Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Bby133 BİLGİ Lİteratürü dersİ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Bby133 BİLGİ Lİteratürü dersİ"— Sunum transkripti:

1 Bby133 BİLGİ Lİteratürü dersİ
Dersi Hazırlayan: Doç. Dr. Tülay FENERCİ Sunumu Hazırlayan: Rıza Burak GÖKSOY Ankara Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü 2011 Bilgi literartür dersi ders kodu dersi hazırlayan sunumu hazırlayan ankara üni 2011

2 ALANLA İLGİLİ BİBLİYOGRAFYALAR
Türk Kütüphanecilik Bibliyografyası. Hazl:Abdullah Savaşçı ve Nurten Eke. Ankara:Güven Matbaası,

3 Amaç: Meslek literatürünü yansıtmak, şimdiye kadar(1976) yapılmış çalışmalara erişebilmek. Kapsam: Konu: Türk Kütüphaneciliği Zaman: 19.yy- 1976 Dil: Türkçe Coğrafi Sınırlılık: Türkiye Materyal Türü: Kitap, teksir, tez, süreli yayın, kütüphane katalogları

4 Düzen Eski Harfli Yayınlar Yeni Harfli Yayınlar Tezler Süreli Yayınlar Kütüphane Katalogları bölümlerinden oluşmaktadır. Bibliyografik kimlikler giriş unsuruna göre alfabetik verilmiştir. Tezler bölümü altında DTCF, Hacettepe ve İstanbul’daki bölümlere göre bir düzenleme yapılmıştır. b) Dizinler: Yazar ve eseradı dizinleri var, giriş unsuruna göre alfabetik. Bibliyografik kimliklere 1’den başlayarak numara verilmiştir. Dizin-Ana Kısım bağlantısı bu numaralarla sağlanmaktadır. Giriş unsuru-5:2 sf 5.sayfa yazar girişi de olacak;127.sf başlık girişi;130 sf yayınlyan girişi, dizinler yazar adı eser adı diznleri yap sfv e eser adı dizini; e yazar adı dizini gndermeleri

5 Dönmek için Tıklayınız.

6

7

8 Dönmek için Tıklayınız.

9 Gönderme İçin Tıklayınız.

10

11 Gönderme İçin Tıklayınız.

12 Dönmek için Tıklayınız.

13 c) Bibliyografik kimlikler, yazar veya eseradına göre alfabetik verilmiştir.
Bizim Kaynağı kullanış amacımız, alanımızla ilgili çıkmış kitap, katalog ve süreli yayınlar ile bu alanda yapılmış bitirme tezlerini saptamak. Yetke: Kütüphaneciler tarafından hazırlanmıştır. Gönderme kullandık?

14 Görsel/metin mi?? Dönmek için Tıklayınız.

15 Gökman, Muzaffer. Türk Kütüphaneciliğinin Bibliyografyası; bir deneme
Gökman, Muzaffer.Türk Kütüphaneciliğinin Bibliyografyası; bir deneme.Ankara: Türkiye Ticaret Odaları, Sanayi Odaları ve Ticaret Borsaları Birliği Matbaaları,1964

16 Arşivcilik Binark, İsmet. Arşiv ve Arşivcilik Bibliyografyası; Türkçe ve yabancı dillerde kaynaklar. Ankara: Başbakanlık Basımevi, 1979. Tanıtma: Mehmet Aksoy Türk Kütüphaneciler Derneği Bülteni (1-2) 165.s. Necmeddin Sefercioğlu Türk Kütüphaneciler Derneği Bülteni (3) ss

17 Tanıtma: Arif Aşçı Türk Kütüphaneciliği 1995 9(4) 454-455.ss
Arşivcilik Bibliyografyası (Türkçe ve yabancı dillerde yayınlanmış kaynaklar) c Ankara: TC Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü, 1995. Tanıtma: Arif Aşçı Türk Kütüphaneciliği (4) ss


"Bby133 BİLGİ Lİteratürü dersİ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları