Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Yumurta Tavukçuluğunda Probiyotiklerin Önemi

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Yumurta Tavukçuluğunda Probiyotiklerin Önemi"— Sunum transkripti:

1 Yumurta Tavukçuluğunda Probiyotiklerin Önemi
John Tuer Antalya Kasım 2015

2 Probiotics International
Somerset, UK 1989: Firma Kuruluş Tarihi Ruminant ürünleri Kanatlı 1997: Diğer Bölümler için Probiyotikler Agriculture (Ruminant, Poultry) Pet Hayvanları İnsan Sağlığı 2010: Yeni Üretim Tesisi 2011: II. Üretim Tesisi 2015: Büyümeye Devam 120+ çalışan 50’den fazla ülkede 3. Üretim birimi planlandı Ana Pazarlar Brazil Iran Saudi Arabia Ürünler Protexin

3 Probiyotik - Tanımı ‘Probiotic’ PROBIOS kelimesinden köken alır,
bu da YASAM ICIN demektir. ----- ‘'Bağırsak dengesinin düzenlenmesine yardımcı olan canlı, mikrobiyel yem katkısıdır” Dr Fuller (1989) “Bağırsak florasına ve/yada bağışıklık sistemine etki ederek fayda sağlamak amacıyla kullanılan canlı mikroorganizmalardır. Dr Fuller (2004) New Perspectives of Probiotics, International Probiotic Conference, Slovakia. Sep 2004.

4 Probiyotikler neden kullanılır ?
Kanatlı performans artışı Yemden yararlanma (FCR), yumurta üretimi, yumurta kalitesi ve yumurta verimi (ve döllülük) Kanatlı Sağlığı Düşük mortalite, daha az hastalık görülme sıklığı ve ekonomik kayba yol açan hastalıkların yaygınlığı ve şiddetinde azalma Stresin etkisini azatmak Isı stresi, rasyon değişikliği Vb. Stres faktörleri Modern çiftlik yönetim teknikleri Satış ve Pazarlama Kalite ve yumurta markası için yüksek değer İhracat fırsatları (Antibiyotik kalıntıları)

5 Probiyotikler nasıl etki eder?
1: Rekabetçi dışlama Tutunma yerleri ve besinler için rekabet 2: Bağırsak pH ‘nını düşürür Laktik asit ve diğer asitleri üretir 3: Bağışıklık sistemini modüle eder Doğal bağışıklık (Innate immunity receptors, Toll-like receptors) Kazanılmış bağışıklık T-helper cells (Modulate balance of Th1, Th2 and Th17 derived cytokines) Mucosal antigen-specific IgA (Adequate production dependent on normal homeostasis of microflora) Lactic Acid

6 Bir Probiyotikte neye bakılır ?
Yüksek miktarda canlı probiyotik mikroorganizmalar Hem yem hem de suya katılarak verilebilmesi Kullanım kolaylığı Mikroorganizmaların üretim yerinden kanatlı bağırsağına kadar geçen sürede canlı kalabilirliği Isı Nem Asit toleransı Uzun raf ömrü

7 25/04/ :46 Probiyotik Çalışmaları Uluslararası denemeler ürün endikasyonunu desteklemeli © Protexin • Agriculture • Presentation • Author

8 Farklı probiyotikler kullanılarak yumurtacı ve broyler performansları
Mehmet Bozkurt1, Kamil Küςükyilmaz1, Veysel Ayhan2, Metin Çabuk3, Abdullah Uğur Çatli1. – Performance of layer or broiler breeder hens varies in response to different probiotic preparations. – Italian Journal of Animal Science 2011; Vol 10:e 1 Erbeyli Tavukςuluk, Araştirma Enstitüsü, Aydin, Turkey. 2 Zootekni Bölümü, Süleymen Demirel Universitesi, Isparta, Turkey. 3 Kanatli Bölümü, Celal Bayer Universitesi, Turkey.

9 Yumurta kalitesi ve veriminde farklı probiyotiklerin etkileri
Çalışma1: 450 x 22 haftalık yumurta tavuğu Çalışma 2: 450 x 22 haftalık broyler Kullanım zamanı hafta arası Çalışma grupları Kontrol Control Probiotic 1 Probiotic 2 Probiotic 3 Kayıtlar Canlı ağırlık, yaşam gücü, yumurta verimi, yumurta ağırlığı, FCR ve Fertilite

10 Farklı Probiyotikler kullanılan yumurtacı tavuklar
Kontrol Probiotic 1 Probiotic 2 Probiotic 3 Yumurta üretimi% Hen-day 87.22b 88.90a 87.66b 87.89b Yumurta Ağırlık, g 59.58c 59.81bc 60.70a 60.06b Yumurta kütlesi, g/hen/day 51.96b 53.17a 53.2a 52.72ab Yem Tüketimi, 110.67a 110.46a 108.95b 108.39b Yem Dönüşüm Oranı, g yem /g yumurta 2.13a 2.07b 2.04b 2.05b Lines with differing superscripts differ significantly P<0.05 Yem tüketimini azaltarak ekonomik fayda sağlama olasılığı

11 Broyler damızlıklarda farklı probiyotik kullanımı
Kontrol Probiotic 1 Probiotic 2 Probiotic 3 Yumurta verimi% Hen-day 58.85b 59.02b 62.77a 59.89b Yumurta ağırlığı, g (n=6144) 64.64a 64.32a 64.19ab 63.85b Kuluçkaya basılabilir yumurta % 89.73 90.65 89.46 89.90 Her bir tavuk için basılabilir toplam yumurta 87.09b 88.50b 93.36a 89.03b Lines with differing superscripts differ significantly P<0.05

12 Broyler Damızlıklarda Farklı Probiyotik kullanımı
Kontrol Probiotic 1 Probiotic 2 Probiotic 3 Döllülük, % 93.80 94.01 93.77 93.34 Döllü yumurtaların çıkım oranı, % 90.27b 92.54a 93.31a 91.98ab Basılan yumurtaların genel çıkım oranı % 84.67b 86.99a 87.49a 85.85ab Civciv ağırlığı, g 44.86a 43.86b 44.56a 44.34a Her bir tavuktan elde edilen civciv sayısı 73.74b 76.98b 81.68a 76.43b Lines with differing superscripts differ significantly P<0.05 Daha fazla civciv = Yüksek Karlılık

13 Broyler Damızlıklarda Farklı Probiyotik kullanımı
Sonuçlar Bu çalışmalarda yumurtlama oranı ve yumurta ağırlığına bakıldığında probiyotikler performans artırıcı olarak kullanılabilirler. Broyler damızlıkların üreme performansında istatistiksel olarak anlamlı ilerlemeler gözlemlenmiştir. Mehmet Bozkurt1, Kamil Küςükyilmaz1, Veysel Ayhan2, Metin Çabuk3, Abdullah Uğur Çatli1. – Performance of layer or broiler breeder hens varies in response to different probiotic preparations. – Italian Journal of Animal Science 2011; Vol 10:e

14 Probiyotiklerin yumurta verimi ve kalitesine etkisi
Sohail Hassan Khan 1, Muhammad Atif 2, Nasir Mukhtar 2, Abdul Rehman 1 and Ghulam Fareed 1 – Effects of supplementation of multi-enzyme and multi species probiotic on production performance, egg quality, cholesterol level and immune system in laying hens. – Journal of Applied Animal Research, 39:4, 1 Poultry Research Institute, Murree Road, Shansabad, Rawlpindi, Pakistan. 2 Pir Mehr Shah Arid Agriculture University, Rawlpindi, Pakistan.

15 Yumurta verimine Probiyotiklerin ve Enzimlerin Etkisi
Materyal ve Metod 180 Hy-Line W haftalık yumurtacı tavuk 70 gün yemleme periyodu Tedavi Grupları Negatif Kontrol Performans artırıcı kullanılmamış Antibiyotik (3 antibiyotik kombinasyonu) Multi-Enzyme Probiotic

16 Yumurta verimine Probiyotiklerin ve Enzimlerin Etkisi
Tablo 1: Yumurta Verimi Parametreler Negatif Kontrol Antibiyotik Multi Enzim Probiotik Yumurta Üretimi (% egg/hen/day) 73.1 b 80.8 a 81.0 a Yumurta Ağırlığı (g) 61.6 b 64.8 a 64.9 a 65.0 a Yumurta Kütlesi (g/day/hen) 45.0 b 52.4 a 52.6 a Yem Tüketimi 119 118 115 113 Yem dönüşümü (g yem: g yumurta) 2.64 a 2.24 b 2.18 b 2.15 b Canlı ağırlık artışı 11 b 52 ab 51 ab 59 a Ölüm oranı (%) 4.44 2.22 0.00 Gelir + + Yem tasarrufu Yem tasarrufu a, b Means within rows with differing superscripts differ significantly (P<0.05)

17 Yumurta verimine Probiyotiklerin ve Enzimlerin Etkisi
Tablo 3: Kan ve yumurta verileri Parametre Negatif Kontrol Antibiyotik Multi Enzimler Probiotik LDL kolesterol (mg/dL) 106.0 a 104.4 a 108.7 a 80.2 b HDL kolesterol (mg/dL) 42.7 b 42.06 b 42.0 b 53.4 a Aterojenik indeks 2.49 a 2.48 a 2.59 a 1.50 b Yumurta sarısı kolesterolü (mg/g) 10.25 a 9.95 a 10.65 a 9.36 b Heterofil (%) a b b b Lenfosit (%) b a a a H:L Oranı 0.800 0.560 0.490 0.470 a, b Means within rows with differing superscripts differ significantly (P<0.05) Notes: Heterophil cell increase during stress periods and consequently H:L ration can be used as a measure of stress

18 Yumurta verimine Probiyotiklerin ve Enzimlerin Etkisi
Sonuçlar Enzim ve Probiyotiklerin kullanımının yumurta üretimini belirgin derecede artırdığı görülmüştür. Yemden yararlanma tedavi gruplarında daha iyi olsa da istatistiksel bir farklılık saptanmamıştır. Halk sağlığı açısından talep edilen ve önemli bulunan, düşük kolesterollü yumurta üretiminde Probiyotikler yardımcı olabilmektedir. Sohail Hassan Khan, Muhammad Atif, Nasir Mukhtar, Abdul Rehman and Ghulam Fareed. Effects of supplementation of multi-enzyme and multi species probiotic on production performance, egg quality, cholesterol level and immune system in laying hens. Journal of Applied Animal Research, 39:4,

19 Kanatlılarda Salmonella Kontrolünde Probiyotiklerin Etkisi
Profa E Santin1 et al – Protexin Concentrate adicionado na ração para o controle de Salmonella Minnesota em frangos de corte. Pesq. Vet Brazil. 33(1) Janeiro 2013 1 Departamento de Medicina de Veterinaria, Universidade Federal Do Parana, Curitiba, SP, Brazil

20 Salmonella Kontrolünde Probiyotikler
Materyal Metod 80 broilers, 20 grup Treatments T1 = Negatif Kontrol T2 = Pozitif Kontrol Salmonella inokulasyonu T3 = Probiotic 1 Salmonella inokulasyonu T4 = Probiotic 2 Salmonella inokulasyonu -108 Salmonella Minesota 15. günde oral inokulasyon -Deneme süresi 35 gün -Probiyotikler yem katkı olarak kullanılmıştır

21 Salmonella Kontrolünde Probiyotikler
Altlıkta Salmonella Gün 21 Gün 35 Negative Kontrol 0.00 ± 0.0a Positive Kontrol 19952 ± 1.2b 3981 ± 1.7c Probiotic 1 794 ± 19.9b 707 ± 3.6b Probiotic 2 10 ± 0b Kolakal swaplarda Salmonella Inokulasyondan 48 saat sonra Negative Kontrol 0.00 ± 0.00a Positive Kontrol ± 173.8b Probiotic 1 28.2 ± 28.2a Probiotic 2 4.0 ± 3.5a Salmonella sayımı Kursak Sekum Negative Kontrol 0.00 ± 0.00a Positive Kontrol 7 ± 3b 19952 ± 19054c Probiotic 1 5 ± 5b 204 ± 40.7b Probiotic 2 42 ± 12.5b % Azalma Altlık 21 .gün Altlık 35.gün Swaps 48 sa. Sekum 35.gün Probiotic 1 96.0% 82.2% 99.7% 99.0% Probiotic 2 99.9% 99.8% a – c Values with different superscripts show statistical differences (P<0.05)

22 Teşekkürler Sorular ?


"Yumurta Tavukçuluğunda Probiyotiklerin Önemi" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları