Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Din Psikolojisi Ders Sunumu -Tanrı Algısı-Hakan ZAFER

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Din Psikolojisi Ders Sunumu -Tanrı Algısı-Hakan ZAFER"— Sunum transkripti:

1 TANRI ALGISI Hakan ZAFER Din Psikolojisi 8

2 TANRI ALGISI  Aynı dinin inananları Tanrı’yı farklı tasavvur edebilir.  Sembolik düşünme yetisi tasavvurun kaynağıdır. Bu semboller oluşturulmaz, inanılan din sunar (esmaü’l- hüsna vb.). Tasavvurun oluşmasında inanılan Tanrı’nın sıfatları önemli yer tutar.  Bireyin Tanrı tasavvuru, onu, dinini ve yaşadığı kültürü tanımaya yardım eder.  Din Psikolojisi, Tanrı’nın varlığı, yokluğu, değeri gibi dinin iç konularına müdahale etmeden insanın inandığıyla ilişkisine yoğunlaşır.

3 KAVRAM – TASAVVUR – TANRI  Tanrı Kavramı: Bilişsel. Bilinen kavramlar etrafında entelektüel içerikle gelişir. Benzetme (kıyas = analoji) yaparak somutlaştırılır.  Tanrı Tasavvuru: Duygusal – öznel, bireysel. Daha üst bir yapılanma ve düzenleyici ilkedir.  Tasavvur, “ruhsal güçler veya duyusal uyarılarla zihinde önceden oluşan herhangi bir nesnenin, olayın, fiilin ya da bir kavramın istekli olarak yeniden özel bir biçimde şekillenmesi, canlanması, anlam kazanması veya hatırlanmasıdır.”  Tanrı tasavvuru (god image: god representation): Bireyin küçük yaşlarından itibaren zekâ gelişimine, edinmiş olduğu bilgi ve yaşantısına, yetişme ve düşünüş tarzlarına ve bağlı olduğu dinin inanç esaslarına göre Tanrı’yı zihninde canlandırması, biçimlendirmesi ve anlamlandırmasıdır.

4 Ana-Maria Rizzuto  Tanrı tasavvuru: Din adamlarınca çerçevelenen, insana etkisi az, uzmanlarınca “en iyi bilinen”.  Tanrı kavramı: İnsan kendi duygularıyla çerçeveler. Hatıraları ve yüklediği anlamlarla oluşur.  Tanrı tasavvurunun oluşumunda ana baba imajları başat rol oynar, çünkü çocuğun ilişki kurduğu ilk insanlar annesi ve babasıdır, zira Tanrı görülmezdir. Anne yüzü ilk tasavvur unsurudur.

5 TANRI TASAVVURUNUN OLUŞUMU  Tanrı tasavvurunu şekillendiren beş faktör 1) Ana-baba ile ilişkiler. 2) Diğer önemli kişi ve gruplarla ilişkiler. 3) Kendilik kavramı veya öz- saygıya ilişkin duygular. 4) Tanrı konusundaki öğrenim ve Tanrı’nın insanlıkla ilişkisi. 5) Dini uygulama, dua, ibadet, kutsal metin okuma, dini tartışmalar ve kişinin kendi düşünceleri.  Tanrı tasavvurunun oluşumu konusunda ileri sürülen tezler:  Bilişsel Tez: Jean Piagt’in işlem öncesi, somut işlem ve soyut işlem dönemleri  İlişkisellik Tezi: Tanrının insanları kendisi ile ilişki kurmaya çağrısı. a-İnsanı Tanrıya çağıran dikey saha b-Ötekilere(masiva) çağıran yatay saha  Fıtrat kavramı

6 ANA-BABA İMAJI VE TANRI TASAVVURU İLİŞKİSİ  Tanrı tasavvuruna aktarımı söz konusu olan nitelikler: Şefkat, otorite, güven, korunma, sığınma  S.Freud: “Evrensel saplantısal nevroz”, “Yüceltilmiş bir baba”

7 KÜLTÜREL FARKLILIĞIN TANRI TASAVVURUNA ETKİSİ  Kültürlerin dine müdahaleleri Tanrı anlayışını çeşitlendirir.  Dindarlık yönelimin iç- dış kaynaklı olması tasavvuru değiştirebilir. İç güdümlü dindarlar merhamet, sevgi üzerinde yoğunlaşırken dış güdümlü dindarlar celal sıfatlarına ağırlık verir.  Antropomorfizm etkisi toplum ve yaş seviyelerinde değişebilir.  Cinsiyet, Tanrı tasavvurunda belirleyici olabilir.  Bilgi düzeyi tasavvurun mahiyetini belirler.

8 TANRI TASAVVURU VE PSİKOLOJİK ETKİLERİ  Ruh ve beden sağlığı  Öz-saygı  Duygusal yaşantı  Psiko-sosyal uyum  Başa çıkma  “Kulumun zannındakiyim” Kutsi Hadis


"Din Psikolojisi Ders Sunumu -Tanrı Algısı-Hakan ZAFER" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları