Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Pazarlama Çevresi.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Pazarlama Çevresi."— Sunum transkripti:

1 Pazarlama Çevresi

2 Pazarlama Çevresi Yakın Pazarlama Çevresi (Mikro Pazarlama Çevresi)
Uzak Pazarlama Çevresi (Makro Pazarlama Çevresi)

3 Yakın Pazarlama Çevresi
İşletme çalışanları Müşteriler Medya İşletme Finansal Kurumlar Toptancı ve Perakendeciler Tedarikçiler

4 Yakın Pazarlama Çevresi
İşletmelerin yakın pazarlama çevresini, işletmelerin her gün iletişim içinde bulunduğu kişi ve kuruluşlar oluşturur.

5 Yakın Pazarlama Çevresi
İşletmeler başarılı olabilmek için bu kişi ve kuruluşlarla olumlu ilişkiler kurmalı İşletmeler yakın çevreden gelen sinyaller ve tepkiler doğrultusunda pazarlama strateji ve taktiklerine yön vermeli, gerekirse yeni taktik ve stratejiler geliştirmeli

6 Yakın Pazarlama Çevresi
Toptancı ve Perakendeciler Üretici işletmelerden ürünlerini büyük miktarlarda satın alırlar, depolarlar ve tüketim noktalarına taşıyarak, arzu edilen miktarlarda müşterilere sunarlar. Aracılarla iyi iletişim kuramayan işletmeler başarılı olamazlar.

7 Yakın Pazarlama Çevresi
Tedarikçiler Tedarikçilerin işletmenin pazarlama konusundaki başarısı üzerinde önemli etkileri vardır ve işletmenin fiyat, dağıtım, tutundurma kararları üzerinde etkilidirler. Yurt içinde ya da yurt dışında mal ve hizmetlerin müşterilere tanıtılması ve benimsetilmesi açısından pazar araştırma şirketlerinin ve reklam ajanslarının önemi tartışılmaz.

8 Yakın Pazarlama Çevresi
Medya Toplum medyada yer alan haber ve yorumlara göre işletmeler ve ürettikleri ürünler hakkında olumlu, olumsuz tutumlar oluşturur.

9 Yakın Pazarlama Çevresi
Müşteriler İşletmeler her gün tüketici pazarında neler olduğunu takip etmek ve bu doğrultuda pazarlama stratejilerini güncellemek durumundadır.

10 Yakın Pazarlama Çevresi
Finansal Kurumlar Finansal kuruluşlar, her işletmeyi ve her projeyi / işi finanse etmemektedirler. Yapılacak işin uygun görülmesi gerekmektedir.

11 Yakın Pazarlama Çevresi
İşletme Çalışanları Pazarlama kararları alınırken işletme içi grupların tepkilerinin de alınması gerekmektedir. Yapılan işin yararının öncelikle iç müşterilere benimsetilmesi gerekmektedir. Çalışanlarını memnun edemeyen işletmeler, müşterilerini de memnun edemezler.

12 Uzak Pazarlama Çevresi
Doğal çevre Sosyal ve Kültürel Çevre Demografik Ekonomik Çevre İşletme Rekabet Çevresi Teknolojik Çevre Yasal Çevre

13 Uzak Pazarlama Çevresi
Yakın pazarlama çevresini oluşturanlara göre çok daha genel nitelikte olan faktörlerdir. Kısa dönemli kararlardan ziyade uzun dönemli kararlar üzerinde etkili olurlar.

14 Uzak Pazarlama Çevresi
Demografik Çevre Nüfus sayısı Cinsiyet Yaş Eğitim düzeyi Gelir seviyesi

15 Uzak Pazarlama Çevresi
Ekonomik Çevre Mal veya hizmete olan talebe, gelir de etki eder. Durgunluk ve/veya enflasyonun süreklilik kazandığı hallerde pazarlama politikaları da yeniden belirlenmelidir.

16 Uzak Pazarlama Çevresi
Ekonomik Çevre Vergi Gelir Talep Ekonomik büyüme İstihdam Gelir Tüketim

17 Uzak Pazarlama Çevresi
Ekonomik Çevre Üretim – Gelir – Tüketim arasındaki ilişki Üretim ve İstihdam Artışı Talep ve Tüketimde Artış Kişi ve Aile Gelirlerinde Artış

18 Uzak Pazarlama Çevresi
Sosyal ve Kültürel Çevre Kültür, örf ve adetler mal ve hizmetlerin talebi üzerinde etkili olur. Kültür toplumun istek ve ihtiyaçlarını hem nitelik hem de nicelik açısından etkiler.

19 Uzak Pazarlama Çevresi
Rekabet Çevresi Rekabetin söz konusu olduğu ortamlarda yapılacak iş, diğer işletmeleri yakından izlemek, güçlü ve zayıf yönlerini saptayarak, buna göre gerçekçi ve etkili pazarlama politikaları belirlemektir.

20 Uzak Pazarlama Çevresi
Rekabet Çevresi Yakın ve Uzak Rakiplerin İncelenmesi Yakın ve Uzak Rakipler Kimler? Rakiplerin Stratejileri Artı ve Eksileri Neler? Rakipler Karşısında Nasıl Bir Strateji İzlenmeli?

21 Uzak Pazarlama Çevresi
Yasal Çevre Politik istikrarsızlık arttıkça pazarlama planlaması yapmak güçleşir. Globalleşme ve uluslar arası ticaretin artması işletmelerin sadece kendi ülkelerindeki yasal çevreyi değil hedef aldıkları dış pazarlardaki kanun ve kuralları da bilmelidirler. Yasalar ve yönetmelikler ambalajlama ve markalamaya kadar pazarlama ile ilgili her konuda etkili olur.

22 Uzak Pazarlama Çevresi
Doğal Çevre Ülkenin coğrafi yapısı ve iklimi turizm türlerinin yaygınlaşmasına ve turizm gelirlerinin artmasına neden olmakta, bu gelişme destekleyici alanların mal ve hizmetlerine olan talebi de artırmaktadır.

23 Uzak Pazarlama Çevresi
Teknolojik Çevre Bir işletmenin rakiplerinden farklılaşması, lider konuma gelmesi, en azından pazardaki payını koruyabilmesi ve müşterilerinin kısa ve uzun vadeli beklentilerine cevap verebilmesi için sürekli kendini yenilemesi, teknolojiye ayak uydurmaları gerekir.


"Pazarlama Çevresi." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları