ YÜREĞİR MESLEKİ EĞİTİM MERKEZİ


"Projemiz; Mesleki eğitimde kalite güvencesi ile ilgili farkındalık ve bilginin artırılması, EQAVET uygulamalarının ve ağları ile ilgili iyi uygulama örneklerini." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları