Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ÇOCUK VE ŞİDDET AVUKAT MEHMET MUSTAFA GÜNEŞ.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ÇOCUK VE ŞİDDET AVUKAT MEHMET MUSTAFA GÜNEŞ."— Sunum transkripti:

1 ÇOCUK VE ŞİDDET AVUKAT MEHMET MUSTAFA GÜNEŞ

2

3 Yeryüzü, atalarımızdan bize miras kalmadı
Yeryüzü, atalarımızdan bize miras kalmadı. Onu, çocuklarımızdan ödünç aldık. (Kızılderili Atasözü)

4 USULCA SÖYLERSEN (D)UYARIM, BAĞIRIRSAN (D)UYMAM

5 ÇOCUK HAKLARI SÖZLEŞMESİ
BİRLEŞMİŞ MİLLETLER ÇOCUK HAKLARI SÖZLEŞMESİ Bu Sözleşme uyarınca 18 yaşına kadar her insan çocuk sayılır.

6 ÇOCUK HAKLARI SÖZLEŞMESİ
BİRLEŞMİŞ MİLLETLER ÇOCUK HAKLARI SÖZLEŞMESİ Çocuğun; -Özel yaşantısına, -Aile, -Konut ve iletişimine Keyfi ya da haksız bir biçimde müdahale yapılamaz. Onur ve itibarına da haksız olarak saldırılamaz. -Çocuğun yasa tarafından korunmaya hakkı vardır.

7 Çocuğun aile içi şiddet intiharı
Trabzon’un Tonya ilçesinde ilköğretim 7’nci sınıf öğrencisi Ayhan Tan (14), kendini iple ağaca asarak yaşamına son verdi. Çağlar Tan’ın önce eşine, sonra da araya giren oğluna şiddet uyguladığı, çocuğun da olayın ardından evden kaçarak kendini astığı öne sürülüyor. (Hürriyet)

8 ÇOCUK HAKLARI SÖZLEŞMESİ
BİRLEŞMİŞ MİLLETLER ÇOCUK HAKLARI SÖZLEŞMESİ Şiddet; -Bedensel, zihinsel her türlü saldırı, -Yaralama ve suistimal, -İhmal veya ihmalkar davranış, -Kötü muamele, -Cinsel suistimal, dahil her türlü sömürüdür.

9 Denizli’de Florya Çocuk Evi’nde kalan yaşları 10 ile 12 arasında değişen 5 kız çocuğuna, Sosyal Hizmetler Müdürlüğü tarafından bakıcı anne olarak görevlendirilen T.Y. (19) ve H.Y. (26) tarafından işkence yapıldığı belirlendi.(Nethaberci.com)

10 ÇOCUK HAKLARI SÖZLEŞMESİ
BİRLEŞMİŞ MİLLETLER ÇOCUK HAKLARI SÖZLEŞMESİ Çocuğun; -En iyi sağlık düzeyine kavuşma, -Tıbbi bakım ve rehabilitasyon hizmetlerini veren kuruluşlardan yararlanma Hakkı vardır. Devletler, bu haklardan yoksun bırakılmamasını güvence altına almak için çaba gösterirler.

11

12

13 ÇOCUK HAKLARI SÖZLEŞMESİ
BİRLEŞMİŞ MİLLETLER ÇOCUK HAKLARI SÖZLEŞMESİ Çocuğun; -Sosyal sigorta dahil, sosyal güvenlikten yararlanma hakkı vardır. Devletler bu haklar için ulusal hukuklarında gerekli önlemleri alır.

14

15

16 ÇOCUK HAKLARI SÖZLEŞMESİ
BİRLEŞMİŞ MİLLETLER ÇOCUK HAKLARI SÖZLEŞMESİ Eğitim Hakkı; -İlk öğretim zorunlu ve parasız olmalıdır. -Okul disiplini, çocuğun insan olarak taşıdığı saygınlıkla bağdaşır biçimde ve sözleşmeye uygun olarak yürütülmelidir.

17 Malala için Türkiye’den tam destek :
Pakistan, kızların okuması için kampanya yürüttüğü için Taliban militanları tarafından vurulan 14 yaşındaki Malala Yusufzay’ ın başına gelenlerin bir daha yaşanmaması için Türkiye’den de destek alacak. (Hürriyet)                                                                                                                                                                              

18 ÇOCUK HAKLARI SÖZLEŞMESİ
BİRLEŞMİŞ MİLLETLER ÇOCUK HAKLARI SÖZLEŞMESİ Soya, dine ya da dile dayalı azınlıkların ya da yerli halkların var olduğu Devletlerde, Çocuk; -Ait olduğu topluluğun diğer üyeleri ile kendi kültüründen yararlanma, -Dinine inanma ve uygulama, -Dilini kullanma hakkında yoksun bırakılamaz.

19 ÇOCUK HAKLARI SÖZLEŞMESİ
BİRLEŞMİŞ MİLLETLER ÇOCUK HAKLARI SÖZLEŞMESİ -Hiçbir çocuk, işkence veya diğer zalimce muamele ve cezaya tabi tutulamaz. -Hiçbir çocuk yasadışı veya keyfi biçimde özgürlüğünden yoksun bırakılamaz.

20 Adana İHD'nin raporuna göre, 2009'da 299 çocuk tutuklandı
Adana İHD'nin raporuna göre, 2009'da 299 çocuk tutuklandı. Çocuklar polisin kendilerini dövdüğünü, "itiraf" için tehdit edildiklerini, kelepçe ve zincir takıldığını, cezaevinde askerlerin işkence yaptığını söylüyor. ...» (Bianet)

21

22 ÇOCUK HAKLARI SÖZLEŞMESİ
BİRLEŞMİŞ MİLLETLER ÇOCUK HAKLARI SÖZLEŞMESİ -Özgürlüğünden yoksun olan her çocuk yetişkinlerden ayrı tutulacaktır. -Özgürlüğünden yoksun olan çocuk ailesiyle yazışma veya görüşme hakkına sahip olacaktır.

23

24 ÇOCUK HAKLARI SÖZLEŞMESİ
BİRLEŞMİŞ MİLLETLER ÇOCUK HAKLARI SÖZLEŞMESİ Devletler, -İhmal, -Sömürü, -İşkence ya da türlü zalimce, insanlık dışı veya aşağılayıcı ceza mağduru olan çocuğun, Bedensel, ruhsal bakımdan sağlığına kavuşması için önlemleri alır.

25 «Hakkari'de bir çocuğu yerde sürükleyerek gözaltına alan
«Hakkari'de bir çocuğu yerde sürükleyerek gözaltına alan iki polis, “Çocuğa kontrolsüz güç uyguladıkları” gerekçesiyle açığa alındı. ...»

26 ÇOCUK HAKLARI SÖZLEŞMESİ
BİRLEŞMİŞ MİLLETLER ÇOCUK HAKLARI SÖZLEŞMESİ Tüm dünya çocukları bu bildirgedeki haklardan din, dil, ırk, renk, cinsiyet, milliyet, mülkiyet, siyasi, sosyal sınıf ayrımı yapılmaksızın yararlanmalıdır.

27 ÇOCUK HAKLARINA İLİŞKİN
AVRUPA SÖZLEŞMESİ Bu sözleşmenin amacı, adli merci önündeki çocukları ilgilendiren; -Davalar, -Çocukların ikameti, -Çocuklarla şahsi ilişki kurulması, Gibi velayet sorumluluklarına ilişkin davalardır.

28 ÇOCUK HAKLARINA İLİŞKİN AVRUPA SÖZLEŞMESİ
Türkiye Cumhuriyeti sözleşmenin adli bir makam önündeki aile hukuku davalarında uygulanacağını beyan eder. -Boşanma ve ayrılık davaları, -Çocukların velayetine ilişkin davalar, -Ebeveynle çocuk arasında kişisel ilişki kurulması, -Babalığın mahkeme kararı ile kurulması.

29

30 AVRUPA KONSEYİ KILAVUZLARI
ŞİDDETE KARŞI AVRUPA KONSEYİ KILAVUZLARI Amaç: -Çocuk haklarını geliştirme, -Çocuk haklarını Avrupa Konseyi’ nin tüm Politikalarına içselleştirme, -Çocuklara yönelik şiddetin ortadan kaldırılması için üç yıllık eylem planı uygulanması, -Cinsel sömürüye karşı özel önlem alınması, -Çocuklara yönelik şiddetin çocuk haklarını ihlal ettiğini, gelişimini kösteklediğini,

31 -Çocukların kırılgan ve savunmasız oldukları, büyüme ve gelişme için yetişkinlere bağımlı bulunduklarını, -Avrupa İHS’ nin çocuklar dahil herkese işkenceye, insanlık dışı ve aşağılayıcı muameleye karşı güvence sağladığını kabul eder. Çocuklara yönelik fiziksel cezanın tüm Avrupa’ da yasaklanmasıyla ilgili Tavsiye 1666 (2004)

32

33 AVRUPA KONSEYİ KILAVUZLARI BAKANLAR KOMİTESİ TAVSİYESİ (2009) 10’ A EKLER
Tanımlar: -Çocuk: Mağdurlar, tanıklar ve şiddet içeren fiillerin failleri dahil olmak üzere 18 yaşından küçük herkes «çocuk» sayılır -Şiddet: Bedensel veya zihinsel her türlü saldırı, yaralama ve suistimal, ihmal ve ihmalkar davranış, kötü muamele ve cinsel suistimal dahil her tür sömürüdür.

34 AVRUPA KONSEYİ KILAVUZLARI BAKANLAR KOMİTESİ TAVSİYESİ (2009) 10’ A EKLER
Şiddete Karşı Koruma: Tüm çocuklar, ana-babasının veya onlardan yalnızca birinin, yasal vasi veya vasilerinin ya da bakımlarını üstlenen herhangi bir kişinin yanında iken; -Bedensel veya zihinsel saldırı, -Şiddet veya suistimale, -İhmale veya ihmalkar davranışa, -Cinsel suistimal dahil her türlü kötü muameleye veya sömürüye karşı korunma hakkına sahiptir.

35 AVRUPA KONSEYİ KILAVUZLARI BAKANLAR KOMİTESİ TAVSİYESİ (2009) 10’ A EKLER
Devletin yükümlülükleri: -Çocuğun haklarını kollamak ve çocukları ne kadar hafif olursa olsun şiddetin her biçiminden korumak devletin başlıca sorumluluklarından biridir. -Devlet, ailelerin çocuk gelişiminde ve her türlü şiddetten korunma hakkı dahil çocuk haklarının korunmasındaki merkezi rolü dikkate alır ve ailelere yardımcı olur.

36

37 AVRUPA KONSEYİ KILAVUZLARI
BAKANLAR KOMİTESİ TAVSİYESİ (2009) 10’ A EKLER Diğer aktörlerin yükümlülükleri ve katılımı: -Çocuklar için çalışan tüm hizmetler, -Kurumlar, -Profesyoneller, -Ana babalar, geniş aile, -Medya, -Özel sektör, -Dinsel cemaatler ve sivil toplumun Çocukları şiddetten koruma sorumluluğu vardır.

38

39 AVRUPA KONSEYİ KILAVUZLARI
BAKANLAR KOMİTESİ TAVSİYESİ (2009) 10’ A EKLER Çocukların yüksek yararı: -Çocukları şiddetin her biçiminden korumalı ve çocuğun yüksek yararı gözetilmelidir. -Çocuklara yönelik şiddet çok boyutludur. Şiddetin ortaya çıkması, tekrarlanması, kesilmesi için bir dizi etmenin bir araya geldiği varsayılır. -Şiddetin önlenmesi, sektörler arası işbirliğini ve eşgüdümü gerektirir.

40 AVRUPA KONSEYİ KILAVUZLARI
BAKANLAR KOMİTESİ TAVSİYESİ (2009) 10’ A EKLER Entegre ulusal, bölgesel ve yerel eylem: -Çocukların şiddetten korunmalarına yönelik ulusal stratejilere ihtiyaç vardır. -Sağlık, eğitim ve toplum sektörlerini, kurumları, yasa uygulayıcılarını, adalet sistemini kapsamalıdır. -Ulusal, bölgesel ve yerel yetkililer, aileler, sivil toplum ve medya çalışmalarda yer almalıdır.

41 AVRUPA KONSEYİ KILAVUZLARI
BAKANLAR KOMİTESİ TAVSİYESİ (2009) 10’ A EKLER Çocuğun haklarına ilişkin saygı kültürü oluşturulmalıdır: -Çalışmaların hedefi, çocuklar, çocukluk ve çocuklara yönelik şiddete bakışta nitel bir değişim sağlanması olmalıdır. -Şiddetle ilgili temeldeki ekonomik ve toplumsal koşullar ele alınmalıdır. -Değişim, çocuk haklarına yönelik gerçek bir saygı kültürü nüfus ettiğinde sağlanabilecektir.

42

43 AVRUPA KONSEYİ KILAVUZLARI
BAKANLAR KOMİTESİ TAVSİYESİ (2009) 10’ A EKLER Eğitim ve duyarlılık geliştirme: -Çocuk haklarına ilişkin bilgilerin çocuklar, yetişkinler arasında yaygınlaştırılması devletin sorumluluğudur. -Çocuk hakları konusunun okul müfredatına içselleştirilmesi, -Çocuklar için çalışanların çocuk hakları konusunda eğitilmesi, -Halkı bilgilendirme, medya kampanyasıyla duyarlılık yaratılması,

44 AVRUPA KONSEYİ KILAVUZLARI
BAKANLAR KOMİTESİ TAVSİYESİ (2009) 10’ A EKLER Şiddetin yasaklanması: Çocuğu şiddetten korumak devletin görevidir. Tüm çocuklara koruma sağlayacak uygun; -Yasal, -İdari, -Toplumsal ve eğitsel önlemler alınmalıdır. Aile içinde ve dışında, ıslah, disiplin altına alma ve cezalandırma amaçlarına yönelik olanlar dahil her türlü şiddetle ilgili hukuksal savunma ve yetkilendirmeler ortadan kaldırılmalıdır.

45 AVRUPA KONSEYİ KILAVUZLARI
BAKANLAR KOMİTESİ TAVSİYESİ (2009) 10’ A EKLER -Cinsel şiddet ve suistimalin her biçimi, -Çocuk fuhşu, çocuk pornografisi, seyahat ve turizmde cinsel sömürü, -Erken veya zorla evlendirme, namus cinayeti, -Çocukların şiddet içeren zararlı içeriğe maruz bırakılması, -Bakım kurumlarındaki her türlü şiddet, -Her türlü fiziksel, psikolojik ceza, -Aile içinde ve evde şiddet SONLANMALIDIR.

46

47 AVRUPA KONSEYİ KILAVUZLARI
BAKANLAR KOMİTESİ TAVSİYESİ (2009) 10’ A EKLER Çocuk dostu hizmetler ve mekanizmalar: -Çocuğun bakımından, eğitiminden ve korunmasından sorumlu kurumlar, çocuğun yaşamını, gelişimini ve refahını azami ölçüde güvenceye almalıdır. -Çocuklar, ihtiyaçlarına göre uyarlanmış kaliteli hizmetlere erişebilmelidir. -Şiddetin önlenmesine ilişkin hizmetler özellikle yerel düzeyde sağlanmalıdır.

48 AVRUPA KONSEYİ KILAVUZLARI
BAKANLAR KOMİTESİ TAVSİYESİ (2009) 10’ A EKLER Adalet Sistemi: -Şiddetten korunma dahil tüm haklara saygı ile yargısal ve diğer işlemlere başvurulmalıdır. -Çocuklara ücretsiz ve bağımsız hukuk hizmetleriyle savunma ve destek hizmetleri sağlanmalıdır. -Yargısal ve diğer tüm süreç ve işlemler çabuklaştırılmalıdır. -Çocuğun dinlenilme ve görüşlerine saygı duyulmalıdır.

49 AVRUPA KONSEYİ KILAVUZLARI
BAKANLAR KOMİTESİ TAVSİYESİ (2009) 10’ A EKLER Adalet Sistemi: -Şiddet mağduru ve tanığı çocuklara tam destek sağlanmalı ve özel olarak korumalıdır. -Ceza ehliyet yaşı yasayla belirlenmeli ve yeterince yüksek tutulmalıdır. -Şiddet içeren fiillerin faili çocuklar için kurumlara yerleştirme dışı seçenekler bulunmalı -Özgürlüklerinden yoksun bırakma, ancak zorunlu olduğunda başvurulmalı.

50

51 ANAYASA Ailenin Korunması ve Çocuk Hakları:
41. madde: Devlet, her türlü istismara ve şiddete karşı çocukları koruyucu tedbirleri alır.

52 ANAYASA Sosyal Güvenlik Hakları:
61. madde: Devlet, korunmaya muhtaç çocukların topluma kazandırılması için her türlü tedbiri alır.

53 ÇOCUK KORUMA KANUNU Çocuk: Daha erken yaşta ergin olsa bile,
onsekiz yaşını doldurmamış kişiye denir.

54 ÇOCUK KORUMA KANUNU Korunma ihtiyacı olan çocuk:
Bedensel, zihinsel, ahlaki, sosyal ve duygusal gelişimi ile kişisel güvenliği tehlikede olan, ihmal veya istismar edilen ya da suç mağduru çocuğu işaret eder.

55 ÇOCUK KORUMA KANUNU Suça sürüklenen çocuk: Kanunlarda suç olarak tanımlanan bir fiili işlediği iddiası ile hakkında soruşturma veya kovuşturma yapılan ya da işlediği fiilden dolayı hakkında güvenlik tedbirine karar verilen çocuğu

56 ÇOCUK KORUMA KANUNU Bu kanunun amacı: Korunma ihtiyacı olan veya suça sürüklenen çocukların korunmasına, haklarının ve esenliklerinin güvence altına alınmasına ilişkin usül ve esasları düzenlemektir.

57 ÇOCUK KORUMA KANUNU On beş yaşını doldurmamış çocuklar hakkında üst sınırı beş yılı aşmayan hapis cezasını gerektiren fiillerden dolayı tutuklama kararı verilemez.

58 ÇOCUK KORUMA KANUNU Çocuğun yargılama sonunda, Ceza Muhakemesi Kanunundaki koşulların varlığı halinde, mahkemece hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilebilir.

59 ÇOCUK KORUMA KANUNU Mahkemelere, tercihen çocuk hukuku alanında uzmanlaşmış, çocuk psikolojisi ve sosyal hizmet alanlarında eğitim almış olan hakimler ve cumhuriyet savcıları arasından atama yapılır.

60 TÜRK CEZA KANUNU Çocuk deyiminden henüz on sekiz yaşını doldurmamış kişi anlaşılmaktadır.

61 TÜRK CEZA KANUNU Fiili işlediği sırada oniki yaşını doldurmamış olan çocukların ceza sorumluluğu yoktur. Bu kişiler hakkında, ceza kovuşturması yapılamaz; ancak, çocuklara özgü güvenlik tedbirleri uygulanabilir.

62 TÜRK CEZA KANUNU Fiili işlediği sırada oniki yaşını doldurmuş olup da onbeş yaşını doldurmamış olanların işlediği fiilin hukuki anlam ve sonuçlarını algılayamaması hâlinde ceza sorumluluğu yoktur.

63 TÜRK CEZA KANUNU Fiili işlediği sırada onbeş yaşını doldurmuş olup da onsekiz yaşını doldurmamış olan kişiler hakkında verilecek cezaların üçte biri indirilir.

64 TÜRK CEZA KANUNU Başkasını suç işlemeye azmettiren kişi, işlenen suçun cezası ile cezalandırılır.

65 TÜRK CEZA KANUNU Çocukların suça azmettirilmesi halinde azmettirenlerin cezası üçte birden yarısına kadar artırılır. .

66 TÜRK CEZA KANUNU Yaşı, hastalığı veya yaralanması dolayısıyla kendini idare edemeyecek durumda olan kimseye yardım etmeyen ya da ilgili makamlara bildirmeyen kişi, bir yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

67 TERÖRLE MÜCADELE YASASI
MADDE 10 - Bu Kanun kapsamına giren suçlar dolayısıyla açılan davalar; özel olarak belirlenecek ağır ceza mahkemelerinde görülür. Çocuklar, kurulan bu mahkemelerde yargılanamaz.

68 YASAL MEVZUAT -BM Çocuk Hakları Sözleşmesi,
-BM Çocuk Hakları Bildirisi, -Çocuk Haklarının Kullanılmasına İlişkin Avrupa Sözleşmesi, -Şiddete Karşı Entegre Stratejisi Avrupa Konseyi Kılavuzları, -TC Anayasası, -Çocuk Koruma Kanunu, -Türk Medeni Kanunu,

69 YASAL MEVZUAT -Türk Ceza Kanunu, -Terörle Mücadele Kanunu,
-Sosyal Hizmetler Kanunu, -Ailenin Korunması Ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun

70 YÖNETMELİKLER -SHÇEK Özürlülerin Bakımı, Rehabilitasyonu Ve Aile Danışmanlığı Hizmetlerine Dair Yön. -SHÇEK Çocuk Evleri Çalışma Usul Ve Esasları Hakkında Yön. -SHÇEK Aile Danışma Merkezleri Yön. -Çocuk Koruma Kanununun Uygulanmasına İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Yön. -Çocuk ve Gençlik Merkezleri Yönetmeliği, -SHÇEK Çocuk Yuvaları Yön.

71 YÖNETMELİKLER -ÇKK Göre Verilen Koruyucu Ve Destekleyici Tedbir Kararlarının Uygulanması Hakkında Yön. -Gebe veya Emziren Kadınların Çalıştırılma Şartlarıyla Emzirme Odaları ve Çocuk Bakım Yurtlarına Dair Yön, -Ana-Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Merkezleri Yön., -SHKÇEK Koruyucu Aile Yönetmeliği

72

73 2012 ÇALIŞAN ÇOCUK VERİLERİ
Dünyada 5-14 yaş arasında, 250 milyon, yaş arası ise, 283 milyon çocuk, çalıştığı için okuldan mahrum olmaktadır. Türkiye’de, 6-17 yaş arası, saptanabilen çalışan çocuk işçi sayısı, 1 milyondur. 12 yaşındakiler %21,2, 11 yaşındakiler %28,2, 10 yaşındakiler %18,8, 9 ve altındaki yaştakiler ise %9,4 oranındadır.

74 1 milyon çalışan çocuğun %66’sı (631 bin) erkek, %34’ü (326 bin) kızdır.
1 milyon çocuğun %62,4′ü, haftanın 6 günü çalışıyor. 1 milyon çalışan çocuğun % 40’ının sigortaları yok. Otomotiv sektöründeki çocuklardan sigortası olmayanların oranı ise, %90’dır.

75

76 Emniyet Genel Müdürlüğü Kriminal Polis Laboratuarları Dairesi TÜBİTAK’la birlikte “yüz yaşlandırma” programı geliştirdi Polis, yıllardır kayıp olarak aranan çocuğu “yüz yaşlandırma” programı ile bulmayı hedefliyor.(Nethaberci.com)

77 ’Aile İçi Şiddet’ konulu resimlerini, Ankara'da sergiliyor. (Hürriyet)
                                                                                                                                                                                                                                                Aile içi şiddet tuvalde; 23 ressam, ’Aile İçi Şiddet’ konulu resimlerini, Ankara'da sergiliyor. (Hürriyet)

78 İÜ'den akademisyenler 581 ilköğretim öğrencisiyle anket çalışması yaptı. Yoksul çocuklar aile içinde daha fazla şiddete maruz kalıyor ve tanıklık ediyor. 

79

80

81

82

83

84

85 VATANI KORUMAK, ÇOCUKLARI KORUMAKLA BAŞLAR.
(Mustafa Kemal Atatürk)

86 ÇOCUKLUK, MANTIĞIN UYKUSUDUR.
(J.J. Rousseau)


"ÇOCUK VE ŞİDDET AVUKAT MEHMET MUSTAFA GÜNEŞ." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları