Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Uluslararası Pazarlama Araştırması Metodolojisi

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Uluslararası Pazarlama Araştırması Metodolojisi"— Sunum transkripti:

1 Uluslararası Pazarlama Araştırması Metodolojisi

2 İhtiyaç duyulan bilgilere göre araştırma üç farklı alanda yürütülür.
Uluslararası pazarlama, araştırmasının kapsamı genellikle iç pazarlama araştırmasından daha geniştir. İhtiyaç duyulan bilgilere göre araştırma üç farklı alanda yürütülür.

3

4 Bu alanlar; 1 Araştırmaya hedef olan dış ülke, bölge veya pazar hakkında genel bilgilerin elde edilmesi. 2 Belirli malların pazarlanması sırasında reklam, fiyatlandırma, dağıtım mamul geliştirilmesi gibi konularda ortaya çıkan sorunların çözümlenmesinde yararlanılacak bilgilerin toplanması. 3 Belirli pazarlar veya ülkelerdeki sosyal, ekonomik, tüketim trendleriyle ilgilenerek ileriye dönük pazarlama koşullarının önceden kestirilmeye çalışılmasıdır.

5 Araştırma Konusu Sorununun Tanımı ve Araştırma Amaçlarının Tespiti
Burada en önemli unsur, işletme problemlerini araştırma konusu olacak biçimde tespit etmektir.

6 Özellikle dış pazarlara olan uzaklık, problemin tanımını güçleştirebilir. İşletmede uluslararası pazarlama açısından cevaplandırılması gereken çeşitli sorular olabilir. Şöyle ki; – İhracı düşünülen malların belirli ihraç pazarlarındaki pazar potansiyeli nedir? – Bu pazarlarda işletmenin satış potansiyeli nedir? – Seçilmiş pazar veya pazarların hangi bölümüne ağırlık verilmelidir?

7 Bilgi Kaynaklarının Tespiti
Araştırma konusunun seçiminden sonra ikinci adım, çözüm için gerekli bilgilerin toplanmasıdır. Eğer hazır bilgi varsa bu takdirde ikinci elden (ikincil) bilgilerden istenilen sonuçlara gidilmeye çalışılır. İstenen gerekli bilgiler yoksa çalışma bunları elde etmeye yönelik nitelik kazanır

8 İkincil Veri Kaynakları
Uluslararası pazarlama araştırmasının genişliği ve dış ülkelerle ilgili sosyo-ekonomik bilgilere uzaklıkları araştırmayı öncelikle ikincil elden bilgilerin toplanmasına yöneltir. Başka bir deyişle, dış pazarlama araştırmasında bilgi toplama çalışmaları ikincil, yayınlanmış bilgilerin toplanmasına ve incelenmesine yönelik olur. 

9 İkinci Elden Veriler ve Kaynakları:
Uluslararası Resmi Kuruluşların Yayınları – Birleşmiş Milletler (UN) – Uluslararası Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) – Avrupa Topluluğu-Birliği (AT) – (EC) – Avrupa Serbest Ticaret Birliği (EFTA) – Genel Ticaret ve Tarife Anlaşması (GATT) – Uluslararası Kalkınma ve İmar Bankası (IBRD)

10 İkinci Elden Veriler ve Kaynakları:
- Uluslararası Para Fonu (IMF) – Dünya Sağlık Örgütü (WHO) – Uluslararası İşçi Örgütü (ILO) – Uluslararası Ticaret Merkezi (ITC) – Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) – Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Konferansı (UNCTAD) – Dünya Bankası (WB) – Uluslararası Telekomünikasyon Birliği (ITU)

11 devam 2. Yabancı Ülke Yayınları Ülkelerle ilgili demografik, ticari ve ekonomik istatistikler Dış Ticaret Bültenleri ile dış ülke ile ilgili genel ekonomik eğilimler üzerine fikir sahibi olmak mümkündür. 3. Ticari ve Mali Kuruluşlar Uluslararası nitelikteki büyük ticari kuruluşlar ve bankalardır. Bunlardan Ticaret Odalarının esas konuları iç ticaret olup, dış ticaretle de ilgilenirler. Yurt dışında şubeleri bulunan bankalardan da gerek rakipler ve gerekse mali yapı hakkında bilgi toplamak mümkündür. 4. Ticaret ve Sanayi Odaları İle İhracatçı Birlikleri 5. Ticaret Ataşelikleri Ülkenin dış temsilciliklerinin adresleri Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracat Genel Müdürlüğünden, Ticaret odalarından sağlanabilir. 6. Devlet İstatistik Enstitüsü yayınları 7. İhracatı Geliştirme Merkezi (IGEME) aylık bültenleri 8. İktisadi Kalkınma Vakfı yayınları 9. Elektronik veri tabanları

12 Birincil Veri Kaynakları:
İkinci elden bilgi kaynakları yetersiz olduğunda başvurulacak yol, birinci elden orijinal verileri toplamaktır. Birinci elden verilerin toplanmasında çeşitli veri toplama metotları kullanılabilir

13 Birincil Elden Veri Kaynakları:
1. Anket yoluyla bilgi toplama 2. Gözlem yoluyla bilgi toplama 3. Deneysel bilgi toplama şeklinde olabilir

14 Gerekli bilgilerin yurtdışından toplanması çeşitli sorunları da beraberinde getirir. 
1. Anket sorularına cevap almada güçlükler olur. 2. Yabancı dil sorunu vardır. 3. Çok zaman alır. 4. Maliyeti yüksektir. 5. Anketlerde örnek büyüklüğünü belirleme sorunu vardır.


"Uluslararası Pazarlama Araştırması Metodolojisi" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları