Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Türkçe E-kitap Veritabanı www.hiperkitap.com. Hiperkitap Nedir? Hiperkitap: akademisyenler, bilim insanları, öğrenciler ve meraklıların Akademik Bilgiye.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Türkçe E-kitap Veritabanı www.hiperkitap.com. Hiperkitap Nedir? Hiperkitap: akademisyenler, bilim insanları, öğrenciler ve meraklıların Akademik Bilgiye."— Sunum transkripti:

1 Türkçe E-kitap Veritabanı www.hiperkitap.com

2 Hiperkitap Nedir? Hiperkitap: akademisyenler, bilim insanları, öğrenciler ve meraklıların Akademik Bilgiye Hızlı ve Kolay Erişim'ini gerçekleştirmek amacıyla, Hiperlink firması tarafından geliştirilmiş Türkçe içerikli elektronik kitap veritabanıdır ve "Türkiye'nin İlk Online Kütüphanesi"dir.

3 Hiperkitap kullanıcıları;  Hiperkitap’ın içeri ğ indeki kaynak kitaplara istedikleri yerden diledikleri an ulaşabilirler.  Aradıkları bilgiyi, onlarca kayna ğ ı tek tek karıştırmadan edinirler.  Araştırmaları için zaman kazanmış ve maddi yükümlülükten kurtulmuş olurlar.

4 Hiperkitap veritabanı  Kütüphaneci ve yazılımcıların 3 yıllık çalışması  2009 yılında başlanılan test süreci sonrası 2010 yılı başında 40’ı geçkin üye üniversite ve kurum  2011 yılı başında 7500’e yakın kaynak  Uluslararası standartlarda bir sistem altyapısı  Bir veritabanında bulunması gereken tüm özellikler  MARC21 standartlarında kayıtlar  APA ve MLA standartlarında kaynakça  7/24 online erişim / Uzaktan öğretim için çözüm  Türkçe literatüre uluslararası standartlarda erişim  Türkçe literatürün yurt dışına açılım kapısı  Yayıncılarla uyum çalışmaları bulunmaktadır.

5 Hiperkitap konu kategorileri  Askeri Bilimler  Astronomi ve Uzay  Bilgisayar  Çevre Bilimleri  Dil ve Edebiyat  Eğitim  Ekonomi ve Finans  Enerji  Felsefe, Psikoloji ve Din  Fizik  Genel Çalışmalar  Güzel Sanatlar  Hukuk  İşletme ve Yönetim  Kimya  Kütüphanecilik  Matematik ve İstatistik  Medya ve İletişim  Mimarlık ve Tasarım  Mühendislik ve Teknoloji  Müze ve Kültürel Çalışmalar  Müzik  Politika ve Uluslararası İlişkiler  Sosyoloji  Spor, Seyahat ve Turizm  Tarih  Tarım ve Biyoloji  Tıp

6 Dil ve Edebiyat Türk Edebiyatı I-II-III-IV-V – Ahmet KABAKLI Osmanlı Saray Dü ğ ünleri ve Şenlikleri Türk Edebiyatı Tarihinde Milli Edebiyat Dönemi (1911-1923) Ansiklopedik Türk Dili ve Edebiyatı Sözlü ğ ü Kültür ve Edebiyatımızda İ lk’ler ve En’ler Çocuk Edebiyatı Osmanlı Türkçesi Cumhuriyet Dönemi Şiirimizin Altın Sayfaları Dilbilim El Kitabı : Temel Kavramlar ve Konular Mahalli Kelimeler Sözlü ğ ü Batılılaşma ve Türk Edebiyatı : Lale Devri'nden Tanzimat'a Yenileşme

7 Kütüphanecilik Bir Cumhuriyet Kadını Jale Baysal’ın Tanıklı ğ ı: Akıl ve Yürek Kataloglama Kuralları: Anglo Amerikan Kataloglama Kuralları Araştırma Yöntem ve Stratejileri Başlangıcından Harf Devrimine Kadar Osmanlı – Türk Süreli Yayınlar ve Gazeteler Bibliyografyası ve Toplu Katalo ğ u Milli Kütüphanemizin İ lk Kütüphanecisi Leman Şenalp'e Arma ğ an El Yazmaları Dünyasında Türkiye'nin Yeri Beyazıt Devlet Kütüphanesi 100 Yaşında Kütüphanecili ğ imiz ile 21. Yüzyıla E-devlet Sürecinde Elektronik Belge Yönetimi Web Sitelerinin Kimliklenmesi : Üst Veri (Metadata)

8 Tarih Nutuk – Mustafa Kemal Atatürk Asya Tarihine Giriş : Kökenlerden 1405'e Türkler ve Mo ğ ollar Küçük Asya : Co ğ rafyası Tarihi ve Arkeolojisi O ğ uzlar Ziya Gökalp'te Türkçülük Akımı Türk Tarihi - Rıza Nur(14 Cilt) Osmanlı Tarihi – Namık Kemal (3 Cilt) Osmanlı Devleti’nde Meşrutiyet ve Parlamento Dünya, İ mparatorluk ve Toplum : Osmanlı Yazıları Çanakkale Gerçe ğ i Osmanlı İ mparatorlu ğ u Tarihi (5 Cilt) Bizans Döneminde Anadolu : İ ktisadi ve Sosyal Yapı 900-1261 Tarih Tasarımı

9 Sosyal Bilimler - Genel Ekoloji ve Çevre Sorunları Okyanusya Co ğ rafyası Heidegger : Bir filozof, Bir Alman İ lkça ğ Felsefesi Tarihi 21. yy Bilgi Yöneticisi : Özellikleri, Rol ve Becerileri, Yetkinlikleri ve Alışkanlıkları Tiyatronun Sorunları Ansiklopedik Sözlü ğ ü : Müzik ve Sahne Sanatları Terimleri Bir Elde İğ ne Bir Elde Kitap : Şemsettin Sami ve Osmanlı Kadınları Laz kültürü : Tarih, Dil, Gelenek ve Toplumsal Yapı Yeni Harflerle Kadın Yolu : Türk Kadın Yolu Bir Popüler Kültür Örne ğ i Olarak Kurtlar Vadisi'nde Karakterler

10 Fen Bilimleri - Genel Fizik Terimler Sözlü ğ ü : İ ngilizce-Türkçe, Türkçe İ ngilizce Katıların Fizi ğ i Optik Radyasyon Biyofizi ğ i Deneysel Biyokimya Sistematik Botanik 1-2 Güncel Cerrahinin Esasları Treatment of Hepatitis B Kısmi Diferansiyel Denklemler Web Tasarım Rehberi Elektronik Yayıncılık ve Web Tasarım

11 Mühendislik ve Teknoloji Makina Elemanları Cilt: 1 Hesap ve Konstrüksiyon İ nternet Ça ğ ı Dinamikleri Deneysel Fizikokimya Flash CS4 ve Uygulamalar ile Actionscript 3.0 Teknonomi : Tarihsel Açıdan Teknoloji - Ekonomi İ lişkisi Soru ve Yanıt Şeklinde : Makine Elemanları Research in Transport and Logistics Çözümlü Problemlerle Temel Prosesler Bilgi Teknolojileri Microsoft office excel 2007

12 Yapı Kredi Kültür Sanat Yayıncılık

13 Matematik Ansiklopedisi “10 cilt”

14 Yayınevleri  3F Yayınları  BETA  Bilge Kültür Sanat Yayınları  Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Yayınları  Esin Yayınevi  İ stanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları  İ stanbul Avrupa Yayıncılık  İ stanbul Atlas Yayıncılık  İ stanbul Ticaret Odası Yayınları  Kastaş Yayınları  Kitabevi Yayınları  Kitap Yayınevi  O ğ lak Yayıncılık  Phoenix Yayınevi  Siyasal Kitabevi  Toker Yayınları  Trakya Üniversitesi Yayınları  Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı Yayınları  Türk Edebiyatı Vakfı Yayınları  Türk Kütüphaneciler Derne ğ i Yayınları  Yapı Kredi Kültür Sanat Yayınları  Yeditepe Yayınları

15 Hiperkitap veritabanı anasayfa

16 Hiperkitap arama seçenekleri: Basit, detaylı, akıllı arama

17 Arama sonuçlarının görüntülenmesi

18 Online okuma ve yer değiştirebilir araç çubuğu

19 Kullanım istatistikleri: detaylı, top 10, esere ve IP’ye göre

20 S o r u l a r ı n ı z ? Ö n e r i l e r i n i z ? T E Ş E K K Ü R L E R İletişim www.hiperlink.com.tr www.hiperkitap.com info@hiperlink.com.tr Tel : +90 212 293 07 05 Faks : +90 212 293 56 58


"Türkçe E-kitap Veritabanı www.hiperkitap.com. Hiperkitap Nedir? Hiperkitap: akademisyenler, bilim insanları, öğrenciler ve meraklıların Akademik Bilgiye." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları