Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Bankalarda Kurumsal Yönetim

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Bankalarda Kurumsal Yönetim"— Sunum transkripti:

1 Bankalarda Kurumsal Yönetim

2 Banka Örgütü Bankalar, Anonim Ortaklık olarak kurulmak zorunda olduklarından örgüt yapısı, TTK’nin hükümlerine göre belirlenmektedir. Bankalarda aşağıdaki organların bulunması gerekir; a) Genel Kurul b) Yönetim Kurulu c) Denetim Komitesi d) Genel Müdürlük - Bölge Müdürlükleri - Şubeler

3 Banka Genel Kurulu Bankanın yönetim kurulunu seçmek,
Bankanın ana sözleşmesinde değişiklik yapmak, Bilanço kar ve zararının onaylamak, Yedek akçe ayırmak, Kar dağıtım işlemlerini yapmak.

4 Banka Yönetim Kurulu Bankaların yönetim kurulları genel müdür dahil beş kişiden az olamaz. Genel müdür, yönetim kurulunun doğal üyesidir.

5 Banka Yönetim Kurulu Genel müdür için öngörülen şartlar, yönetim kurulu üyelerinin yarıdan bir fazlası için de aranır. Banka genel müdürlerinin İİBF ve dengi dallarda en az lisans düzeyinde, mühendislik alanında lisans düzeyinde öğrenim görmüş olanların ise belirtilen alanlarda lisansüstü öğrenim görmüş olmaları ve bankacılık veya işletmecilik alanında en az on yıllık meslekî deneyime sahip olmaları şarttır. Genel müdürlük ve yönetim kurulu başkanlığı görevleri aynı kişi tarafından icra edilemez. Yönetim kurulu üyelerinin; Müflis olmaması, Banka batırmamış olması, Mali sektör kuruluşu batırmamış olması, Ceza hukuku anlamında sabıkalı olmaması, gerekir. Yönetim kurulu üyeliğine seçilenler yedi iş günü içerisinde Kuruma bildirilir. (Kurum uygun görmediği yönetim kurulu üyesinin uzaklaştırılmasını isteyebilir.)

6 Banka Yönetim Kurulu Türkiye'de şube açmak suretiyle faaliyette bulunan yurt dışında kurulu bankaların Türkiye'deki yönetim merkezlerinde, yönetim kurulu yetki ve sorumluluklarını taşıyan, merkez şube müdürünün de dahil olduğu en az üç kişilik bir müdürler kurulu oluşturmaları zorunludur. Müdürler kurulu yönetim kurulu hükmündedir.

7 Banka Yönetim Kurulunun Görevleri
Bankayı idare ve temsil eder. Kredi açma yetkisi Yönetim Kuruluna aittir. Yönetim kurulu, en fazla, kredi komitesine özkaynakların yüzde 10’u, genel müdürlüğe özkaynakların yüzde 1’i tutarındaki kredi açma yetkisini devredebilir.

8 Banka Denetim Komitesi
Bankaların, yönetim kurullarınca yönetim kurulunun denetim faaliyetlerinin yerine getirilmesine yardımcı olmak üzere denetim komitesi (en az iki üye) oluşturulur. Denetim komitesi üyeleri icraî görevi bulunmayan yönetim kurulu üyeleri arasından seçilir. Türkiye'de şube olarak faaliyet gösteren bankalarda ise kendisine bağlı icraî mahiyette faaliyet gösteren bir birim bulunmayan müdürler kurulu üyelerinden biri görevlendirilir.

9 Banka Genel Müdür ve Yardımcıları
Banka genel müdürlerinin İİBF ve dengi dallarda en az lisans düzeyinde, mühendislik alanında lisans düzeyinde öğrenim görmüş olanların ise belirtilen alanlarda lisansüstü öğrenim görmüş olmaları ve bankacılık veya işletmecilik alanında en az on yıllık meslekî deneyime sahip olmaları şarttır. Genel müdür yardımcılarının en az yedi yıllık meslekî deneyime sahip ve asgarî üçte ikisinin yukarıda belirtilen alanlarda en az lisans düzeyinde öğrenim görmüş olması şarttır.

10 Banka Genel Müdür ve Yardımcıları
Genel müdürlüğe ve yardımcılıklarına atanacakların, Kuruma bildirilmesi şarttır. Bildirimden itibaren yedi iş günü içinde Kurumca olumsuz görüş bildirilmemesi durumunda ilgili kişilerin atamaları yapılabilir. Genel müdürün sahip olması gereken nitelikler ve atanmalarına veya görevden ayrılmalarına ilişkin yükümlülükler bakımından, yurt dışında kurulu bankaların Türkiye'deki merkez şubesi müdürü, genel müdür gibi değerlendirilir.


"Bankalarda Kurumsal Yönetim" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları