Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

SINAV UYGULAMA HATALARI

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "SINAV UYGULAMA HATALARI"— Sunum transkripti:

1 SINAV UYGULAMA HATALARI

2 1- Sınav geri dönüşüm kutusundan sınav evrakının eksik çıkması
2- Adayın Sınav Cevap Kağıdı üzerinde cevapları işaretlemesi gereken kısmı boş bırakması. (Adayın cevapları soru kitapçığına işaretleyip cevap kağıdına aktarmaması) 3- Adayların cevap kağıdı üzerinde kitapçık türlerini kodlamayı unutması veya hatalı kodlaması. (Motorlu Taşıt Sürücü Kursiyerleri Sınavı hariç)

3 4- Sınava girmeyen adayların sınav cevap kağıdı üzerindeki bölüme girmedi kısmının kodlanmasının unutulması. 5- Sınav cevap kağıdı üzerinde cevapların yumuşak siyah kurşun kalem yerine, pilot, tükenmez veya kırmızı kurşun gibi farklı kalemle işaretlenmesi.

4 6- Sınav Cevap Kağıdı üzerinde cevapların örnek kodlamaya uygun kodlanmaması. 7- Salon Aday Yoklama Listesinde adaylara verilen kitapçık türlerinin yazılmaması.

5 8- Sınav evrakı üzerindeki sınav görevlileri ile adayların imzalamaları gereken kısımları imzalamayı unutmaları. 9- Yedek salonda sınava giren adayların cevap kağıtlarının eksik veya hatalı doldurulması. 10- Sınav evrakına zarar verme ve cevap kağıdı üzerinde gereksiz karalamalar yapma.

6 MEB Merkezi Sistem Sınav Yönergesinin (Sınavın geçersiz sayılacağı durumlar) başlıklı 21. maddesinin; “c” bendi, “Cevap kâğıdının sınav güvenlik poşetinden çıkmaması” “I” bendi ise; “Cevap kâğıdının sınav güvenlik kutuları/çantaları dışında posta ya da farklı bir yolla gönderilmesi” şeklindedir.

7 (T) bendi; “Sınav salonunda unutulan, sınav evrak kutusuna konulmayan cevap kâğıtlarının Başkanlık tarafından işleme alınmayacağını ve yasal sorumluluğun kendilerine ait olacağını bilir.” şeklindedir.

8 Sınav evrakının açımı esnasında aynı salonda iki adaya ait cevap kağıdı ve soru kitapçıklarının çıkmadığına dair tutulan komisyon tutanak örneği…

9 Görevli başına 10 öğrenci düşer ki; salon görevlileri sınav öncesi, sınav esnasında ve sınav sonrasında öğrencilerle ilgili yapmaları gereken iş ve işlemleri dikkatlice yapsalar bazı gibi mağduriyetler yaşanmayacaktır. Örneğin yukarıdaki öğrencinin Türkçe dersinden cevap kağıdına herhangi bir işaretlenme yapılmadığı için bu dersten sıfır puan almıştır.

10 Salonda salon görevlilerinin kusurlarından dolayı mağdur olan herhangi bir öğrenci velisinin hukuki olarak hak arayışına girdiklerinde ilk muhatapları da salon görev- lileri olmaktadır.

11 Yine benzer başka bir örnek; özel okulda okuyan başarılı bir öğrencimiz;
ORTAK SINAV SONUÇLARI; Türkçe=90 Matematik=0 Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi=100 Fen ve Teknoloji=90 T.C. İnkılap Tarihi Ve Atatürkçülük=90 Yabancı Dil=95 FARK ETTİĞİMİZ ÜZERE MATEMATİK DERSİ CEVAP KAĞIDI…

12 SINAV CEVAP KAĞIDINA KİTAPÇIK TÜRÜNÜN KODLANMAMASI VEYA HATALI KODLANMASI

13 Salon görevlileri sınava giren öğrencilere cevap kağıdı ile soru kitapçıklarını dağıttıktan sonra, salon aday yoklama listesine öğrenciye verdikleri kitapçık türünü yazarken diğer taraftan öğrencinin cevap kağıdına kitapçık türünü doğru işaretleyip işaretlemediğini de kontrol etmekle yükümlüdürler.

14 Bu görev için sınav öncesinde ayırmamız gereken süre birkaç dakika ile sınırlı iken eksik yapılan bu uygulama sebebiyle öğrencinin gerçek puanının e-okul sistemine yansımasına sehven engel olunmaktadır. Ya mağdur olan öğrenci bizim çocuğumuz sa…

15 Cevap kağıdına kitapçık türünü hatalı kodlayan öğrencilerin tespiti ancak Genel Müdürlüğümüze yaptıkları sınav itirazlarında tespit edilebilmektedir.

16 SINAV CEVAP KAĞIDINA KİTAPÇIK TÜRÜNÜN KODLANMAMASI VEYA HATALI KODLANMASI

17 SINAV CEVAP KAĞIDI ÜZERİNDE CEVAPLARIN YUMUŞAK SİYAH KURŞUN KALEM YERİNE, PİLOT, TÜKENMEZ VEYA KIRMIZI KURŞUN GİBİ FARKLI KALEMLE İŞARETLENMESİ

18 Adayın ortak sınavda ilk gün girdiği üç dersine ait cevap kağıdında işaretlemeleri mürekkepli kalemle yapması sebebiyle cevap kağıdının optik okuyucular tarafından okunmamıştır. Halbuki cevap kağıdı üzerinde işaretlemeleri yumuşak siyah kurşun kalemle yapmaları hususunda uyarı bulunmaktadır.

19 Ayrıca salon görevlileri de sınav öncesi bu konuda hatırlatma yapmalı sınav esnasında salonda yaptıkları kontrollerde bu tür hatalı uygulamaları tespit edip ya düzelttirmeli ya da tutanak tutarak yaşanan bu durumu bildirmelidir.

20 SINAV CEVAP KAĞIDI ÜZERİNDE CEVAPLARIN ÖRNEK KODLAMAYA UYGUN KODLANMAMASI

21 Salon görevlileri sınav öncesi bu konuda da gerekli hatırlatmaları yapmalı, sınav esnasında salonda yaptıkları kontrollerde bu tür hatalı uygulamaları tespit ettiklerinde diğer öğrencilerin dikkatini dağıtmadan gerekli uyarıları yapmalıdırlar.

22 1. dönem ortak sınavlarda her oturumda ortalama 5000 öğrenci cevap kağıdına kitapçık türünü kodlamayı unutmuştur. Sınav 6 oturumda yapıldığından ortalama öğrencinin kitapçık türünü kontrol etmek ve sistem üzerinde düzeltmek için tek tek adayın girdiği salon aday yoklama listesine bakılarak kitapçık türü tespiti yapılmaktadır.

23 Sadece salon görevlilerinin birkaç dakikasını alacak bu iş ve işlemler Genel Merkeze gidinceye kadar kartopu gibi büyüyerek sınavın değerlendirme aşamasında büyük bir iş ve zaman kaybına sebep olmaktadır.

24 YEDEK SALONDA SINAVA GİREN ADAYLARIN CEVAP KAĞITLARININ EKSİK VEYA HATALI DOLDURULMASI

25 Yedek salonda sınava alınacak adaylarla ilgili olarak;
Yedek salonda sınava alınma gerekçesinin resmi yazı veya tutanakla belirlenmesi ve yazı veya tutanağın aslının yedek salon poşetine konulması gerekmektedir.

26 Yedek salonda sınava giren öğrenciye verilen boş cevap anahtarının doldurma ve kodlama işlemlerinin bizzat salon başkanı nezaretinde doğruluğu kontrol edilerek yapılması gerekmektedir.

27 SINAV EVRAKINA ZARAR VERME VE CEVAP KAĞIDI ÜZERİNDE GEREKSİZ KARALAMALAR YAPMA

28 Cevap kağıdının üzerine sıvı maddelerin dökülmesi
Cevap kağıdının yırtılması veya buruşturulması Cevap kağıdı üzerinde gereksiz karalamalar yapılması (Özellikle sol taraftaki kısa çizgilerin arasının doldurulması, girmedi kısmının kodlanması veya cevap kağıdının üzerine resim vb. karalamalar yapılması

29 PEKİ NE YAPMALIYIZ?

30 Sınav güvenlik poşeti sınava yaklaşık 15 dakika kala açılmalı
İçerisinden çıkacak evraklar tam bir salon için, (örnek: ortak sınav) - 20 adet cevap kağıdı - 20 adet soru kitapçığı (a,b,c ve d olarak farklı türlerde) - 1 adet Öğrenci Yoklama Listesi

31 Poşet içerisinden çıkan evrakın tamlığı sayılarak teyit edilmeli, eksik evrak varsa bina sorumlusuna bildirilerek eksik evrak tamamlanmalıdır. (Bu konuda mutlaka tutanak tutulmalı)

32 Gerekli kimlik kontrolü bir elimize salon aday yoklama listesi alınarak dikkatlice yapılmalı, (farklı salona ait adaylar) Adaylara cevap kağıtları dağıtılarak üzerinde imza kısmının bulunduğu bölümü imzalamaları söylenmeli, Oturma planına göre soru kitapçıkları adaylara dağıtılarak, cevap kağıdı üzerinde kitapçık türünü doğru bir biçimde kodlamaları söylenmeli, .

33 Sınav öncesi sınavda uyulacak kurallar adaylara okunmalıdır.
Daha sonra salon aday yoklama listesi elimize alınarak adayların cevap kağıdı üzerine attıkları imza ile kitapçık türünü doğru bir şeklide kodladıkları kontrol edilerek adaya verilen kitapçık türü salon yoklama listesine işlenmelidir. Sınav öncesi sınavda uyulacak kurallar adaylara okunmalıdır.

34 . Sınav öncesi tüm işlemler bitirilmeli sınav başladıktan sonra adayların dikkatini dağıtacak herhangi bir işlem yapılmamalıdır. (Örn: cevap kağıdı imzalama vb.) Sınav esnasında salonda sessizce dolaşılırken göz ucuyla adayların cevapları örnek kodlamaya uygun kodlayıp kodlamadıkları ile cevap kağıdına işaretleme yapıp yapmadıkları dikkat edilerek gerekli öğrenciler diğer öğrencilerin dikkatini de dağıtmadan uyarılmalıdır.

35 . Sınav bitimine 15 dakika kala sesli uyarı yapılarak sınavın kalan süresi hatırlatılmalıdır. (Yavaş veya kitapçık üzerine işaretleyenler öğrenciler için önemli) Sınav sonunda adayların evrakı, öğrenci yoklama listesine imzaları alınarak teslim alınmalı, teslim alınan evrak kontrol edildikten sonra güvenlik poşeti içerisinde saklanmalıdır.

36 Sınav süresi tamamlandığında enson kalan 2 öğrencinin yanında sınav evrakı tam olarak sayılıp poşete yerleştirilerek poşetin ağzı kapatılmalıdır. Poşetin ağzı kapatılmadan ağzı açık bir şekilde salondan kesinlikle dışarı çıkarılmamalıdır.

37 Görevinde kusurlu veya ihmalkar davranan sınav görevlilerine gerekli cezai müeyyidelerin uygulanması, bundan sonra yaşanacak muhtemel mağduriyetleri önlemek adına çok önemlidir…

38 İDEALE YAKIN BİR TUTANAK ÖRNEĞİ (BİLGİLERİ TAM SADE VE ANLAŞILIR.)

39 TÜM SORUMLULARIN, SORUMLULUKLARININ BİLİNCİNDE VE CİDDİYETİNDE VE DE KARARLILIKLA ÜZERİNE DÜŞEN GÖREVLERİ YERİNE GETİRMELERİ GEREKMEKTEDİR.

40 KUTU VE POŞET HATALARI

41 Sınav güvenlik kutularının kullanımı sırasında oluşan sorunlar
Sınav güvenlik kutusu kilidinin sınav sonrasında bu şekilde kullanılması gerekir.

42 HATALI KIRIK GELEN KİLİT

43 Sınav güvenlik kilidinin kesik olması ve dışa bakması
HATALI KİLİTLEME Sınav güvenlik kilidinin kesik olması ve dışa bakması

44 Tek tarafı kesilmiş olarak kilitlenmiş sınav güvenlik kutusu
TEK TARAFI KESİK KİLİT Tek tarafı kesilmiş olarak kilitlenmiş sınav güvenlik kutusu

45 Bir tarafı kilitli bir tarafı ip ile bağlanmış olarak gelen sınav güvenlik kutusu
EKSİK KİLİT

46 Yanlış kapatılarak mühürlenmiş olarak gelen sınav güvenlik kutusu

47 Aynı renk kilit kullanılması gerekirken farklı renklerde kilit kullanılmış sınav güvenlik kutusu
FARKLI RENKTE KİLİT

48 İple bağlanarak gelen sınav güvenlik kutusu

49 İkiden fazla kilit kullanılarak kapatılmış sınav güvenlik kutusu

50 DİKKAT Boş olan sınav güvenlik kutularının ip, plastik klips vb. nesneler ile kesinlikle kapatılmaması gerekmektedir. Boş sınav güvenlik kutularına sınav evraklarının kesinlikle konulmaması gerekmektedir.

51 Sınav evrakının tasnifi sırasında karşılaşılan sorunlar
Sınav güvenlik poşetinin yanlış açılıp bant ya da benzeri nesneler ile kapatılması Salon poşet teslim tutanağının güvenlik kutusundan çıkmaması Öğrencilere ardışık kitapçık dağıtılması (Ör:AABB) Cevap kağıdı ve salon aday yoklama listelerinde salon görevlilerinin imzalarının eksik olması

52 Adayların cevap kağıdında yanlış kalem ve hatalı kodlama tekniği kullanması
Öğrencilerin yanlış yere imza atmaları ya da salon aday yoklama listesinde imzalarının bulunmaması Cevap kağıtlarının, Salon Aday Yoklama Listesinin ve Salon Oturma Planlarının güvenlik poşetinden çıkmaması Cevap kağıtlarının güvenlik poşetinden yırtık çıkması

53 Cevap Kağıdının güvenlik poşetinin dışında güvenlik kutusunun içinde gelmesi
Sınav evraklarının güvenlik kutusunun dışında kapalı zarf ile gelmesi Sınav evraklarının merkezlerinde unutulup posta yolu ile gönderilmesi

54 Sınav güvenlik poşetinin kurallara uygun şekilde kapatılmadan açık olarak gitmesi

55 Sınav esnasında ve sonrasında gözetmenlerce dikkat edilmesi gereken hususlar
Cevap kağıdı üzerinde kitapçık türleri ve imzaların kontrol edilmesi, Öğrencilerin cevap kağıtlarını kurşun kalemle kodlama yapıp yapmadığının kontrol edilmesi (uyarılması), Mazeretinden dolayı yedek salonda sınava giren öğrencilerin TC Kimlik No kodlamalarını hatasız yapmalarını sağlamak, ad ve soyad bilgilerinin eksiksiz olarak cevap kağıdı üzerine yazılıp yazılmadığını kontrol edilmesi,

56 Öğrencilerin Salon Aday Yoklama Listesi üzerindeki kitapçık türleri ve imzalarının kontrol edilmesi,
Oturma planında öğrenci bilgilerinin kontrol edilmesi, Öğrencinin soru kitapçığına işaretleme yaptığında uyarılması ve cevap kağıdına işaretleme yapılıp yapılmadığının kontrol edilmesi, Gereksiz konularda tutanak tutulmaması, aynı tutanağın hem poşet içinde hem de poşet dışında yapışık şekilde gelmesi, (Ör: Sınav sorunsuz şekilde tamamlanmıştır, yedek salon poşeti açılıp içinden iki kitapçık alınmıştır gibi)

57 Güvenlik poşetleri içerisinde cevap kağıtları, Sınav öğrenci yoklama listesi ve oturma planının kontrol edilmesi, Sınav güvenlik kutusuna salon poşetlerinin salon sırasına göre konulması, Güvenlik kutusunun içerisinde bina sınav poşet teslim tutanağının konulup, konulmadığı kontrolünün yapılması, Sınav güvenlik kutusunu kapatıp güvenlik kilitlerinin sorunsuz şekilde kapatılması.

58 DİKKAT Salon başkanı ve gözetmenler bu hususlara dikkat etmediği takdirde sınav açımının yavaşlamasına bu da sınav sonucu açıklama takviminin geride kalmasına neden olmaktadır. Eskişehir Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Bölümü


"SINAV UYGULAMA HATALARI" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları