Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

KODLAMA VE KODLAR SAKARYA ÜNIVERSITESI TEKNOLOJI FAKÜLTESI.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "KODLAMA VE KODLAR SAKARYA ÜNIVERSITESI TEKNOLOJI FAKÜLTESI."— Sunum transkripti:

1 KODLAMA VE KODLAR SAKARYA ÜNIVERSITESI TEKNOLOJI FAKÜLTESI

2 İÇERIK  Sayısal Kodlar  BCD Kodu (Binary Coded Decimal Code) - 8421 Kodu  Gray Kodu  Artı 3 (Excess 3) Kodu  5’de 2 Kodu  Eşitlik (Parity) Kodu  Aiken Kodu  Bar (Çubuk) Kodu  Alfa Sayısal Kodlar  ASCII Kodu  EBCDIC Kodu Kodlama ve Kodlar2

3 GİRİŞ  iki küme elemanları arasında karşılıklık  yazı, sayı ve işaretlerin değiştirilmesi  ‘Mors’ alfabesi kodlamaya iyi bir örnektir.  diğer bir örnek, bilgisayarın birimleri arasındaki iletişim  klavyeden gönderilen bilgi, ikili sayılar şeklinde kodlanır  alfabetik ve alfasayısal Kodlama ve Kodlar 3

4 KODLAMA ÇEŞİTLERİ VE FAYDALARI  avantajlar: 1.Aritmetik işlem kolaylık, 2.Hata bulma kolaylık, 3.Hata düzeltme kolaylık, 4.Bellek işlemleri kolaylık, 5.Bilgilerin işlenmesi ve anlaşılmasında kolaylık  ‘sayısal kodlar’ (BCD kodları),  ‘alfa sayısal kodlar’ Kodlama ve Kodlar4

5 SAYıSAL KODLAR  ‘yalın ikili kodlama’ (pure binary coding),  Sayısal sistemlerde kullanılan kodlama sistemleri yalın ikili sayı sisteminde olmayabilir.  Sayısal kodlama yöntemlerine örnek olarak; I.BCD kodu, II.Gray kodu, III.+3 kodu, IV.Aiken kodu, V.5’te 2 kodu, VI.Bar kodu, Kodlama ve Kodlar5

6 BCD KODU - 8421 Kodlama ve Kodlar6  ‘İkili Kodlanmış Onlu Sayı Kodu - BCD kodu’ (Binary Coded Decimal Code): Onluk sistemde her bir basamağın ikilik karşılığı  her basamak 4 bitlik sayı grupları şeklinde,  Yazılan gruplar bir araya getirilir

7 BCD KODU - 8421 Kodlama ve Kodlar7 Örnek : (263) 10 sayısını BCD kodu ile kodlayalım. 2 6 3 0010 0110 0011 (263) 10 = (001001100011) BCD

8 BCD KODU - 8421 Örnek : (1001 0011 0110) BCD sayısını onlu sisteme çevirelim. (1001 0011 0110) BCD 9 3 6 (100100110110) BCD = (936) 10 Kodlama ve Kodlar8

9 GRAY KODU  basamak ağırlığı yok,  minimum değişimli kod,  Yani bir sayıdan diğerine geçerken yalnızca bir basamak değişir  (3) 10 = (0011) 2 değerinden (4) 10 = (0100) 2 değerine üç basamak değişir  gray kodlamada yalnızca bir bitin değeri değişir.  9’dan 0’a geçiş  basamak değeri yok, aritmetik işlemlerde kullanılmaz Kodlama ve Kodlar9

10 GRAY KODU – BıNARY2GRAY  solda ‘0’ olduğu kabul edilir,  (101110101) 2  0 1 0 1 1 1 0 1 0 1  Başlama biti (101110101) 2 = (111001111) Gray Kodlama ve Kodlar10

11 GRAY KODU – BıNARY2GRAY Örnek: (1000101) 2 (1000101) 2 = (1100111)gray eşitliği bulunur. Kodlama ve Kodlar11

12  en soldaki bit olduğu aşağıya Örnek: (111001111) GRAY sayısını ikili sayı sistemine çevirelim. 1 1 1 0 0 1 1 1 1 Gray kodlu sayı 1 0 1 1 1 0 1 0 1 İkili sayı GRAY KODU – GRAY2BıNARY Kodlama ve Kodlar12

13 GRAY KODU – GRAY2BıNARY  (1100111) GRAY sayısını ikili sayı sistemine çevirelim.  (1100111) GRAY = (1000101) 2 Kodlama ve Kodlar13

14 ARTı 3 KODU  BCD kodu ile ilgili  aritmetik işlemlerde işlem kolaylığı  sayılar dört bitlik ikili sayılar şeklinde ifade edilir  Örnek: (48) 10 sayısını Artı 3 koduna çevirelim.  4 8  + 3 + 3  7 11 bulunan sonuç 4 bitlik ikili sayıya  0111 1011  Bulunan sayılar yan yana yazılarak Artı 3 kodlu sayı elde edilir. Buna göre;  (48) 10 =(01111011) +3 Kodlama ve Kodlar14

15  (10100110) +3 sayısının onlu karşılığı  (10100110) +3 1010 0110 = (10 6) +3  sayıları elde edilir.  10 6  - 3 - 3  7 3  (73) 10 sayısı bulunur.  (10100110) +3 =(73) 10 ARTı 3 KODU Kodlama ve Kodlar15

16 5’DE 2 KODU  mutlaka iki tane '1' bulunan  '7 4 2 1 0' şeklinde Kodlama ve Kodlar16 Desimal Sayı 5’te 2 Kodlu Sayı 7 4 2 1 0 01 1 0 0 0 10 0 0 1 1 20 0 1 0 1 30 0 1 1 0 40 1 0 0 1 50 1 0 1 0 60 1 1 0 0 71 0 0 0 1 81 0 0 1 0 91 0 1 0 0

17 5’DE 2 KODU  (6) 10 sayısının 5’de 2 kodundaki karşılığını bulalım. (6) 10 = (01100) 5’te 2  (0101010100) 5’te 2 sayının onlu sistemdeki karşılığını bulalım.  5 bitlik gruplar (01010 10100) 5 9 (0101010100) 5’te 2 = (59) 10 Kodlama ve Kodlar17

18 EŞİTLİK (PARITY) KODU  bilginin taşınması,  Gürültü,  Hata tespiti en kolay yöntem eşitlik biti kodlama (parity code)  BCD sayının sağındaki veya solundaki basamağa ‘eşitlik biti’ (parity bit) eklenir.  1 yada 0’ların tek mi, çift mi olduğunu belirtir.  Çift eşitlik (even parity) ve tek eşitlik (odd parity). Kodlama ve Kodlar18

19 EŞİTLİK (PARITY) KODU  Çift eşitlik; 1’lerin toplam sayısı (eşitlik biti dahil) çift  (1000011) 2 sayısına çift eşitlik biti yöntemine göre eşitlik biti ekleyelim.  (1000011) üç adet ‘1’, çift yapmak için eşitlik biti eklenir; (11000011)  (1000001) 2 sayısını çift eşitlik yöntemine göre kodlayalım.  ‘01000001’ Kodlama ve Kodlar19

20 EŞİTLİK (PARITY) KODU  Tek eşitlik bit yöntemi; 1’lerin sayısı tek  (1000001) 2 sayısına tek eşitlik biti yöntemini uygulayalım.  ‘1000001’ sayısında çift sayıda ‘1’, kodlanmış bilgi; 11000001’ değerini alır.  (1000011) 2 sayısına tek eşitlik biti ekleyelim. ‘01000011’ Kodlama ve Kodlar20

21 AIKEN KODU  ‘2421’  5’e kadar sağ taraf, 5’den büyük sol taraf  (0-4) arası normal, (5-9) arası simetrik  (3) 10 ve (7) 10 sayılarını Aiken Koduna göre kodlayalım. (3) = (0011) Aiken (7) 10 = (1101) Aiken Kodlama ve Kodlar21

22 BAR (ÇUBUK) KODU  çubuklarla ifade edilen kodlama sistemi  birim malın üretildiği veya ambalajlandığı işletmeyi,  malın cinsini ve özelliklerini  çeşitli kalınlıklarda dikey çizgiler ve çeşitli genişlikte boşluklar  karakterler çizgiler ve boşluklar ile temsil  1974 yılında Ohio’da bir markette  ürün Wrigley’s çikletleri Kodlama ve Kodlar22

23 BAR (ÇUBUK) KODU  standart ‘Avrupa Mal Numaralandırma Birliği’ (European Article Numbering Association - EAN)  Türkiye’nin kod numarası 869  Avrupa’da bulunan EAN ile Amerika’da bulunan UCC EAN-UCC sistemi, evrensel / Uluslararası standart Kodlama ve Kodlar23

24 BAR (ÇUBUK) KODU barkod sistemi yapısı Kodlama ve Kodlar24

25 BAR (ÇUBUK) KODU  Başlangıç / Bitiş Karakterleri:  başını ve sonunu tanımlar  özel karakter  Kontrol Karakterleri:  kodda bulunan değerlerden üretilir  doğru çözümlenip-çözümlenmediği  Boş Bölgeler:  başlangıç ve bitişte  İki seviyeli ve çok seviyeli kod. Kodlama ve Kodlar25

26 BAR (ÇUBUK) KODU  İki seviyeli; geniş çubuk veya boşluk '1', dar çubuk veya boşluk '0'  Dar 0,19 mm  geniş 0,38 mm  İki seviyeli kodlar; 39 kodu, 25 kodu ve HP41C kodu Kodlama ve Kodlar26

27 BAR (ÇUBUK) KODU – 39 BAR KOD  39 bar kodu, 9 da 3 geniş  Örnek: Şekil ’de gösterilen 39 bar koduna örnekte toplam 9 çubuk / aralık bulunmaktadır. Bunlardan 1. ve 8. sıralardaki çubuklar ile 3. sıradaki aralık lojik ‘1’ değerini, diğer çubuk ve aralıklar ‘0’ değerlerini temsil etmektedir. 1 0 1 0 0 0 0 1 0 Kodlama ve Kodlar27

28 BAR (ÇUBUK) KODU – 25 BAR KOD  25 Bar kodu, 5’te 2 tanesi geniştir.  İnce çubuklar '0', kalın çubuklar '1'  Örnek: Onlu sistemdeki ‘0’ ve ‘6’ değerlerini 25 bar kodu ile gösterelim. dizisi '0' değerini temsil ederken, dizisi onlu '6' değerini temsil eder. Onlu sayı sistemindeki ‘0’ ve ‘6’ değerlerinin 25 bar kodu ile gösterilmesi. Kodlama ve Kodlar28

29 BAR (ÇUBUK) KODU – ÇOK SEVIYELI  4 seviyeli sayısal kodlar  Çubuk + aralıklar 7 karakter  mutlaka 2 çubuk, 2 aralık  4 seviyeli bar kodlar; Kod 93 ve Kod 128 Kodlama ve Kodlar29

30 BAR (ÇUBUK) KODU  ambalaj üzerinde EAN-13,  ürün stoklamada ITF-14  EAN ve UCC tarafından farklı ihtiyaçlara cevap vermesi amacıyla EAN-13, EAN8, UPC-A, UPC-E, EAN/UCC 14 (ITF 14), SSCC-18, EAN128 standartları.  ülkemizde yaygın olarak EAN-13 kodlama standardı  ‘13 basamaklı kodlama sistemi’ olarak isimlendirilir Kodlama ve Kodlar30

31 BAR (ÇUBUK) KODU  13 basamaklı kodlamada ilk iki veya üç basamak ülke kodu  ülkemizin kodu 869’dur.  İngiltere’nin kodu 50,  İspanya’nın 45,  Ülke kodunu takip eden 4-6 basamak üretici veya satıcı firma  Firma kodunu takip eden en sondaki 3-5 basamak ise ürün / mamül kodu  firma-ürün kodundan üretilen sayı 13. basamak ile karşılaştırılır  Kitaplarda EAN-13 standardı kullanılması durumunda kod içerisinde ISBN değerinin bulunması gerekir Kodlama ve Kodlar31

32 BAR (ÇUBUK) KODU  Uluslararası standard kitap numarası 978’dir. XXX XXXX XXXXX X Ülke kodu Firma kodu Ürün kodu Kontrol kodu (3 basamak) (4 basamak) (5 basamak) (1 basamak)  Barkod Sayısal İşaret EAN13 kodlama tekniğinin kullanımı. Kodlama ve Kodlar32

33 BAR (ÇUBUK) KODU  kodda bulunan çizgiler ve boşluklar elektrik sinyallerine dönüştürülürler.  çizgiler 0V’a, boşluklar 5V’a  Barkod okuma işleminin blok şeması ve Barkod’un elektriksel işarete çevrilmesi Kodlama ve Kodlar33 Barkodlu Bilgi Optik Okuyucu Bilgisayar Kodu Çözülmüş Bilgi

34 ALFA SAYıSAL KODLAR  noktalama işaretleri ve özel karakterlerin kodlanması  Alfasayısal kodlar;  büyük ve küçük harfleri,  7 tane noktalama işareti,  0’dan 9’a kadar 10 sayı  +, /, #, %, *, vb. karakterleri  iki türlü alfasayısal kodlama: ASCII (Amerikan Standart Code For Information Interchance) ve EBCDIC (Extended BCD Interchance Code) kodları. Kodlama ve Kodlar34

35 ALFA SAYıSAL KODLAR - ASCII KODU  ASCII kodu; 7 bitlik kod  2 7 = 128 karakter  ikili sayı onaltılıya o da ifade ettiği karaktere  Örnek: aşağıdaki mesaj ASCII kodunda kodlanmıştır. Bu mesajın anlamı nedir?  1001000 1000101 100110 1010000  Her 7 bitlik kodun onaltılı sistemdeki karşılığı bulunup yazılırsa,  48 45 4C 50  değerleri elde edilir. Bu değerlerin temsil ettikleri bilgiler tablodan bulunup eklenirse;  48=H, 45=E, 4C=L, 50=P  eşitlikleri bulunur ve sonuç olarak, HELP bilgisine ulaşılır. Kodlama ve Kodlar35

36 ALFA SAYıSAL KODLAR  ‘DIGITAL’ kelimesinin elde edilebilmesi için yazılması gerekli ASCII kodlu bilgiyi yazalım.  Her bir karakterin karşılığı olan bilgilerin yazılması ile;  D = 100 0100  I = 100 1001  G = 100 0111  I = 100 1001  T = 100 0100  A = 100 0001  L = 100 1100 Kodlama ve Kodlar36

37 ALFA SAYıSAL KODLAR - EBCDIC KODU  IBM tarafından  EBCDIC kodu, 8 bit  onaltılı ve ikili sistem Kodlama ve Kodlar37


"KODLAMA VE KODLAR SAKARYA ÜNIVERSITESI TEKNOLOJI FAKÜLTESI." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları