Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

YUMURTA TAVUKLARINDA SAĞLIK KONTROLÜ Prof. Dr. Mehmet Akan Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "YUMURTA TAVUKLARINDA SAĞLIK KONTROLÜ Prof. Dr. Mehmet Akan Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı."— Sunum transkripti:

1

2 YUMURTA TAVUKLARINDA SAĞLIK KONTROLÜ Prof. Dr. Mehmet Akan Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı

3 Yem Ünitesi Çıkma Tavuk Kümesler Kuluçka Damızlık Kümesler

4 1- Hastalık etkenlerinin yayılmasını engellemek 2- Hastalıklara karşı direnci arttırmak 3- Hastalıkların etkili tedavisini gerçekleştirmek

5 Sağlıklı Yetiştiriciliğin Ölçütleri 1- Yaşam gücü 2- Verim özellikleri (performans)

6 yaşam gücü yumurta verimi Sağlıklı Yetiştiriciliğin Ölçütleri Yaş/hafta %

7 Sağlık Kontrol Programının Temel Bileşenleri Kanatlı sağlığı ile ilgili bakım-idare uygulamaları Kanatlı sağlığı ile ilgili bakım-idare uygulamaları Kayıtlar ve izleme programları Kayıtlar ve izleme programları Biyogüvenlik uygulamaları Biyogüvenlik uygulamaları Tedavi Tedavi Aşı uygulamaları Aşı uygulamaları

8 Sağlıklı Sürüler İçin Biyogüvenlik İlk Kural Temizlik !

9 İşletmeye Girmeden Önce; Aracını yıka Ayakkabılarını değiştir !

10 Biyogüvenlik uygulamaları Biyogüvenlik uygulamalarının etkinliğini etkileyen faktörler Biyogüvenlik uygulamalarının etkinliğini etkileyen faktörler Yerleşim yeri Yerleşim yeri Hepsi-içeri/hepsi-dışarı yetiştiricilik Hepsi-içeri/hepsi-dışarı yetiştiricilik Altlığın ve ölülerin yol edilmesi Altlığın ve ölülerin yol edilmesi Bölge güvenliği Bölge güvenliği Rodent ve insekt mücadelesi Rodent ve insekt mücadelesi Kümes hijyeni Kümes hijyeni Yem hijyeni Yem hijyeni Su hijyeni Su hijyeni Personel hijyeni Personel hijyeni

11

12 Yem Ünitesi Çıkma Tavuk Kümesler Kuluçka Damızlık Kümesler

13 Yem Ünitesi Hammaddelerin kontrolü Hammaddelerin kontrolü Mikrobiyolojik analiz Mikrobiyolojik analiz Toksin araştırılması Toksin araştırılması Yemin kontrolü Yemin kontrolü Mikrobiyolojik analiz Mikrobiyolojik analiz Toksin araştırılması Toksin araştırılması

14 Damızlık Kümesler Damızlık civcivler kümese geldiğinde Damızlık civcivler kümese geldiğinde Serolojik testler Serolojik testler Bakteriyolojik yoklamalar Bakteriyolojik yoklamalar Büyütme dönemi Büyütme dönemi Serolojik izleme Serolojik izleme Üretim dönemi Üretim dönemi Serolojik izleme Serolojik izleme

15 Kuluçka Rutin bakteriyolojik ve mikolojik izleme Rutin bakteriyolojik ve mikolojik izleme Serolojik izleme Serolojik izleme Salmonella izleme Salmonella izleme Portör muayeneleri Portör muayeneleri

16 Kümesler Civcivler kümese geldiğinde Civcivler kümese geldiğinde Serolojik testler Serolojik testler Bakteriyolojik yoklamalar Bakteriyolojik yoklamalar Büyütme dönemi Büyütme dönemi Serolojik izleme Serolojik izleme Üretim dönemi Üretim dönemi Serolojik izleme Serolojik izleme

17 Tedavi Problemin doğru teşhisi Problemin doğru teşhisi Tedavi seçeneklerinin gözden geçirilmesi Tedavi seçeneklerinin gözden geçirilmesi Tedaviye başlanması Tedaviye başlanması Uygulama sonrası değerlendirme Uygulama sonrası değerlendirme

18 Aşı uygulamaları Aşı seçimi Aşı seçimi Aşılama programının oluşturulması Aşılama programının oluşturulması Aşılama Aşılama Aşılama sonrası yapılacak işlemler Aşılama sonrası yapılacak işlemler Programın değerlendirilmesi Programın değerlendirilmesi

19 ND ve IB aşılamaları ND ve IB aşılamaları Akan ve ark. (2002), broiler damızlıklarda NDV ve IBV aşılamaları sonrasında inceledikleri 407 kümese ait 7597 adet serumda, ND yönünden incelenen sürülerin %30.2’sinde, IB yönünden ise %64.8’inde antikor titrelerinin beklenenden daha düşük olduğunu belirlemişlerdir. Akan ve ark. (2002), broiler damızlıklarda NDV ve IBV aşılamaları sonrasında inceledikleri 407 kümese ait 7597 adet serumda, ND yönünden incelenen sürülerin %30.2’sinde, IB yönünden ise %64.8’inde antikor titrelerinin beklenenden daha düşük olduğunu belirlemişlerdir. Akan ve ark. (1998), farklı programlarla gerçekleştirdikleri NDV aşılamalarında oluşan antikorları HI ile belirlemişler ve aşılama metodlarını karşılaştırmalı olarak değerlenmişlerdir. Akan ve ark. (1998), farklı programlarla gerçekleştirdikleri NDV aşılamalarında oluşan antikorları HI ile belirlemişler ve aşılama metodlarını karşılaştırmalı olarak değerlenmişlerdir.

20 HI titrelerinin karşılaştırmalı sonuçları

21 Ülkemizde Görülen Önemli Kanatlı Hayvan Hastalıkları

22 Önemli Kanatlı Hayvan Hastalıkları Kanatlı sağlığını etkileyenler Kanatlı sağlığını etkileyenler Gumboro, IB, APV Gumboro, IB, APV Tavuk tifosu Tavuk tifosu M.gallisepticum, Bakteriyel septisemiler, Clostridial infeksiyonlar, ORT, P.multocida, H.paragallinarum M.gallisepticum, Bakteriyel septisemiler, Clostridial infeksiyonlar, ORT, P.multocida, H.paragallinarum Kanatlı ve insan sağlığını etkileyenler Kanatlı ve insan sağlığını etkileyenler AIV, NDV AIV, NDV Salmonella spp., Campylobacter spp. Salmonella spp., Campylobacter spp.

23 Solunum sistemi infeksiyonları?

24 Mycoplasma gallisepticum ve M. synoviae Mycoplasma gallisepticum ve M. synoviae Akan ve ark. (2006), broiler damızlık ve broiler kümeslerden sağlanan kan serumlarında (1320 kümesten 23768 adet) MG pozitifliğini %25.5; MS pozitifliğini ise %42.1 olarak saptamışlardır. Akan ve ark. (2006), broiler damızlık ve broiler kümeslerden sağlanan kan serumlarında (1320 kümesten 23768 adet) MG pozitifliğini %25.5; MS pozitifliğini ise %42.1 olarak saptamışlardır.

25 ORT ORT Broiler sürülerden %11.46 izolasyon (Serotip A dominant), ELISA ile %64.4 seropozitiflik saptanmıştır (Turan ve Ak; 2002) Broiler sürülerden %11.46 izolasyon (Serotip A dominant), ELISA ile %64.4 seropozitiflik saptanmıştır (Turan ve Ak; 2002) Solunum problemi olan 40 adet broiler, 25 adet yumurtacı ve 8 adet broiler damızlık olmak üzere 73 sürünün 4’ünde (%5.5) ELISA ile seropozitiflik belirlenmiştir (Akan ve ark., 2005) Solunum problemi olan 40 adet broiler, 25 adet yumurtacı ve 8 adet broiler damızlık olmak üzere 73 sürünün 4’ünde (%5.5) ELISA ile seropozitiflik belirlenmiştir (Akan ve ark., 2005)

26 İnfeksiyöz bronşitis İnfeksiyöz bronşitis Akan ve ark (2002), broiler kümeslerde RT-PCR ile %16.7, broiler damızlıklarda %22.2 ve yumurtacı kümeslerde %27.3 toplamda ise %19.7 düzeyinde IBV varlığını saptamışlardır. Akan ve ark (2002), broiler kümeslerde RT-PCR ile %16.7, broiler damızlıklarda %22.2 ve yumurtacı kümeslerde %27.3 toplamda ise %19.7 düzeyinde IBV varlığını saptamışlardır.

27 APV infeksiyonları APV infeksiyonları SHS ilk tanısı broiler damızlıklarda Aydın ve ark. (1993) yılında ortaya konmuştur. SHS ilk tanısı broiler damızlıklarda Aydın ve ark. (1993) yılında ortaya konmuştur. Akan ve ark. (2005), inceledikleri solunum sistemi problemi olan yumurtacı ve broiler sürülerde %63.3 düzeyinde pozitiflik saptamışlardır. Akan ve ark. (2005), inceledikleri solunum sistemi problemi olan yumurtacı ve broiler sürülerde %63.3 düzeyinde pozitiflik saptamışlardır. Aydın, N., Akan, M., Erdeğer, J.(1993); Etlik Mikrobiyol. Derg., 61:113-5

28 Aspergillozis Aspergillozis Akan ve ark (1997), bıldırcınlarda damızlıklarda ve ticari kümeslerde yüksek ölümle seyreden A.fumigatus infeksiyonunu bildirmişlerdir. Akan ve ark (1997), bıldırcınlarda damızlıklarda ve ticari kümeslerde yüksek ölümle seyreden A.fumigatus infeksiyonunu bildirmişlerdir. Akan ve ark (2002), broiler damızlıklarda A.fumigatus ve A.niger infeksiyonunu tanımlamışlardır. Akan ve ark (2002), broiler damızlıklarda A.fumigatus ve A.niger infeksiyonunu tanımlamışlardır.

29 Sindirim sistemi infeksiyonları?

30 Diğer önemli hastalıklar Gumboro (IBD) Gumboro (IBD) Marek Hastalığı Marek Hastalığı Lökoz Lökoz Çiçek Çiçek Epidemik tremor (AE) Epidemik tremor (AE) İnfeksiyöz anemi İnfeksiyöz anemi

31

32

33 Diğer önemli hastalıklar-2 Bacak problemleri Bacak problemleri Genetik, besleme, bakım-idare, kuluçka, bakteriyel, viral nedenler Genetik, besleme, bakım-idare, kuluçka, bakteriyel, viral nedenler Omfalitis Omfalitis Sarı kesesi infeksiyonları Sarı kesesi infeksiyonları Septisemiler Septisemiler

34 İmmunsupresyon Nedenleri İnfeksiyöz olanlar İnfeksiyöz olanlar IBD, Marek hastalığı, Reovirus, CAV, ALV IBD, Marek hastalığı, Reovirus, CAV, ALV Mikotoksinler Mikotoksinler Stres ve kötü idare Stres ve kötü idare Beslenme bozukluğu Beslenme bozukluğuSonuçları Aşılamalar sonrasında yetersiz bağışıklık Aşılamalar sonrasında yetersiz bağışıklık Solunum sistemi infeksiyonlarında artış Solunum sistemi infeksiyonlarında artış Sekonder hastalıkları artan duyarlılık Sekonder hastalıkları artan duyarlılık Ölüm oranında relatif artış Ölüm oranında relatif artış

35 Kanatlı ve İnsan Sağlığını Etkileyen Hastalıklar

36 İnsan sağlığını etkileyen viral etkenler Avian Influenza virusu Avian Influenza virusu H5N1, H1, H2, H3, H7 H5N1, H1, H2, H3, H7 Newcastle Hastalığı virusu Newcastle Hastalığı virusu

37 İnsan sağlığını etkileyen bakteriyel etkenler Campylobacter infeksiyonları Campylobacter infeksiyonları Campylobacter jejuni ve C.coli Campylobacter jejuni ve C.coli Salmonella infeksiyonları Salmonella infeksiyonları Salmonella Enteritidis, Salmonella Typhimurium Salmonella Enteritidis, Salmonella Typhimurium

38 Kanatlı Sağlığının Önemi Verim kayıpları Verim kayıpları İnsan sağlığı üzerine olumsuz etkileri (direkt ve indirekt) İnsan sağlığı üzerine olumsuz etkileri (direkt ve indirekt) Tüketime etkileri Tüketime etkileri Çevre üzerine olumsuz etkileri Çevre üzerine olumsuz etkileri

39 Yumurta tavuklarında kayıp analizi (yaşam gücü ve performans; %1)

40 Sonuç olarak; Sonuç olarak; Kanatlı sürülerde iyi organize edilmiş sağlık kontrol programlarının yürütülmesi, sağlıklı bir yetiştiriciliği sağlamanın en temel bileşenidir Kanatlı sürülerde iyi organize edilmiş sağlık kontrol programlarının yürütülmesi, sağlıklı bir yetiştiriciliği sağlamanın en temel bileşenidir Kanatlı sağlığının korunması, insan sağlığını direkt ve indirekt olarak etkilemektedir Kanatlı sağlığının korunması, insan sağlığını direkt ve indirekt olarak etkilemektedir Hastalıkların performans üzerine olumsuz etkileri, her zaman koruyucu programların yürütülmesinden daha pahalıdır Hastalıkların performans üzerine olumsuz etkileri, her zaman koruyucu programların yürütülmesinden daha pahalıdır Hastalıkların epidemiyolojisinin belirlenmesi ve toplumun bilinçlendirilmesi için yoğun çaba sarf edilmelidir. Hastalıkların epidemiyolojisinin belirlenmesi ve toplumun bilinçlendirilmesi için yoğun çaba sarf edilmelidir.


"YUMURTA TAVUKLARINDA SAĞLIK KONTROLÜ Prof. Dr. Mehmet Akan Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları