Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

İstatistik-3 Prof.Dr. Cem S. Sütcü Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Bilişim A.B.D. cemsutcu.wordpress.com.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "İstatistik-3 Prof.Dr. Cem S. Sütcü Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Bilişim A.B.D. cemsutcu.wordpress.com."— Sunum transkripti:

1 İstatistik-3 Prof.Dr. Cem S. Sütcü Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Bilişim A.B.D. cemsutcu.wordpress.com

2 Sıfır hipotezi ve alternatif hipotez şu şekilde oluşturulur: H o :  1 =  2 =  3 =  4 H 1 :  1 =  2 =  3 =  4 ANOVA Testi Bu testte iki ya da daha fazla örnek ortalamasının aynı veya eşit anakütleden gelip gelmediği incelenir. Bu teknik varyans analizi veya ANOVA olarak adlandırılır.

3 Anakütleler eşit standart sapmalara sahiptir. ANOVA şu şartları gerektirir Örneklem alınan anakütleler normal dağılıma sahiptir. Örnekler bağımsızdır.

4 ANOVA Tablosu Varyansın Kaynağı Kareler Toplamı Serbestlik Derecesi Ortalama Kare F Gruplar (k) SST k-1SST/(k-1) =MSTMST MSE HataSSE n-kSSE/(n-k) =MSE ToplamTSS n-1 Grupların sebep olduğu değişim Tesadüfi değişim Toplam değişim

5 İkili Çoklu Karşılaştırmalar [Post Hoc Multiple Comparisons] Bu testler, grupları kendi içinde farklı olmayan homojen alt gruplara bölerler. k-grup karşılaştırılıyor ise homojen alt grup sayısı ≤ k olur. One-Way ANOVA penceresinde Post Hoc… menüsünde yer alırlar. Tüm grupları birbirleriyle ikişerli karşılaştırarak gerçekleştirilir. LSD, Benferroni, Sidak ve Dunnet yöntemleri, İkili çoklu karşılaştırmalar için kullanılır.

6 Soru: Büyük bir şirketin 1416 çalışanı üzerinde yapılan araştırmada meslek gruplarının arasında yaş bakımından anlamlı fark var mıdır? 0.05 hata payı ile test ediniz.

7 H 0 : Meslek grupları arasında yaş ortalamaları bakımından fark yoktur. H 1 : Meslek grupları arasında yaş ortalamaları bakımından fark vardır. ANOVA tablosunda, toplam varyansı incelediğimizde grupların sebep olduğu değişim, tesadüfi değişimden daha fazla olduğu için F değeri küçük çıkmış, buna bağlı olarak da P=0.597 bulunmuştur. Bu sonuca göre sıfır hipotezini doğru olarak kabul ederiz.

8 LSD Post Hoc Testi sonucunda gruplar arasında anlamlı fark görünmemektedir. Sig.>0.05


"İstatistik-3 Prof.Dr. Cem S. Sütcü Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Bilişim A.B.D. cemsutcu.wordpress.com." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları