Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ÖRGÜTLERİN KİTLE İLE OLAN İLETİŞİMLERİ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ÖRGÜTLERİN KİTLE İLE OLAN İLETİŞİMLERİ"— Sunum transkripti:

1 ÖRGÜTLERİN KİTLE İLE OLAN İLETİŞİMLERİ
Alt Başlık

2 PAZARLAMA İLETİŞİMİ KAVRAMI
Hızla artan iletişim olanakları karşısında hedef kitleye en etkin şekilde ve doğru kanaldan ulaşmanın güçleşmesi ve maliyetlerin artması ve buna karşın tüketicilerin değişen ve artan iletişim talepleri, şirketlerin iletişim konusundaki arayışlarını hızlandırmış ve bu arayışlar sonucunda pazarlama iletişimi kavramı doğmuştur. 

3 PAZARLAMA İLETİŞİMİ KAVRAMI
Pazarlama İletişimi: "Hedef tüketicilerin tutum ve davranışlarını istenen yönde güçlendirmeyi, tersi yönde ise bunu değiştirmeye ya da amaçlanan yeni tutum ve davranışı oluşturmayı hedefleyen ikna edici iletişimi sürecidir” 

4 PAZARLAMA İLETİŞİM ELEMANLARI
Reklam Halkla ilişkiler Satış geliştirme Satış personeli ve kişisel satış Ürünün ambalajı, stili, rengi Marka Satış noktalarının yeri ve niteliği Müşteri hizmetleri Satış sonrası hizmetler Doğrudan pazarlama Pazarlama araştırmaları Yeni ürün geliştirme

5 PAZARLAMA İLETİŞİMİNİN AMAÇLARI
Satışları artırmak ve desteklemek Ürün ve marka farkındalığını sağlamak Kurum ve ürünün farkında olunmasını sağlamak Kurum ve ürün imajını geliştirmek Hedef kitlenin tutum ve davranışlarına etki etmek Ürün veya kurum hakkında bilgi vermek Hedef kitleyi ürün kullanımı hakkında eğitmek Tüketici sadakati yaratmak Hatırlatma yapmak Yeni ürünler sunmak

6 KURUMSAL KİMLİK Bir şirketin kendisini temsil etme biçimlerinin bütünü, o şirketin kimliğidir. Bir şirketin kendisini temsil ederken nasıl algılanacağına yön veren aktivitelerin bütünü ise kurumsal kimlik sürecidir. Şirket İsmi, Alt Şirket İsimleri, Semboller (Logo, Logotype), Temel Harf Karakterleri, Renkler bir şirketin görsel iletişim sistemini oluşturan temel elemanlardır.

7 KURUMSAL KİMLİK Ürünler, Ürün Ambalajları
Bina, Ofis, Şantiye Gibi İçinde Yer Alınan Çevre Tabelalar, Yönlendirme Elemanları Sergiler, Fuarlar Antetli Kağıt, Kartvizit, Zarf, Dosya, Tebrik Kartları, Şirket İçi İletişim Dokümanları (Memo) Fatura, İrsaliye, Tahsilat ve Tediye Makbuzları Personel Takip Formları, Başarı Belgesi, Sertifika Kurumsal Yayınlar, Newsletter, Faaliyet ve Finans Raporları, Broşür, Katalog, Reklam Bayrak, Çıkartma, Ajanda, Bloknot, Takvim gibi Promosyon Malzemeleri Web Sitesi, Tanıtım CD'si gibi Multi-medya Uygulamaları Araç Üzeri Grafikler

8 BAZI PAZARLAMA İLETİŞİM ELEMANLARI

9 reklâm - advertisement:
Birey, işletme veya kurumlar tarafından, kitlesel medya araçlarında, belirli bir ücret karşılığında yer ve zaman bulan, tüketicilere, ürün, hizmet, organizasyon ve fikirler ile ilgili bilgi veren, ikna edici mesaj veya duyurular bütünü.. belli başlı özellikleri.. geniş kitleye yönelik olma. tekrarlanabilme. anlamlı ve etkili biçimde sunulabilme. kişisel olma. tek yönlü iletişim.

10 reklâmın işlevleri 5 temel iletişim işlevi.. bilgilendirme işlevi..
ikna etme işlevi.. hatırlatma işlevi.. değer katma işlevi.. işletmenin diğer çabalarına destek olma..

11 reklâmın işlevleri bilgilendirme işlevi..
yeni ürünler hakkında bilgi verilmesi.. birincil talebin oluşturulması ve mevcut talebin arttırılması.. ürünü hemen satın almanın yararlarının açıklanması.. marka farkındalığı yaratmak.. tüketicileri eğitmek. pozitif marka imajı yaratmak..

12 reklâmın işlevleri ikna etme işlevi..
olası müşterilerin reklâmı yapılan ürünü denemeleri yönünde etkilenmesi.. amaçları.. rekabetin yoğun olduğu ortamlarda marka tercihinin geliştirilmesi.. rakip markalara olan tutumun değiştirilmesi.. “hiçbir sabun hacı şakir’den daha saf ve daha doğal değildir” ..

13 reklâmın işlevleri hatırlatma işlevi..
markanın tüketici zihninde canlı kalmasının sağlanması.. söz konusu ürüne ihtiyaç duyulduğunda, ürünün unutulmuş bir özelliğinin ve faydasının hatırlatılması..

14 reklâmın işlevleri değer katma işlevi..
reklâmın algılamaları etkileyerek katma değer yaratması.. işletmeye kimlik ve prestij kazandırma.. yüksek kaliteli imajı yaratma.. daha büyük pazar payı, daha yüksek kârlılık..

15 reklâmın sınıflandırılması ve türleri..
reklâm içeriği bakımından.. mamul reklâmı.. malın çeşitli özellikleri üzerinde durulur ve malın satış miktarı artırılmaya çalışılır.. kurumsal reklâm.. işletmenin sunduğu bazı sosyal hizmetlerin sergilendiği ya da sosyal amaçlı derneklerin işlevlerinin tanıtıldığı reklâmlar.. hedef kitle bakımından.. tüketicilere yönelik reklâm.. alıcılara yönelik reklâm..

16 reklâmın sınıflandırılması ve türleri..
coğrafik alan bakımından.. bölgesel (yerel) reklâm.. ulusal reklâm.. uluslararası reklâm.. kullanılan araç bakımından.. sözlü basın reklâmı.. yazılı basın reklâmı.. posta reklâmı.. açıkhava reklâmı.. internet reklâmı..

17 kişisel satış – Personal Selling
bir veya daha fazla potansiyel alıcı ile yüz yüze görüşülerek ürün sunum ve satış işlemlerinin yapılmasına dayanan bir tür tutundurma aracı.. kişiler arası iletişimin özel bir şekli.. en önemli üstünlüğü.. alıcıyla doğrudan iletişim/ilişki kurulması.. temel özellikleri.. kişisel karşılama.. dostluk ilişkileri geliştirme.. dinleme ve karşılık verme zorunluluğu.. satışçıya doğrudan bilgi toplama imkânı sunma..

18 Satış Özendirme - Sales Promotion
tüketicinin belirli bir mal veya hizmeti denemesini sağlamak, tüketim talebini ve satış düzeyini arttırmak ve aracıları ürüne çekmek amaçlarıyla önceden belirlenmiş sınırlı bir süre içerisinde, hemen sonuç alma hedefiyle yapılan pazarlama faaliyetleri.. tüketiciyi bir mal veya hizmeti satın almaya motive edecek kısa dönemli etkileri olan teşvik araçları.. derhal satın almak için nedenler ortaya atmak.. iki alana bir bedava.. x’i alana y bedava.. kuponlar.. aracılara yönelik ödüller..

19 halkla ilişkiler – Public Relations
işletmenin mevcut müşterilerinin, muhtemel müşterilerinin ve diğer pazar aktörlerinin, işletmenin kendisi, etkinlikleri, mal ve hizmetleri ile ilgili inanç, değer ve düşüncelerini olumlu yönde etkilemek ve olumlu bir imaj oluşturmak amacıyla herhangi bir bedel ödemeden gerçekleştirilen bilgi verici haberleşme ve ilişki geliştirme teknikleri.. temelde bir işletmeyi veya herhangi bir örgütü hedef gruplara sevdirme ve saydırma faaliyeti..

20 halkla ilişkiler işlevleri ve etkileri.. basınla ilişkiler..
firmanın kendisi, ürünleri veya çalışanları ile ilgili haber değeri taşıyan bilgilerin üretilmesi ve yayınlatılması.. mamul tanıtımı.. belirli mal veya hizmetlerin tanıtımlarının yapılması.. lobicilik.. kanun koyucular ve yüksek bürokratlar ile ilişki kurarak yasamayı ve devlet denetimini etkileme.. kâr amaçsız kuruluşlar ve amaçlar için bağış yapan kimselerle gönüllü destek veya finansal destek sağlamak üzere ilişkiler geliştirme..

21 Doğrudan Pazarlama – Direct Marketing
potansiyel müşterilerle doğrudan ilişki kurmak ve hızlı geri bildirimler almak amacıyla, mal veya hizmetlerin hedef kitleye telefon, katalog, e-posta ve internet yollarıyla satılması çabalarının genel ismi..

22 doğrudan pazarlama çeşitleri.. doğrudan postalama – direct mailing:..
tüketicilere ve alıcılara iletişim araçlarının, satış teklif veya önerisinin doğrudan gönderilmesi işlemi.. katalogla pazarlama - catalogue marketing:.. alıcı olabilecek kişi ya da kurumlara ürün kataloglarının postalanması yoluyla sipariş alma ve satış yapmaya dayanan pazarlama yöntemi.. telepazarlama – telemarketing:.. pazarlama faaliyetlerinin ve mal veya hizmet satışının telefon ve televizyon ya da radyo temel alınarak yapıldığı, televizyon veya radyo aracılığıyla ürün hakkında bilgi sahibi olan tüketicinin telefon ile siparişini verdiği doğrudan pazarlama türü.. internette satış.. siparişlerin bilgisayar aracılığıyla internet adresi bulunan firmalara yapılması..


"ÖRGÜTLERİN KİTLE İLE OLAN İLETİŞİMLERİ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları