Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Biyokimyaya Giriş ve Biyomoleküller. Organik ve İnorganik Moleküller Organik İnorganik Erime ve kaynama noktaları düşük yüksek Bağlanmanın tipikovalentiyonik.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Biyokimyaya Giriş ve Biyomoleküller. Organik ve İnorganik Moleküller Organik İnorganik Erime ve kaynama noktaları düşük yüksek Bağlanmanın tipikovalentiyonik."— Sunum transkripti:

1 Biyokimyaya Giriş ve Biyomoleküller

2 Organik ve İnorganik Moleküller Organik İnorganik Erime ve kaynama noktaları düşük yüksek Bağlanmanın tipikovalentiyonik İlgilendiği elementlerC,H,O,P,N,Stüm Reaksiyonlarçift yönlühızlı % verimli

3 Biyokimyanın Tanımı Canlı organizmaların kimyasal yapısını ve hayatın devamı boyunca canlı hücre içerisinde meydana gelen kimyasal olayları inceler. Biyolojik olayları kimyasal açıdan ele alan, inceleyen ve analiz eden bir bilim dalıdır. Yaşamın en küçük birimi olan hücrenin kimyasal yapı ve mekanizmaları konusudur.

4 Biyokimyanın tanımı yaşamın temel kimyası ile ilgilenen bilim dalı (Bios, Yunancada yaşam demektir.) canlı sistemin yapısını ve fonksiyonlarını kimyasal bakımdan inceleyen bir bilim dalı canlı hücrelerin kimyasal yapı taşlarını ve bunların katıldığı reaksiyonları inceleyen bilim dalı

5 Biyokimyanın amacı canlı hücrelerle ilgili kimyasal olayların moleküler düzeyde tam olarak anlaşılmasını sağlamak

6 Biyokimyanın konuları hücre bileşenlerinin doğası hakkındaki bilgilerin toplanması Hücre içinde sürekli olarak meydana gelen kimyasal dönüşümlerin incelenmesi

7 Biyokimyanın kökenleri organik kimya fizyoloji tıp genetik Moleküler biyoloji

8 Tarihçesi 1840 Wohler 1903 Carl Neuberg 1920 Mendel ve Hopkins 1950 Harden ve Young 1950 Embden ve Meyerhof 1953 Watson ve Crick

9 Biyokimyasal Reaksiyonlar Enzimler A B Reaksiyonlar sn gibi kısa zamanda Temperatür 37 C o Optimal Vücut pH A B Büyük makro moleküllerden küçük mikro moleküllere sürekli bir akış var.

10 Herhangi bir organelin fonksiyonunu derinliğine araştırabilmek için öncelikle o organeli oldukça saf bir halde izole etmek gerekir.

11 Canlı hücrelerin bilinen kimyasal yapı taşları Organik maddeler a) Karbonhidratlar b) Proteinler, amino asitler ve peptitler c) Enzimler d) Lipidler e) Nükleotidler ve nükleik asitler f) Porfirinler g) Hormonlar h) Vitaminler İnorganik maddeler a) Mineraller b) Su

12 Elementlerin en küçük temel kimyasal yapı taşı atomlardır

13 İki atom bir molekül oluşturmak üzere yan yana geldiklerinde elektronlar her iki atomun çekirdek ve elektronlarının etkisi altına girerler. Karşılıklı etkileşimler sonunda atomlar yeni bir düzenlenme ile kararlı bir yapıya ulaşırlar. Elektronların yeniden düzenlenmesi sırasında kimyasal bağlar meydana gelir.

14 Kimyasal bağlar Kovalent bağlar Hidrojen bağları İyonik bağlar Van der Waals bağları

15 Kovalent bağlar İki atom arasında ortaklaşa kullanılan elektron çiftinden oluşan bağlardır. Negatif yüklü elektronun bağa katılan iki atom tarafından eşit kuvvette çekildiği kovalent bağa nonpolar kovalent bağ denir. Negatif yüklü elektronun bağa katılan iki atomdan birine daha yakın bulunduğu kovalent bağa polar kovalent bağ denir

16 Sık rastlayacağımız atomlardan hidrojen bir, oksijen iki, azot üç, karbon ise dört kovalent bağ yapabilmektedir

17 Hidrojen bağları Bir hidrojen (H) atomunun oksijen (O) ve azot (N) gibi bir elektronegatif atoma kovalent bağlanması halinde, elektronların oksijen ve azot atomuna hidrojenden daha yakın bulunmaları nedeniyle elektropozitif hale gelen hidrojenin başka bir elektronegatif atom tarafından çekilmesi sonucu meydana gelir

18 Fonksiyonel gruplar Pek çok organik bileşikte bulunan  OH,  NH 2,  SH gibi gruplar Bir organik moleküle spesifik kimyasal özelliklerini veren atom veya atom grupları

19


"Biyokimyaya Giriş ve Biyomoleküller. Organik ve İnorganik Moleküller Organik İnorganik Erime ve kaynama noktaları düşük yüksek Bağlanmanın tipikovalentiyonik." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları