Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

EĞİTSEL OYUNLAR DOÇ. DR. GÜLTEN HERGÜNER BÖLÜM: 5

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "EĞİTSEL OYUNLAR DOÇ. DR. GÜLTEN HERGÜNER BÖLÜM: 5"— Sunum transkripti:

1 EĞİTSEL OYUNLAR DOÇ. DR. GÜLTEN HERGÜNER BÖLÜM: 5
Doç. Dr. Gülten HERGÜNER EĞİTSEL OYUNLAR DOÇ. DR. GÜLTEN HERGÜNER BÖLÜM: 5

2 BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR EĞİTİMİNDE EĞİTSEL OYUN
Doç. Dr. Gülten HERGÜNER BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR EĞİTİMİNDE EĞİTSEL OYUN Beden eğitimi dersi ve sportif antrenman 3 bölümden oluşur. 1) Hazırlık (ısınma) 2) Ana bölüm (asıl çalışma) a)Beden Eğitiminde Eğitsel Oyun b)Spor Eğitiminde Eğitsel Oyun 3) Bitiriş

3 1. Hazırlık (Isınma) Dersin veya antrenmanın başlangıcında eğitsel oyunlar şu amaçla kullanılır: Doç. Dr. Gülten HERGÜNER

4 a)Organizmada özellikle de solunum ve dolaşım sistemlerinin çalışma temposunu artırarak, hafif bir terlemeyle bu sistemleri ana bölümdeki yüklenme şiddetine hazırlamak, Doç. Dr. Gülten HERGÜNER

5 b) Kaslar, tendonlar ve eklemleri oyun içerisindeki hafif hareketlerle yumuşatmak, hareketliliklerini artırmak ve sakatlıklardan korumak. Doç. Dr. Gülten HERGÜNER

6 c) Ana bölümdeki çalışmanın basit figürlerini oyun içerisinde vererek yapılacak çalışmanın anlaşılmasını ve daha iyi verim alınmasını sağlamak. Doç. Dr. Gülten HERGÜNER

7 d) Oyunla öğrencilerin moralleri yükseltilerek, psikolojik hazırlamanın yanında zevkli, dolayısıyla tam katılımla istekli çalışmayı gerçekleştirmek. Doç. Dr. Gülten HERGÜNER

8 2/ a) Beden Eğitimi Dersinde (Ana Bölüm) Eğitsel Oyun
Bu bölümde amaç; oyunun zevk ve yarışma duygusundan yararlanılarak, oyuna katılanların fiziksel ve zihinsel yeteneklerini geliştirmek, sağlıklı bir yapıya kavuşturmaktır. Dersin ana bölümünde oyunla beden eğitimi çalışmaları ağırlıkta olduğu zaman; eğer özel bir amaç yoksa (sadece kuvvet gelişimi veya sadece çabukluk gibi), oynatılacak oyunlar özelliklerine göre iki gruba ayrılmalıdır. Doç. Dr. Gülten HERGÜNER

9 Birinci grupta çabukluk, hareketlilik, esneklik ve koordinasyon özellikleri olan oyunlar.
İkinci grupta da kuvvet ve dayanıklılık özellikleri olan oynatılmalıdır. Doç. Dr. Gülten HERGÜNER

10 2/b) Spor Eğitiminde (Antrenmanda) Eğitsel Oyun
Spor eğitimi temel beden eğitiminin özelliklerini içine almakla beraber daha uzun süreli, daha yoğun ve daha katı kuralları olan bir yapı gösterir. Yalnız beden eğitiminden farklı olarak sporda rekabet ön plandadır. Doç. Dr. Gülten HERGÜNER

11 Antrenmanın ana bölümünde şu sebeplerle eğitsel oyunlar kullanılır:
a) Temel ve yardımcı motorik özellikleri geliştirmek, b) Koordinasyonu sağlamak, c) Teknik becerilerin oyunla geliştirilmesi ve pekiştirilmesi, d) Kazanılmış olan teknik becerilerin, değişen durum ve şartlara uygulanabilmesi için belirlenen taktiklere eğitsel oyunla işlerlik kazandırmak, uygulanabilirliğini belirlemek, görev ve sorumlulukların kavranılmasını sağlamak, e) Yapılacak çalışmayı eğitsel oyun formu vererek çekicilik ve süreklilik kazandırmak. Doç. Dr. Gülten HERGÜNER

12 Dinlenme amacıyla eğitsel oyunlar iki yerde kullanılır.
1) Dersin veya antrenmanın ana bölümünde (yüklenmenin en üst seviyeye çıktığı anda) toparlanmayı sağlamak ve yüklenme şiddetini azaltmak amacıyla, 2) Dersin veya antrenmanın sonunda. Doç. Dr. Gülten HERGÜNER

13 Her iki şekilde de oyunlar karmaşıktan basite, yoğundan hafife doğru olmalıdır. Yani hazırlı safhasındaki sıralamanın tersidir. Derste ve antrenmanda oyunlar dinlenme amacıyla üç sebepten dolayı bir araç olarak kullanır. Gittikçe azalan yüklenme yoğunluğu ile aktif olarak dinlenme, toparlanma ve normale dönme, Eğer dersin veya antrenmanın ana bölümünde egzersizler, oyun kullanılmadan çalışma yapılmışsa, yapılan çalışmanın bitiriş saf hasında oyunla pekiştirilmesi, Dersin veya antrenmanın monotonluğunu ve sıkıcılığını gidermek neşelenmek, bir sonraki çalışma için moral depolamak. Doç. Dr. Gülten HERGÜNER

14 FİZİKSEL ENGELLİ ÇOCUKLARDA EĞİTSEL OYUN ÇALIŞMALARI Fiziksel engelli çocuklarda diğer çocuklar kadar koşmak, atlamak, zıplamak ve oynamak ihtiyacı içindedirler. Engelli çocukların özürlerinin farklılık göstermesi ve onların özürlerinden dolayı bazı aktivitelere katılmakta oldukça zorlanmaları fazladan bazı özel malzeme, araç ve gerece ihtiyaç doğurmaktadır. Oyunlar özür doğrultusunda adapte edilebilir, bu amaçla yeni düzenlemeler yapılabilir. Bu nedenle seçilen oyunların adaptasyonunun iyi yapılması gerekmektedir. Doç. Dr. Gülten HERGÜNER

15 Oyunu seçen ve uygulayan kişi (lider);
Duygusal olmamalı, Oyunda gereken türden (yapılabilir) davranışlara yer vermeli, Oyunda gereken kabiliyetlerin yetersizliğini ortadan kaldıracak oyunlar geliştirmelidir. Doç. Dr. Gülten HERGÜNER

16 Yardımsız ayakta durmak, Kolayca yürümek ve koşmak
Engellilerin eğitsel oyun çalışmalarında önde gelen sıkıntılar şunlardır; Yardımsız ayakta durmak, Kolayca yürümek ve koşmak El hareketlerini kontrol edebilmek. Oyunu seçen ve adaptasyonunu gerçekleştiren kişi hangi prensiplerden yararlanacağını iyi bilmeli ve kavramalıdır. Oyun seçici bu prensipleri iyi kavrarsa, aktif oyunları özürlüler için düzenlemesi ve bu oyunlar için gerekli aletler oluşturması daha kolay olur. Doç. Dr. Gülten HERGÜNER

17 Özürlüler İçin Eğitsel Oyun Adaptasyonunun Prensipleri Şunlardır
Hareketli objelerin (top) oyuncuya otomatik olarak geri gelmesini sağlamak için eğik bir düzlemden yararlanılabilir, Hareketli objelere ip veya lastik bağlayarak sallanması ve geri gelmesi sağlanabilir, Bir engel tahtası kullanılarak objelerin geri gelmesi sağlanabilir Karşılıklı durarak birbirlerine objeleri gönderebilirler, Halkalardan faydalanılabilir, Potalar kullanılabilir, Ağlar kullanılabilir. Doç. Dr. Gülten HERGÜNER


"EĞİTSEL OYUNLAR DOÇ. DR. GÜLTEN HERGÜNER BÖLÜM: 5" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları