Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

İÇİNDEKİLER BİR GÜNÜMÜZ BİR GÜNÜMÜZ ROLLERİMİZ ve SORUMLULUKLARIMIZ ROLLERİMİZ ve SORUMLULUKLARIMIZ HAKLARIMIZ OKULUMUZ KAVRAMLAR AİLEMİZ SORUMSUZLUK.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "İÇİNDEKİLER BİR GÜNÜMÜZ BİR GÜNÜMÜZ ROLLERİMİZ ve SORUMLULUKLARIMIZ ROLLERİMİZ ve SORUMLULUKLARIMIZ HAKLARIMIZ OKULUMUZ KAVRAMLAR AİLEMİZ SORUMSUZLUK."— Sunum transkripti:

1

2 İÇİNDEKİLER BİR GÜNÜMÜZ BİR GÜNÜMÜZ ROLLERİMİZ ve SORUMLULUKLARIMIZ ROLLERİMİZ ve SORUMLULUKLARIMIZ HAKLARIMIZ OKULUMUZ KAVRAMLAR AİLEMİZ SORUMSUZLUK ÇOCUK HAKLARI ÇOCUK HAKLARI ÇOCUK HAKLARI BİLDİRGESİ ÇOCUK HAKLARI BİLDİRGESİ

3 Birey: Toplumun bir parçası olan ve kendine özgü özellikleri bulunan tek fert. Rol: Bir işte bir kimsenin üstüne düşen görev. Grup: Birden fazla kişi veya nesnenin oluşturduğu küme. Sorumluluk: Kişinin kendi davranışla- rını veya kendi yetki alanına giren herhangi bir olayın sonuçlarını üstlenmesi. İş Bölümü: Bir toplumsal üretim düzeni içindeki değişik görev ve hizmetlerin toplumun üyeleri, kümeleri arasında karşılıklı bağımlılık ilişkileri içinde bölünmesi. KAVRAMLAR--------------------------------------------- İÇİNDEKİLERE GERİ DÖEN İÇİNDEKİLERE GERİ DÖEN HAKLARIMIZA SAHİP ÇIKALIM

4 BİR GÜNÜNÜMÜZ --------------------------------------------- İÇİNDEKİLERE GERİ DÖEN İÇİNDEKİLERE GERİ DÖEN Hemen hemen hepimiz gün içerisinde okul hazırlığımızı yapar, okula gider ve okuldan eve döneriz. Evde araştırma konularımız üzerinde çalışır, boş vakitlerimizde ise istediğimiz başka işlerle meşgul oluruz. Dahası bir günümüz ötekinden pek farklı değildir. Hemen hemen her gün aynı işleri tekrar eder dururuz. Büyüklerin yaptıkları işler bizlerden farklı da olsa kendi aralarında benzerlikler gösterir. İşe giderler, alış veriş yaparlar, eve dönerler. Çocuklar, Bir günümüz nasıl geçer ? Ama, büyük-küçük herkes bütün bu işleri gerçekleşti- rirken bir takım kurum ve gruplarla iletişime geçmek zorundadır. Bu kurumlar;hastane,bele- diye,okul, valilik ve muhtarlık gibi kuruluşlarken; gruplar ise,arkadaş grupları, futbol takımı,halk oyunları ekibi gibi küçük topluluklardır.

5 İletişime geçtiğimiz bütün kurumlarda ve üyesi olduğumuz bütün gruplarda bizlere düşen bir takım roller vardır. Örneğin ; okulda öğrenciyken, markette müşteriyiz dir. Aynı şekilde anne ve babalarımız evde anne ya da babayken, iş yerinde birer doktor, müdür, teknisyen, mühendis, patron, öğretmen, memur veya işçidirler. Bu rollerin hepsi de bizlere bazı sorumluluklar yüklemektedir. Mesela, okulda öğrenciliğin gerektirdiği gibi ders dinlemeli, okula zamanında gelip okuldan zamanında ayrılmalıyız. Evde ise anne ve babamıza yardımcı olmalı, odamızı ve eşyalarımızı kendimiz düzenlemeliyiz. Büyüklerimiz ise çalıştıkları kurumlarda işlerinin gerektirdiği özenle çalışmalıdırlar. ROLLERİMİZ ve SORUMLULUKLARIMIZ --------------------------------------------- İÇİNDEKİLERE GERİ DÖEN İÇİNDEKİLERE GERİ DÖEN

6 Rollerimiz bizlere bir takım sorumluluklar yüklemekle birlikte bazı haklar da verir. Bu haklar sorumluluklarımızın gereklerini yerine getirebilmemiz için önemlidir. HAKLARIMIZ--------------------------------------------- Örneğin ; Müşterisi olduğumuz bir mağazadan satın alacağımız bir ürünü, hasarlı olduğu ya da son kullanma tarihi geçmiş olduğu zaman iade edebiliriz. Bizlere kötü davrananları gerekli kurum ya da kişilere bildirebiliriz. Hakkımız olanı her durumda isteyebilir ve haklarımızın bizlere sağlayacağı bütün olanaklardan yararlanabiliriz. İÇİNDEKİLERE GERİ DÖEN İÇİNDEKİLERE GERİ DÖEN

7 OKULUMUZ--------------------------------------------- İÇİNDEKİLERE GERİ DÖEN İÇİNDEKİLERE GERİ DÖEN Okulumuzda Görevli Olan Kişiler ** Okul Müdürü ** Müdür Yardımcıları ** Öğretmenler ** Memurlar ** Hizmetliler Okuldaki Sorumluluklarımız ~ Okul kurallarına uymak ~ Arkadaşlarımızla iyi geçinmek ~ Okul görevlilerinin sözünü dinlemek ~ Okulu temiz tutmak ~ Okul araç gereçlerini dikkatli kullanmak ~ Okula zamanında gidip okuldan zamanında ayrılmak Okulumuzda görev yapan görevlileri tek tek sayalım mı ? Biraz düşünelim …! Okulda bize düşen başka hangi sorumlulukların olabileceğini bulalım.

8 İyi bir aile nasıl olur? Hep birlikte tartışalım. Evimizde bizlere düşen sorumluluklar şöyledir: Mutlu bir ailenin bir üyesi olmak dünyanın en güzel şeylerinden biridir. Ama ailenin mutluluğunun aile üyelerinin sorumluluklarını yerine getirmeleriyle ilgili olduğunu da unutmamak gerekir. Anne ve babalarımızın çalışmadıklarını bir düşünün. Çok sıkıntı çekerdik ve huzurumuz bozulabilirdi öyle değil mi? İşte bu huzur ve mutluluğun devamı için çocuklara da düşen bazı sorumluluklar vardır. ~ Evimizi ve özellikle de odamız, tuvalet ve banyoyu temiz tutmak ~ Özellikle bize ait olan eşyaları düzenli tutmak ve ortalığa dağıtmamak ~ Ev işlerine yardımcı olmak ~ Yapmak istediğimiz işler için büyüklerimize danışmak AİLEMİZ--------------------------------------------- İÇİNDEKİLERE GERİ DÖEN İÇİNDEKİLERE GERİ DÖEN

9 SORUMSUZLUK--------------------------------------------- İÇİNDEKİLERE GERİ DÖEN İÇİNDEKİLERE GERİ DÖEN Bir öğrenci olarak bana düşen görevleri yerine getirmezsem bunun sonucunda neler olabilir? Sorumsuzca Davranırsak Ne Olur?  Yapmamız gereken iş yapılmadığı için aksaklıklar meydana gelir  Bu durumdan birçok kişi etkilenir  Saygınlığımız ve itibarımız azalır. Bize duyulan güven azalır.  Bize duyulan güven azalır.

10 Çocuklar haklarını arama ve koruma konusunda yardıma muhtaçtırlar. Bu yüzden 1924 yılında İsviçre’nin Cenevre kentinde “Cenevre Çocuk Hakları Bildirgesi” yayınlanmıştır. Daha sonra Milletler Cemiyeti Genel Kurulu 27 Eylül 1934’te Çocuk Hakları Bildirgesini yeniden onaylamıştır. Bu bildirge Mustafa Kemal Atatürk tarafından 1931 yılında imzalanmıştır. 1924 yılında yayınlanan bu bildirge geliştirilerek 20 Kası 1959 yılından Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Bildirgesi adıyla yeniden yayınlanmıştır. ÇOCUK HAKLARI --------------------------------------------- Çocuklar,bir fidan gibidir… Su Su verirsen büyür… ATATÜRK ’ÜN,ÇOCUK SEVGİ ÜZERİNE SÖYLEDİĞİ SÖZÜ OKUMAK İÇİN TIKLAYINIZ İÇİNDEKİLERE GERİ DÖEN İÇİNDEKİLERE GERİ DÖEN ÇOCUK HAKLARI Çocuklar, ÇOCUK HAKLARI ‘nı savunan Kuruluşlar nelerdir ? Bir.Milletler Çocuklara Yardım Fonu SokakÇocuklarıRehabilitasyonDerneği Çocuklar, BİZİM GELECEĞİMİZDİ R…

11 1. Bu bildirgede yer alan haklara tüm çocukları hiçbir ayrımcılık gözetilmeksizin sahip olmalıdırlar 2. Çocuk özel bir korumadan yararlanabilmeli, bu amaçla hazırlanan kanunlarda çocuğun çıkarları göz önünde bulundurulmalıdır. 3. Çocuk doğduğu andan itibaren bir ad ve vatandaşlık sahibi olmaya hak kazanmalıdır. 4. Çocuğun sağlıkla ilgili hakları vardır. 5. Özürlü çocukların özel hakları vardır. 6. Çocuğun öncelikle ailesinin sorumluluğu altında dır. Ailesi ve yeterli maddi desteği bulunmayan çocuklara özel bakım sağlamak toplumun ve devletin görevidir. 7. Çocuğun eğitim hakkı vardır. 8. Öncelikli yardım ve koruma hakkına sahiptir. 9. İstismar ve ihmale karşı korunması hakkı vardır. 10. Çocuğun ayrımcılık biçimlerini özendiren uygulamalardan korunması, Çocuğun anlayış, barış, hoşgörü, kardeşlik ilkeleri ve ortamında yetiştirilmesi esastır ÇOCUK HAKLARI BİLDİRGESİ --------------------------------------------- Çocuklar, Ve hep beraber tartışalım Şimdi ÇOCUK HAKLARI BİLDİRGESİ’NİN ÖNEMLİ MADDELERİNE BAKALIM… Ve hep beraber tartışalım… ATATÜRK ’ÜN,ÇOCUK SEVGİ ÜZERİNE SÖYLEDİĞİ SÖZÜ OKUMAK İÇİN TIKLAYINIZ İÇİNDEKİLERE GERİ DÖEN İÇİNDEKİLERE GERİ DÖEN

12 ÇOCUK HAKLARI --------------------------------------------- ATATÜRK Diyor ki… GERİ DÖN GERİ DÖN İÇİNDEKİLERE GERİ DÖEN İÇİNDEKİLERE GERİ DÖEN


"İÇİNDEKİLER BİR GÜNÜMÜZ BİR GÜNÜMÜZ ROLLERİMİZ ve SORUMLULUKLARIMIZ ROLLERİMİZ ve SORUMLULUKLARIMIZ HAKLARIMIZ OKULUMUZ KAVRAMLAR AİLEMİZ SORUMSUZLUK." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları