Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Danışman : Mehmet KÖRPİ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Danışman : Mehmet KÖRPİ"— Sunum transkripti:

1 Danışman : Mehmet KÖRPİ
Hazırlayan : Ahmet Serkan YILDIRIM Bölüm : İşletme Yönetimi Konu : Müşteriyi Bilgilendirme

2 MÜŞTERİYİ BİLGİLENDİRME
Denetimin sonunda denetçinin müşteri işletmenin yönetim kurulu ve denetim kurulunu bilgilendirmesi üç konuyu kapsar . Bunlar ; 1) yolsuzluk ve yasa dışı eylemler, 2) İç kontrol sistemine ilişkin sorunlar, 3) Denetimin uygulanmasına ilişkin konulardır.

3 1) Yolsuzluklar ve Yasadışı Eylemler Hakkında Bilgilendirme
GKGDS, yolsuzlukların ve yasadışı eylemlerin önemlilik derecesine bakılmaksızın , denetim kuruluna veya atanmış benzer bir guruba bildirilmesini ister. Amaç , denetim kurulunun güvenilir mali tablolar için gözetim rolünü yürütmesine yardımcı olmaktır.

4 2) İç Kontrol Sistemi Hakkında Bilgilendirme
GKGDS , iç kontrol sistemine ilişkin raporlanabilir durumların işletme yönetimine iletilmesini ister. Bu durumlar , işletmenin finansal verilerini kaydetme , özetleme ve raporlama yeteneğini olumsuz olarak etkileyen , iç kontrol sisteminin tasarımındaki ve işleyişindeki noksanlıklardır. Raporlanabilir bir durum iç kontrol sisteminin herhangi bir unsuru ile ilgili olabilir. Bilgilendirme, denetim sırasında veya sonunda olabilir. Denetçi, yanlış yorumlanması olasılığı yüzünden, raporunda raporlanabilecek bir şey olmadığını ifade etmemelidir.

5 GKGDS, ayrıca iç kontrol sistemindeki önemli zayıflıkların tanımlanmasını ve yönetime iletilmesini istemez. Önemli zayıflıklar, mali tablolardaki hata ve yolsuzluk olması riskini azaltmayan ve personelin görevini yapması sırasında bulunamayan, iç kontrol sisteminin unsurlarının tasarımındaki veya işleyişindeki raporlanabilir durumlardır.

6 3) Denetimin Uygulanışına İlişkin Bilgilendirme
GKGDS , finansal raporlamadan sorumlu yöneticilere denetimin yürütülüşüne ilişkin bazı hususların iletilmesini ister. Bilgilendirme , aşağıdaki konuları kapsayabilir ; Uygulanan önemli muhasebe politikaları ve yöntemleri , Yapılan muhasebe tahminleri, Düzeltilen ve düzeltilmeyen önemli denetim düzeltmeleri,

7 Denetçinin, denetim kapsamı, muhasebe ilkelerinin uygulanışı hakkında yönetimle uyuşmazlıklar,
Gerekli bilgi elde edememe gibi denetimi yürütmede karşılaşılan zorluklar.

8 Beni dinlediğiniz için teşekkürler … Ahmet Serkan YILDIRIM


"Danışman : Mehmet KÖRPİ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları