Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

BETONUN BASINÇ DAYANIMININ BELİRLENMESİ VE DEĞERLENDİRİLMESİ.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "BETONUN BASINÇ DAYANIMININ BELİRLENMESİ VE DEĞERLENDİRİLMESİ."— Sunum transkripti:

1 BETONUN BASINÇ DAYANIMININ BELİRLENMESİ VE DEĞERLENDİRİLMESİ

2 Beton, yapıda kullanılan en önemli taşıyıcı bir malzeme olup diğer tüm yapı malzemelerinden temel farkı yarı mamul bir halde kullanıcısına teslim ediliyor oluşudur. Üreticisinin şantiyede teslim ettiği betonun yapıdaki nihai kalitesi, sonraki aşamalarda kullanıcısının yaptığı birtakım işlemlerin niteliğine bağlı olarak şekillenmektedir.

3 Buna göre bitmiş bir yapıda beton kalitesini belirleyen işlem zinciri şu beş halkadan oluşmaktadır;  Tasarım  Üretim  Taşıma  Kalıplama  Bakım

4 Bu aşamaların ilk üçünden beton üreticisi, diğer ikisinden kullanıcı yani şantiye yetkilileri sorumludur. Taze betondan numune alınarak yapılan denetim sadece ilk üç aşamayı kapsamakta olup üreticinin şantiyeye teslim ettiği betonun denetlenmesine yöneliktir. Üretim tesisinde veya şantiyede taze betondan standartlarda öngörülen kurallara göre alınarak kırılan küp veya silindir numuneler üzerinden gerçekleştirilen denetim, ilk üç aşamanın yani yarı mamul haldeki üretilen betonun kalitesini göstermektedir (TS EN 12350-1, TS EN206-1, TS 500, TSEN12390-1-2).

5 Bu amaçla üretilen beton iki farklı noktada; hem üreticinin tesiste, hem de kullanıcının şantiyede aldığı numuneler üzerinde yaptığı kalite denetimleri ile sağlanmaktadır. İlki üreticinin kendi yaptığı ürün kontrolü, diğeri yapı denetim-laboratuvar sorumlularınca şantiyede teslim alınan betonun uygunluğunun kontrolüdür. Her iki farklı noktada alınan numuneler üzerinden yapılan denetim, üretilen betonun kalitesini göstermektedir.

6 İlgili standartta belirtilen sayıda ve koşullarda alınan, saklanan ve kırılan numuneler üzerinden değerlendirme yapılarak betonun 7 ve 28 günlük basınç dayanımları tespit edilmektedir. Sonuçlardan 7 günlükler ön kontrol içindir, uygunluk değerlendirmesi 28 günlük sonuçlara göre yapılır. Bu işlemler mutlaka bu konunun eğitimini almış, bilgi ve beceri sahibi sorumlu teknik elemanlarca yapılmalıdır, aksi halde sonuçlar çok yanıltıcı olabilmektedir.

7 Şantiye yetkililerinin sorumlu olduğu kalıplama ve bakım aşamalarının denetimi, yapı denetçilerinin şantiyede-yapı yerinde, işçilik denetiminin etkin bir biçimde sağlanmasıyla gerçekleşebilmektedir. Bu işlemlerin tamamının doğru ve kurallara uygun yapılmasıyla ancak yapıdaki beton kalitesi üretim kalitesine ulaşabilmektedir. Bu işlem zincirinin birinde yapılacak hata istenen sonuca varılmasını engellemektedir. Birindeki eksiği diğeri tamamlayamamaktadır.

8 Şantiye denetimi yeterince yapılmadığında yapıdaki beton kalitesi numune sonuçlarının çok altında kalabilmektedir. Yaptığımız gözlemler ve edindiğimiz tecrübeler göstermektedir ki, beton kalite denetiminde farkında olunmayan veya gözden kaçan en temel yanlışlık şantiye aşamasında yapılan yanlışlıklar ve denetimsizliklerdir. Alınan numune sonuçları bir betonun uygun olduğunu gösterse de, şantiyede doğru ve kurallara uygun kalıplanıp kür edilmediğinde yapı yerindeki gerçek beton dayanımı, rapordaki değerin bir hayli altında kalacağı bilinen bir gerçektir.

9 Numune üzerinden yapılan denetim, üretilen betonun kalitesini gösterir. Sonraki aşamalarda betona yapılacak işlemlerin doğruluğu ile ancak yapıdaki nihai beton kalitesinin üretim kalitesine erişebileceği bilinmelidir. Örneğin C30 sınıfında üretilen ve raporlanan bir betonun, şantiyedeki eksik ve yanlış uygulamalardan dolayı yapı yerindeki gerçek değerinin C10’ lara kadar inebilmektedir.

10

11

12

13

14

15

16

17 1. TAZE BETONDA KALİTE KONTROL (ÜRETİMİN KONTROLÜ) En az 6 adet numune üzerinde yapılır, beton miktarına veya yapı alanına göre bu sayı artırılır.

18

19 (TS 500 / Kasım 2014 Değişikliğe göre) BETONDA NİTELİK DENETİMİ VE KABUL KOŞULLARI (ŞANTİYEDE)

20 Şantiyede betonun basınç dayanımı, TS 3351'de tanımlanan biçimde bakımı yapılmış numuneler üzerinde yapılan nitelik deneyleri ile belirlenir. Gerektiğinde kontrol (denetim) mühendisi, şantiye koşullarında saklanmış örnekler üzerinde yapılacak sertleşme deneyleri de isteyebilir. Madde 3.3.1 de belirtildiği gibi, bu deneyler 150 mm x 300 mm standard silindirler üzerinde yapılır. Zorunlu durumlarda, küp numuneler de kullanılabilir. Değerlendirmede herbiri 3 silindirden (veya küpten) oluşan gruplar esas alınır.

21 Nitelik denetimi amacıyla, her üretim biriminden en az bir grup (3 numune) deney elemanı alınması zorunludur. Üretim birimi, aynı hesap dayanımı istenen ve aynı gereçler aynı oranda kullanılan betondan oluşur. Ayrıca, bir birim, aynı günde dökülmüş ve 100 m3 ü veya 450 m2 alanı aşamaz. Bir işte, en az 3 grup (9 numune) alınması gereklidir. Aynı betoniyer dökümünden birden fazla numune alınırsa, bunlar tek numune sayılır ve değerlendirmede ortalamaları dikkate alınır. Deney numunelerinin alınması, bakımı ve hazırlanmasında TS 2940, TS 3068 ve TS 3351'e; deneylerin yapılmasında TS 3114'e uyulacaktır.

22 Değerlendirmede şantiyede alınan numuneler temel alınmalıdır. Alınan üçer silindirlik gruplar, alınış sırasına göre, G1, G2, G3,... Gn biçiminde adlandırılmalı ve her grubun basınç dayanımı ortalaması belirlenmelidir. Biribiri ardından gelen üçer grupluk partilerin herbiri, P1(G1, G2, G3), P2(G2, G3, G4), P3(G3, G4, G5),...Pn-2, aşağıda belirtilen iki koşulu birden sağlamayan beton kabul edilmeyecektir.

23 a) Her parti ortalaması, fcm >= fck + 1,0 MPa b) Her partide en küçük grup ortalaması, fcmin >= fck - 3,0 MPa Nitelik deneylerinden elde edilen sonuçlar yukarıda belirtilen koşulları sağlamıyorsa, yapının veya söz konusu yapı elemanlarının taşıma güçleri, yukarıdaki koşullardan elde edilmiş olan düşük beton dayanımına göre yeniden değerlendirilir. Önemli dayanım azalması belirlenirse, önlem alınması gerekir.

24 Sertleşme deneyi gereken durumlarda, alınacak numuneler şantiye koşullarında saklanacak ve amaca uygun zamanda denenecektir. En az 3 numuneden oluşması gereken sertleşme deneyinin amacı, beton bakımının ve beton saklama yönteminin yeterli olup olmadığının denetlenmesi ve kalıp alma süresinin belirlenmesidir. Denetim mühendisi, gerekli gördüğü durumlarda yerindeki betonun dayanımının belirlenmesini isteyebilir. Bu denetim, yapıya zarar vermeyecek yerlerden alınacak karot örnekleriyle ve tahribatsız deneme yöntemleriyle (yüzey sertliği, ses hızı vb) gerçekleştirilebilir. Tahribatsız yöntemlerle denetlemede, o betona özgü korelasyonun belirlenmesi zorunludur.

25 SAYISAL ÖRNEK SAYISAL ÖRNEK, TS 500 E GÖRE, BETON SINIFI C30/37 GRUP(G) SİLİNDİR DAYANIMI 28. GÜN, (Mpa) PARTİ ORTALAM.(P) DEĞERLENDİRME fcm >= fck + 1,0 fcmin >= fck-3,0 (Mpa) SONUÇ 1 32.9; 33.6; 35.0 Grup Ort.(G1 Ort.) = 33.83 P1 (G1, G2, G3) Parti Ort.(P1) = 34.69 34.69 >30+ 1 =31 Mpa 33.83 >30-3 =27 MPa KABUL 2 33.2; 35.6; 32.8 Grup Ort. (G2 Ort.) =33.87 P2 (G2, G3, G4) Parti Ort.(P2) = 35.36 35.36 >30+ 1 =31 Mpa 33.87 >30-3 =27 MPa KABUL 3 34.7; 35.9; 38.5 Grup Ort.(G3 ort) = 36.36 P3 (G3, G4, G5) Parti Ort.(P3) = 35.46 35.46 >30+ 1 =31 Mpa 34.17 >30-3 =27 MPa KABUL 4 35.6; 37.5; 34.5 Grup Ort.(G4 ort) = 35.86 P4 (G4, G5, G6) Parti Ort.(P4) = 34.76 34.76 >30+ 1 =31 Mpa 34.17 >30-3 =27 MPa KABUL 5 32.4; 35.1; 35.0 Grup Ort.(G5 ort) = 34.17 --- 6 36.1; 32.2; 34.5 Grup Ort.(G6 ort) = 34.26 ---

26

27 BETONDA İSTATİKSEL KALİTE KONTROL Kalite: Mühendisler ve teknik uzmanlar endüstriyel bir ürünün kalitesini ölçülebilir bazı özellikler yardımıyla belirlerler. Bunun içinde standartlar belirli bazı yöntemler ve kriterler saptayarak yol gösterici olurlar. Kalitenin belirlenmesinde çoğunlukla kullanılan özellik ise basınç dayanımıdır. Özellikle “karakteristik basınç dayanımı” beton dayanımının istatistik yöntemlerle belirlenmesinde kullanılan bir büyüklük olarak kabul edilmiştir.

28 Kalite ve kalite düzeyi ise farklı kavramlardır. Endüstriyel ürünler değişik kalite düzeyinde üretilirler. C20/25 ile C30/37 farklı kalite düzeylerine sahip betonlardır. C20/25 kalite düzeyinde üretilmesi amaçlanan bir betonun karakteristik basınç dayanımı, örneğin küp dayanımı 28MPa bulunuyorsa bu kaliteli bir C20/25 betonu üretildiğini gösterir. Diğer taraftan, C30/37 kalite düzeyinde üretilmesi amaçlanan bir betonun karakteristik basınç dayanımı, örneğin küp dayanımı 32 MPa çıkarsa, bu durum kalitesiz bir C30/37 betonunun üretilmiş olduğunu göstermektedir. Kalite düzeyi tasarım aşamasında belirlenmekte ve tasarım kalitesi yükseldikçe betondan beklenen dayanım arttığı için maliyette artmaktadır. Kalite ise daha çok üretim aşamalarıyla ilgilidir. Üretim her aşamasında uygulanacak iyi bir kalite kotrolü ile kaliteli bir beton üretimini daha ucuza elde etmek mümkündür.

29 Basınç dayanımının betonun bir çok başka özelliği gibi istatiksel değişim gösteren bir özellik olduğu savıyla “karakteristik basınç dayanımı” diye adlandırılan bir değer kullanılarak, betonlar kalite düzeylerine göre sınıflandırılmaktadır. Karakteristik basınç dayanımı ise belirli bir olasılıkla (genelde kabul edilen %95) aşılan minimum basınç dayanımı olarak tanımlanmaktadır. Bu ifadeyle, sonuçları belirli bir istatistik dağılıma uyan yeterli sayıda beton numunesinde yapılan basınç deneyi sonuçlarının ancak belirli bir yüzdesinin bu minimum sınır değerin altında kalabileceğine müsaade edildiği anlaşılmaktadır.

30 Beton üretiminde kalite kontrolünün sadece basınç dayanımı tayini ile yapılması yeterli değildir. Üretimin tüm aşamalarını kapsayan bir kalite kontrol sistemi oluşturulması gereklidir. Bu da malzeme temini, stoklanması, kullanılması, tesis ve ekipman bakım ve kullanımı, üretim yöntemleri ve personel kullanımı ve eğitimi ile üretilen betonun özelliklerinin tayini gibi üretimin çok çeşitli aşamalarında kalite kontrol prensiplerini uygulamaya dayanmaktadır. Böylece sadece üretilen betonun kaliteli olmasına değil de, tüm sürecin kaliteli olmasına yönelik “toplam kalite” anlayışıyla kalite temini yoluna gidilmesi amaçlanır.

31 Betonda kalite kontrolü artık istatistik yöntemler kullanılarak yapılmaktadır. Kalite kontrol işlemlerinin her aşamasında ve betonun kabul /red kriterlerinin oluşturulmasında istatistik biliminin kuralları uygulanmaktadır. Bir toplumun belirli bir özelliğini belirlemek için toplum bireylerini tek tek incelemek yerine toplumu yeterince temsil eden bir grup üzerinde inceleme yapmak yeterli olmaktadır. Böylece büyük miktardaki beton üretiminin niteliğini, alınan belli sayıda numune üzerinde elde edilen sonuçlara dayanarak belirleme imkanı vardır.

32 Kalite Kontrol Diyagramları Sürekli beton üretimi yapılan bir beton tesisinde ortalama beton dayanımındaki önemli değişimeler veya değişkenliklerdeki artışlar çabuk belirlenebilmeli ve eğilimli etkenler var ise bunlar hızlı bir şekilde bertaraf edilmelidir. Bu da ancak kalite kontrol diyagramlarının etkin kullanılmasıyla sayesinde başarılabilir. Kalite kontrol diyagramlarının en temel amaçlarından biri üretim sürecinin istatistik kontrol altında olup olmadığının takibidir. Beton kalite kontrolünde iki tip kontrol diyagramı kullanılmaktadır. Shewhart ve Cusum kontrol diyagramları.

33 Shewhart Kontrol Diyagramları prensibi her örnek gurubu sonuçlarının ortalamasının kontrol limitleri denen bazı kritik değerlerle karşılaştırılmasıdır. Diyagramın orta doğrusu şekilde görüldüğü gibi amaç dayanım değeridir. Ayrıca bu doğruya parelel altta ve üstte iki yatay doğru daha çizilmektedir. İçteki doğrular ortalama dayanımların %7 olasılıkla dışına düşebileceği limitleri, dıştaki doğrular ise ortalama dayanımların %2.5 olasılıkla dışına düşebileceği limitleri göstermektedir. Birinci durumdakiler uyarı limitleri, ikinci durumdakiler ise işi durdurma limitleri olarak adlandırılmaktadır.

34 Bu diyagramdaki yatay doğrular aşağıdaki gibi çizilmektedir; Orta doğru : f ca = f cp ± 1.48 σ Uyarı limitleri : f cu = f ca ± 1.48 σ Durdurma limitleri : f cd = f ca ± 1.96 σ Burada σ tesisin standart sapması ve f cp ise üretilen betonun sınıf dayanımıdır.

35 Deney sonuçları günlük olarak işlenir. Alt uyarı ve iş durdurma limitleri üretimin güvenliği ve standartlara uygunluğu açısından önemli olurken, üst limitler ise üretimin ekonomikliği ve işletmenin randımanlı çalışıp çalışmadığı açısından önemlidir. Ortalama dayanımlar için çizilen Shewhart diyagramlarında, noktaların çoğunun üretimin amaç dayanımını gösteren orta doğruya yakın olması ve her iki tarafında yaklaşık olarak eşit dağılması beklenir. Bundan farklı her durum üretim sürecinde bir şeylerin değiştiğini göstermektedir. Eğer ardışık noktalar limitler arasında kaldığı halde bir limitten diğerine atlıyorsa, yine de bir problem var demektir. Bu durumda üretim sürecinde kararlı olmayan bir şeylerin olduğu ve incelenmesi gerektiği anlaşılır. Erken müdahale zaman ve harcamalarda kazanç sağlar.

36 standart koşullar altında uygulanan işlemlerle, Alınan taze numuneler üzerinde uygulanan standart koşullar altında uygulanan işlemlerle, üretilen betonun kalitesi denetlenmektedir. sürecin tamamı etkin bir biçimde denetlenirse Beton dökümünden bakım aşamasının sonuna kadar, sürecin tamamı etkin bir biçimde denetlenirse ancak, yapıdaki beton istenen proje dayanım değerine erişilebilir. C30 C10 Aksi halde bitmiş bir yapıdaki betonun gerçek kalitesi numune sonuçlarından çok daha düşük olacağı bilinmelidir. Kısaca C30 sınıfı bir betona yetersiz kalıplama ve kür yapılması durumunda dayanım C10’a kadar düşebilmektedir.

37 1. Döküm anında taze betondan alınan numunelerin dayanımlarının düşük çıkması 2. Beton üreticisi ve kontrol (yapı denetim) arasındaki ihtilaf durumu 3. Döküm anında taze betondan numune alınamaması 4. Betonda yerleştirme ve kür gibi uygulamaların yeterliliğinin tespit edilmesi 5. Deprem ve yangın gibi durumlardan sonra yapının kontrolü 6. Güçlendirme ve yıkım gibi kararların alınması 7. Farklı amaçlarla araştırma 2. Yapı Yerinde Basınç Dayanımının Tespiti Yerinde basınç dayanımına aşağıdaki durumlarda başvurulur

38 STANDART YERİNDEKİ BETONUN BASINÇ DAYANIMININ TAYİNİ İÇİN NUMUNE; TS EN 12504-1 ‘E GÖRE ALINIR, TS EN 12390-3 ‘E GÖRE BASINÇ DAYANIM TESTİNE TABİ TUTULUR. TS EN 13791 ‘E GÖRE DEĞERLENDİRİLİR.

39 Standart Basınç Dayanımı : TS EN 12350-1, TS EN 12390-2 ve TS EN 12390-3 ‘e göre, yapıya dökülen taze betondan alınan, küre tabi tutulan ve basınç dayanımı deneyi uygulanan standart deney numunelerinde (küp veya silindir şekilli) tayin edilen basınç dayanımı. Karot Basınç Dayanımı : Karot üzerinde, TS EN 12504-1 ‘e göre tayin edilen basınç dayanımı. Yapıda (Yerinde) Basınç Dayanımı : Yapısal eleman veya öndökümlü beton bileşenlerin, standart küp veya silindir numune eşdeğer dayanımını. Yapıda (Yerinde) Karakteristik Basınç Dayanımı : Değerlendirmeye tabi tutulan hacimdeki betonda tayin edilen muhtemel dayanım değerleri grubundan, %5 ‘lik kısmın altına düşmesi beklenen, yapıda (yerinde) elde edilmiş basınç dayanım değeri.

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51 Tahribatlı ve tahribatsız yöntemler birlikte kombine edilerek gerçeğe en yakın sonuca ulaşılmalıdır. İlgili standartta (TS EN 13791) belirtilen değişkenler yeterince dikkate alınmadan yapılacak bir değerlendirme yanıltıcı olacaktır. Karot değerlendirmesi bu konuda uzman ve tecrübe sahibi kişiler tarafından yapılmalıdır, aksi halde oldukça farklı sonuçlarla karşılaşılmakta ve bu durum önemli yanılgılara ve tartışmalara yol açmaktadır.

52 “Madde 3.2.4 Mevcut Beton Dayanımını belirlemek için kritik kat kolon ve perdelerinden en az 10 elemanda tahribatsız yöntemler kullanılacak ve en düşük sonucun alındığı 5 yerden beton numunesi alınacaktır. Kat alanı 400 m2 den fazla ise, 400 m2'yi aşan her 80 m2 için beton numunesi bir adet arttırılacaktır. Numunelerden elde edilen ortalama beton dayanımının % 85'i mevcut beton dayanımı olarak alınacaktır”. Dolayısıyla, Deprem yönetmeliği sadece kritik kattan 5 adet karot alınmasını yeterli görmüş, diğer katlardan karot alınmasına gerek görmemiştir.

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80 Yapıdaki betonun karakteristik basınç dayanımı, A yaklaşımı veya B yaklaşımı kullanılarak değerlendirilmelidir. A yaklaşımı en az 15 karotun kullanıldığı, B yaklaşımı ise 3-14 karotun mevcut olduğu hallerde uygulanmalıdır. Madde 7. Yapıdaki karakteristik basınç dayanımının, karot deneyleri kullanılarak belirlenmesi (mevcut bina için)

81 A yaklaşımı En az 15 adet karot numunesi kullanılarak yapıdaki karakteristik basınç dayanımı, aşağıda verilen bağıntılarla hesaplanan değerden küçük olanıdır: f ck,is = f m(n),is - k 2 x s veya f ck,is = f is,en düşük + 4 f ck,is : Yapıdaki karakteristik basınç dayanımı f m(n),is : n adet numunenin yerinde basınç dayanımı ortalaması f is,en düşük : Yapıdaki basınç dayanımlarından en düşüğü s : Deney sonuçlarının standart sapması veya 2,0 N/mm 2 ‘den büyük olanı k 2 : Belirtilen milli dokümanlarda verilen değer alınır veya böyle bir değer verilmemişse bu katsayı 1,48 olarak alınır.

82 Dayanım sınıfı, yapıda belirlenen karakteristik dayanım değeri kullanılarak aşağıdaki tablodan tayin edilir. Basınç Dayanım Sınıfı Yapıdaki karakteristik dayanımın, standart deney numunesinin karakteristik dayanıma oranı Yapıdaki asgari karakteristik dayanım (N/mm 2 ) f ck,is,silindir f ck,is,küp C 8/100,8579 C 12/150,851013 C 16/200,851417 C 20/250,851721 C 25/300,852126 C 30/370,852631 C 35/450,853038 C 40/500,853443

83 B yaklaşımı 3-14 adet karot numunesi kullanılarak yapıdaki karakteristik basınç dayanımı, aşağıda verilen bağıntılarla hesaplanan değerden küçük olanıdır: f ck,is = f m(n),is - k veya f ck,is = f is,en düşük + 4 f ck,is : Yapıdaki karakteristik basınç dayanımı f m(n),is : n adet numunenin yerinde basınç dayanımı ortalaması f is,en düşük : Yapıdaki basınç dayanımlarından en düşüğü k : Deney sonucu adedi n ‘e bağlı olarak aşağıdaki çizelgeden seçilir. n (Numune adedi)k 10-145 7-96 3-67

84 B Yaklaşımı Deney sonucu adedinin az olmasından kaynaklanan belirsizlik ve aynı güvenirlik seviyesinin sağlanmasına duyulan ihtiyaç sebebiyle, bu yaklaşım genellikle, daha çok sayıda deney sonucu kullanılarak elde edilenden daha düşük karakteristik dayanım değeri elde edilir. Yapıda belirlenen bu karakteristik dayanımın çok emniyetli şekilde değerlendirildiği hallerde, daha çok deney sonucu elde edilmesi için daha fazla karot alınması önerilir.

85 ÖRNEK DEĞERLENDİRMELER

86 A Yaklaşımı Numune No Karot Bas. Day. (N/mm2) C 25/30 131 233TS EN 13791/Nisan 2010 328 fck,is=fm(n),is - k2xs 430 fck,is=30,88-1,48*3,20 534 fck,is=26,14> 26 Mpa 632Uygun 727 830 936 1026 fck,is=fis,endüşük + 4 1127 fck,is=26+4 1232 fck,is=30> 26 Mpa 1329Uygun 1433 1535 1627 1735 S.Sapma3,20 Ortalama30,88

87 A Yaklaşımı Numune No Karot Bas. Day. (N/mm2) C 25/30 1 31 2 28 TS EN 13791/Nisan 2010 3 34 fck,is=fm(n),is - k2xs 4 28 fck,is=29,65-1,48*2,67 5 26 fck,is=25,70> 26 Mpa 6 33 Uygun değil 7 31 8 29 9 32 10 27 fck,is=fis,endüşük + 4 11 28 fck,is=26+4 12 26 fck,is=30> 26 Mpa 13 33 Uygun 14 28 15 30 16 27 17 33 S.Sapma 2,67 Ortalama 29,65

88 B Yaklaşımı

89 KAROT SAYISI : 3-6 ARASI C 25/30 Numune No Karot Basınç Day. (N/mm2) k=7 131 TS EN 13791/Nisan 2010 229 fck,is=fm(n),is - k 333 fck,is= 29,67-7 428 fck,is= 22,67< 26 Mpa 526 Uygun değil 631 Ortalama29,67 fck,is=fis,endüşük +4 fck,is=26+4 fck,is=30> 26 Mpa Uygun

90 B Yaklaşımı KAROT SAYISI : 7-9 ARASI C 25/30 Numune No Karot Basınç Day. (N/mm2) k=6 1 31 TS EN 13791/Nisan 2010 2 34 fck,is=fm(n),is - k 3 28 fck,is=32,11-6 4 30 fck,is=26,11> 26 Mpa 5 35 Uygun 6 32 7 35 fck,is=fis,endüşük +4 8 27 fck,is=27+4 937 fck,is=31> 26 Mpa Ortalama32,11 Uygun

91 B Yaklaşımı KAROT SAYISI : 7-9 ARASI C 25/30 Numune No Karot Basınç Day. (N/mm2) K=6 1 31 TS EN 13791/Nisan 2010 2 29 fck,is=fm(n),is - k 3 33 fck,is=29,33-6 4 28 fck,is=23,33< 26 Mpa 5 26 Uygun değil 6 28 7 30 fck,is=fis,endüşük +4 8 28 fck,is=26+4 9 31 fck,is=30> 26 Mpa Ortalama 29,33 Uygun

92 B Yaklaşımı KAROT SAYISI : 10-14 ARASI C 25/30 Numune No Karot Basınç Day. (N/mm2) k=5 1 31 TS EN 13791/Nisan 2010 2 34 fck,is=fm(n),is - k 3 28 fck,is=31,38-5 4 30 fck,is=26,38> 26 Mpa 5 34 Uygun 6 32 7 26 fck,is=fis,endüşük +4 8 27 fck,is=26+4 932 fck,is=30> 26 Mpa 10 29 Uygun 11 33 12 35 13 37 Sapma3,28 Ortalama31,38

93 B Yaklaşımı KAROT SAYISI : 10-14 ARASI C 25/30 Numune No Karot Basınç Day. (N/mm2) k=5 1 31 TS EN 13791/Nisan 2010 2 29 fck,is=fm(n),is - k 3 33 fck,is=29,23-5 4 28 fck,is=24,23< 26 Mpa 5 26 Uygun değil 6 30 7 31 fck,is=fis,endüşük +4 8 27 fck,is=26+4 926 fck,is=30> 26 Mpa 10 30 Uygun 11 28 12 30 13 31 Sapma2,13 Ortalama29,23

94 Beton Uygunluğunun, Standart Deneylere Göre Şüpheli Olduğu Durumdaki Değerlendirme Numune No Karot Bas. Day. (N/mm2) C 25/30 1 28 2 34 TS EN 13791/Nisan 2010 3 32 fm(n),is > 0,85x(fck+1,48xs) 4 34 31,33> 0,85 x( 30+1,48*3,29) 5 33 31,33>29,64 6 30 Uygun 7 28 8 34 9 35 10 30 fis,min>0,85x (fck- 4) 11 27 >0,85x (30-4) 12 29 27>22,1 13 38 Uygun 14 27 15 31 S.Sapma 3,29 Ortalama 31,33

95 Beton Uygunluğunun, Standart Deneylere Göre Şüpheli Olduğu Durumdaki Değerlendirme Numune No Karot Bas. Day. (N/mm2) C 25/30 1 28 2 31 TS EN 13791/Nisan 2010 3 33 fm(n),is > 0,85x(fck+1,48xs) 4 24 29,80> 0,85 x( 30+1,48*3,34) 5 33 29,80>29,70 6 30 Uygun 7 26 8 34 9 28 10 30 fis,min>0,85x (fck- 4) 11 27 24>0,85x (30-4) 12 36 24>22,1 13 32 Uygun 14 27 15 28 S.Sapma 3,34 Ortalama 29,80


"BETONUN BASINÇ DAYANIMININ BELİRLENMESİ VE DEĞERLENDİRİLMESİ." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları