Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

HAZIRLAYAN Adı: Muhammed Soyadı: AYDIN No: 546 Okul: Darende İlköğretim Okulu KAYNAK: KAYNAK:

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "HAZIRLAYAN Adı: Muhammed Soyadı: AYDIN No: 546 Okul: Darende İlköğretim Okulu KAYNAK: KAYNAK:"— Sunum transkripti:

1

2 HAZIRLAYAN Adı: Muhammed Soyadı: AYDIN No: 546 Okul: Darende İlköğretim Okulu KAYNAK: KAYNAK: http://tr.wikipedia.org/wiki/Reform_(tarih) http://tr.wikipedia.org/wiki/Reform_(tarih)http://tr.wikipedia.org/wiki/Reform_(tarih)

3 REFORM 16. yüzyılda, Hıristiyanlığın Katolik mezhebinde meydana gelen değişim ve düzenlemelere denir. 16. yüzyılda, Hıristiyanlığın Katolik mezhebinde meydana gelen değişim ve düzenlemelere denir. Sebepleri: Sebepleri: Kağıdın bollaşıp ucuzlaması ve matbaanın bulunması başta İncil olmak üzere dini kitapların çeşitli dillere çevrilerek basılmasını sağladı. Halk dini bilgileri doğrudan öğrenme imkanına kavuştu.Bu durum din adamlarının sözleri ile kutsal kitaplarda yazanlar arasında büyük farklar olduğunun anlaşılmasını sağladı. Rönesans’ın etkisi ile özgür düşüncenin yayılması, din kurumlarının da sorgulanmasını sağladı. Katolik Kilisesi Hıristiyanlığın amaçlarından uzaklaştı. Katolik Kilisesi ve din adamları bu dönemde asıl vazifelerini unutarak siyasi ve ekonomik güç peşine düştüler. Halkı sömürerek çok geniş toprakların ve büyük servetlerin sahibi oldular. Bu durum fakirleşen halkın tepkisini çekti. Kilisenin dini ticaret haline getirerek Endülajans adlı af belgesi sayesinde zenginleşmesi.

4 REFORM Reform düşüncesi ilk olarak Almanya’da Martin Luther tarafında ortaya atıldı. Sonunda Luther’in görüşleriyle Protestanlık mezhebi doğdu. Protestanlar ve Katolikler arasındaki mücadeleler Ousburg Antlaşması ile sona erdi. Reform düşüncesi ilk olarak Almanya’da Martin Luther tarafında ortaya atıldı. Sonunda Luther’in görüşleriyle Protestanlık mezhebi doğdu. Protestanlar ve Katolikler arasındaki mücadeleler Ousburg Antlaşması ile sona erdi. Ousburg Antlaşması(1555)Protest anlarla Alman imparatoru Şarlken arasında imzalandı. Bu anlaşma ile Protestan mezhebi ve kilisesi Almanya’da resmen kabul edildi. Ousburg Antlaşması(1555)Protest anlarla Alman imparatoru Şarlken arasında imzalandı. Bu anlaşma ile Protestan mezhebi ve kilisesi Almanya’da resmen kabul edildi. Kalvenizm: Fransa, Hollanda, İsviçre, İskoçya Anglikanizm: İngiltere Nant Fermanı:Kalvenizm Fransa kralının yayınladığı Nant Fermanı ile resmen tanındı. Nant Fermanı:Kalvenizm Fransa kralının yayınladığı Nant Fermanı ile resmen tanındı. İngiltere’de Protestanlık, diğer ülkelerden farklı olarak bizzat devlet tarafından desteklenerek kabul edildi. İngiltere’de Protestanlık, diğer ülkelerden farklı olarak bizzat devlet tarafından desteklenerek kabul edildi.

5 Reformun Sonuçları  Katolik mezhebi parçalandı. Ve yeni mezhepler ortaya çıktı.  Katolik kilisesi’nin otoritesi büyük ölçüde sarsıldı.  Katolik kilisesi kendini düzeltmek zorunda kaldı.  Protestanlığı kabul eden ülkelerde kilise malları yağmalandı.  Avrupa’da ilk kez Laik Devlet fikri ortaya çıktı.  Okullar kilisenin elinden alınarak halka verildi.Böylece Avrupa’da Laik eğitim uygulaması başladı.  Kilise baskısının ve etkinliğinin azalmasıyla kültürel ve bilimsel gelişmelerde daha serbest bir ortam oluştu.

6 AYDINLANMA ÇAĞI 18.Yüzyılda Avrupa’da ortaya çıkan, her konuda akla öncülük tanıyan düşünce sistemine Aydınlanma, bu düşünce sistemi ile gelen yeni döneme ise Aydınlanma Çağı adı verilir. 18.Yüzyılda Avrupa’da ortaya çıkan, her konuda akla öncülük tanıyan düşünce sistemine Aydınlanma, bu düşünce sistemi ile gelen yeni döneme ise Aydınlanma Çağı adı verilir. Aydınlanma Çağının Oluşmasında Etkili Olan Bilim Adamları: Aydınlanma Çağının Oluşmasında Etkili Olan Bilim Adamları:NewtonKopernikGalileDekart James Watt Pastör Mozart ve Bach Jan Jak Russo

7 Aydınlanma Çağının Sonuçları Kilisenin bin yıldır temsil ettiği dünya görüşü büyük ölçüde etkisini kaybetti. Hemen her sahada akla öncülük tanıyan düşünce sistemi gelişti. Bilimsel çalışmalarda izlenecek yöntemler hakkında çok sayıda eser yazıldı. Bu dönemde bilgi edinme yöntemleri olarak deney ve gözlem esas alındı. Bu devirdeki bilimsel gelişmeler Sanayi İnkılabı’na ortam hazırladı. Bu dönemde yetişen bilim adamlarının düşünceleri Fransız İhtilali’nin doğmasında ve Amerika Birleşik Devletleri’nin kurulmasında etkili oldu.

8 SANAYİ İNKILABI 1750’li yıllarda ilk olarak İngiltere’de başlayıp daha sonra tüm dünyaya yayılan teknolojik gelişmelere denir. İngiltere’de buhar gücü ile çalışan pamuklu dokuma fabrikasının kurulması, Sanayi İnkılabı’nın başlangıcı olarak kabul edilir.

9 Sanayi İnkılabı’nın Sonuçları İnsan gücünün yerini makine gücü aldı, küçük imalathaneler yerine büyük fabrikalara bıraktı. İnsanların ekonomik gelir seviyesi yükseldi. Avrupa’da refah düzeyi yükseldi ve nüfus arttı. Buhar gücüyle çalışan lokomotifler ve çelik gemilerin yapılmasıyla ulaştırma alnında büyük ilerlemeler sağlandı. Teknolojik gelişmeler sonucunda yeni yollar ve kanalların açılması(Panama ve Süveyş)uluslar arası ticareti canlandırdı. Sanayinin gelişmesiyle üretim arttı, hammadde ve Pazar arayışı önem kazandı.Bu durum Avrupalı devletler arasında sömürge rekabetini hızlandırdı.

10 Sanayi İnkılabı’nın Sonuçları Sanayileşen ve sömürge elde eden devletler hammadde ve pazarını korumak ve geliştirmek için silahlanmaya önem verdiler. İşçi sınıfı ortaya çıktı, sanayileşen şehirlerde nüfus arttı. 19.yüzyılın sonlarına doğru elektrik enerjisinin fabrikalarda kullanılmasıyla sömürgecilik rekabeti daha da hızlandı, bu durum 1. Dünya Savaşı’nın çıkmasına sebep oldu. Sanayileşmeye paralel olarak yeni düşünce akımları(Kapitalizm,Sosyalizm,Liberalizm vb)ortaya çıktı.


"HAZIRLAYAN Adı: Muhammed Soyadı: AYDIN No: 546 Okul: Darende İlköğretim Okulu KAYNAK: KAYNAK:" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları