Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Hazırlayan İSMAİL ŞAHİNER. SORU ÇÖZERKEN!!! Önce soru okunur. Daha sonra parça (metin) okunur. Önce soru okunur. Daha sonra parça (metin) okunur.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Hazırlayan İSMAİL ŞAHİNER. SORU ÇÖZERKEN!!! Önce soru okunur. Daha sonra parça (metin) okunur. Önce soru okunur. Daha sonra parça (metin) okunur."— Sunum transkripti:

1 Hazırlayan İSMAİL ŞAHİNER

2 SORU ÇÖZERKEN!!! Önce soru okunur. Daha sonra parça (metin) okunur. Önce soru okunur. Daha sonra parça (metin) okunur.

3 SORU ÇÖZERKEN!!! Parça okunurken, önemli yerlerin altı çizilir. (Önemli yer, sorunun cevabı olabilecek olan yerdir.) Parça okunurken, önemli yerlerin altı çizilir. (Önemli yer, sorunun cevabı olabilecek olan yerdir.)

4 SORU ÇÖZERKEN!!! Cevap bulunurken, yazıda anlatılanlar dikkate alınmalıdır. Kendi görüş ve düşüncelerimize göre hareket edilmemelidir.

5 SORU ÇÖZERKEN!!! Doğru seçenek bulunurken yanlış seçenekler elenmelidir.

6 Paragraf üzerinde durulan olay, kişi, durum, düşünce ya da duygudur.

7 Parçanın konusu nedir? Parçada ele alınan nedir? Parça neden söz etmektedir? Parçada üzerinde durulan nedir? Paragrafta anlatılan kişi için hangisi söylenemez? Parçanın konusu nedir? Parçada ele alınan nedir? Parça neden söz etmektedir? Parçada üzerinde durulan nedir? Paragrafta anlatılan kişi için hangisi söylenemez?

8 “ İslamiyetin kabulünden önce Türklerin, başka hiçbir toplumun etkisinde kalmamış bir dilleri ve edebiyatları vardı. Her ilkel edebiyatta olduğu gibi bu edebiyatta da şiirle büyü birlikte yürümekte ve dinsel törenler, önemli bir yer tutmaktaydı. Çoğu ortak ve sözlü ürünlerden oluşan bu edebiyatın en önemli bölümünü destanlar oluşturmaktaydı.

9 Paragrafın başlığı konunun özetidir. Konunun iki ya da üç sözcükle ifade edilmiş biçimidir. Önce konu bulunur, daha sonra konuyu ifade edecek uygun sözcüklerle başlık oluşturulur. Paragrafın başlığı konunun özetidir. Konunun iki ya da üç sözcükle ifade edilmiş biçimidir. Önce konu bulunur, daha sonra konuyu ifade edecek uygun sözcüklerle başlık oluşturulur.

10 Sanat, yaratıcılığın veya hayal gücünün ifadesidir. Diğer bir deyişle sanat, duyguların yaratıcı ifadesi veya dışavurumunudur. Sanatın en büyük düşmanı basmakalıpçılıktır. Önemli olan duygular değil, duyguları anlatış tarzıdır. Aşk duygusu ortaktır. Fakat herkesin aşkı kendine göredir. İşte sanatta önemli olan bu kendine göreliktir.

11 Paragrafta aslı anlatılmak istenen, vurgulanan temel düşünce paragrafın ana düşüncesidir.

12 Paragrafta ana düşünce bir cümle olarak verilmeyebilir. Bu paragraflarda ana düşünce parçanın bütününe sindirilmiştir. Biz onu anlar ve kendi cümlelerimizle ifade ederiz.

13

14

15 Okumak için her zaman vakit bulmuşumdur. İyi ya da kötü bir kitabı okurken vaktimin boşa gittiğini asla düşünmem. Her türden kitabı okumanın gerekli olduğuna inanmışımdır. Bu da benim okuma zevkimi oluşturmuş, geliştirmiştir. Nitekim sıradan ya da değersiz bir kitabı daha ilk satırından anlayabilirim; Kolay kolay aldanmam. Bu yönden biz okurlar iyi bir seçici olmak istiyorsak birçok iyi kitap yanında birçok işe yaramaz, sıkıcı kitap da okumak zorundayız. Okumak için her zaman vakit bulmuşumdur. İyi ya da kötü bir kitabı okurken vaktimin boşa gittiğini asla düşünmem. Her türden kitabı okumanın gerekli olduğuna inanmışımdır. Bu da benim okuma zevkimi oluşturmuş, geliştirmiştir. Nitekim sıradan ya da değersiz bir kitabı daha ilk satırından anlayabilirim; Kolay kolay aldanmam. Bu yönden biz okurlar iyi bir seçici olmak istiyorsak birçok iyi kitap yanında birçok işe yaramaz, sıkıcı kitap da okumak zorundayız.

16

17

18

19 Ana düşünceyi destekleyen, çeşitli yönlerden açıklayıp güçlendiren düşüncelerdir. Yardımcı düşünceler birden fazla olur. Yardımcı düşünceler ayrıntılarla ilgilidir. Ana düşünceyi destekleyen, çeşitli yönlerden açıklayıp güçlendiren düşüncelerdir. Yardımcı düşünceler birden fazla olur. Yardımcı düşünceler ayrıntılarla ilgilidir.

20

21 Oluş Sırası: Zamana göre yapılır; olay başlar, oluşur, biter. Mantık Sırası: Cümleler birbirini destekler, açıklar. Aralarında çelişki bulunmaz. Görülüş Sırası: yakından uzağa ya da uzaktan yakına doğru olur. Oluş Sırası: Zamana göre yapılır; olay başlar, oluşur, biter. Mantık Sırası: Cümleler birbirini destekler, açıklar. Aralarında çelişki bulunmaz. Görülüş Sırası: yakından uzağa ya da uzaktan yakına doğru olur.

22 I. Çanakkale sırtlarını bombardıman ettiler. II. Bir topçu bölüğünde yalnız Seyit ve Ali adlı iki topçu eri kaldı. III. Oradan geçip İstanbul'u almaya çalışıyorlardı. IV. 1915 yılında düşman gemileri Çanakkale Boğazı'na gelmişlerdir. V. Oradaki askerlerimizin çoğu şehit düştü.

23 "Önce boğaza gemilerin gelmesi anlatılmalı. (IV) Gemilerin geliş amacı verilmeli. (III) Sonra bombalama anlatılmalı.(I) Bombalamadan sonra anlatılması gereken olay askerlerimizin şehit düşmesi olacaktır. (V) Yalnız şehit düşmeyen iki topçumuz vardır.(I) " Olay mantıken böyle sıralanmalı. Çünkü eylemlerden birinin gerçekleşmesi diğerine bağlı. Bu parçadan bir paragraf oluşturulduğunda sıralama "IV - III - I - V - I" şeklinde olmalıdır.

24

25

26

27 Uzun bir yazı içinde bütün paragraflar hem birbiriyle hem de her biri kendi içinde anlam ve biçim uygunluğu taşımalıdır.

28 ( I ) İster sesli okumada olsun ister sessiz okumada olsun; okumaya başlamadan önce dikkatinizi, bir noktada toplayarak okuduğunuz şeyde ne aradığımızı kendi kendimize sormalıyız. ( II ) İyi bir okuyucu, okuduğu metne uymasını bilen kişidir. ( III ) Hatta bunu alışkanlık haline getirmeliyiz. ( IV ) Plansız, düzensiz bir okuma, hiçbir zaman işimize yaramaz. Bu paragrafta I, III ve IV. cümleler anlam bütünlüğü içindedir. Ancak II. cümle parçanın akışını bozmuştur. II. cümle parçadan çıkarılırsa paragrafta dil ve düşünce birliği sağlanmış olur.

29 Açıklanıp geliştirilebilecek genel bir yargı içerir. Kendisinden önce başka cümleleri gerektirecek sözleri (çünkü, oysa, bunda, böylece, bu durum.„) içermez. Kendisinden sonraki cümlelere anlamca bağlanmalıdır. Açıklanıp geliştirilebilecek genel bir yargı içerir. Kendisinden önce başka cümleleri gerektirecek sözleri (çünkü, oysa, bunda, böylece, bu durum.„) içermez. Kendisinden sonraki cümlelere anlamca bağlanmalıdır.

30 Aşağıdakilerden hangisi bir yazının ilk cümlesi olmaya en uygundur? A)Yeni öykücüler arasında Türkçeyi bütün güzelliği ile kullananlar var. B)Başka öykülerini de dergilerde okumuştum ama bunu hepsinden güzel buldum. C)Bunda, tiplerin çok canlı, öykülerinin otobiyografik olmasının da etkisi var. D)Bir bakıma, bu son iki kitabi birer dil olayı olarak değerlendirilmelidir, Aşağıdakilerden hangisi bir yazının ilk cümlesi olmaya en uygundur? A)Yeni öykücüler arasında Türkçeyi bütün güzelliği ile kullananlar var. B)Başka öykülerini de dergilerde okumuştum ama bunu hepsinden güzel buldum. C)Bunda, tiplerin çok canlı, öykülerinin otobiyografik olmasının da etkisi var. D)Bir bakıma, bu son iki kitabi birer dil olayı olarak değerlendirilmelidir,


"Hazırlayan İSMAİL ŞAHİNER. SORU ÇÖZERKEN!!! Önce soru okunur. Daha sonra parça (metin) okunur. Önce soru okunur. Daha sonra parça (metin) okunur." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları