Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

LİBERAL KAPİTALİZM.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "LİBERAL KAPİTALİZM."— Sunum transkripti:

1 LİBERAL KAPİTALİZM

2 LİBERAL (MÜDAHELECİ) KAPİTALİZM NEDİR ?
Liberal kapitalizm,herşeyin hiçbir müdahele olmadan,serbest rekabetle üretilip alınıp satıldığı,serbest Pazar ekonomisinin ve ekonominin dengesizlikleri gizli bir el tarafından serbest piyasada dengeleneceği savunulmaktadır.

3 LİBERAL (MÜDAHELECİ) KAPİTALİZM NEDİR ?
Liberal kapitalist anlayışa göre; ekonomik faaliyetlerde tek hedef kar olduğu için devlet müdaheleleri ve sosyal harcamalar bir engeldir. Liberal kapitalist anlayışta bireyin tek amacı kişisel çıkar ve kar amacıdır.

4 LİBERAL (MÜDAHELECİ) KAPİTALİZM NEDİR ?
Liberal kapitalizmin rekabetçi yapıyı sürdürememesi, serbest ticaret ilkesinin aksamasına yol açtı. Diğer yandan emperyalizm kaçınılmaz olarak dünyayı bir savaşa sürüklemişti. Nihayetinde kapitalist sistemin liberalizm ilkelerinden kopuşu 1.Dünya Savaşı ile başlamış ve daha sonra çıkan bir dizi gelişmenin etkisiyle kapitalizm müdahaleci aşamaya geçmiştir.

5 LİBERAL KAPİTALİZM HAKKINDA BİLGİLER
1. Dünya Savaşı, kapitalizmin liberal döneminin sonu oldu. Bu büyük savaşın ekonomik sonuçları da çok ağır olmuştu yılında savaşa katılmış olan ülkelerin hepsinde üretim üçte bir oranında düşmüştü.  Diğer yandan 24 ekim 1929'da bir borsa paniği ile başlayan büyük bunalım, ABD ile sınırlı kalmayıp diğer ülkelere de yayılmış ve sonuçları bakımından kapitalist sistemin dönüm noktası olmuştur. 1930'dan sonra bunalım giderek şiddetlenmiş ve tüm dünyaya yayılması ile sanayileşmiş ülkelerin tamamında 30 milyona yakın kişi işsiz kalmıştır.. 

6

7 Bu bunalımı aşmak için klasik kuramın tek reçetesi, beklemekti
Bu bunalımı aşmak için klasik kuramın tek reçetesi, beklemekti. Fakat ne kadar süreceği belli olmayan bu bekleyiş, her geçen gün maliyetini biraz daha arttırıyordu. Piyasanın, bunalımı kendiliğinden atlatması beklenirken kapitalizm tam bir çöküş içindeydi. 

8

9 Öte yandan 1917 yılında SSCB
'nin kuruluşu ile uygulamada da kendini gösteren sosyalizm, Batı'nın liberal kapitalist ülkelerine oranla daha istikrarlı ve yüksek bir büyüme hızı ile güçlenmekteydi. Kapitalist sistem, Rusya'da sosyalist bir sistemin kuruluşu ile aynı zamanda geniş bir pazarı da kaybediyordu. 

10 J. M. KeynesJohn Maynard Keynes, (5 Haziran 1883 Cambridge, İngiltere - 21 Nisan 1946 Sussex, İngiltere) radikal düşünceleriyle ekonomide çığır açan İngiliz iktisatçıdır yılında yayınlanan çalışması ile tam istihdam dengesini sağlayan bir görünmez elin olmadığını ve dolayısıyla da bir müdahalenin gerekli olduğunu söylüyordu. Keynesyen İktisat, 1929 bunalımı sonrası birçok ülkenin zorunluluklar karşısında uyguladıkları politikalara teorik bir temel kazandırıyordu. 

11 Bütün bu etkenlerin birikimi, liberal kapitalizmi müdahaleci kapitalizme yöneltiyordu. Müdahaleci kapitalizmin, kapitalizm uygulanmasında bir dönem olarak ele alınması ise 2.Dünya Savaşı sonrasına rastlar.

12 SÜLEYMAN HAPPANİ İLKEM FİLİZ EMRE AKSU GÜLŞAH ÖZDEMİR EMRE YEŞİLOVA


"LİBERAL KAPİTALİZM." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları