Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

İŞ YER İ SA Ğ LIK GÜVENL İ K B İ R İ M İ. SLOGANIMIZ; Güvenlik Kültürünü Uygulayabildiğimiz Kadar Güvenli Bir Dünyada Yaşarız… İŞYERİ SAĞLIK GÜVENLİK.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "İŞ YER İ SA Ğ LIK GÜVENL İ K B İ R İ M İ. SLOGANIMIZ; Güvenlik Kültürünü Uygulayabildiğimiz Kadar Güvenli Bir Dünyada Yaşarız… İŞYERİ SAĞLIK GÜVENLİK."— Sunum transkripti:

1 İŞ YER İ SA Ğ LIK GÜVENL İ K B İ R İ M İ

2 SLOGANIMIZ; Güvenlik Kültürünü Uygulayabildiğimiz Kadar Güvenli Bir Dünyada Yaşarız… İŞYERİ SAĞLIK GÜVENLİK BİRİMİ

3 Amaç İş Sağlığı ve Güvenliği Biriminin amacı; Aydın İl Milli Eğitim Müdürlüğünde İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerini koordine etmek, tüm okul ve kurumlarımızda İş Sağlığı ve Güvenliği hizmetlerinin en iyi bir şekilde uygulanmasını sağlamaktır. İŞYERİ SAĞLIK GÜVENLİK BİRİMİ

4 Vizyon Kurumsal kimliğimizin verdiği güçle, çalışmalarımızda iş güvenliğini en iyi şekilde uygulayarak, işveren ve çalışanlarımızın ortak hedeflerine ulaşmasında kılavuzluk yapmaktır. İŞYERİ SAĞLIK GÜVENLİK BİRİMİ

5 Misyon Kurumsal kültürümüz ışığında, iş sağlığı ve güvenliği bilincini ön planda tutarak tüm çalışanlarımızın daha güvenli ortamlarda çalışmalarını sağlamak, sorunlarına proaktif yaklaşımla çözüm üreterek, İş sağlığı ve güvenliği alanında kamu kurumlarına liderlik etmektir. İŞYERİ SAĞLIK GÜVENLİK BİRİMİ

6 DAYANAK Birimimiz; 30/06/2012 tarih ve 28339 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile 29/12/2012 tarih ve 28512 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliği ne dayanarak kurulmuştur. Birimimiz; 30/06/2012 tarih ve 28339 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile 29/12/2012 tarih ve 28512 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliği ne dayanarak kurulmuştur. İŞYERİ SAĞLIK GÜVENLİK BİRİMİ

7 Birimimiz; Milli Eğitim Bakanlığı Destek Hizmetleri Müdürlüğü’nün 19/08/2014 tarih ve 2014/16 nolu Genelgesi ile şekillenmiştir. Birimimiz; Milli Eğitim Bakanlığı Destek Hizmetleri Müdürlüğü’nün 19/08/2014 tarih ve 2014/16 nolu Genelgesi ile şekillenmiştir.

8 İŞYERİ SAĞLIK GÜVENLİK BİRİMİ İŞVERENİMİZ Pervin TÖRE İl Milli Eğitim Müdürü

9 İŞYERİ SAĞLIK GÜVENLİK BİRİMİ İŞVEREN VEKİLİMİZ A. Tansel SARAYKÖYLÜOĞLU İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı

10 İŞYERİ SAĞLIK GÜVENLİK BİRİMİ Muhammet YAZAR Koordinatör İş Güvenliği Uzmanı Muhammet YAZAR Koordinatör İş Güvenliği Uzmanı Birim Görevlileri Kerim YAĞLIOĞLU Memur Kerim YAĞLIOĞLU Memur

11 İŞYERİ SAĞLIK GÜVENLİK BİRİMİ İSG Hizmetleri İl Milli Eğitim Müdür Yardımcılarımız ve Şube Müdürlerimizin katılımı ile 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği kanunu hakkında bilgilendirme toplantısı yapılmıştır.

12 İŞYERİ SAĞLIK GÜVENLİK BİRİMİ İSG Hizmetleri İlçe Milli Eğitim Müdürleri, Şube Müdürleri ve şef/memurlarımızın katılımı ile 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği kanunu hakkında ilçe bazında bilgilendirme toplantıları yapılmıştır.

13 İŞYERİ SAĞLIK GÜVENLİK BİRİMİ İSG Hizmetleri İl Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu oluşturulmuştur.

14 İŞYERİ SAĞLIK GÜVENLİK BİRİMİ İSG Hizmetleri AYDIN İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KURULU ADI/SOYADIÜNVANIGÖREVİ A. Tansel SARAYKÖYLÜOĞLU Milli Eğitim Mdr. Yrdİşveren Vekili Yasemin YILMAZMilli Eğitim Mdr. YrdMali İsler Sor Mud. Yard. …………………Doktorİşyeri Hekimi Muhammet YAZARİş Güvenliği Uzmanı Süleyman ŞANSivil Savunma Uzmanı Coskun KOCATÜRK İnsaat Teknikeriİnşaat Tekniker Aslı YILMAZ ARATAKMemurÇalışan Temsilcisi

15 İŞYERİ SAĞLIK GÜVENLİK BİRİMİ İSG Hizmetleri İl Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde çalışan personelimiz arasından Çalışan Temsilcisi seçilmiştir.

16 İŞYERİ SAĞLIK GÜVENLİK BİRİMİ İSG Hizmetleri İl Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde Risk Değerlendirme Ekibi oluşturulmuştur.

17 İŞYERİ SAĞLIK GÜVENLİK BİRİMİ İSG Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu üyelerine Eğitim verilmiştir..

18 İŞYERİ SAĞLIK GÜVENLİK BİRİMİ İSG Hizmetleri İl Milli Eğitim Müdürlüğü hizmet binamızın Risk Değerlendirmesi yapılmıştır.

19 İŞYERİ SAĞLIK GÜVENLİK BİRİMİ İSG Hizmetleri İl Milli Eğitim Müdürlüğü hizmet binamızın Acil Durum Planı hazırlanmıştır.

20 İŞYERİ SAĞLIK GÜVENLİK BİRİMİ İSG Hizmetleri İlimiz genelindeki tüm Okul ve Kurumlarımızın çalışan sayıları tespit edilmiştir.

21 İŞYERİ SAĞLIK GÜVENLİK BİRİMİ İSG Hizmetleri Okul ve Kurumlarımızda çalışan iş güvenliği uzmanları tespit edilmiştir.

22 İŞYERİ SAĞLIK GÜVENLİK BİRİMİ İSG Hizmetleri Okul ve Kurumlarımızda çalışan iş güvenliği uzmanları ile bilgilendirme toplantısı yapılarak, ilimizdeki iş güvenliği çalışmalarına yön verilmiştir.

23 İŞYERİ SAĞLIK GÜVENLİK BİRİMİ İSG Hizmetleri Okul ve Kurumlarımızda çalışan personelin İş Güvenliği Eğitimleri planlanmış ve plan dahilinde ilçeler düzeyinde öğretmen haricindeki tüm personelin eğitimleri tamamlanmıştır.

24 İŞYERİ SAĞLIK GÜVENLİK BİRİMİ İSG Hizmetleri Müdürlüğümüz bünyesinde oluşturulan İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu toplantıları düzenli bir şekilde yürütülmeye başlanmıştır.

25 İŞYERİ SAĞLIK GÜVENLİK BİRİMİ İSG Hizmetleri İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu toplantılarında alınan kararlar ilgililere tebliğ edilerek, uygulanmasının sağlanması ve takibi konusunda birimimizce gerekli hassasiyet gösterilmektedir..

26 İŞYERİ SAĞLIK GÜVENLİK BİRİMİ İSG Hizmetleri Müdürlüğümüz bünyesinde İşyeri Sağlık ve Güvenlik hizmetlerinin yürütülmesi amacıyla, çalışma ofisi kurulmuştur.

27 İŞYERİ SAĞLIK GÜVENLİK BİRİMİ İSG HİZMETLERİ Milli Eğitim Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Birimince hazırlanan İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri çalışma esasları doğrultusunda yapılacak çalışmalar ise; Çalışma Planımız

28 İŞYERİ SAĞLIK GÜVENLİK BİRİMİ Müdürlüğümüz İSGB koordinesinde Okul/kurumlarımızda görevlendirilecek İş Güvenliği Uzmanlarının Planlanması 1 1 - 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Madde 8 - 7. bendi

29 İŞYERİ SAĞLIK GÜVENLİK BİRİMİ Tam Zamanlı Tehlikeli Okul /Kurumlarda her 500 çalışan için 1 ig uzmanı Az Tehlikeli Okul /Kurumlarda her 1000 çalışan için 1 ig uzmanı Kısmi Zamanlı Tehlikeli Okul /Kurumlarda her çalışan için ayda 20 dakika Az Tehlikeli Okul /Kurumlarda her çalışan için ayda 10 dakika Tam Zamanlı Tehlikeli Okul /Kurumlarda her 500 çalışan için 1 ig uzmanı Az Tehlikeli Okul /Kurumlarda her 1000 çalışan için 1 ig uzmanı Kısmi Zamanlı Tehlikeli Okul /Kurumlarda her çalışan için ayda 20 dakika Az Tehlikeli Okul /Kurumlarda her çalışan için ayda 10 dakika İş Güvenliği Uzmanı Görevlendirmesi

30 İŞYERİ SAĞLIK GÜVENLİK BİRİMİ

31 Müdürlüğümüze bağlı tüm resmi okul/kurumlarımızın risk değerlendirmeleri yapılacaktır. 2 1 - 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Madde: 4/1 fıkra – c) bendi 2 - İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği Madde: 5/1

32 İŞYERİ SAĞLIK GÜVENLİK BİRİMİ 3.700 TL 5.550 TL

33 İŞYERİ SAĞLIK GÜVENLİK BİRİMİ Tüm okul/kurumlarımızda işyeri hekimi çalıştırılmasının planlanması 3 1 - 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Madde:6 / 1 – a) fıkrası 2 - 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Madde:8 / 8 bendi

34 İŞYERİ SAĞLIK GÜVENLİK BİRİMİ Tüm ilçe milli eğitim müdürlükleri bünyesinde, İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulunun oluşturulması 4 1 - 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Madde:22 2 – İş sağlığı ve güvenliği kurulları hakkındaki yönetmelik

35 İŞYERİ SAĞLIK GÜVENLİK BİRİMİ 50 den fazla çalışanı bulunan tüm okul/kurumlarımızda, İş sağlığı ve Güvenliği Kurullarının oluşturulması 5 1 - 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Madde:22 2 – İş sağlığı ve güvenliği kurulları hakkındaki yönetmelik

36 İŞYERİ SAĞLIK GÜVENLİK BİRİMİ Tüm okul/kurumlarımızda Çalışan temsilcilerinin seçilmesi ve belirlenmesi 6 1 - 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Madde:20 2 -İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili çalışan temsilcisinin nitelikleri ve seçilme usul ve esaslarına İlişkin tebliğ

37 İŞYERİ SAĞLIK GÜVENLİK BİRİMİ Çalışanların Temel İş Sağlığı ve Güvenliği eğitimlerini planlamak ve en kısa sürede gerçekleştirmek 7 1 - 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Madde:17 2 - Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

38 İŞYERİ SAĞLIK GÜVENLİK BİRİMİ Tüm Okul/kurumlarımızda çalışanlara İlkyardım Eğitimi ile Yangın Eğitimi Yaptırılması 8 1 - İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmelik - Madde:15 2 - İlk Yardım Yönetmeliği - Madde:19

39 İŞYERİ SAĞLIK GÜVENLİK BİRİMİ Okul ve Kurumlarda İş Sağlığı ve Güvenliği Yönlendirme Tabela ve Basılı Dokümanların Sağlanması 9 1 - Sağlık ve Güvenlik İşaretleri Yönetmeliği

40 İŞYERİ SAĞLIK GÜVENLİK BİRİMİ İSG Kültürünün oluşturulması için Çalışma Bakanlığı ve Sivil Toplum Örgütleri ile irtibat kurularak, bilinçlenmenin sağlanması 10

41 İŞYERİ SAĞLIK GÜVENLİK BİRİMİ Müdürlüğümüz İnşaat Emlak Birimince Yeni Okul/Kurumların Planlamasında İSG ‘ye Uyumlu Projeler Üretme, Eski Yapıların Gözden Geçirilmesi. 11

42 İŞYERİ SAĞLIK GÜVENLİK BİRİMİ 6331 Sayılı ISG Kanunu ve Diğer İş güvenliği mevzuatlarının müdürlüğümüze bağlı birimlerdeki uygulamalarının izlenmesi ve değerlendirilmesi. 1 – 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu 2 – 4857 sayılı İş Kanunu 3 – 5510 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu 4 – İş Güvenliği mevzuatı ile ilgili 36 adet yönetmelik 12

43 İŞYERİ SAĞLIK GÜVENLİK BİRİMİ Hinterlandımız Okul/Kurum Sayısı: 725 Çalışan Personel Sayısı: 13425 Toplam Öğrenci Sayısı : 126000 (yaklaşık)

44 İŞYERİ SAĞLIK GÜVENLİK BİRİMİ Varmak istediğimiz son nokta…

45 Güvenli Yaşamak, Güvenle yaşamak… İŞYERİ SAĞLIK GÜVENLİK BİRİMİ

46 Aydın İl Milli Eğitim Müdürlüğü İşyeri Sağlık Güvenlik Birimi Aydın İl Milli Eğitim Müdürlüğü İşyeri Sağlık Güvenlik Birimi TEŞEKKÜR EDERİZ


"İŞ YER İ SA Ğ LIK GÜVENL İ K B İ R İ M İ. SLOGANIMIZ; Güvenlik Kültürünü Uygulayabildiğimiz Kadar Güvenli Bir Dünyada Yaşarız… İŞYERİ SAĞLIK GÜVENLİK." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları