Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

AKIŞKAN STATİĞİ.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "AKIŞKAN STATİĞİ."— Sunum transkripti:

1 AKIŞKAN STATİĞİ

2 YÜZEYLERE GELEN HİDROSTATİK KUVVETLER
Atatürk Barajı (Şanlıurfa)

3 DÜZ YÜZEYLER Düz yüzeye gelen hidrostatik kuvvetler bir paralel kuvvetler sistemi oluşturur. Amacımız bu tür yüzeylere gelen hidrostatik kuvvetleri ve etki noktalarını (basınç merkezi BM) belirlemektir. Yüzeyin her iki yanına da etkimesi halinde atmosfer basıncının etkisi dikkate alınmaz. Böylece sadece etkin basınçla çalışmış oluruz. Şekil 3-24

4 Düz Yüzeye Gelen Kuvvet
Plaka üzerinde herhangi bir noktadaki basınç Ağırlık merkezinin tanımından:

5 Bileşke Kuvvet Homojen (sabit yoğunluğa sahip) bir sıvıya tamamen daldırılan düz bir yüzey üzerine etki eden bileşke kuvvet, yüzeyin kütle merkezindeki basınç ile yüzeyin alanının çarpımına eşittir (Şekil 3–27).

6 Bazı Özel Durumlar

7 Örnek: Batmış Bir Arabanın Kapısına Etkiyen Hidrostatik Kuvvet
Ağır bir araba, kaza sonucu göle uçarak tekerlekleri üzerinde gölün tabanına çökmüştür (Şekil 3–31). Arabanın kapısı 1.2 m yüksekliğinde ve 1 m eninde olup üst kenarı suyun serbest yüzeyinden 8 m aşağıdadır. Kapı üzerindeki hidrostatik kuvveti ve basınç merkezinin konumunu belirleyerek sürücünün kapıyı açıp açamayacağını tartışınız.

8 Kabuller 1 Göl tabanı yataydır.
2 Yolcu kabini içeri su sızdırmayacak şekilde iyi yalıtılmıştır. 3 Arabanın kapısı dik bir dikdörtgensel plaka olarak düşünülebilir. 4 İçeri su girmediği için kabin içerisindeki basınç atmosferik olarak kalmakta ve dolayısıyla içerdeki havanın sıkışması söz konusu değildir. Bu yüzden, kapının her iki tarafına da etkimesinden ötürü atmosferik basınç hesaplamalarda dikkate alınmaz. 5 Arabanın ağırlığı, üzerine etkiyen kaldırma kuvvetinden daha fazladır.

9 Çözüm

10 EĞRİSEL YÜZEYLER Eğrisel yüzey üzerine etkiyen hidrostatik kuvvetin yatay bileşeni, yüzeyin düşey izdüşümüne etki eden hidrostatik kuvvete eşittir (hem büyüklük hem de etki çizgisi olarak). Eğrisel yüzey üzerine etkiyen hidrostatik kuvvetin düşey bileşeni, yüzeyin yatay izdüşümüne etki eden hidrostatik kuvvet ile akışkan bloğunun ağırlığının toplamına (zıt yönde etkiyorsa, farkına) eşittir.

11 Eğrisel Yüzeyler Eğrisel yüzey sıvı üzerinde kalıyorsa, sıvı ağırlığı ve hidrostatik kuvvetin düşey bileşeni zıt yönlerde etkir Basınç kuvvetlerinin yüzeye dik olması ve hepsinin de merkezden geçmesinden ötürü, dairesel bir yüzey üzerine etki eden hidrostatik kuvvet daima dairenin merkezinden geçer.

12 Çok tabakalı akışkanların düz yüzey üzerine etkisi
Çok tabakalı bir akışkan içerisinde dalmış bir yüzey üzerindeki hidrostatik kuvvet, farklı akışkanlar içerisinde kalan yüzeyleri ayrı ayrı göz önüne almak suretiyle belirlenebilir

13 Örnek 3-9 A noktasından mafsallı 0.8 m yarıçapında uzun bir silindir, Şekil 3–36’da görüldüğü gibi otomatik kapak olarak kullanılmakta olup su seviyesi 5 m’ye ulaştığında kapak A noktasındaki mafsal etrafında açılmaktadır. (a) Kapak açıldığında silindir üzerindeki hidrostatik kuvveti ve etki çizgisini ve (b) silindirin 1 metre uzunluğunun ağırlığını belirleyiniz.

14 Örnek 3-9: ÇÖZÜM Yatay kuvvet: Düşey kuvvet:

15 Örnek 3-9: ÇÖZÜM Akışkan bloğunun 1 m uzunluğunun ağırlığı (aşağı yönlü): Düşey yöndeki net kuvvet: Bileşke kuvvet: Kapak açılmak üzereyken tabanda tepki kuvveti yoktur. Mafsala göre moment alınarak;

16 Kaldırma Kuvveti ARCHIMEDES İLKESİ
Bir akışkan içerisinde daldırılan cisim üzerine etki eden kaldırma kuvveti, cisim tarafından yeri değiştirilen akışkanın ağırlığına eşittir ve bu kuvvet, yer değiştiren hacmin kütle merkezi boyunca etkir. Yüzen Cisimler:

17 Örnek 3-40: Hidrometre (a) Bir sıvının bağıl yoğunluğunu, saf suya karşılık gelen işaretten itibaren ∆z mesafesinin fonksiyonu olarak veren bir bağıntı elde ediniz. (b) 1 cm çapında ve 20 cm boyunda olan bir hidrometrenin saf su içerisinde yarısı batmış olarak yüzmesi için (10 cm çizgisinde) içerisine konulması gereken kurşun kütlesini belirleyiniz. Önce suda sonra da sudan daha hafif bir sıvıda yüzme şartı yazılır ve birbirine eşitlenirse:

18 RİJİT CİSİM HAREKETİ Bu tür bir harekette kayma gerilmesi oluşmaz. Dolayıyla akışkana etkiyen yalnızca kütle ve basınç kuvvetleridir. Sadece z yönü için bu kuvvetlerin gösterildiği diferansiyel hacim elemanı alalım ve Newton’un 2. yasasını uygulayalım:

19 Rijit Cisim Hareketi Toplam yüzey (basınç) kuvveti: Kütle kuvveti:
TEMEL DENKLEM

20 Özel Durumlar: Özel Durum 1: Statik haldeki akışkanlar
Denklemin açık hali: Özel Durum 1: Statik haldeki akışkanlar Özel Durum 2: Serbest düşme

21 Doğrusal Yörünge Üzerinde Sabit İvmeli Hareket
Doğrusal bir yörünge üzerindeki hareketi xz-düzleminde inceleyeceğiz P=P(x, z)=?:

22 Doğrusal hareket Sonlu büyüklükler cinsinden iki nokta arasındaki basınç farkı: Veya; Orijin (z= 0 ve x = 0) noktasındaki basınç alınırsa, herhangi bir noktadaki basınç;

23 Yüzeyin eğiminin belirlenmesi
1 ve 2 noktalarının her ikisi de serbest yüzeyde seçilirse dP = 0 olacaktır. Buradan, Bu tür hareketlerde de sıvı kütlesinin korunduğu unutulmamalıdır.

24 Örnek 3-12 80 cm yüksekliğinde ve 2 m  0.6 m kesit alanında kısmen suyla doldurulmuş bulunan bir balık tankı bir kamyonun arkasında taşınacaktır (Şekil 3–52). Tank 0 km/h’den 90 km/h hıza 10 saniyede ivmelenmektedir. Bu ivmelenme sırasında tanktan su boşalması istenmemesi halinde, tanktaki başlangıç su yüksekliğini belirleyiniz. Tankın uzun veya kısa kenarının hangisinin hareket doğrultusuyla paralel olarak hizalanmasını önerirsiniz?

25 Çözüm Tanker sadece x-yönünde ivmelenmektedir.
Durum 1: Uzun kenar hareket doğrultusunda: Durum 2: Kısa kenar hareket doğrultusunda:

26 Silindirik Kapta Dönme

27 Yüzeyin şekli Serbest yüzeyde dP = 0 alınırsa:
Serbest yüzey paraboliktir !.. Şekilde r = 0 için z = h = C olduğundan, c 1

28 Oluşan hacim ve özellikleri
Taşma olmaması halinde (son hacim) = (ilk hacim) olacağından; Böylece en düşük derinlik: Yüzeyin denklemi: Maksimum yükseklik farkı:

29 Basınç dağılımı Eğer (r, z) = (0, 0) noktasındaki basınç P alınır ve 2 noktası herhangi bir nokta olarak düşünülürse;

30 ÖRNEK 3-13 Bir sıvının dönme sırasında yükselmesi
Şekil 355’te gösterilen 20 cm çapında, 60 cm yüksekliğindeki düşey silindir, yoğunluğu 850 kg/m3 olan bir sıvıyla 50 cm yüksekliğine kadar kısmen doldurulmuştur. Silindir sabit bir hızla döndürülmektedir. Sıvının kap kenarlarından taşmaya başlayacağı dönme hızını belirleyiniz

31 ÇÖZÜM Dönen düşey silindir tabanının merkezini orijin (r = 0, z = 0) alındığında sıvı serbest yüzeyinin denklemi; Buna göre kap çeperindeki su yükselmesi r = R alınarak, Su dökülme seviyesine ulaştığında z = 60 cm = 0.60 m olacağından;


"AKIŞKAN STATİĞİ." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları