Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Büyüme Ve Gelişme Soruları (10 ADET)

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Büyüme Ve Gelişme Soruları (10 ADET)"— Sunum transkripti:

1 Büyüme Ve Gelişme Soruları (10 ADET)
Riks Budur !

2 Ergenlik çağına girmemiş olan dişi bir maymuna FSH verilirse; I
Ergenlik çağına girmemiş olan dişi bir maymuna FSH verilirse;   I. Yumurtalıkları gelişir.  II.  Ovulasyon olur. III.  Yumurtalıkları gelişmez. durumlarından hangileri gözlenebilir? A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve II E) II ve III Çözüm: Ergenlik çağına girmemiş olan dişi bir maymunun yuımurtalıklarının gelişimi ve dolayısı ile yumurta oluşumu sadece FSH'a bağlı değildir. Diğer bazı hormonlara ihtiyaç vardır. (C)

3 Çiçeksiz ve çeşitli bitkiler arasında I. Sporla üreme II
Çiçeksiz ve çeşitli bitkiler arasında    I.  Sporla üreme  II.  Tohum oluşturma III.  Mayoz döllenme olaylarından hangileri ortaktır? A) Yalnız I B) Yalnız III C) I ve II D) I ve III E) II ve III Çözüm: Sporla üreme : Çiçeksiz bitkilerde. Tohum oluşturma : Çiçekli bitkilerde Mayoz döllenme : Hem çiçeksiz hem çiçekli bitkilerde görülür.(B)

4 Hayvanlarda; I. Zigot gelişimi II. Sperm üretimi III
Hayvanlarda;   I.  Zigot gelişimi  II.  Sperm üretimi III.  Döllenme olaylarından hangileri vücut dışında gerçekleşebilir? A) Yalnız I B) I ve II C) I ve III D) II ve III E) I, II ve III Çözüm: Suda yaşayan hayvanlarda dış döllenme ve dış gelişme olayları gözlenir. Ancak spermatogenez tüm canlılarda vücutta olur. Doğru Yanıt: c

5 İnsanlarda dişi bireyin kanında progesteron ve östrojen hormonlarının en az seviyede olduğu evre aşağıdakilerden hangisidir? A) Korpus luteum B) Menstruasyon C) Yumurtanın gelişimi D) Zigotun gelişimi E) Gastrulasyon Çözüm: Menstruasyon evresinde korpus luteumun bozulmasına bağlı olarak progesteron ve östrojen hormonlarının seviyesi kanda en aza iner. Buna bağlı olarak da döllenmemiş yumurta ve döl yatağı çeperi dışarı atılır. Doğru Yanıt: b

6 İnsanlarda testisler ile ovaryumun ortak özelliği aşağıdakilerden hangisidir?
A) Aynı özellikte hormon üretmeleri B) Mayozla üreme hücresi oluşturmaları C) Oluşturdukları gamet sayıları D) Karın boşluğunun ön tarafında bulunması E) FSH üretmeleri Çözüm: Ovaryumlarda yumurta, testislerde sperm oluşumu mayoz bölünme ile gerçekleşir. Doğru Yanıt: b

7 -  Bitki yaprağının vejetatif üreme yoluyla yeni bir bitki oluşturması -  Sporun çimlenerek gametofiti oluşturması -  Tohumun çimlenerek genç bir bitki oluşturması Yukarıdaki gelişme olaylarının ilk aşamalarında gerçekleşen ortak olay aşağıdakilerden hangisidir? A) Fotosentez B) Mitoz bölünme C) Mayoz bölünme D) Endospermle beslenme E) Organlaşma Çözüm: Çok hücreli canlıların tümünde gelişme hücre sayısının artmasıyla başlar. Hücre sayısındaki artma ise mitoz bölünmeyle olur. Dokulaşma, organlaşma ve fotosentez daha sonraki basamaklarda gerçekleşir. Doğru Yanıt: b

8 Plasentalı memelilerde, embriyo; I
Plasentalı memelilerde, embriyo;   I.  Gelişimini annenin dölyatağında tamamlar.  II.  Besin maddelerini vitellüs kesesinden sağlar. III. Metabolizma atıklarını annenin solunum ve boşaltım sistemleriyle dış ortama        atar. Yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur? A) Yalnız I B) I ve II C) I ve III D) II ve III E) I, II ve III Çözüm: Plasentalı memelilerde embriyo gelişimi annenin dölyatağında tamamlanır. Embriyo besin maddelerini plasenta yoluyla annenin kanından sağlar. Atık maddelerini ise yine plesanta yardımıyla annenin solunum ve boşaltım sistemleriyle dış ortama atar. Doğru Yanıt: c

9 Metagenezle ilgili olarak, I
Metagenezle ilgili olarak,   I.  Su yosunlarında haploit büyüme evresi karayosunlarına göre daha uzundur.  II.  Gelişmişlik derecesi arttıkça haploit evre kısalır. III.  Vegetatif üremeye göre daha az çeşitlilik sağlar. ifadelerinden hangileri yanlıştır? A) Yalnız II B) Yalnız III C) I ve II D) II ve III E) I, II ve III Çözüm: III. öncül yanlıştır. Çünkü vefetatif üreme eşeysiz üreme çeşididir. Bu şekilde üreme çeşitliliğe neden olmaz. Oysa metagenezde eşeyli üreme görülür. Buda çeşitliliği vegetatif üremeye göre arttırır. Doğru Yanıt: b

10 Çimlenmeye başlayan bir tohumda; I
Çimlenmeye başlayan bir tohumda;   I.  Solunumla üretilen ATP miktarı artar.  II.  Enzim sentezi hızlanır. III.  Embriyodaki hücreler mitozla çoğalır. Bu olaylar hangi sıraya göre meydana gelir? A) I - II – III B) I - III – II C) II - I – III D) II - III – I E) III - I – II Çözüm: Her şeyden önce enzim sentezi hızlanmalı daha sonra bu enzimler solunumunda kullanılarak ATP sentezlenmeli. Üretilen ATP ile de mitoz bölünme gerçekleşmelidir. Doğru Yanıt: c

11 Çiçekli bitkilerin üremeleri ile ilgili olarak;
I.Hayat devirlerinde eşeysiz üreme ile eşeyli üreme arasında çok kısa bir devre olarak görülür. II.Krossing-Over ya da tetrat oluşumu gözlenmez. III.Üremeleri sırasında oluşan bazı hücreleri 3n kromozomludur. ifadelerinden hangileri doğrudur? A) I B) II C) III D) I ve II E) I ve III Çözüm: Birinci öncül döl almaşını (metagenez) ifade etmektedir ve bu çiçeksiz bitkilerde görülür.  Çiçekli bitkiler de mayoz bölünme geçirdikleri için krossingover ve tetrat oluşumu gözlenir. Çiçekli bitkilerde endosperm (3n) kromozomludur. Doğru Yanıt: c


"Büyüme Ve Gelişme Soruları (10 ADET)" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları