Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ANLATIM BOZUKLUKLARI 1 NOLU TEST.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ANLATIM BOZUKLUKLARI 1 NOLU TEST."— Sunum transkripti:

1 ANLATIM BOZUKLUKLARI 1 NOLU TEST

2 1. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcüğün çıkarılması cümlede anlam değişikliğine yol açmaz? A. İstanbul'daki eserleri özel olarak, birlikte inceledik. B. İnsan yeter ki bir varlığı gönülden sevsin, geri kalan her şey ona sevimli görünür. C. Küçük yaşlardan beri okumayı sevmiş ve bunu alışkanlık haline getirmişti. D. Sayısal verilerden yararlanmayı alışkanlık haline getirdiğini eserde görüyorsunuz. E. Güneşin zararlı etkilerinden korunmak için, belirli saatlerde dışarı çıkmamak gerekir.

3 2. (l) Halk edebiyatı, insanlığın binlerce yıllık geçmişinden izler taşır. (II) İlkel yönleri ağır bastığı için, insanın daha çok ilkel ve doğal yönlerine seslenir. (III) İnsanların doğal ve ortak duygularını işler. (IV) Bu edebiyattan, hemen her düzeyde insan az çok etkilenir. (V) Çünkü insan, ne değin yetkinleşirse yetkinleşsin, ilkel ve doğal niteliklerinden büsbütün sıyrılamaz. Yukarıdaki numaralanmış cümlelerin hangisinde bir anlatım bozukluğu vardır? A. l.B. II.C. III.D. IV.E. V.

4 3. (l) Bu romanları okumak istiyordum
3. (l) Bu romanları okumak istiyordum. (II) Ama yabancı dil bilmiyordum ve öğrenmek için de gerekli olanaklardan yoksundum. (III) Bu nedenle sözcüklere baka baka okumaya çalıştım. (IV) Başlangıçta okuduklarımı anlamadım, birçok yanlış yaptım ama yılmadım. " (IV) Sonunda yabancı dille yazılmış bir romanı sözlüksüz okuyabilir duruma geldim. Bu parçadaki numaralandırılmış cümlelerin hangisinde bir anlatım bozukluğu vardır? A. l. B. II. C. III. D. IV. E. V.

5 4. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım bozukluğu vardır?
A. Son günlerin olayları itiyor insanı böyle yazıp konuşmaya. B. Bu derste belgisiz ve soru zamirlerini işleyeceğiz. C. Küçük yanlışlar; dostların, arkadaşların arasını bozamaz. D. Onun gülüşünü, bakışını, sesini özlemişim, E. Bu işe başlamadan babama danışmalıyım.

6 5. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım bozukluğu yoktur?
A. Kıyıya yaklaşıyor muyuz, uzaklaşıyor muyuz anlayamadık. B. Çiçekleri sulayıp, gözü gibi bakıyordu. C. Ayça'nın gözleri mavi, boyu da pek uzun değildi. D. Gökyüzünün maviliğini seyredip, hayran oluyorum. E. Ali Dayı, ağaçları sever ve ağaçlara sahip çıkar.

7 6. "Boyacıların eli yüzü, üstü başı boyalara bezenmişti.“
Bu cümlede görülen anlatım bozukluğunun benzeri, aşağıdakilerden hangisinde vardır? A. Her türlü alışkanlıklarını bir kenara bırakmıştı. B. Adana'nın sokaklarını kapsayan çöpler herkesi rahatsız ediyordu. C. Sokağa çıkarken saçlarını taramayı unutmadı. D. Henüz, hâlâ olayın şokunu yaşıyordu. E. Gözcüler, öğrencilere aman vermiyordu.

8 7. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım bozukluğu vardır?
A. Bu kadar güzel bir kadının kendi hayatına girmiş olmasını bir türlü anlamıyor. B. Nuran, eski hocasının ısrarına dayanamadığı için bu değişikliği kabul etti. C. Başta demokrattı; sonra çok ateşli bir ihtilâlci oldu. D. Konuşmacı, dinleyenlerin kafalarını karıştırarak yanlış yola sürükledi. E. Önünde sayısız günler vardı ve onları küçük kuklalar gibi ümitleriyle giydiriyordu.

9 8. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım bozukluğu vardır?
A. Büyük şehirlerde, yeşil alanların korunması ve çoğaltılması çalışmalarına önem veriliyor. B. Bahar gelince, köşkün büyük bahçesinde güller, karanfiller, nergisler açardı. C. Sıcak yaz akşamlarında balkonda oturup geç saatlere kadar konuşuluyordu. D. Onun ne kadar terbiyeli; titiz ve çalışkan bir insan olduğunu herkes bilir. E. Sarsıntının önce nerede duyulduğu öğrenilemedi.

10 9. Babam her gün, okulda geçen günün hesabını sorar, bilgi almak isterdi.
Bu cümledeki anlatım bozukluğunun nedeni aşağıdakilerden hangisidir? A. Özne eksikliği B. Özne yüklem uyumsuzluğu C. Tümleç eksikliği D. Gereksiz sözcük kullanılması E. Sözcüklerin yerinde kullanılmaması

11 10. Aşağıdakilerin hangisinde bir anlatım bozukluğu vardır?
A. Köhne fikirler, paslanmış çivilere benzer, söküp atmak çok zordur. B. En sevimsiz faaliyet, başkasının pisliğini temizlemektir. C. Hakiki şükran, dudaklardan çıkmadan önce gözlerde okunur. D. Doğruyu söylemek değil, anlatmak güçtür. E. Dünya çok çabuk döndüğü için rengi belirsizdir.

12 11. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım bozukluğu vardır?
A. Günümüz toplumlarını tehdit eden ekonomik ve çevre sorunları gün geçtikçe artıyor. B. Bir sözcüğün ölümü demek, dünyamızın daha bir kısırlaşması, kemikleşmesi demektir. C. Dile kazandırılan her sözcük, yaşama ayrı bir güzellik katar. D. Gece ile gündüz arasındaki ısı farkı bu günlerde iyice arttı. E. Bu yılın Oscar Ödülü'nü alan film, sinemalarda gösterilmeye başlandı.

13 12. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım bozukluğu vardır?
A. Komşumuz, sahile yakın bir yerde büyücek bir ev almış. B. Bu sorular öğrencilerin aklını karıştırdı. C. Kimseyi suçlamaya hakkınız yok, borcunuzu zamanında ödeyiniz. D. Bu konuda neler düşündüğümü ona apaçık anlattım, E. Gazete ve dergilere göz atarak onları dikkatlice inceledi.

14 13. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili kelime çıkarılırla cümlenin anlamı değişmez?
A. Masal, çocuğa kendi karakterini, benliğini geliştirmesi için ipuçları verir; onu yüreklendirir. B. Konuyu her yönüyle anlatır, onu kavratmaya çalışırdı. C. Sen bir insanoğlu ben bir dut dalı, ben babamı unutmayayım sen ustanı unutma. D. Çevrenin, endüstri artıklarıyla kirlenmesi sonucu, doğa dengesi gittikçe bozulmaktadır. E. Bu soruları çözmeye hemen başla; daha yapacak birçok şey var.

15 14. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım bozukluğu vardır?
A. Gerçek sanat eserleri, kafa ve yüreğin candan kucaklaşmasıyla yaratılır. B. Sanat, insanları birbirine yaklaştıran bir etkinliktir. C. Düşüncelerin yaşarlığını koruması, söyleyiş özelliğine bağlıdır. D. Sözünü sakınılarak, tartarak kullanmak, güzel söz söyleme ustalığından daha değerli bir şeydir. E. Sanat duygusu, ancak sanatla uğraşarak geliştirilebilir.

16 15. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım bozukluğu vardır?
A. Kır çiçeklerinin rengi, kımızın baş döndürücü kokusu güneşin tatlı sıcağıyla bütünleşmişti. B. İnsanı dünyaya getirip, yetiştirmek zordur ama, öldürmek de o kadar kolaydır. C. Bu şampuan; saçı güçlendirir, benzersiz bir parlaklık kazandırır. D. Yaylacılar arasında ovaya dönüş yolunu açacak bir baş çekici aranmaya başlanırdı. E. Buradan öte ırmağa kadar uzun ve dik bir iniş başlıyordu.

17 16. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, bir sözcüğün yanlış anlamda kullanılmasından kaynaklanan, anlatım bozukluğu vardır? A. Yaşamın uzunluğu ya da kısalığı bugüne değin çok tartışılmıştır. B. Bu kadar çalışmasına karşılık başarılı olamadı. C. Sanatta ustalık sanıldığı gibi bir sanatçının tek başına oluşturduğu bir nitelik değildir. D. Sanat alanında belirli bir düzeye gelmek, geçmişteki birikimleri değerlendirmeyi gerektirir. E. Yeteneksiz bir sanatçı, başarılı yapıtları taklitten öteye geçemez.

18 17. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde anlam belirsizliğinden kaynaklanan bir anlatım bozukluğu vardır?
A. Yine o zaman bazı milletvekilleri tekrar önerge hazırladılar. B. Annesi ile büyükannesini ziyarete gittiler. C. Sesindeki küçümsemenin yapmacık olduğu belliydi. D. Bu çığlıklar geniş yankılarla bütün yurdu kaplıyor. E. Yorulur, çoğunlukla işe gelmediği olurdu.

19 18. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım bozukluğu vardır?
A. En büyük mutluluk, sağlıklı yaşamaktır. B. Gençlerle olunca bütün sıkıntılarımı unutuyor, rahatlıyorum. C. Düşüncelerde anlaşmadıkça, dilimiz gelişmeyecektir. D. Bakıma muhtaç çocukları buluyor yardım ediyordu. E. Sıradan konuları inceliyor, bunlara açıklama getiriyordu.

20 19. I. İnce şeyleri anlamaya kimsenin vakti zamanı olmasa.
II. Öğrencilerin, okulların dinlenme, tatil günlerini artırsalar. III. Sıkıntılar gitgide azalsa. IV. Yüzlerdeki aşıklıklar, bıkkınlıklar çoğalmasa. V. Eminim bu seni sevindirir; huzura kavuşursun sen. Yukarıdaki cümlelerin hangi ikisinde anlatım bozukluğu vardır? A. II. ve IV. B. I. ve II. C. II. ve III. D. IV. ve V. E. III. ve IV.

21 20. "Müdürün rehberlik uzmanı olduğunu biliyor yine de danışmıyoruz
20. "Müdürün rehberlik uzmanı olduğunu biliyor yine de danışmıyoruz." cümlesindeki anlatım bozukluğu aşağıdaki değişikliklerin hangisiyle giderilebilir? A. "biliyor" yerine "biliyoruz" getirilerek. B. "yine de" sözü atılarak. C. "yine de" den sonra "ona" getirilerek. D. "danışmıyoruz" yerine "danışmadık“ getirilerek. E. "Müdür" yerine "müdirenin" getirilerek.

22 21. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım bozukluğu yapılmıştır?
A. Kültür, insanlar arasındaki ortak inançlar ve değerler bütünüdür. B. Kültürel öğeleri, bir toplumun dili, eğitim biçimi, şarkıları, sosyal kuralları, oyunları oluşturur. C. Kültür ve sanatsal etkinlikler insanın düşünce dünyasını zenginleştirir. D. Kültürün ve sanatın temelinde, insanın doğayla, toplumla olan ilişkileri yatar. E. Sanatın amacı ise kişinin düşüncesini, duyarlılığını geliştirmek; ona dünyaya ve insanlara insanca bakma gücünü kazandırmaktır.

23 22. Aşağıdakilerden hangisinde anlatım bozukluğu görülmez?
A. Bu düşünceler beni de etkilediler. B. Bahara doğru ağaçlar çiçek açtılar. C. Ayaklarım sanki soğuktan dondular. D. Taşlar aniden tepeden aşağıya yuvarlandılar. E. Genç kızlar gülüşerek odaya girdiler.


"ANLATIM BOZUKLUKLARI 1 NOLU TEST." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları