Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Soru Cevap yöntemi Mehmet Taş 21194828.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Soru Cevap yöntemi Mehmet Taş 21194828."— Sunum transkripti:

1 Soru Cevap yöntemi Mehmet Taş

2 Soru türleri Nitelikli Açısından Zamanlama Açısından
Amaçların Düzeyine Göre Cevaplama Şekline Göre Öğretim Yöntemine Göre Yöneltme Biçimine Göre Yönelten Kişiye Göre Zamanlama Açısından Giriş Testi Soruları Derse Hazırlık Soruları Ders İçi Soruları Değerlendirme Soruları Geri Bildirim / Dönüt soruları

3 Soru türleri Nitelikli Açısından Zamanlama Açısından
Amaçların Düzeyine Göre Cevaplama Şekline Göre Öğretim Yöntemine Göre Yöneltme Biçimine Göre Yönelten Kişiye Göre Zamanlama Açısından Giriş Testi Soruları Derse Hazırlık Soruları Ders İçi Soruları Değerlendirme Soruları Geri Bildirim / Dönüt soruları

4 Bilişsel Davranışlar Duyuşsal Davranışlar Devinişsel (psikomotor)Davranışlar

5 Bilişsel Davranışlar Duyuşsal Davranışlar
Devinişsel (psikomotor)Davranışlar

6 Bilişsel Davranışlar Bireyin öğrenilmiş davranışları içinde zihinsel özellikleri daha ağırlıklı olanlar bu kapsamda yer alır. Kendi içinde 6 basamaktan oluşur. Bunlar bilgi, kavrama, uygulama, analiz, sentez ve değerlendirme basamaklarıdır.

7 Bilişsel Davranışlar Bilgi basamağı: Kavrama basamağı:
Zamir nedir, tanımlayınız? Kaç çeşit soru vardır? Kavrama basamağı: Verilen metni okuyarak, konuya uygun bir başlık yazınız? Soru türlerinden amaçların düzeyine göre soru türünün özelliklerini örnekleriyle açıklayınız?

8 Bilişsel Davranışlar Uygulama basamağı: Analiz basamağı:
Verilen metinde gerekli yerlere noktalama işaretlerini koyunuz? Öğrencilerin başarılarını ölçmek için 5 adet çoktan seçmeli test sorusu hazırlayınız? Analiz basamağı: Verilen cümleyi ögelerine ayırınız, her ögenin gerekçesini yazınız? Kanser hastalığını oluşturan sebepler ile hastalık arasındaki ilişkiyi gerekçeleri ile yazınız?

9 Bilişsel Davranışlar Sentez basamağı:
Türkiye’ deki eğitim finansmanı sorunu için çözüm önerileri geliştiriniz? Psikolojide sağlıklı iletişim kurabilmek için yeni bir yöntem öneriniz?

10 Soru Cevap 1 Türkiye’nin başkenti neresidir? 2 Yukarıda verilen soruya göre aşağıdaki cevaplardan hangisi doğrudur? 3 Yanda belirtilen eserdeki anlatım bozukluklarını bulunuz? 4 Kutupların erimesine yol açan faktörleri gerekçeleriyle beraber yazınız? 5 Türkiye’nin Suriye sorunu ile ilgili çözüm önerileri geliştiriniz? 6 Türkiye’nin İsrail’le ilgili sorunlarından hangisi daha önemli olduğunu düşünüyorsunuz?

11 Soru Cevap 1 Türkiye’nin başkenti neresidir? Bilgi 2 Yukarıda verilen soruya göre aşağıdaki cevaplardan hangisi doğrudur? 3 Yanda belirtilen eserdeki anlatım bozukluklarını bulunuz? 4 Kutupların erimesine yol açan faktörleri gerekçeleriyle beraber yazınız? 5 Türkiye’nin Suriye sorunu ile ilgili çözüm önerileri geliştiriniz? 6 Türkiye’nin İsrail’le ilgili sorunlarından hangisi daha önemli olduğunu düşünüyorsunuz?

12 Soru Cevap 1 Türkiye’nin başkenti neresidir? Bilgi 2 Yukarıda verilen soruya göre aşağıdaki cevaplardan hangisi doğrudur? Kavrama 3 Yanda belirtilen eserdeki anlatım bozukluklarını bulunuz? 4 Kutupların erimesine yol açan faktörleri gerekçeleriyle beraber yazınız? 5 Türkiye’nin Suriye sorunu ile ilgili çözüm önerileri geliştiriniz? 6 Türkiye’nin İsrail’le ilgili sorunlarından hangisi daha önemli olduğunu düşünüyorsunuz?

13 Soru Cevap 1 Türkiye’nin başkenti neresidir? Bilgi 2 Yukarıda verilen soruya göre aşağıdaki cevaplardan hangisi doğrudur? Kavrama 3 Yanda belirtilen eserdeki anlatım bozukluklarını bulunuz? Uygulama 4 Kutupların erimesine yol açan faktörleri gerekçeleriyle beraber yazınız? 5 Türkiye’nin Suriye sorunu ile ilgili çözüm önerileri geliştiriniz? 6 Türkiye’nin İsrail’le ilgili sorunlarından hangisi daha önemli olduğunu düşünüyorsunuz?

14 Soru Cevap 1 Türkiye’nin başkenti neresidir? Bilgi 2 Yukarıda verilen soruya göre aşağıdaki cevaplardan hangisi doğrudur? Kavrama 3 Yanda belirtilen eserdeki anlatım bozukluklarını bulunuz? Uygulama 4 Kutupların erimesine yol açan faktörleri gerekçeleriyle beraber yazınız? Analiz 5 Türkiye’nin Suriye sorunu ile ilgili çözüm önerileri geliştiriniz? 6 Türkiye’nin İsrail’le ilgili sorunlarından hangisi daha önemli olduğunu düşünüyorsunuz?

15 Soru Cevap 1 Türkiye’nin başkenti neresidir? Bilgi 2 Yukarıda verilen soruya göre aşağıdaki cevaplardan hangisi doğrudur? Kavrama 3 Yanda belirtilen eserdeki anlatım bozukluklarını bulunuz? Uygulama 4 Kutupların erimesine yol açan faktörleri gerekçeleriyle beraber yazınız? Analiz 5 Türkiye’nin Suriye sorunu ile ilgili çözüm önerileri geliştiriniz? Sentez 6 Türkiye’nin İsrail’le ilgili sorunlarından hangisi daha önemli olduğunu düşünüyorsunuz?

16 Soru Cevap 1 Türkiye’nin başkenti neresidir? Bilgi 2 Yukarıda verilen soruya göre aşağıdaki cevaplardan hangisi doğrudur? Kavrama 3 Yanda belirtilen eserdeki anlatım bozukluklarını bulunuz? Uygulama 4 Kutupların erimesine yol açan faktörleri gerekçeleriyle beraber yazınız? Analiz 5 Türkiye’nin Suriye sorunu ile ilgili çözüm önerileri geliştiriniz? Sentez 6 Türkiye’nin İsrail’le ilgili sorunlarından hangisi daha önemli olduğunu düşünüyorsunuz? Değerlendirme

17 Duyuşsal Davranışlar Bilişsel Davranışlar
Devinişsel (psikomotor)Davranışlar

18 Duyuşsal Davranışlar Bireyde geliştirilmek istenilen ilgi, tutum, alışkanlık ve değer yargıları ile ilgili davranışları kapsar. Duyuşsal davranışlar okul içinde veya dışında oluşabilir.

19 Devinişsel (psikomotor)Davranışlar
Bilişsel Davranışlar Duyuşsal Davranışlar Devinişsel (psikomotor)Davranışlar

20 Devinişsel (psikomotor)Davranışlar
Öğrenilmiş fiziksel davranışları ifade eder. Piyano çalma, daktilo ile yazma, otomobili tamir etme gibi

21 Soru türleri Nitelikli Açısından Zamanlama Açısından
Amaçların Düzeyine Göre Cevaplama Şekline Göre Öğretim Yöntemine Göre Yöneltme Biçimine Göre Yönelten Kişiye Göre Zamanlama Açısından Giriş Testi Soruları Derse Hazırlık Soruları Ders İçi Soruları Değerlendirme Soruları Geri Bildirim / Dönüt soruları

22 Cevaplama Şekline Göre Sorular
Sorular beklenen cevap açısından açık ve kapalı uçlu sorular olarak sınıflandırılabilir Açık uçlu sorular: Bu soruların cevabında bir açıklama zorunluluğu vardır. Trafikte sinyalizasyon işaretleri neden önemlidir? Deprem için erken uyarı sistemleri neden önemlidir? Kapalı uçlu sorular: sorunun cevabı bir ya da birkaç sözcükten oluşur. Türkiye’nin en kalabalık şehri neresidir? İstanbul ne zaman feth edilmiştir?

23 Soru türleri Nitelikli Açısından Zamanlama Açısından
Amaçların Düzeyine Göre Cevaplama Şekline Göre Öğretim Yöntemine Göre Yöneltme Biçimine Göre Yönelten Kişiye Göre Zamanlama Açısından Giriş Testi Soruları Derse Hazırlık Soruları Ders İçi Soruları Değerlendirme Soruları Geri Bildirim / Dönüt soruları

24 Öğretim Yöntemine Göre
Ders sırasında kullanılan öğretim yönteminin özelliğine göre sorular şöyle sınıflandırılabilir. Önderlik edici soru: Tartışmayı yönlendirmek amacıyla kullanılabilen sorulardır. Peki; o halde trafik kurallarına neden uymalıyız? Takip eden soru: Belirli bir ana fikri verildikten sonra tartışmayı geliştirmeyi amaçlayan sorulardır. “Öğrenme eğitim sürecinin sonunda ortaya çıkar” ana fikrinin verilmesinden sonra “Buna göre eğitim süreci sonunda ortaya çıkan öğrenmeler her zaman olumlu davranışlar mıdır?

25 Öğretim Yöntemine Göre
Plansız soru: öğrencilerin dikkatinin dağıldığı anda, dersin amacından uzaklaşmaya çalışan öğrencileri derse döndürmek amacıyla kullanılabilecek sorulardır. Ahmet, yapmış olduğum eğitim tanımını bir de sen tekrar eder misin? Cevap beklenmeyen soru: öğretmen sorunun cevabını beklemekle beraber öğrencinin kendi düşüncesi içinde cevabı vermesini bekler. Anlattığım konuyu anladığınızı varsayıyorum.

26 Soru türleri Nitelikli Açısından Zamanlama Açısından
Amaçların Düzeyine Göre Cevaplama Şekline Göre Öğretim Yöntemine Göre Yöneltme Biçimine Göre Yönelten Kişiye Göre Zamanlama Açısından Giriş Testi Soruları Derse Hazırlık Soruları Ders İçi Soruları Değerlendirme Soruları Geri Bildirim / Dönüt soruları

27 Yöneltme Biçimine Göre
Bu tür sorular sorunun kim ya da kimlere yöneltileceği ile ilgilidir. Bu sorular iki gruba ayrılır. Bütün gruba yöneltilen soru: önderlik edici sorular bu grupta yer almakla birlikte sınıfın tümüne yöneltilen sorudur. Tüm öğrencilerin derse katılmaları açısından yararlıdır. Fenerbahçe ile Galatasaray arasındaki farkı kim açıklayacak? Kişiye yöneltilen soru: Sınıfta belirli bir öğrenciye yöneltilen sorudur. Öğrencinin derse ilgisini çekmek açısından yararlıdır. Nizamettin, sen ne diyorsun bu olaya? Alex, Nizamettin’in dediğine katılıyor musun?

28 Soru türleri Nitelikli Açısından Zamanlama Açısından
Amaçların Düzeyine Göre Cevaplama Şekline Göre Öğretim Yöntemine Göre Yöneltme Biçimine Göre Yönelten Kişiye Göre Zamanlama Açısından Giriş Testi Soruları Derse Hazırlık Soruları Ders İçi Soruları Değerlendirme Soruları Geri Bildirim / Dönüt soruları

29 Yönelten Kişiye Göre Sınıfta soruyu soran kişi açısından yapılan sınıflamadır. 3’e ayrılır Öğretmenin öğrenciye yönelttiği sorular Öğrencinin öğretmene sorduğu sorular Öğrencinin öğrenciye sorduğu sorular

30 Soru türleri Nitelikli Açısından Zamanlama Açısından
Amaçların Düzeyine Göre Cevaplama Şekline Göre Öğretim Yöntemine Göre Yöneltme Biçimine Göre Yönelten Kişiye Göre Zamanlama Açısından Giriş Testi Soruları Derse Hazırlık Soruları Ders İçi Soruları Değerlendirme Soruları Geri Bildirim / Dönüt soruları

31 Giriş Testi Soruları Açık uçlu sorulara ağırlık verilmelidir.
Sorular ezber bilgilerden daha çok kavrama, uygulama, analiz düzeyi sorularından oluşmalıdır. Bir önceki dersin tekrarına yönelik sorular yer alabilir. Derste işlenecek konu yeni ise, o konuya hazırlık niteliği taşıyan sorular olabilir. Öğrencilerin bir önceki konuların tekrarına yönelik sorular hazırlamaları ve cevaplarını yazmaları istenebilir. Böylelikle öğrencinin soru sormaya yönlendirilmesine bir katkı sağlanabilir.

32 Soru türleri Nitelikli Açısından Zamanlama Açısından
Amaçların Düzeyine Göre Cevaplama Şekline Göre Öğretim Yöntemine Göre Yöneltme Biçimine Göre Yönelten Kişiye Göre Zamanlama Açısından Giriş Testi Soruları Derse Hazırlık Soruları Ders İçi Soruları Değerlendirme Soruları Geri Bildirim / Dönüt soruları

33 Derse Hazırlık Soruları
Sorular derste kazandırılacak davranışlarla paralel göstermelidir. Sorular ezberden daha çok araştırmaya, eleştiri yapmaya, kendi düşüncelerini derse taşımaya yönelik olmalıdır. Soruların kapsamı iyi belirlenmelidir. Sorular temel başvuru kaynağındaki/ kitaptaki konu başlıkları ile aynı ifadeleri taşımamalıdır. Sorular grup çalışmalarına yönelik özellikler taşımalıdır.

34 Soru türleri Nitelikli Açısından Zamanlama Açısından
Amaçların Düzeyine Göre Cevaplama Şekline Göre Öğretim Yöntemine Göre Yöneltme Biçimine Göre Yönelten Kişiye Göre Zamanlama Açısından Giriş Testi Soruları Derse Hazırlık Soruları Ders İçi Soruları Değerlendirme Soruları Geri Bildirim / Dönüt soruları

35 Soru türleri Nitelikli Açısından Zamanlama Açısından
Amaçların Düzeyine Göre Cevaplama Şekline Göre Öğretim Yöntemine Göre Yöneltme Biçimine Göre Yönelten Kişiye Göre Zamanlama Açısından Giriş Testi Soruları Derse Hazırlık Soruları Ders İçi Soruları Değerlendirme Soruları Geri Bildirim / Dönüt soruları

36 Değerlendirme Soruları
Sorular dersin amaçlarına ulaşma durumunu ortaya çıkaracak nitelikte olmalıdır. Sorular ezberden öteye nitelikler taşımalıdır. Öğrencilerin sorularına da yer verilmeli, dersin değerlendirilmesine ilişkin eleştirileri de alınmalıdır. Bu uygulama “öğrenmeyi öğrenme” anlayışı açısından önemlidir.

37 Soru türleri Nitelikli Açısından Zamanlama Açısından
Amaçların Düzeyine Göre Cevaplama Şekline Göre Öğretim Yöntemine Göre Yöneltme Biçimine Göre Yönelten Kişiye Göre Zamanlama Açısından Giriş Testi Soruları Derse Hazırlık Soruları Ders İçi Soruları Değerlendirme Soruları Geri Bildirim / Dönüt soruları

38 Geri Bildirim / Dönüt soruları
Sorular eksik öğrenilen davranışların kazandırılmasını amaçlayan bir içeriğe sahip olmalıdır. Ezber bilgilere değil, daha üst davranışlara yönelik olmalıdır. Bu soruların ve cevapların oluşturulmasında yine öğrenciler aktif hale getirilmelidir.

39 Soru Sormanın Yararları
Öğrencinin derse aktif katılmasını sağlar. Öğrenciyi düşünmeye yöneltir, ilgisini canlı tutar. Öğrenci ve öğretmene geri bildirim sağlar. Uygulanan yöntem konusunda öğrencilerin tutumlarını ortaya çıkmasını sağlar. Yapılan eğitimin değerlendirilmesini sağlar. Öğretmen-öğrenci iletişimini geliştirir. Öğrencilerin düşüncelerini ifade edebilme yetenekleri ve sosyal özellikler gelişir. Yeni fikirler oluşturulmaya rehberlik eder

40 Soru Sormanın Dezavantajları/Sınırlılıkları
Soru soran çoğunlukla öğretmendir. Bun durum belirli ölçüde öğrencinin düşünce özgürlüğüne engel olmaktır. Öğretmenin sorduğu sorular telkin edici olabilir. Bu durum bireyin tam olarak duygu ve düşüncelerini ortaya koymasını engeller. Ders boyunca sürekli soru-cevap ortamının oluşturulması öğrencileri sıkabilir. Belli bir konuda bilgi vermek açısından sunu/anlatım yöntemine göre daha yavaş bir yöntemdir, ek zaman gerektirir. Öğrencinin cevaplarında hata miktarı fazla olduğunda zaman kaybına ve öğretmenin öğretimin iyi olmadığı düşüncesine kapılmasına neden olabilir.


"Soru Cevap yöntemi Mehmet Taş 21194828." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları