Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

OMURGALI HAYVANLAR Omurgalı hayvanlar Omurgalıların Genel Özellikleri

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "OMURGALI HAYVANLAR Omurgalı hayvanlar Omurgalıların Genel Özellikleri"— Sunum transkripti:

1 OMURGALI HAYVANLAR Omurgalı hayvanlar Omurgalıların Genel Özellikleri
1.Bu gruptaki canlılarda sırt bölgesinde omurga ve omurgayı oluşturan omurların içinde sinir dokusu yani omurilik bulunur. 2. Gelişmiş kafatası ve sinir sistemleri vardır. 3. Kapalı dolaşım sistemi görülür. 4. Gelişmiş doku, organ ve sistemlere sahiptir. 5. İç iskelet, kıkırdak ya da kemikten oluşmuştur. 6.Suda yaşayanlar solungaç, karada yaşayanlar akciğer solunumu yapar. 7.Boşaltım böbreklerle olur. 8.Kanları hemoglobin taşıdığından kırmızı renklidir. 9.Vücut deri ile örtülüdür. Omurgalı hayvanlar 1.Balıklar, 2.İki yaşamlılar, 3.Sürüngenler, 4.Kuşlar ve 5.Memeliler olmak üzere beş grupta incelenmektedir. 9B(8)FL

2 OMURGALI ŞUBELERİ 9FL

3 BALIKLAR Balıkların Genel Özellikleri 1.Suda yaşayan hayvanlardır.
2.Yeryüzündeki tüm deniz, göl ve akarsularda yayılış gösterir. 3.Yaşam biçimleri ve yapıları su yaşamına uygun adaptasyon gösterir. 4.Kalpleri iki odacıklı ve soğukkanlı canlılardır. 5.Su içerisindeki erimiş oksijeni, solungaçları ile alırlar. 6.Yüzgeç, kuyruk ve pulları sayesinde su içerisinde rahat ve hızlı hareket ederler. 7.Bazı balıklarda pullar bulunmaz. 8.Genellikle dış döllenme görülür. 9.İskeletleri kıkırdak veya kemikten yapılmıştır. 9A

4 BALIK ÖRNEKLERİ

5 KIKIRDAKLI BALIKLAR Kıkırdaklı balıkların genel özellikleri
1.Kıkırdaklı balıklarda iç iskelet kemik değil, kıkırdaktan yapılmıştır. 2.Yüzme keseleri bulunmaz. 3.Kıkırdaklı balıkların bir kısmında iç döllenme görülür. 4.Hızlı yüzerler. 5.Duyu organları gelişmiştir. 6.Tuzlu sularda yaşarlar. Örnek:Vatoz,köpek ve tırpana balığı

6 KEMİKLİ BALIKLAR Kemikli balıkların özellikleri
Bu grupta tür sayısı oldukça fazladır. 1.Çoğunda yüzme keseleri bulunur. 2.Üremeleri dış döllenme ile olmakta ancak nadiren de olsa iç döllenme ve doğurma ile üreyen türleri de vardır. 3.Kemikli balıklardan bazısı solungaçla birlikte akciğer solunumu da yapar. örnek Sazan, lüfer, yılan balığı, hamsi, somon, denizatı ve alabalık kemikli balıklara 9B

7 KEMİKLİ BALIK ÖRNEKLERİ

8 İKİ YAŞAMLILAR İki Yaşamlıların Genel Özellikleri
1.Bu gruptaki hayvanların larvaları solungaç, erginleri ise akciğer ve deri solunumu yapar. 2.Larvaları başkalaşım geçirdikten sonra ergin bireyler oluşur. 3.Dış döllenme ile ürerler. 4.Derileri nemli ve yumuşaktır. 5.Kalpleri üç odacıklı 6.Vücut sıcaklıkları değişken canlılardır. 7.Karada ve sularda yaşar. Amfibiyalara örnek olarak kurbağa ve semender verilebilir. 9FLAB

9 AMFİBİYALARA ÖRNEK

10 SÜRÜNGENLER Sürüngenlerin Genel Özellikleri
1.Vücutları keratin içeren pul veya kemik plaklarla kaplı canlılardır. 2.Su ve karada yaşarlar. 3.üyeleri körelmiş veya yere çok yakındır. 4.Akciğer solunumu yaparlar. 5.Genellikle yumurtlama ile ürerler. 6.Vücut sıcaklıkları değişkendir. 7.Kalp, timsahlarda dört, diğer sürüngenlerde üç odacıklıdır. 8.Kış uykusuna yatarlar. Örnek:Timsah, yılan, kaplumbağa ve kertenkeleler.

11 SÜRÜNGEN ÖRNEKLERİ

12 SÜRÜNGEN ÖRNEKLERİ

13 KUŞLAR Kuşların Genel Özellikleri 1.Akciğer solunumu yapar.
2.Kalpleri dört odacıkladır. 3.Vücut sıcaklıkları sabittir. 4.Çok hızlı metabolizmaları vardır ve hareketleri seridir. 5.Vücutları, uçmayı kolaylaştıran adaptasyonlara sahiptir. 6.Kanat yapısı, tüyleri, akciğerlerindeki hava keseleri ve kemiklerin yapısı uçmayı kolaylaştırır. 7.İç döllenme görülür. Yumurtlayarak ürerler. 8.Bir çoğu kuluçkaya yatar. 9.Görme, denge ve işitme yetenekleri iyi gelişmiştir. 10.Dişleri bulunmaz, ağız gaga şeklini almıştır. 11.Vücutları tüylerle kaplıdır. 12.Yavru bakımı görülür. Örnek: Kaz, deve kuşu, kartal, akbaba, güvercin, papağan, leylek ve bülbül 9FLB

14 KUŞ ÖRNEKLERİ

15 KUŞ ÖRNEKLERİ

16 MEMELİLER Memelilerin Genel Özellikleri
1.Hayvanlar âleminin en organize olmuş ve gelişmiş grubu memelilerdir. 2.Dişileri, yavrularını süt bezlerinde oluşan sütle besler. 3.Vücutları kıllarla kaplıdır. 4.Kalpleri dört odacıklıdır. 5.Vücut sıcaklıkları sabit ve çevreden bağımsızdır. 6.Alyuvarları olgunlaştığında çekirdeklerini kaybeder ve hemoglobin taşır. 7.Ağız, diş yapıları özelleşmiştir. 8.İç döllenme görülür. 9.Genellikle yavrularını doğurur. 10.Sinir sistemleri çok gelişmiştir. 11.İskelet kemik yapısındadır. 12.Karada ve suda yaşar. 13.Ayı, sincap gibi bazı memeliler kış uykusuna yatar. 14.Akciğerlerinde gaz alış-verişini kolaylaştıran, göğüs boşluğu ile karın boşluğunu birbirinden ayıran ve diyafram denilen tabaka bulunur. 15.En büyük memeli balina, en küçük memeli ise bir yarasadır. Örnek:Keçi,balina, dağ aslanı, sincap, ayı, kirpi, fok, fil, kanguru ve yarasa 9AB

17 MEMELİ ÖRNEKLERİ

18 MEMELİ ÖRNEKLERİ

19 MEMELİ ÖRNEKLERİ

20 9FL

21 9B ikinci p

22

23 9AFL

24 Canlılar aleminin Biyolojik Sürece Ve Ekonomiye katkıları
Arkebakteriler: 1. Amino asit ve antibiyotik üretilmekte ve gıdalarda katkı maddesi olarak yararlanılmaktadır. 2.Gübre sanayinde arkebakteriler kullanılmaktadır. 3.Ayrıca kirli hava ve suyun temizlenmesinde, 4.Bazı atıkların zehirlerinin azaltılmasında arkebakteriler den yararlanılmaktadır. 5.Otçul hayvanların midelerinde bulunan arkebakteriler selülozun sindirimine yardımcı olmaktadır.

25 BAKTERİLER 1.Yoğurdun oluşumunu,Endüstriyel fermantasyonda, ekmek, sirke, peynir, turşu yapımında, gen ve kanser tedavilerinde bakterilerde yararlanılmaktadır. 2.Havanın serbest azotunu toprağa bağlayarak azotun devrinde rol oynarlar. 3.Ayrıca organik molekülleri, inorganik moleküllere parçalayarak madde döngülerine yardımcı olur ve toprağın zenginleşmesini sağlar. 4.Bakterilerden ilaç, serum, hormon ve aşılar üretilebilmektedir. 5.Bakteriler sayesinde çöpler parçalanıp çevrenin temizlenmesi, petrol atıklarının ve haşerelerin yok edilmesi mümkün olmaktadır. 6.Bakteriler biyoteknoloji de geniş kullanım alanına sahiptir. 7.İnsan bağırsağında faydalı bakteriler sindirime yardımcı olmakta, vitamin yapımını sağlamaktadır. 8.Bakterilerin olumsuz etkileri de var. Bakteriler hayvan ve bitkilerde hastalık oluşturarak verimin düşmesine, üretimin azalmasına hatta ölümlere neden olabilmektedir. İnsanlar için de hastalık etkeni olup enfeksiyon oluşturarak ciddi sağlık sorunlarına neden olmaktadırlar. 9FL

26 PROTİSTALAR 1.Protistalar madde döngüsünü sağlamaktadır. ölü organizmaları parçalayarak inorganik hâle getirirler. 2.Ayrıca atıkları parçalayarak çevre kirliliğinin engellenmesine yardımcı olurlar. Bitkiler ve protista aleminden algler, yeryüzündeki oksijenin kaynağını oluşturur. 3.Algler hem sulardaki canlıların hem de insanların besin kaynağıdır. 4.Gıda, kozmetik ve boya sanayinde alglerden yararlanılmaktadır. 5.Bazı protistalar parazit olup insan, hayvan ve bitkilere zarar vermekte, onları hastalandırmaktadır. 6.Ayrıca bitkisel ve hayvansal ürünlerin bozulmalarına neden olmaktadır. 7.Göllerde bulunan ve aşırı çoğalan bazı algler ortamı kirletmekte, diğer canlılara da zarar vermektedir. 9AB(4)

27 Alglerin Çoğalması

28 MANTARLAR 1.Mantarlar, hamuru mayalandırarak ekmek oluşumunu sağlar
2.İlaç yapımında bilhassa antibiyotiklerin üretiminde mantarlardan yararlanılmaktadır. 3.Mantarlar, bitki ve hayvan kalıntılarındaki organik molekülleri parçalayarak inorganik hâle getirir. Böylece doğadaki madde döngüsüne katkıda bulunur. 4.Şapkalı mantarlar besin değeri oldukça yüksek organizmalardır. Ancak zehirli türleri de vardır. 5.Mantarlar bitki ve hayvanlara zarar verebilmektedir. İnsanlarda ciddi sağlık sorunlarına neden olmaktadır. 6.Mantarların insanlarda oluşturduğu hastalıklara mikoz denilmektedir. Pamukçuk, saçkıran, benekli cilt hastalığı ve ayak mantarı gibi hastalıkların kaynağı mantarlardır. 7.Enfeksiyonlar ile astım ve alerjiye bazı mantarların neden olduğu bilinmektedir.

29 MAYA MANTARI

30 BİTKİLER 1.Bitkiler yeryüzündeki tüm canlıların besin kaynağıdır. 2.Tüketilen oksijenin büyük bölümü bitkiler tarafından üretilmektedir. 3.Doğal ve yapay ilaçların ham maddesinin büyük bölümü de bitkilerden sağlanmaktadır. 4.Doğal dengenin korunmasında, sürdürülebilmesinde bitkiler önemli ölçüde rol oynar. 5.Yaban hayatı ve on binlerce tür, bitkiler sayesinde yaşamını sürdürür. Mobilya,kereste, kâğıt, tekstil ve kozmetik sanayinde bitkilerden yararlanılır. 6.Karbon, oksijen, azot ve suyun döngüsü bitkiler sayesinde gerçekleşir. 7.Bitkiler hava kirliliğini, erozyonu ve çölleşmeyi önler,suyu tutar ve iklimi düzenler. 8.Bitkilerin estetik, ruhsal, sosyal ve ekonomik katkıları olduğu unutulmamalıdır. 9FLB(5)

31 BİTKİSEL BESİNLER

32 BİLİM TEKNOLOJİ ŞİŞE MANTARLARI AĞAÇ KABUKLARINDAN YAPILIR

33 HAYVANLAR 1.Hayvanlar diğer hayvanların ve bilhassa insanların temel besin kaynaklarındandır. 2.Hayvanlar âlemi madde döngüsünde oldukça önemli yer tutar. 3.Aşı ve serum yapımında, biyolojik mücadelede hayvanlar kullanılmaktadır. 4.Hayvanların gücünden yararlanılır, giyim ve süs eşyası olarak faydalanılır. 5.Bitkilerin üremeleri için gerekli olan tozlaşma hayvanlar tarafından gerçekleştirilir. 6.Bir kısım hayvanların dışkıları tabii gübre olarak kullanılmaktadır. 7.Bazı hayvanlar hastalık etkeni taşır ve insan sağlığını ciddi biçimde tehdit eder. 8.Bazı eklem bacaklı hayvanların ve yılanların zehri insanların ölümüne neden olabilmektedir. 9B

34 HAYVANSAL BESİN KAYNAKLARIMIZ

35 YOĞURT

36 YOĞURT

37 YOĞURT 9FLA(bitti)B


"OMURGALI HAYVANLAR Omurgalı hayvanlar Omurgalıların Genel Özellikleri" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları