Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

OKUL ÇAĞI ÇOCUKLARINDA ASTIM RİSK FAKTÖRLERİ Dr.Mehmet Seyhan 10.03.08 A Acta Pædiatrica 2007 96, 1606–1610.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "OKUL ÇAĞI ÇOCUKLARINDA ASTIM RİSK FAKTÖRLERİ Dr.Mehmet Seyhan 10.03.08 A Acta Pædiatrica 2007 96, 1606–1610."— Sunum transkripti:

1 OKUL ÇAĞI ÇOCUKLARINDA ASTIM RİSK FAKTÖRLERİ Dr.Mehmet Seyhan 10.03.08 A Acta Pædiatrica 2007 96, 1606–1610

2 Astım çocuklardaki en yaygın kronik hastalıktır. Hayatın erken döneminde hatta yenidoğan dönemindeki faktörler çocukluk çağı astım için yatkınlık veya direnç gelişimine neden olmaktadır. Doğum özellikleri ve doğum ağırlığı, cinsiyet, aile büyüklüğü ve aile eğitim düzeyi gibi faktörler astımın klinik bulguları ve hastane gereksinimi ile ilişkili bulunmuştur.

3 Son dekatta hijyen hipotezi artan bir ilgi görmektedir. Yaygın patojen ve patojen ürünlerine erken maruziyet hayatın sonraki dönemlerinde atopiye karşı korumakta ve immüntolerans gelişimine neden olmaktadır.

4 Kaliteli epidemiyolojik çalışmalar ile astımın erken göstergelerini tanımlamak hastalığın patolojisi hakkındaki bilgilerimizi derinleştirebilir. Bu çalışmada çocukluk çağı atopik astım nedeni ile hastaneye yatış ile yenidoğan ve çevresel özellikler arasındaki ilişki ortaya konmuş.

5 Thyrol Veriler: Nisan 1994-Aralık 1999 arasında doğan (n: 45642) Doğumdan 4-6 hafta sonra Gebelik, doğum ve yenidoğan özellikleri prospektif olarak. Katılım oranı %74,1(n: 33808)

6 Değişkenler anneler tarafından tamamlanan standardize edilmiş bir anket vasıtasıyla değerlendirilmiş.

7 Yenidoğan –Yaş –Cinsiyet –Doğum ağırlığı –Gebelik süresi(<37 hfta veya ≥37 hafta) Sosyodemografik özellikler –Evlilik durumu –Eğitim düzeyi –Ailenin mesleği

8 Gebelik özellikleri –Annenin doğumdaki yaşı –Önceki gebelik ve doğum sayısı –Annenin gebelik ve doğum sonrası sigara içimi Postnatal faktörler –Yenidoğan döneminde hastaneye yatış –Uyuma pozisyonu ve beslenme alışkanlıkları Oturulan yerin özellikleri

9 Düşük doğum ağırlığı……<2500 gr Doğum zamanı….. –Soğuk aylar (Kasım-Şubat) –Diğer aylar Beslenme alışkanlığı….ilk 4-6 hafta (anne sütü ile beslenme) Aile eğitim düzeyi….. 12 yıl Yaşam alanı….. –Kentsel (>100000) –Suburban(10000-100000) –Kırsal (<10000)

10 Veriler atopik astım nedeni ile hastaneye yatan 6-10 yaşındaki (nisan 1994-aralık 1999 doğan) hastalardan elde edilmiş. 5 yaş ve altı çocuklar çalışmaya alınmamış. alınmamış. n: 721

11 Astım tanısı –En az 3 kez hastaneye yatış gerektiren hırıltı atağı –Atopi kanıtı En az 1 aeroallerjene karşı pozitif deri-prick testi Serumda artmış spesifik IgE düzeyi n: 367

12 SONUÇLAR 367 çocuk 2000-2005 En az bir kez hastanede yatış gerektiren 305 anket geri dönmüş.

13

14 Analizler astım nedeni ile hastaneye yatış ile erkek cinsiyet, düşük doğum ağırlığı, kentsel yaşam çevresi, aile eğitim düzeyi, anne sütü eksikliği ve sigara içimi arasında ilişki olduğunu göstermektedir. Ek olarak çiftlikte yaşayan, 2-3 kardeşe sahip olan ve ailede düşük eğitim düzeyi olanlarda hastanede yatış riski düşük tespit edilmiş. Doğumdaki anne yaşı, doğum sezonu ve çocuğun uyuma pozisyonu ile bir ilişki bulunmamış.

15 TARTIŞMA Postnatal sigara içimi ve kentsel yaşam ile pozitif ilişki; kardeş sayısı ve çiftlik ve kırsal yaşam ile ters ilişki olması hijyen hipotezine daha fazla destek vermektedir. Erkek cinsiyet, anne sütü eksikliği, DDA ile güçlü ilişki tespit edilmektedir.

16 Astım ve atopinin puberta öncesi erkeklerde daha fazla görüldüğü bilinmektedir. Puberta sonrası cinsiyet farklılığında bir kayma olur. Bu büyük ihtimalle dişi seks steroidlerinin proinflamatuar kapasitesine bağlıdır.

17 Anne sütünün astıma karşı koruyucu etkisi önceki çalışmalarda da bilinmektedir. Anne sütü ile beslenme hava yolu obstrüksiyonu nedeni ile gelişebilecek enfeksiyon riskini azaltır ve yenidoğanın intestinal florasına önemli etkileri vardır, antienflamatuar etki gösterir.

18 DDA sahip infantlarda havayollarının gelişiminde kısıtlanma ve sonrasında küçük hava yolu olduğu için astım açısından risk taşımaktadırlar. Yenidoğan döneminde kronik akciğer hastalığı olan infantlar ağır astım için risk altındadır.

19 Büyük kardeşlerden kontakt yolla geçen enfeksiyonlara erken maruziyet atopik astım riskindeki azalma ile ilişkili bulunmaktadır. Bu çalışmada da fazla kardeş sayısının hastaneye yatış gerektirecek kadar ağır astım gelişimine karşı koruyucu olduğuna dair kanıt bulunmuş.

20 Bu çalışmada önceki çalışmalar ile paralel olarak çitçilik ile uğraşanlarda koruyucu etki bildirilmiş. Bu ortamda yaşayanlar birçok komponente maruz kalmakta bu da immün tolerans gelişimine neden olmaktadır. Aynı mekanizma ile kırsal kesimde yaşayanlarda astım riskinin az olması açıklanabilir.

21 Ailde sigara içimi çocuklardaki atopik astım için önemli bir belirleyicidir. Sigara içimi intrauterin ve postnatal dönemde akciğer gelişimini ve fonksiyonlarını olumsuz yönde etkilemektedir.

22 Sonuç olarak çalışmada çocukluk çağında atopik astım nedeni ile hastaneye yatış açısından yenidoğan döneminde ve çevresel birçok risk faktörü tanımlanmış Çalışmada hijyen hipotezine indirekt olarak destek veren kanıtlar elde edilmiş.

23 TEŞEKKÜRLER… TEŞEKKÜRLER…


"OKUL ÇAĞI ÇOCUKLARINDA ASTIM RİSK FAKTÖRLERİ Dr.Mehmet Seyhan 10.03.08 A Acta Pædiatrica 2007 96, 1606–1610." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları