Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

BENCİL İNSANLAR Bencil insan, yalnız kendini düşünen, kendi çıkarını her şeyden üstün tutan insandır. Yalnız kendilerini düşünenler, olayları ve fikirleri.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "BENCİL İNSANLAR Bencil insan, yalnız kendini düşünen, kendi çıkarını her şeyden üstün tutan insandır. Yalnız kendilerini düşünenler, olayları ve fikirleri."— Sunum transkripti:

1 BENCİL İNSANLAR Bencil insan, yalnız kendini düşünen, kendi çıkarını her şeyden üstün tutan insandır. Yalnız kendilerini düşünenler, olayları ve fikirleri daima kendi açısından değerlendirirler.Bunlar, çıkarları herhangi bir nedenle baltalandığı zaman, her türlü kötülüğü yapabilecek bir iç perişanlığına düşerler. Bencil insanlar başkalarına yardım etmekten zevk almadıkları için mutluluk dediğimiz iç rahatlığından yoksundurlar.

2 1.Bu yazının konusu nedir? a) yalnız insanlar b) bencil insanlar c) cahil insanlar d) zevksiz insanlar 2. Bencil insanlarda bulunmayan ö zellik aşağıdakilerden hangisidir? a) Yalnız kendi ç ıkarını d ü ş ü n ü r. b) Başkalarına yardım etmeyi sevmez. c) Ç evresindekilerle iyi ilişkiler kurmaktan zevk alır. d) Ç ıkarları i ç in her t ü rl ü k ö t ü l ü ğ ü yapar.

3 3. Hangisi bencil insanın ö zelliklerinden değildir ? a)Paylaşmayı ve yardımlaşmayı sever b) Yalnız kendini d ü ş ü n ü r. c) Kendi ç ıkarını her şeyden ü st ü n tutar. d) Olayları ve fikirleri daima kendi ç ıkarları a ç ısından değerlendirir 4. Par ç anın ana d ü ş ü ncesi nedir ? a)Bencil insan, cahil insandır. b) Bencil insan, başkaları ile iyi ilişkiler kuran insandır. c) Bencil insan, mutlu insandır. d) Bencil insan, olumsuz davranışları y ü z ü nden mutlu olamaz.

4 “Leylek kadar içi sıkıldığına inandığım yaratık azdır. Bacalar üzerinde sürekli bekleme, işsizlik halindedir. Ara sıra takır takır ses çıkarırlar ki, fikrimce bu, onların esnemesidir.”

5 5.Leyleklerle ilgili aşağıdakilerden hangisini s ö yleyemeyiz ? a) S ü rekli yer değiştirirler. b) Ara sıra takır takır ses ç ıkarırlar. c) Bacalar ü zerinde s ü rekli beklerler d) İşsizlik halindedirler. 6.Yazar leyleklerin takır takır ses ç ıkarmalarını nasıl yorumluyor ? a) Uyuma b) Esneme c) Seslenme d) Haberleşme

6 Uyukluyor sobada bir yığın kor... Fırtına var dışarıda! K ö yde b ü t ü n ışıkların s ö nd ü ğ ü Bu tipide, bu karda. Karanlığı bir bez gibi yırtıyor, Acı acı trenlerin d ü d ü ğ ü... 7. Yukarıdaki şiirden aşağıdakilerden hangisi ç ıkarılamaz? a)“ Kor ” bir canlıya benzetilmiştir. b) Şiirdeki k ö y, geri kalmış bir k ö yd ü r. c) Olaylar soğuk bir kış g ü n ü nde ge ç mektedir. d) Karanlık, bir beze benzetilmiştir.

7 Sevmek g ü zel bir eylem G ü lmek de ö yle, Zaten yaşamak g ü zel! 8. Yukarıdaki dizelerde vurgulanan ifade nedir? a) yaşamı sevmekb) g ü lmeyi sevmek c) g ü lmekd) sevmek

8 GÜNEŞLİ ADA Bir zamanlar köpüklü dalgaları yemyeşil kıyıları döven uçsuz bucaksız bir deniz vardı. Bu büyük denizin ortasında da bir çok irili ufaklı ada. Güneşli Ada’nın her tarafı her tarafı yemyeşil ağaçlarla, binbir türlü çiçeklerle kaplıydı. Dağlardaki pınarlardan çıkan buz gibi sular, derelerden şırıl şırıl akardı. Adada her türlü meyve ağaçları vardı. Güneşli Ada’da çalışkan ve iyi yürekli insanlar yaşardı. Kimi balıkçılık yapardı, kimi de bahçesini eker biçer, tarımla uğraşırdı. Adanın güneşli gökyüzünden çocukların sesleri eksik olmazdı. Günlerden bir gün ufukta bir gemi göründü. Herkes merak içinde limana koştu. Gemi limana demir attı.

9 Adada aşağıdaki ağa ç lardan hangisi vardı? a)ç am b) kavak c) g ü rgen d) meyve Hangisi G ü neşli Ada ’ daki insanların ö zellikleriyle ö rt ü ş ü r? a)tembel – utanga ç b) k ö t ü mser – ü zg ü n c) inat ç ı – mutsuzd) ç alışkan – iyi y ü rekli

10 Ada halkı hangi meslekle uğraşmazdı? a)denizcilik b) balık ç ılık c) bah ç e işleri d) tarım


"BENCİL İNSANLAR Bencil insan, yalnız kendini düşünen, kendi çıkarını her şeyden üstün tutan insandır. Yalnız kendilerini düşünenler, olayları ve fikirleri." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları