Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

1. Petrucci, H.R., Harwood, S.W., Genel Kimya, Çev. Uyar.T., Palme Yayıncılık, 2002, Ankara. 2. Aydın, A.O., Sevinç, V., Şengil, İ.A., Temel Kimya, Aşiyan.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "1. Petrucci, H.R., Harwood, S.W., Genel Kimya, Çev. Uyar.T., Palme Yayıncılık, 2002, Ankara. 2. Aydın, A.O., Sevinç, V., Şengil, İ.A., Temel Kimya, Aşiyan."— Sunum transkripti:

1 1. Petrucci, H.R., Harwood, S.W., Genel Kimya, Çev. Uyar.T., Palme Yayıncılık, 2002, Ankara. 2. Aydın, A.O., Sevinç, V., Şengil, İ.A., Temel Kimya, Aşiyan Yayınları, 2001, Adapazarı. 3. Sarıkaya, Y., Erdik, Y.,Temel Üniversite Kimyası, Gazi Kitap Evi,1969. 1

2 2

3 3 Kütle, madde miktarının bir ölçüsüdür. Ağırlık ise bir maddeye yerçekiminin uyguladığı kuvvettir. Kütle, bir madde için sabit bir değerdir, ancak ağırlık ise maddenin bulunduğu yere göre değişen bir değerdir. E=m.c 2

4 4 Ancak dünya dışında, evrendeki maddelerin % 99'u plazma (iyonlaşmış gaz) halindedir. (Örn. Güneş) Ancak dünya dışında, evrendeki maddelerin % 99'u plazma (iyonlaşmış gaz) halindedir. (Örn. Güneş)

5 5

6 6

7 7

8 8 Elementler, daha başka maddelere ayrılamayan saf maddelerdir.

9 9 Cu + 1/2 O 2 → CuO

10

11 11 Madde Saf MaddelerSaf Olmayan Maddeler (Karışımlar) Elementler Bileşikler MetallerAmetaller Homojen Karışımlar Heterojen Karışımlar Maddenin doğada bulunuş şekilleri

12 12

13 13

14 Buz (katı su) yapısı herbiri bir oksijen ve hidrojen atomu içeren su moleküllerinin oldukça yakın stiflenmesiyle oluşmuştur. Sıvı suyun birimleri hareketli su molekülleridir. Suyun gaz hali birbirinden oldukça uzak su moleküllerinden oluşur.

15 SICAKLIK Isı yoğunluğunu ölçer.

16 Celsius tan Kelvin T(K) = t( O C ) + 273.15 Fahrenneit den Celsius

17 Örnek: Sıcaklık gölgede 100 o F ye ulaştığında, çok sıcaktır. Celcius ölçeğinde bu sıcaklık nedir?

18 Isı transferi ve ısının ölçümü Kimyasal tepkimeler ve fiziksel değişiklikler ısı açığa çıkması (ekzotermik) ya da ısının alınması (endotermik) ile meydana gelir. Transfer edilen ısı miktarı Joule ya da kalori cinsinden ifade edilir. Enerji ve işin SI birimi Bir gram sıvı suyun sıcaklığını 14.5 o C den 15.5 o C ye çıkartmak için gerekli olan ısı miktarı 1 kalori. 1 erg = 10 -7 joule (J)

19 Özgül ısı: Hiçbir faz değişikliği olmaksızın bir gram maddenin sıcaklığını bir Celcius derece (bir Kelvin) arttırmak için gerekli ısı miktarıdır.

20 Türetilmiş Birimler Şekildeki küp bir metre küptür (1 m 3 )

21

22 Maddenin özgül ağırlığı, aynı sıcaklıkta maddenin yoğunluğunun suyun yoğunluğuna oranıdır.

23 Birim çevirme 1 in.(inç) =2.54 cm 1 ft (foot) = 12 in 1 mi (mil)= 5280 ft 1 lb= 0.4536 kg = 453.6 g 1 qt(quart)= 0.9464 L 1 yd= 3 ft 1 yd= 36 in 1 gal= 4 qt 1 ton= 2000 lb 1 A (Angstrom)= 10 -8 cm 1 pm= 10 -12 m

24 Örnek: Yeryüzündeki deniz suyu hacmi yaklaşık 330.000.000 mi 3 dür. Deniz suyu kütlece %3.5 sodyum klorür içeriyor ve yoğunluğu 1.03 g/mL ise, yeryüzündeki deniz suyunda çözünmüş sodyum klorürün ton cinsinden yaklaşık kütlesi nedir? 24 mi=1609 m

25 Anlamlı Rakamlar Anlamlı rakamların sayısı, verilen bir değerin doğrulukla kayıp olmadan, bilimsel gösterilişle yazılması için ihtiyaç duyulan basamakların min. sayısıdır. 142,7 sayısı - 4 anlamlı rakamlıdır. Çünkü 1,427x10 2 şeklinde yazılabilir ve değeri tamamen ifade etmek için 4 rakamın tümüne ihtiyaç vardır. Eğer 1,4270x10 2 yazmış olsaydık, 7’den sonraki rakamların değerini bildiğimizi ima ediyoruz demektir ki, 1,427 sayısı için böyle bir durum yoktur. Bu yüzden 1,4270x10 2 sayısı 5 anlamlı rakamlıdır. 6,302x10 -6 sayısı - 4 anlamlı rakamlıdır. Çünkü 4 basamağın tümü gereklidir. Aynı sayıyı 0,000006302 olarak da yazabiliriz ki, bu da sadece 4 anlamlı rakama sahiptir. 25

26 6’nın solundaki sıfırlar sadece virgülün yerini belirtir. 0,000006302 sayısı 6,302x10 -6 olarak da yazılabildiği için, sadece 4 anlamlı rakam gereklidir ve sadece 4 anlamlıdır deriz. 92500 sayısı anlamlı rakamlar bakımından belirsizdir. Yani şu ifadelerden herhangi biri anlamına gelebilir: 9,25x10 4 - 3 anlamlı rakam 9,250x10 4 - 4 anlamlı rakam 9,2500x10 4 - 5 anlamlı rakam Kaç rakamın bilindiğini göstermek için 92500 yerine yukarıdaki 3 sayıdan birinin yazılması gerekir. Sıfırlar; sayının ortasında veya virgülün sağındaki rakamın sonunda bulundukları zaman anlamlıdır. Anlamlı sıfırlara örnekler: 106 0,0106 0,106 0,1060 26

27 Sayıların Yuvarlatılması: Yuvarlatmada, istenen son basamağın sağındaki bütün rakamlara bakılır. 121,796806 sayısı 121,80’e yuvarlatılmalıdır. 6806 sayısı, 5000’den büyük olduğundan 9’u 10’a yuvarlarız. 43,55000 sayısı 43,6’ya yuvarlanır. 1,425x10 -9 sayısı, yuvarlatılınca 1,43x10 -9 olur. 6,721  6,72 olur. 11,51307x10 5  11,51x10 5 olur. 339,6  340 olur. 338,8  339 olur. 338,1  338 olur. En yakın çift sayıya yuvarlama prensibi, ard arda yapılan yuvarlama hatalarının sistematik olarak artışını ya da azalışını önler.

28 28

29 29

30 30

31 31

32 32

33 33

34 34

35 35

36 36

37 37

38 38

39 39

40 40

41 41

42 42

43 43

44 44

45 45

46 46

47 47

48 48

49 49

50 50

51 51

52 52

53 53

54 54

55 55

56 56

57 57

58 58

59 59

60 60


"1. Petrucci, H.R., Harwood, S.W., Genel Kimya, Çev. Uyar.T., Palme Yayıncılık, 2002, Ankara. 2. Aydın, A.O., Sevinç, V., Şengil, İ.A., Temel Kimya, Aşiyan." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları