Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

1. Petrucci, H. R. , Harwood, S. W. , Genel Kimya, Çev. Uyar. T

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "1. Petrucci, H. R. , Harwood, S. W. , Genel Kimya, Çev. Uyar. T"— Sunum transkripti:

1 1. Petrucci, H. R. , Harwood, S. W. , Genel Kimya, Çev. Uyar. T
1. Petrucci, H.R., Harwood, S.W., Genel Kimya, Çev. Uyar.T., Palme Yayıncılık, 2002, Ankara. 2. Aydın, A.O., Sevinç, V., Şengil, İ.A., Temel Kimya, Aşiyan Yayınları, 2001, Adapazarı. 3. Sarıkaya, Y., Erdik, Y.,Temel Üniversite Kimyası, Gazi Kitap Evi,1969.

2

3 E=m.c2 Kütle, madde miktarının bir ölçüsüdür. Ağırlık ise bir maddeye yerçekiminin uyguladığı kuvvettir. Kütle, bir madde için sabit bir değerdir, ancak ağırlık ise maddenin bulunduğu yere göre değişen bir değerdir.

4 Ancak dünya dışında, evrendeki maddelerin % 99'u plazma (iyonlaşmış gaz) halindedir. (Örn. Güneş)

5

6

7

8 Elementler, daha başka maddelere ayrılamayan saf maddelerdir.

9 Cu + 1/2 O2 → CuO

10

11 Madde Maddenin doğada bulunuş şekilleri Saf Maddeler
Saf Olmayan Maddeler (Karışımlar) Bileşikler Elementler Heterojen Karışımlar Homojen Karışımlar Metaller Ametaller

12

13

14 Buz (katı su) yapısı herbiri bir oksijen ve hidrojen atomu içeren su moleküllerinin
oldukça yakın stiflenmesiyle oluşmuştur. Sıvı suyun birimleri hareketli su molekülleridir. Suyun gaz hali birbirinden oldukça uzak su moleküllerinden oluşur.

15 SICAKLIK Isı yoğunluğunu ölçer.

16 Celsius tan Kelvin T(K) = t(OC ) + 273.15
Fahrenneit den Celsius

17 Örnek: Sıcaklık gölgede 100oF ye ulaştığında, çok sıcaktır. Celcius ölçeğinde bu sıcaklık nedir?

18 Isı transferi ve ısının ölçümü
Kimyasal tepkimeler ve fiziksel değişiklikler ısı açığa çıkması (ekzotermik) ya da ısının alınması (endotermik) ile meydana gelir. Transfer edilen ısı miktarı Joule ya da kalori cinsinden ifade edilir. Enerji ve işin SI birimi Bir gram sıvı suyun sıcaklığını 14.5 oC den 15.5oC ye çıkartmak için gerekli olan ısı miktarı 1 kalori. 1 erg = 10-7 joule (J)

19 Özgül ısı: Hiçbir faz değişikliği olmaksızın bir gram maddenin sıcaklığını bir Celcius derece (bir Kelvin) arttırmak için gerekli ısı miktarıdır.

20 Türetilmiş Birimler Şekildeki küp bir metre küptür (1 m3)

21

22 Maddenin özgül ağırlığı, aynı sıcaklıkta maddenin yoğunluğunun suyun
yoğunluğuna oranıdır.

23 Birim çevirme 1 in.(inç) =2.54 cm 1 ft (foot) = 12 in
1 mi (mil)= 5280 ft 1 lb= kg = g 1 qt(quart)= L 1 yd= 3 ft 1 yd= 36 in 1 gal= 4 qt 1 ton= 2000 lb 1 A (Angstrom)= 10-8 cm 1 pm= m

24 Örnek: Yeryüzündeki deniz suyu hacmi yaklaşık mi3 dür. Deniz suyu kütlece %3.5 sodyum klorür içeriyor ve yoğunluğu 1.03 g/mL ise, yeryüzündeki deniz suyunda çözünmüş sodyum klorürün ton cinsinden yaklaşık kütlesi nedir? mi=1609 m

25 Anlamlı Rakamlar Anlamlı rakamların sayısı, verilen bir değerin doğrulukla kayıp olmadan, bilimsel gösterilişle yazılması için ihtiyaç duyulan basamakların min. sayısıdır. 142,7 sayısı - 4 anlamlı rakamlıdır. Çünkü 1,427x102 şeklinde yazılabilir ve değeri tamamen ifade etmek için 4 rakamın tümüne ihtiyaç vardır. Eğer 1,4270x102 yazmış olsaydık, 7’den sonraki rakamların değerini bildiğimizi ima ediyoruz demektir ki, 1,427 sayısı için böyle bir durum yoktur. Bu yüzden 1,4270x102 sayısı 5 anlamlı rakamlıdır. 6,302x10-6 sayısı - 4 anlamlı rakamlıdır. Çünkü 4 basamağın tümü gereklidir. Aynı sayıyı 0, olarak da yazabiliriz ki, bu da sadece 4 anlamlı rakama sahiptir.

26 6’nın solundaki sıfırlar sadece virgülün yerini belirtir
6’nın solundaki sıfırlar sadece virgülün yerini belirtir. 0, sayısı 6,302x10-6 olarak da yazılabildiği için, sadece 4 anlamlı rakam gereklidir ve sadece 4 anlamlıdır deriz. 92500 sayısı anlamlı rakamlar bakımından belirsizdir. Yani şu ifadelerden herhangi biri anlamına gelebilir: 9,25x anlamlı rakam 9,250x anlamlı rakam 9,2500x anlamlı rakam Kaç rakamın bilindiğini göstermek için yerine yukarıdaki 3 sayıdan birinin yazılması gerekir. Sıfırlar; sayının ortasında veya virgülün sağındaki rakamın sonunda bulundukları zaman anlamlıdır. Anlamlı sıfırlara örnekler: , , ,1060

27 Sayıların Yuvarlatılması: Yuvarlatmada, istenen son basamağın sağındaki bütün rakamlara bakılır. 121, sayısı 121,80’e yuvarlatılmalıdır sayısı, 5000’den büyük olduğundan 9’u 10’a yuvarlarız. 43,55000 sayısı 43,6’ya yuvarlanır. 1,425x10-9 sayısı, yuvarlatılınca 1,43x10-9 olur. 6,721  6,72 olur. 11,51307x105  11,51x105 olur. 339,6  340 olur. 338,8  339 olur. 338,1  338 olur. En yakın çift sayıya yuvarlama prensibi, ard arda yapılan yuvarlama hatalarının sistematik olarak artışını ya da azalışını önler.

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60


"1. Petrucci, H. R. , Harwood, S. W. , Genel Kimya, Çev. Uyar. T" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları