Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Bölüm 4 –Kuvvet Sistem Bileşkeleri

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Bölüm 4 –Kuvvet Sistem Bileşkeleri"— Sunum transkripti:

1 Bölüm 4 –Kuvvet Sistem Bileşkeleri
4/28/2017 Chapter 4

2 O noktası kuvvetin etki çizgisi üzerinde
4/28/2017 Chapter 4

3 O noktası kuvvetin etki çizgisi üzerinde değil
4/28/2017 Chapter 4

4 4/28/2017 Chapter 4

5 4/28/2017 Chapter 4

6 4/28/2017 Chapter 4

7 4/28/2017 Chapter 4

8 Kuvvet ve Kuvvet Çifti Sisteminin Bileşkesi
4/28/2017 Chapter 4

9 Düzlemsel kuvvet Sistemleri
4/28/2017 Chapter 4

10 MO O noktasına göre dış kuvvetlerin oluşturduğu moment
Mc kuvvet çiftinin oluşturduğu moment MO O noktasının yerine bağlıdır. Mc değildir. 4/28/2017 Chapter 4

11 Örnek: Şekilde gösterilen desteğe etkiyen kuvvetleri, A noktasında etkiyen bileşke kuvvet ve kuvvet çifti momenti ile değiştiriniz. 4/28/2017 Chapter 4

12 4/28/2017 Chapter 4

13 4/28/2017 Chapter 4

14 4/28/2017 Chapter 4

15 Örnek: Yapı parçası şekilde gösterildiği gibi M kuvvet çifti momentine ve F1 ve F2 kuvvetlerine maruzdur. Bu sistemi O tabanında etkiyen bir eşdeğer bileşke kuvvet ve kuvvet çifti momenti ile değiştiriniz. 4/28/2017 Chapter 4

16 4/28/2017 Chapter 4

17 4/28/2017 Chapter 4

18 4/28/2017 Chapter 4

19 Örnek: Şekilde gösterilen elemana etkiyen kuvvetleri, O noktasında etkiyen bileşke kuvvet ve kuvvet çifti momenti ile değiştiriniz. Cevap: FR=461 N MRO=437.5 Nm 4/28/2017 Chapter 4

20 4/28/2017 Chapter 4

21 Örnek: Şekilde gösterilen boruya etkiyen kuvvetleri, O noktasında etkiyen bileşke kuvvet ve kuvvet çifti momenti ile değiştiriniz. F1=50 N, F2=80 N Cevap: FR=-210k N MRO=-15i+225j Nm 4/28/2017 Chapter 4

22 Kuvvet ve Kuvvet Çifti Sistemi İçin Ek İndirgeme
Tek bir bileşke kuvvete indirgeme Bir noktadan geçen kuvvet sistemleri Düzlemsel kuvvet sistemleri Paralel kuvvet sistemleri 4/28/2017 Chapter 4

23 Tek bir bileşke kuvvete indirgeme
4/28/2017 Chapter 4

24 Bir noktadan geçen kuvvet sistemleri
4/28/2017 Chapter 4

25 Düzlemsel Kuvvet Sistemleri
= 4/28/2017 Chapter 4

26 Düzlemsel Kuvvet Sistemleri
4/28/2017 Chapter 4

27 Örnek: Şekildeki AE kirişi bir düzlemsel kuvvet sistemi etkisindedir
Örnek: Şekildeki AE kirişi bir düzlemsel kuvvet sistemi etkisindedir. Verilen kuvvet sistemine eşdeğer bileşke kuvvetin büyüklüğünü, doğrultusunu ve kiriş üzerindeki konumunu belirleyiniz. 4/28/2017 Chapter 4

28 4/28/2017 Chapter 4

29 4/28/2017 Chapter 4

30 4/28/2017 Chapter 4

31 Örnek: Şekilde verilen kuvvet sistemini eşdeğer bir kuvvetle değiştiriniz ve bileşkenin y eksenini kestiği noktayı bulunuz. 4/28/2017 Chapter 4

32 4/28/2017 Chapter 4

33 3 kN 60o 5 m 5 kN 7.5 kN 5.73 kN 40o 4 5.87 kN 3 2 m 77.4o 1.286 kN O 13.34 kN m 3 m 4/28/2017 Chapter 4

34 3 kN 60o 5 m 5 kN 7.5 kN 40o 4 3 2 m O 3 m 10.4 m 5.73 kN 5.87 kN 77.4o 1.286 kN 4/28/2017 Chapter 4

35 Örnek: Şekildeki çerçeveye etki eden kuvvet ve kuvvet çifti momentini eşdeğer bir kuvvetle değiştiriniz ve bileşkenin BC kolunu B’den itibaren nerede kestiğini belirtiniz. Cevap: FR=197 N =42.6o d=0.824 m 4/28/2017 Chapter 4

36 4/28/2017 Chapter 4

37 Örnek: Şekildeki çerçeveye etki eden kuvvet sistemini eşdeğer bir kuvvetle değiştiriniz ve bileşkenin AB kolunu A’dan itibaren nerede kestiğini belirtiniz. Cevap: FR=65.9 N =49.8o d=2.1 m 4/28/2017 Chapter 4

38 4/28/2017 Chapter 4

39 Paralel Kuvvet Sistemleri
4/28/2017 Chapter 4

40 4/28/2017 Chapter 4

41 Örnek: Şekildeki tabaka dört paralel kuvvete maruzdur
Örnek: Şekildeki tabaka dört paralel kuvvete maruzdur. Verilen kuvvet sistemine eşdeğer bileşke kuvvetin, büyüklük ve doğrultusunu belirleyiniz ve tabaka üzerindeki uygulama noktasını bulunuz. 4/28/2017 Chapter 4

42 4/28/2017 Chapter 4

43 4/28/2017 Chapter 4

44 Örnek: Şekildeki temel dört paralel kolon kuvvete maruzdur
Örnek: Şekildeki temel dört paralel kolon kuvvete maruzdur. Verilen kuvvet sistemine eşdeğer bileşke kuvvetin, büyüklük ve doğrultusunu belirleyiniz ve temel üzerindeki uygulama noktasını bulunuz. F1=20 kN, F2=50 kN Cevap: FR=140 N x=6.43 m y=7.29 m 4/28/2017 Chapter 4

45 Örnek: Şekildeki levhaya etki eden paralel paralel kuvvet sistemini eşdeğer bileşke kuvvet ile yer değiştiriniz ve bu bileşke kuvvetinin x-z düzlemindeki yerini bulunuz. Cevap: FR=-10 kN z=1.4 m x=1 m 4/28/2017 Chapter 4

46 Yayılı yükler Rüzgarın, Akışkanların veya cismin ağırlığından kaynaklanır. Basınç olarak ölçülür. Birim: Paskal 1Pa=1 N/m2 4/28/2017 Chapter 4

47 4/28/2017 Chapter 4

48 4/28/2017 Chapter 4

49 4/28/2017 Chapter 4

50 Bileşke Kuvvetin Büyüklüğü
Bileşke kuvvetin büyüklüğü w=w(x) yayılı yükün altında kalan toplam alana eşittir. 4/28/2017 Chapter 4

51 4/28/2017 Chapter 4

52 4/28/2017 Chapter 4

53 Bileşke Kuvvetin Konumu
Bileşke kuvvet w(x) yayılı yük diyagramı ile tanımlı alanın C ağırlık merkezinden (geometrik merkez) geçer. 4/28/2017 Chapter 4

54 4/28/2017 Chapter 4

55 Örnek: Şekildeki kiriş üzerine etkiyen yayılı yükün bileşkesinin büyüklüğünü ve konumunu bulunuz .
4/28/2017 Chapter 4

56 4/28/2017 Chapter 4

57 4/28/2017 Chapter 4

58 Örnek: Tanecikli malzeme şekilde gösterildiği gibi kiriş üzerine yayılı yük uygulamaktadır. Bu yükün bileşkesinin büyüklüğünü ve konumunu bulunuz. 4/28/2017 Chapter 4

59 4/28/2017 Chapter 4

60 4/28/2017 Chapter 4

61 4/28/2017 Chapter 4

62 4/28/2017 Chapter 4

63 Örnek: Şekildeki kiriş üzerine etkiyen yayılı yükün bileşkesinin büyüklüğünü ve konumunu bulunuz .
Cevap: FR=30 kN x=3.4 m (A’dan uzaklık) 4/28/2017 Chapter 4

64 Örnek: Şekildeki kiriş üzerine etkiyen yayılı yükün bileşkesinin büyüklüğünü ve konumunu bulunuz .
Cevap: FR=3100 N x=2.06 m (A’dan uzaklık) 4/28/2017 Chapter 4


"Bölüm 4 –Kuvvet Sistem Bileşkeleri" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları