Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ERZURUM KONGRESİ (23 Temmuz-7 Ağustos 1919) TOPLANIŞ AMACI

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ERZURUM KONGRESİ (23 Temmuz-7 Ağustos 1919) TOPLANIŞ AMACI"— Sunum transkripti:

1 ERZURUM KONGRESİ (23 Temmuz-7 Ağustos 1919) TOPLANIŞ AMACI
Doğu Anadolu Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti tarafından toplandı. Neden ilk örgütlenme doğuda? İşgal edilmemiş olması Bölgede bir Ermeni Devleti kurulma ihtimali(Mondros 24. madde) Kazım Karabekir ve 15. Kolordunun burada bulunması TOPLANIŞ AMACI Ermeni Devleti’nin kurulmasını engellemek ve yapılacakları belirlemek

2

3

4

5

6 ERZURUM KONGRESİ KARARLARI:
Ulusal sınırlar içinde vatan bir bütündür, bölünmez. 2) Doğu illerinin ve bütün vatanın bağımsızlığını Osmanlı Hükümeti sağlayamazsa, bunun gerçekleşmesi için geçici bir hükümet kurulacaktır. Bu hükümet ulusal kongre tarafından seçilecektir. Kongre toplanmamışsa bu seçimi Temsil Kurulu (Heyet-i Temsiliye) yapacaktır. Bu maddeyle ilk kez yeni bir devlet kurma düşüncesi dile getirilmiştir. 3) Ulusal gücü etken, ulusal iradeyi egemen kılmak esastır. 4) Hrıstiyan halklara siyasal egemenliğimizi ve toplumsal dengemizi bozucu ayrıcalıklar verilemez. Ancak bu vatandaşların canlarını, mallarını ve namuslarını korumak görevimizdir. 5) Manda ve Himaye kabul edilemez. 6) İstanbul’daki Meclis-i Mebusan’ın hemen toplanmasına ve İstanbul hükümetinin bu yolla Ulusun denetimine sokulmasına çalışılacaktır. 7)Doğu illerinden gelen delegeler tarafından Temsil Heyeti oluşturuldu.

7 ERZURUM KONGRESİNİN ÖNEMİ:
Bölgesel bir kongredir. Ancak aldığı kararlar bakımından ulusal özellik gösterir. Mustafa Kemal, Kongreye davet edilerek başkan seçilmiştir. Kongrede Doğu Anadolu’daki milli cemiyetler birleştirilmiştir. Bu kongre Batı Anadolu’daki çalışmalara olumlu etki etmiş, Balıkesir ve Alaşehir Kongreleri’nin toplanmasına ortam hazırlamıştır.

8 Bu kongre Batı Anadolu’daki çalışmalara olumlu etki etmiş,
Balıkesir ve Alaşehir Kongrelerinin toplanmasına ortam hazırlamıştır. Balıkesir Kongresi, toplanış amacı ve kararı açısından Bölgeseldir. Yunan işgali sebebiyle toplanmıştır. Batıdaki ilk dayanışma toplantısıdır. Ege’deki direnişin örgütlenmesinde etkili olmuştur. Erzurum Kongresinde olduğu gibi bir liderin öncülüğünde Toplanmamışlardır. Alaşehir Kongresinde, Balıkesir kongresi kararları aynen Kabul edilmiştir.

9 SİVAS KONGRESİ (4-11 Eylül 1919)
Toplanış Amacı Milli güçlerin tek elden yönetimini sağlayıp milli mücadeleyi sürdürmek Kongre’nin toplanmasından önce karşılaşılan iki önemli problem: Osmanlı Hükümeti’nin engellemesi 2) Fransa’nın Sivas’ı işgal edeceği söylentileri Kongre çalışmalarının başlamasından sonra karşılaşılan iki önemli problem: Mustafa Kemal’in Başkanlık seçimi 2) Manda ve himaye taraftarlarının varlığı

10

11

12

13

14

15 KARARLAR: 1) Erzurum Kongresi’nde alınan vatanın bütünlüğü ile ilgili kararlar kabul edildi. 2) Tüm yurttaki yararlı cemiyetler “Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti” adı altında birleştirildi. 3) Manda ve himaye kesin olarak reddedildi. 4) Temsil heyetinin yetkileri genişletilerek tüm yurdu temsil eder hale getirildi. 5) Osmanlı Mebusan Meclisi’nin toplanmasına ve Osmanlı hükümetinin denetiminin sağlanmasına karar verildi. 6) Ali Fuat Paşa Batı Cephesi Kuva-yı Milliye komutanlığına atandı. (Temsil heyeti bu kararla yürütme yetkisini kullanarak bir hükümet gibi davranmıştır.) Kongreden sonra Mustafa Kemal “İstanbul Anadolu’ya hakim değil, bağlı olmak Zorundadır” demiştir.

16 Sivas Kongresi Erzurum Kongresi Toplanış şekli bölgeseldir
Toplanış şekli ulusaldır. Toplanış şekli bölgeseldir Kararları ulusaldır. Kararları ulusaldır. Temsil heyetinin yetkileri ulusaldır. Temsil heyetinin yetkileri bölgeseldir. Doğu Anadolu’daki Cemiyetler birleştirildi. Tüm yurttaki Cemiyetler birleştirildi.

17 SİVAS KONGRESİ’NİN ÖNEMİ:
Toplanma şekli, amacı ve aldığı kararlar ile milli bir kongredir çünkü alınan kararlar tüm yurdu ilgilendirmektedir. İrade-i Milliye gazetesinin çıkartılması kararı ile halka bilgi vermek amaçlanmıştır. Kongre milli meclisin toplanma hazırlıklarını hızlandırmıştır. Milli cemiyetleri tek çatı altında toplayarak, milli birliği sağlamıştır.

18 BÖLGESEL CEMİYETLERİ BİRLEŞTİRMEK NEDEN BU KADAR ÖNEM TAŞIMAKTADIR?
Dağınık güçler tek merkezden yönetilecek, Dağınık insan ve malzeme gücü birleştirilecek, Bölgesel direnişin yerini ulusal direniş alacaktır.


"ERZURUM KONGRESİ (23 Temmuz-7 Ağustos 1919) TOPLANIŞ AMACI" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları