Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

KORE CUMHURİYETİ (GÜNEY KORE) EĞİTİM SİSTEMİ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "KORE CUMHURİYETİ (GÜNEY KORE) EĞİTİM SİSTEMİ"— Sunum transkripti:

1 KORE CUMHURİYETİ (GÜNEY KORE) EĞİTİM SİSTEMİ

2 Kore Cumhuriyeti Eğitim Sistemi
Berkay SARI Hilal ER Serhat ÖZCAN Tuğba YEYİN

3 İçindekiler COĞRAFİ YAPI NÜFUS GENEL BİLGİLER
PISA SONUÇLARINDA GÜNEY KORE İLKÖĞRETİM ORTAÖĞRETİM YÜKSEKÖĞRETİM ÖĞRETMEN YETİŞTİRME ÖZELÖĞRETİM EĞİTİM SİSTEMİNİN YÖNETİM YAPISI VE İŞLEYİŞİ EĞİTİME AYRILAN BÜTÇE TÜRKİYE VE GÜNEY KORE EĞTİM SİSTEMİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

4 Coğrafi Yapı Başkent : Seul Yüzölçümü: 100,210 km Kare
Komşuları :Batısında Çin Halk Cumhuriyeti,doğusunda Japonya ve kuzeyinde Kuzey Kore Haritadaki konumu : Güney Doğu Asya Kuruluşu : 1948 Ekonomi ve Sanayi : Teknolojiye Dayalı Sanayi Para Birimi : Won

5 Nüfus : 50 milyon Din : Konfüçyüsçülük, Budizm, Hiristiyanlık Dil : Korece Yönetim: : Başkanlık Cumhuriyeti

6 Genel Bilgiler Kore tarihi Kore kuruluş mitolojisine göre efsanevi Joseon'un MÖ 2333 Dangun tarafından kurulmasıyla başlıyor. Kore yılları arsında Japonya’nın işgali altında kaldı. 1948 yılında kuzey ve güney olmak üzere ikiye ayrıldı. 1950 Kuzey Kore-Güney Kore savaşı

7 Bugün dünyanın önemli teknoloji üreten ülkelerin başında gelmektedir
Bugün dünyanın önemli teknoloji üreten ülkelerin başında gelmektedir. (Samsung, Hyundai, LG, Kia Motors) Halkın refah düzeyi oldukça yüksektir. Kişi başı yıllık gelir yaklaşık 24 bin dolarla dünya sıralamasında 31. sıradadır. (2011, Uluslararası Para Fonu verileri) İnsani gelişme endeksi göz önüne alındığında 2011 yılı verilerine göre en gelişmiş 15.ülkedir.

8 Suwon

9 2016 PISA Sonuçlarına göre;
70 ülkede uygulanan PISA sınavı sonuçlarına göre; Güney Kore, bilimde 11. sırada yer alırken, matematik ve okumada ise 7. sırada yer aldı. Aynı sonuçlara göre ülkemiz bilimde 52. sırada yer alırken, matematikte 49 okumada ise 50. sırada bulunuyordu.

10 Güney Kore Eğitim Sisteminde;
Okulöncesi Eğitim İlköğretim Ortaöğretim Yükseköğretim Öğretmen Yetiştirme Özel eğitim Türkiye ve Güney Kore Eğitim Sistemi karşılaştırma

11 Güney Kore Eğitim Sisteminde Okulöncesi Eğitimi
3-5 yaş arası çocukları kapsar. Anaokulu ve gündüz bakımevi olmak üzere iki şekilde yürütülür. Büyük çoğunluğu özeldir. Anaokulu öğretmenleri üniversite mezunu, bakımevi öğretmenleri lise mezunudur. Okullaşma oranları çok yüksek değildir. (%42,8) Günde 3 saattir.

12 Güney Kore Eğitim Sisteminde İlköğretim
6 yıllık ilköğretim zorunlu ve parasızdır. Okullaşma oranı %99,9’a ulaşmıştır. Yılda 220 gün süren eğitim süreci vardır.

13 İlköğretimin 3 temel amacı vardır:
Çocukların Korece’yi doğru olarak anlayıp konuşabilmesini sağlamak. Çocukların birey, toplum ve devlet arasındaki karşılıklı ilişkileri iyi bir şekilde kavramalarını sağlayarak, onlara iyi bir ahlak, sorumluluk duygusu, yurttaşlık ruhu, ve birlikte çalışma alışkanlığı kazandırmak. Çocuklarda bir endüstri ruhu geliştirmek.

14 Kore dili, toplumsal incelemeler, matematik, fen, müzik, resim, beden eğitimi gibi dersler programın temelini oluşturur. 1997 yılından başlayarak ilkokul 3. ve 4. sınıflara haftada 1’er; 5. ve 6. sınıflara 2’şer saat İngilizce dersi konmuştur.

15 Ortaöğretim Kore’de ortaöğretim kendi içinde ortaokul ve lise olmak üzere iki alt kademeye ayrılmaktadır. Ortaokul: Bu okulun amacı, ilkokul üzerine, genel ortaöğretim sunmaktır. Ortaokula geçişte herhangi bir sınav yoktur.

16 1985 yılına kadar ortaokullarda paralı eğitim verilmiştir
1985 yılına kadar ortaokullarda paralı eğitim verilmiştir yılından itibaren zorunlu ve parasız eğitim kapsamına alınmıştır. Güney Kore ortaokullarında okullaşma oranı %88’dir.

17 Lise: Bu okul, ortaokul üzerine genel ortaöğretim ve ileri eğitim vermektedir. Kore ortaöğretimde;
genel lise, meslek lisesi, yabancı dil lisesi, sanat ve fen lisesi gibi okul türleri bulunmaktır.

18 Kore’de lise eğitimi paralıdır ve liseye girişte merkezi bir sınav yapılmaktadır.
Meslek liselerine, sınav dışında, ortaokul başarı puanı ile de girilebilmektedir. Öğrenciler genel liselere sınavla girmek zorundadırlar ve girecekleri okulu kendileri seçme hakkına sahip değildirler.

19 Lise öğrencileri sabah 8. 30 ‘dan akşam 21. 30 /10
Lise öğrencileri sabah 8.30 ‘dan akşam /10.00 ‘a kadar okuldadır. Genel olarak tüm lise öğrencilerinin amacı iyi bir yüksek okula yerleşmektir. Bu da oldukça zor bir süreçtir ve sıkı çalışmayı gerektirir. Kore’de “hagwon” adı verilen özel, okul sonrası öğrenme programları mevcuttur.

20 Yükseköğretim Kugoryo Krallığı döneminde Taehak(yüksekokul)
1926 Keijo Krallık Üniversitesi Seul Ulusal Üniversitesi

21 Yükseköğretim kurumlarının yaklaşık %80’i özel
Eğitim Bilim ve Teknoloji Bakanlığı

22 Güney Kore’de yükseköğretim:
1.Yüksekokul (colleges) ve üniversiteler 2.Endüstri üniversiteleri 3.Eğitim üniversiteleri 4.Önlisans (juniour colleges) okulları 5.Basın ve haberleşme üniversiteleri, 6.Teknik yüksekokullar, 7.Diğer çok amaçlı kurumlar. Eğitim süresi, önlisans okulları dışında 4-6 yıl arasındadır.

23 Bu kurumları geniş üç başlık altında toplayabiliriz:
2 yıllık yüksekokullar (juniour colleges), 4 yıllık yüksekokullar (senior colleges) ile üniversiteler Lisansüstü ve profesyonel eğitim veren okullar (Kim,1991).

24 Üniversite olabilmek için:
En az 3 yüksekokul 1 lisansüstü eğitim veren okul

25 Meslek yüksek okulları ile endüstri çevresi arasında, Endüstri Yüksekokul İşbirliği Komitesi aracılığı ile sıkı bir ilişki ağı kurulmuştur. Staj uygulamaları ve alan çalışmaları %80 iş olanağı

26 Yükseköğretime Giriş Devlet, üniversitelerin özerkliğine, yetki ve sorumluluk alanına müdahale etmemek için, sadece üniversite giriş sürecinde gerekli düzenlemeleri yapmaktadır. Devlet öğrencilere: taksit muafiyeti burs(sadece başarılı olanlara) kredi(ihtiyacı olup geri ödeyeceklere)

27 Yükseköğretime girebilmek için:
Kore Program Değerlendirme Enstitüsü tarafından her yıl kasım ayında yapılan merkezi sınavdan başarılı olmak gerekir. Bu sınavlarda: Korece Matematik Yabancı dil (İngilizce) İkinci yabancı dil (Çince ve Çin klasikleri) İlgi alanlarına göre (Sosyal Bilimler, Fen Bilimleri, Mesleki Eğitim Testleri )

28 Yükseköğretim kurumları öğrenci kabulünde:
hazırlık kursları portfolyo değerlendirmeleri müfredat dışı etkinlikler tavsiye mektubu gibi kriterler dikkate almaktadır.

29 En önemli üniversiteler;
Seul Ulusal Üniversitesi Kore Üniversitesi Yonsei Üniversitesi’dir

30 Öğretmen Yetiştirme «Öğretmeninin gölgesine basma!»
Öğretmen yetiştiren deneysel bir kurum: 1985 Kore Ulusal Eğitim Üniversitesi 1990’dan başlayarak, kaliteyi yükseltme düşüncesiyle, tüm öğretmen adaylarının eğilim (aptitude) testi ile kişilik testinden geçirilmeleri zorunlu hale getirilmiştir.

31 Güney Kore İlk ve Ortaöğretim Kanununda öğretmenlik mesleği:
1.Yardımcı öğretmen 2.Danışman 3.Kütüphaneci 4.Öğretici öğretmen(training teacher) 5. Bakıcı öğretmen(nursing teacher)

32 Kore’de öğretmenlik eğitimi:
eğitim üniversiteleri eğitim yüksekokulları eğitim bölümleri eğitim sertifikası programlarında verilmektedir.

33 Öğretmenlerin Hizmet İçi Eğitim
Güney Kore’de ilk ve ortaöğretimde görev yapan öğretmenler ile kütüphaneci ve yöneticiler en az 30 günlük (toplam 180 saat) hizmet içi eğitim almak zorundadırlar.

34 Özel Eğitim Güney Kore’de, özel eğitime muhtaç çocuk ve gençlere okul öncesinden başlayarak liseye kadar özel eğitim imkanı sunulabilmektedir. 141 özel eğitim okulunda yaklaşık 24 bin engelli öğrenci eğitim almaktadır. Özel eğitim öğretmenleri özel bir sınavla seçilmektedirler.

35 Görev yapacak öğretmenler dört farklı kaynaktan gelmektedirler.
-Özel sınavla -mevcut öğretmenlerin bu alanda eğitilmesi yoluyla -Özel eğitim lisans sertifikası alarak -Lisansüstü özel eğitim derecesi alarak.

36 Eğitim Sisteminin Yönetim Yapısı ve İşleyişi
Güney Kore’de eğitim ile ilgili politikaların belirlenip uygulanmasından Eğitim ve İnsan Kaynakları Geliştirme Bakanlığı sorumludur.

37 Eğitim Konseyleri Eğitimle ilgili iki farklı danışma konseyi vardır:
Eğitimi Geliştirme Konseyi, devlet başkanına; Politik Danışma Konseyi ise Eğitim ve İnsan Kaynaklarını Geliştirme Bakanına bağlı olarak görev yapmaktadırlar.

38 Eğitim Bütçesi Başlıca finansal kaynakları devlet bütçesi, yerel yönetimler ve özel okulların kendi kaynaklarıdır. Ayrıca velilerce ödenen eğitim harçları da önemli bir oran oluşturmaktadır. Eğitimde özel sektör önemli rol oynamaktadır. Ortaöğretim birinci kademede %40 Ortaöğretim ikinci kademede %60 Yükseköğretimde ise %80 civarındadır. Özel okullara vergi muafiyeti vardır.

39 GÜNEY KORE’DE GENEL BÜTÇENİN DAĞILIMI VE EĞİTİMİN YERİ
Genel İdare Bütçesi % 6,1 Borç Ödemeleri % 1,0 Ulusal Savunma Bütçesi % 10,6 Diğer % 0,2 Sosyal Gelişme Bütçesi % 8,6 Rezerv Fonları % 1,8 Eğitim Bütçesi % 11,9 Özel Fonlar % 36,4 Yerel Yönetimlere Ayrılan Bütçe % 7,6 Toplam % 100

40 Güney Kore Eğitim Sistemi ile Türkiye Eğitim Sisteminin Karşılaştırılması
Türkiye eğitim tarihinde ise küttap ve medreselerden önce yazılı bir belge henüz yoktur. İlk eğitim kurumlarında dini ağırlıklı eğitim söz konusu. Tanzimat dönemi ile başlamıştır Köklü bir eğitim geçmişine sahiptir. Ülke tarihinde ilk eğitim kurumlarında dini ağırlıklı eğitim söz konusu. Özel okullar krallık döneminde başlamıştır.

41 Güney Kore Türkiye Güney Kore’de modernleşme tarihi 1882 krallık fermanı iledir. Eğitim kademeleri şeklindedir. Zorunlu eğitim süresi 9 yıldır. Tek tip (kreş) okul öncesi vardır. Askeri okullarda daha önce başlamakla birlikte, yine Tanzimat’la başlamıştır. 4+4+4 şeklindedir. Zorunlu eğitim süresi 12 yıldır. Kreş, anaokulu, uygulama okulu ve anasınıfı vardır.

42 Güney Kore Türkiye Güney Kore’de 2004 Okul öncesi Eğitim Kanunu çıkarılmıştır. Okulöncesinde okullaşma oranı %80 civarındadır. Ortaokullar parasızdır. Ancak lise eğitimi hala paralıdır. Liseye giriş sınavla yapılmaktadır. Lisede okullaşma oranı %88’dir. Türkiye’de ise okul öncesi yönetmeliği vardır. Okulöncesi zorunlu eğitimi pilot uygulamasıyla %40’a ulaşmıştır. İlköğretim ve lise parasızdır. Sınavla öğrenci alan fen, sosyal bilimler ve Anadolu liseleri dışında sınavsız girilir. Lisede okullaşma oranı %85’dir.

43 Güney Kore Türkiye Yükseköğretime girişte sınavın yanında lise mezuniyet notunun etkisi vardır. Yükseköğretime giriş sınavı eğitimden sorumlu bakanlık tarafından yapılır. Eğitim Bilim ve Teknoloji Bakanlığı Y.Ö eğitimden sorumlu bakanlığa bağlıdır.(daha merkeziyetçi) Sınav mezuniyet notundan daha önemlidir. (uzun zamandır tartışma konusu! ) ÖSYM tarafından yapılır. Milli Eğitim Bakanlığı YÖK’e bağlıdır.

44 Güney Kore Türkiye Sadece öğretmen yetiştirmede eğitim üniversiteleri bulunmaktadır. Öğretmenlere hizmet içi eğitim veren 100’e enstitü bulunmaktadır. Öğretmen yetiştirmede eğitim fakülteleri vardır. Türkiye’de ise hizmet içi eğitim veren sadece “hizmet içi eğitim enstitüsü” vardır. Ayrıca bunların sayısı Kore’ye göre daha azdır.

45 Güney Kore Türkiye Yüksekokul ve açık öğretime lisansüstü olanağı sunulmuştur. Öğretim görevliliği için en az yüksek lisans şartı vardır. Yerel eğitim birimleri Eğitime ayrılan bütçe % 15 -%20 lere yaklaşıyor. Türkiye'de ise bu imkan tanınmamaktadır. Araştırma görevliliği ve öğretim görevliliği kadrosu için lisansüstü eğitim genelde zorunlu değildir. Merkezi Türkiye’de %10 civarındadır.

46 Teşekkürler…


"KORE CUMHURİYETİ (GÜNEY KORE) EĞİTİM SİSTEMİ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları