Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

UYGULAMALAR. UYGULAMALAR Atıksuların Arıtılması Parktaki Tuvaletler, Illinois Somon Balığı, Kuzey Pasifik.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "UYGULAMALAR. UYGULAMALAR Atıksuların Arıtılması Parktaki Tuvaletler, Illinois Somon Balığı, Kuzey Pasifik."— Sunum transkripti:

1

2 UYGULAMALAR

3 Atıksuların Arıtılması
Parktaki Tuvaletler, Illinois Somon Balığı, Kuzey Pasifik

4 Şekil 11.16 Aktif çamur sisteminde kullanılan difüzörlü havalandırma.
Gaz Transferi Şekil Aktif çamur sisteminde kullanılan difüzörlü havalandırma.

5 Şekil 11.17 Aktif çamur sistemlerinde kullanılan mekanik havalandırma.

6 Şekil Gaz transfer deneyi; hava, difüzör ile kabarcıklı hâle gelmekte ve çözünmüş oksijen, oksijenmetre ile ölçülmektedir.

7 Şekil 11.19 Suda hava kabarcığı içerisine ve dışına gaz transferi.

8 Şekil 11.21 Gaz transferini tanımlayan şematik gösterim.

9 Şekil 11.23 Filamentli bakteri: (A) Sphaerotilus natans;
Katıların Ayrılması Şekil Filamentli bakteri: (A) Sphaerotilus natans; (B) Nacardia form.

10 Ö R N E K Tam karışımdaki AKM konsantrasyonu 4000 mg/L verilmiştir. 1 litrelik silindirde 30 dakika çökelmeye bırakıldıktan sonra, katı hacminin 400 mL olduğu görülmüştür. Çamur Hacim İndeksini (SVI: sludge-volume index) hesaplayınız.

11 Şekil 11.24 Klorlama için kullanılan piston akımlı reaktör.
Çıkış Suyu Şekil Klorlama için kullanılan piston akımlı reaktör.

12 11.4 Üçüncül Arıtma Dezenfeksiyon yapılsa bile, bazı durumlarda ikincil arıtmanın alıcı ortamları korumada yetersiz kaldığı durumlar olabilir. Örneğin, azot, fosfor gibi nütrientlerin, durgun sulara verilmesi bazı problemlere yol açabilir.

13 11.4.1 Besi Maddesi (Nütrient) Giderimi
Nitrifikasyon reaksiyonları,

14 11.4.2 Diğer Katı ve Organik Madde Giderim Yöntemleri
Devamı sonraki slaytta

15 Şekil 11.25 Oksidasyon (veya stabilizasyon) havuzunda gerçekleşen reaksiyonlar.

16 Sulak Alanlar Şekil Yüzeysel akışlı yapay sulak alan.

17 Şekil 11.27 Yüzey altı akışlı yapay sulak alan.

18 11.5 Çamur Arıtımı Ve Bertarafı
Şekil Çamur miktarının hesaplanmasında kullanılan tipik bir atıksu arıtma tesisi akış diyagramı.

19 Ö R N E K 200 mg/L BOİ ve 180 mg/L AKM konsantrasyonlarındaki 24 milyon L/gün debisindeki giriş akımı, akım şeması Şekil 11.29’da gösterilen atıksu arıtma tesisinde arıtılmaktadır. Ön çökeltim tankı katıların % 60’ını, BOİ’nin ise % 30’unu gidermektedir. Dönüşüm oranının 0.5 olduğu havalandırma tankında aktif çamur sistemiyle % 95 oranında BOİ giderimi yapılmaktadır. Aktif çamur sisteminden çıkan suda 20 mg/L AKM bulunmaktadır. Arıtma işlemleri sonucu oluşacak ön çökeltim çamuru ve biyolojik aktif çamur miktarını hesaplayınız.

20 Şekil 11.29 Ön çöktürme ve biyolojik arıtmada çamur oluşumu.

21 Şekil 11.31 Anaerobik çamur çürütme prosesi adımları.
Çamur Şartlandırma

22 Şekil 11.32 İki kademeli anaerobik çürütücü: birincil ve ikincil anaerobik
çürütücüler.

23 Şekil 11.33 Yumurta biçimli anaerobik çürütücüler.
Çamur Susuzlaştırma Şekil Yumurta biçimli anaerobik çürütücüler.

24 Şekil 11.34 Çamur susuzlaştırmak için kumlu kurutma yatağı.

25 Şekil 11.35 Çamur susuzlaştırmak için kullanılan belt filtre.

26 Şekil 11.36 Çamur susuzlaştırmak için kullanılan dönen tamburlu dekantör.

27 Ö R N E K Bir çamur susuzlaştırma santrifüj ekipmanı, 40 L/dk debili % 1.2’lik katı konsantrasyonlu çamur ile beslenmektedir. Kekin katı madde konsantrasyonu % 22, sıvının katı madde konsantrasyonu 500 mg/L ise katı madde kazanım oranı nedir?

28 Şekil 11.37 Santrifüj işletme eğrisi.

29 Devamı sonraki slaytta
Çamur Nihai Bertarafı Şekil Çok hazneli fırınlar. Devamı sonraki slaytta

30 Şekil 11.38 Çok hazneli fırınlar.

31 11.6 Arıtma Stratejilerinin Seçilmesi
Alıcı ortama deşarj edilecek atıksuların hangi yöntemle, nasıl arıtılacağını kimler belirler? Basit (ama yanlış) yanıt, karar vericilerdir. Aslında nasıl ve ne kadar arıtma yapılması gerektiğini ve tercih edilmesi gereken arıtma yöntemini belirleyenler mühendislerdir.

32


"UYGULAMALAR. UYGULAMALAR Atıksuların Arıtılması Parktaki Tuvaletler, Illinois Somon Balığı, Kuzey Pasifik." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları