Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ÖRGÜTSEL İLETİŞİM.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ÖRGÜTSEL İLETİŞİM."— Sunum transkripti:

1 ÖRGÜTSEL İLETİŞİM

2 Örgüt kavramı, ortak bir amacı yada eylemi gerçekleştirmek amacıyla bir araya gelmiş örgütlerin yada kişilerin oluşturduğu birlik olarak tanımlanır. Buna göre işletmeler, üniversiteler, belediye gibi her türlü özel yada kamu kuruluşu ile toplumsal yarar amacına yönelik derneklere örgüt yada organizasyon olarak isimlendirebiliriz.

3 Örgüt içi iletişim işlevleri: -bilgi sağlamak işlevi -etkileme ve ikna etme işlevi -eş güdüm işlevi -emir verme ve öğretim- eğitim işlevidir.

4 BİÇİMSEL İLETİŞİM KANALLARI Yukarıdan Aşağıya Doğru İletişim Emir ve talimatlar, aşağıya doğru inildikçe iletişim kanallarından geçerek çalışanlara iletilir. Ancak bu kanallar yalnızca bu tür mesajların iletilmesi için değil, aynı zamanda alt basamakta yer alan görevlilere ihtiyaç duydukları konularda bilgi vermek için de kullanılır.

5 BİÇİMSEL İLETİŞİM KANALLARI Aşağıdan Yukarıya Doğru İletişim Çalışanların yöneticileriyle kurdukları iletişimi kapsar. Bu tür iletişimin amacı, yönetimi çalışmalarla ilgili olarak bilgili kılmaktır.

6 BİÇİMSEL İLETİŞİM KANALLARI Yatay İletişim Aynı kademedeki yöneticilerin, ortaklaşa bağlı bulundukları üst kademeye başvurmadan, kendilerini ilgilendiren konularda iletişim kurmaları durumunda gerçekleşen bir iletişim biçimidir.

7 ÖRGÜT İÇİ İLETİŞİM ARAÇLARI Örgüt içi iletişimde çok sayıda iletişim kullanılmaktadır. Ancak bunların sayısal olarak çokluğu değil, örgütsel mesajları etkin bir şekilde iletip iletemedikleri önemlidir. Bir iletişim aracının etkinliği, mesajı en anlaşılır ve en kısa zamanda işletip iletmediğine ve özellikle çift yönlü bir iletişime olanak tanıyıp tanımadığına bakılarak belirlenir.

8 TEK YÖNLÜ İLETİŞİM ARAÇLARI -Örgüt içi süreli yayınlar -Broşür, Bülten, El Kitapları -Mektuplar -Afişler ve Duyuru Panoları -Dilek kutuları -Eğitsel Faaliyetler-Konferanslar ve Seminerler -İnternet Teknolojileri -İntranet -Kapalı Devre radyo ve televizyon

9 ÇİFT YÖNLÜ İLETİŞİM ARAÇ VE YÖNTEMLERİ -Danışma ve Çalışanlarla İlişki Büroları -Üst Düzey Yöneticilerin Bölüm ya da Birimleri ziyaretleri -Çalışanların Ailelerine Yönelik İletişim -Görüşme Yöntemi -Toplantılar

10 TEŞEKKÜRLER……..

11 KAYNAKLAR 1- Yetim, A. A. Ve Cengiz, R. (2012). İletişim ve Spor
KAYNAKLAR 1- Yetim, A.A. Ve Cengiz, R. (2012). İletişim ve Spor. Berikan Yayınevi, 2- Demiray, U., Eroğlu, E., Gökdağ, D., Tuna, Y., Ünlü, S., Yılmaz, A. , Yüksel, H. (2008). Etkili İletişim. Pegem Akademi, Ankara. 3- Yüksel, H., Künüçen, H., Demiray, E., Uztuğ, F., Onursoy, S., Vural, İ., Arslan., B., Arslan, E., Ecevit, F, Özen, Ö., Demiray, U., (2009). Genel İletişim, Pegem Akademi, Ankara. 4-Büyükonat, T. (1998). Başarılı Antrenörlük. Beyaz Yayınları, İstanbul. 5-Işık, M. (2010). Genel ve Teknik İletişim. Eğitim akademi yayınları, Konya. 6- Gökçe, O. (2013). İletişim. Çizgi Kitabevi, Konya. 7-Gürgen, H. (1997). Örgütlerde İletişim Kalitesi. Der Yayınları, İstanbul. 8-Vural, İ. (2012). İletişim. Pegem Akademi, Ankara. 9-İletişim Bilgisi, (2009). Anadolu Üniversitesi Yayınları, Eskişehir. 10- İletişim Bilgisi, (2014). Anadolu Üniversitesi Yayınları, Eskişehir. 11-http://notoku.com/toplumsal-gruplarin-cesitleri/#ixzz3unshwphv


"ÖRGÜTSEL İLETİŞİM." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları