Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

8. ULUSAL KATI ATIK YÖNETİMİ KONGRESİ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "8. ULUSAL KATI ATIK YÖNETİMİ KONGRESİ"— Sunum transkripti:

1 8. ULUSAL KATI ATIK YÖNETİMİ KONGRESİ
ONUR KURULU BİLİM KURULU 8. ULUSAL KATI ATIK YÖNETİMİ KONGRESİ 2016 8. ULUSAL KATI ATIK YÖNETİMİ KONGRESİ UKAY’ 2016 Karabük 11–14 Mayıs 2016 KAYIT FORMU Adı ve Soyadı :_______________________________ Unvanı/Görevi :_______________________________ Kurum/Kuruluş :_______________________________ Adres :_______________________________ _______________________________ İş Telefonu :_______________________________ Cep Telefonu :_______________________________ E-posta :_______________________________ Doğum günü (gün/ay): ___/___ Kongreye; Prof. Dr. Refik POLAT Karabük Üniversitesi Rektörü Dr. Mehmet KABASAKAL Kriton Curi Çevre Vakfı Başkanı Prof. Dr. Doç. Dr. Yrd. Doç. Dr. Dr. Günay KOCASOY Fikret ADAMAN Necdet ALPASLAN İbrahim ALYANAK Semiha ARAYICI Semra ATABAY H. Savaş AYBERK Azize AYOL Nuri AZBAR Nuray BALKIS Recep BONCUKÇUOĞLU Mehmet BORAT Barış ÇALLI Emine Ubay ÇOKGÖR Ahmet DEMİR Göksel DEMİRER Ekrem EKİNCİ Mehmet ERDEM Ertuğrul ERDİN Ayşen ERDİNÇLER Hunay EVLİYA Ayşe FİLİBELİ M. Talha GÖNÜLLÜ Mustafa ILICALI Bahar Kasapgil İNCE Ubeyde İPEK Bülent  KESKİNLER Falih KÖKSAL Nurcan KÖLELİ Erhun KULA Halil KUMBUR İrem NUHOĞLU Hasan Can OKUTAN İlhan OR Sefer ÖRÇEN İzzet ÖZTÜRK Ayşegül İYİLİKÇİ PALA Dilek SANİN Selim SANİN Delya SPONZA İlhan TALINLI Fadime TANER Bülent TOPKAYA Zerrin TOPRAK İsmail TORÖZ Olcay TÜNAY Ayşen TÜRKMAN Ayhan ÜNLÜ Kahraman ÜNLÜ Osman YALDIZ Ülkü YETİŞ Yılmaz YILDIRIM Görkem AKINCI Ulaş AKKÜÇÜK Ahmet ALTIN Osman Atilla ARIKAN Serdar AYDIN Müfide BANAR M. Sinan BİLGİLİ Ertan DURMUŞOĞLU Ayşe KULEYİN Recep KÜLCÜ Giray VELİOĞLU Nesli ÇIPLAK Caner ZANBAK KAKAD; Boğaziçi Üniversitesi (Başkan) Boğaziçi Üniversitesi KAKAD; Dokuz Eylül Üniversitesi KAKAD; Pamukkale Üniversitesi KAKAD; İstanbul Üniversitesi Yıldız Teknik Üniversitesi Okan Üniversitesi Dokuz Eylül Üniversitesi KAKAD; Ege Üniversitesi KAKAD; İstanbul Üniversitesi Atatürk Üniversitesi KAKAD; Fatih Üniversitesi Marmara Üniversitesi İstanbul Teknik Üniversitesi İSKİ; Yıldız Teknik Üniversitesi Orta Doğu Teknik Üniversitesi KAKAD; Kriton Curi Çevre Vakfı Fırat Üniversitesi KAKAD; Dokuz Eylül Üniversitesi Boğaziçi Üniversitesi Çukurova Üniversitesi Adıyaman Üniversitesi Bahçeşehir Üniversitesi Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü Mersin Üniversitesi Bahçeşehir Üniversitesi Kriton Curi Çevre Vakfı; Boğaziçi Üniversitesi İstanbul Teknik Üniversitesi KAKAD; Boğaziçi Üniversitesi Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi KAKAD; Orta Doğu Teknik Üniversitesi Hacettepe Üniversitesi KAKAD, Mersin Üniversitesi KAKAD, Akdeniz Üniversitesi Dokuz Eylül Üniversitesi KAKAD; İstanbul Teknik Üniversitesi European University of Lefke Akdeniz Üniversitesi Bülent Ecevit Üniversitesi Bülent Ecevit Üniversitesi İstanbul Üniversitesi KAKAD; Anadolu Üniversitesi Yıldız Teknik Üniversitesi KAKAD; Kocaeli Üniversitesi Ondokuz Mayıs Üniversitesi Süleyman Demirel Üniversitesi Kriton Curi Çevre Vakfı Karabük Üniversitesi KAKAD; Türkiye Kimya Sanayicileri Derneği Bildiri ile katılacağım. Bildiri Başlığı :_______________________________ Poster ile katılacağım. Dinleyici olarak katılacağım. Teknik Gezi’ye katılacağım. (..... kişi) Tur 1’e katılacağım (..... kişi) Tur 2’ye katılacağım (..... kişi) Tur 3’e katılacağım (..... kişi)

2 - Atıkların Özellikleri ve Karakterizasyonu
8. ULUSAL KATI ATIK YÖNETİMİ KONGRESİ UKAY 2016 AMAÇ Ulusal Katı Atık Yönetimi Kongresi, Katı Atık Kirlenmesi Araştırma ve Denetimi Türk Milli Komitesi’nin işbirliği ile her yıl ülkemizin değişik bölgelerindeki üniversitelerinde yapılmakta olup konunun uzmanlarını bir araya getirerek var olan durumun, üretilen bilgilerin, gelişen teknolojilerin ve çözüm önerilerinin tartışıldığı bir platform oluşturmaktadır. Bu çerçevede, 8. Ulusal Katı Atık Yönetimi Kongresi’nde (UKAY 2016); Avrupa Birliği’ne Uyum Sürecinde Sürdürülebilir Katı Atık Yönetimi ve Ekonomisi ana temasıyla, ilgili tüm akademik çevreler, yasa koyucu/uygulayıcı ve denetleyiciler, atık bileşenlerini işlemek üzere teknoloji geliştiren uygulayan ve üretim yapan kesimler ile tüm bu çabaların ana hedefini oluşturan kamuoyunun bir kez daha buluşturulması ve AB uyum süreci ışığında ülkemizde katı atık yönetimi konusunda konulmuş olan hedeflerin tartışılması amaçlanmaktadır. Kongremiz; Katı Atık Kirlenmesi Araştırma ve Denetimi Türk Milli Komitesi (KAKAD), Karabük Üniversitesi ve Kriton Curi Çevre Vakfı ile birlikte 11–16 MAYIS 2016 tarihleri arasında Karabük’te düzenlenecektir. Kongrede katı atıklarla ilgili tüm bilim insanlarının, kamu kurum ve kuruluş temsilcilerinin, özel sektör ve sivil toplum kuruluş elemanlarının, öğrencilerin ve konuya ilgi duyan bireylerin katılımının sağlanacağı bir ortam yaratılması hedeflenmektedir. Önceki UKAY Kongreleri 27–29 Mayıs 2009, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir 18–20 Ekim 2010, Mersin üniversitesi, Mersin 7–10 Eylül 2011, Uluslar arası Kıbrıs Üniversitesi, KKTC 17–20 Ekim 2012, Akdeniz Üniversitesi, Antalya 29 Mayıs–1 Haziran 2013, Kocaeli Üniversitesi, Kocaeli 1–4 Eylül 2014, Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Van 14–16 Ekim 2015, Gaziantep Üniversitesi, Gaziantep KAYIT ÜCRETİ Katılım ücretine bildiriler özet kitabı (taşınır disk) kongre çantası, öğle yemekleri, açılış kokteyli, gala yemeği, ikramlar dahildir. KAPSAM VE KONULAR - Atıkların Özellikleri ve Karakterizasyonu - Evsel Atıkların İşleme ve Bertaraf Yöntemleri - Endüstriyel ve Tehlikeli Atık Yönetimi - Özel ve Tehlikeli Atıkların Yönetimi: Bilgisayar, Pil, Elektronik, Hurda Lastik vb. - Arıtma Tesisi Çamurlarının Yönetimi ve Yararlı Kullanım Alternatifleri - Nanoteknoloji ve Çevre - Maden Atıkları - Tıbbi Atıklar; Yönetimi, Arıtma ve Bertarafı - Türkiye'de Katı Atık Düzenli Depolama Sahaları İşletim Uygulamaları - Türkiye'de Katı Atık Yönetimine İlişkin Uygulamalar - Yakma, Piroliz, Sıvılaştırma, Hidroliz Sistemleri ve Ürünleri - Yerel Yönetimlerin Katı Atık Yönetimindeki Yeri - Kentsel Dönüşüm ve Yerel Yönetimler - Su ve Sızıntı Suyu Arıtma ve Bertaraf Yöntemleri - Yeraltı Suyu Kirliliği - Atıksu Arıtma Teknolojileri - Havza ve Su Kalitesi Yönetimi - Geri Dönüşüm Sistemleri - Evsel ve Sanayi Atıklarının Geri Kazanımı - Kompostlama Yöntemleri ve Uygulamaları - Temiz Üretim Sistemleri - Yaşam Döngüsü Analizi - Çevre ve Enerji - Atıklardan Enerji Üretimi - Yenilenebilir Enerji Kaynakları ve Teknolojileri - HES’ler, Nükleer Santraller ve Çevre - Küresel Isınma ve İklim Değişiklikleri - Karbon Ayak İzi - Ekosistemler - Deniz Kirliliği - Toprak Kirliliği - Hava Kirliliği ve Kontrolü - Gürültü Kirliliği ve Kontrolü - Çevresel Sistemlerin Ölçüm, Analiz, İzleme ve Değerlendirmesi - Coğrafi Bilgi Sistemleri - İş Güvenliği ve İşçi Sağlığı - Halk Sağlığı ve Çevre Kirliliği - Planlama, ÇED ve Stratejik ÇED Uygulamaları - Sürdürülebilir Yaşam, Küreselleşme ve Uluslararası İşbirliği  - Sürdürülebilir Çevre Uygulamaları - Atık Borsası ve Uygulamaları - Döngüsel İktisat - Çevre Eğitimi - Çevre Hukuku  - Sivil Toplum Kuruluşları ve Çevre - Ulusal ve Uluslararası Atık Mevzuatı ve Politikaları PANEL Sempozyum kapsamında belediye-sanayi-üniversite işbirliğinin arttırılmasına yönelik ilki mevcut çevresel sorunların çözümüne ve diğeri ise demir-çelik endüstrisi atıklarına yönelik olmak üzere iki özel panel gerçekleştirilecektir. Alanında uzman çağrılı konuşmacılar ile yapılacak açılış oturumunun detayları bir sonraki duyuruda verilecektir. . DÜZENLEME KURULU Kongre, Katı Atık Kirlenmesi Araştırma ve Denetimi Türk Milli Komitesi (KAKAD), Kriton Curi Çevre Vakfı Karabük Üniversitesi Çevre Mühendisliği Fakültesi tarafından düzenlenmektedir. Prof. Dr. Sibel ULUDAĞ-DEMİRER (Başkan) Prof. Dr. Levent AYTEMİZ Prof. Dr. Nuri AZBAR Prof. Dr. Nuray BALKIS Prof. Dr. Mehmet KANOĞLU Prof.Dr. Günay KOCASOY Prof. Dr. Dilek SANİN Prof. Dr. M. Sait SÖYLEMEZ Prof. Dr. Bülent TOPKAYA Doç. Dr. M.Sinan BİLGİLİ Yrd. Doç. Dr. Fırat İLKER Yrd. Doç. Dr. Engin GEDİK Yrd. Doç. Dr. Nesli ÇIPLAK Yrd. Doç. Dr. Ertuğrul ESMERAY Yrd. Doç. Dr. Sakine UĞURLU KARAAĞAÇ  Dr. Aylin ZEREN ALAGÖZ Dr. Caner ZAMBAK KONGRE YERİ ve TARİHİ Karabük Üniversitesi, Karabük, 11–14 Mayıs 2016 KONGRE TAKVİMİ Bildiri Özetlerinin Son Gönderim Tarihi Aralık 2015 Özetlerin Kabulü Tarihi Ocak 2016 Tüm Metnin Son Gönderim Tarihi Mart 2016 BİLDİRİ ÖZETİ A4 sayfasına hazırlanacak olan bildiri özeti; üstten ve sol taraftan 3 cm, alttan ve sağ taraftan 2,5 cm boşluk bırakılarak yazılacaktır. TEBLİĞ BAŞLIĞI 14 Punto Times New Roman, bir boşluk bırakılarak yazar isimleri, kurumları ve e-posta adresleri 10 Punto Times New Roman ile yazılacaktır. İki boşluk bırakılarak büyük harflerle ÖZET yazılıp bir boşluk bırakılarak metin özeti yazılacaktır. Metin, boşluklar dahil karakter olarak yazılacaktır. Metnin bitiminden sonra bir boşluk bırakılarak Anahtar Kelimeler ibaresi ile birlikte 4-6 anahtar kelime alfabetik sıra ile yazılmalıdır. Metin özetinin Kongre Başvuru Formu ile birlikte adresine gönderilmesi rica olunur. Kongrede sunulan bildiri ve posterlerden seçilenler yurtdışında basılacak bir kitapta yer alacaktır. KONAKLAMA Katılımcılara, konaklama ile ilgili bilgiler ileride verilecektir. TEKNİK GEZİ Kardemir Teknik Gezisi SOSYAL PROGRAM SEKRETERYA Yağmur DEMİREL Gökhan GÜLER YAZIŞMA ADRESİ Adres: Katı Atık Kirlenmesi Araştırma ve Denetimi Türk Milli Komitesi Boğaziçi Üniversitesi, Hisar Kampüsü 34342 Bebek, İSTANBUL Tel: – Fax: e-posta: kakad.org kadar kadar kadar Özel Sektör Katılımcıları 600 TL 650 TL 700 TL Kamu Personeli (Belediye, İl Çevre Müd, vb) 500 TL 550 TL Akademisyenler (Devlet) ve Öğrenci Araştırma Görevlileri 400 TL 450 TL Akademisyenler (Vakıf) Öğrenci (Lisans, Yüksek Lisans, Doktora) 250 TL 300 TL 350 TL Refakatçi 200 TL KAKAD/Kriton Curi Çevre Vakfı Üyeleri Kamu Personeli Akademisyenler ve Öğrenci Araştırma Görevlileri Tur 1: (50 TL/kişi) Tur 2: (50 TL/kişi) Tur 3: (50 TL/kişi) Hıdırlık Seyir Terası Kaymakamlar Konağı Cinci Hanı İzzet Paşa Camii Bakırcılar Çarşısı Yemeniciler Çarşısı Arasta Çarşısı Köprülü Mehmet Paşa Camii - Güneş Saati Hükümet Konağı – Saat Kulesi Yörük Köyü Gezisi Sipahioğlu Konağı (Haremlik ve Selamlık bölümü Geziler) Köy Çamaşırhanesi Köy hakkında Tanıtım Bilgisi Gözleme yeme imkânı Bulak Mağarası Amasra Çarşısı Amasra Kalesi (Zindan Kalesi, Sormagir Kalesi) Kemere Köprüsü Fatih Camii Bakacak tepesi Tekne Turu ( Balık Ekmek / Meşrubat) Kristal Teras Cam Balkon İnce kaya Su Kemeri Tokatlı Kanyonu Gezisi Mini Trekking Banka Hesap No: Garanti Bankası Boğaziçi Üniversitesi Şubesi 303 / IBAN :TR Rumuz :UKAY 2016 NOT: Katılım ücreti banka dekontunun adresine e-posta ile gönderilmesi rica olunur.


"8. ULUSAL KATI ATIK YÖNETİMİ KONGRESİ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları