Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

SÖZCÜKTE ANLAM Duygu Şarvan 9/A. 1.Gerçek Anlam Bir kelimenin aklımıza gelen ilk anlamına denir. Örnek: Gömleğindeki yağ lekesini güçlükle çıkardı. Taze.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "SÖZCÜKTE ANLAM Duygu Şarvan 9/A. 1.Gerçek Anlam Bir kelimenin aklımıza gelen ilk anlamına denir. Örnek: Gömleğindeki yağ lekesini güçlükle çıkardı. Taze."— Sunum transkripti:

1 SÖZCÜKTE ANLAM Duygu Şarvan 9/A

2 1.Gerçek Anlam Bir kelimenin aklımıza gelen ilk anlamına denir. Örnek: Gömleğindeki yağ lekesini güçlükle çıkardı. Taze e e e ekmekler iştah açıyordu.

3 2.Mecaz Anlam Bir kelimenin gerçek ve yan anlamlarından farklı anlamda kullanılmasıdır. Bir kelimenin gerçek ve yan anlamlarından farklı anlamda kullanılmasıdır. Örnek: Örnek: Bu koşullarda geçmişin lekelerini nasıl silebilir? Bu koşullarda geçmişin lekelerini nasıl silebilir? (Leke yüz kızartıcı durum anlamında kullanılmıştır.) (Leke yüz kızartıcı durum anlamında kullanılmıştır.)

4 3.Yan anlam Bir kelimenin gerçek anlamından uzaklaşmadan başka kelimenin yerine kullanılmasıdır. Bir kelimenin gerçek anlamından uzaklaşmadan başka kelimenin yerine kullanılmasıdır.Örnek: Dosyayı masanın gözüne koydu Dosyayı masanın gözüne koydu

5 4.Terim anlam Bir sözcüğün bilim sanat yada meslek dalıyla ilgili kazandığı özel anlamdır. Bir sözcüğün bilim sanat yada meslek dalıyla ilgili kazandığı özel anlamdır. *Gerçek anlamlı sözcüklerdir. *Anlam değişmesi görülmez. Çeşitli alanlarda seçilmiş terimler Çeşitli alanlarda seçilmiş terimler Edebiyat Matematik Müzik Edebiyat Matematik Müzik Kafiye Karekök Porte Redif Üs Nota Cinas Polinom Klarnet Manzume Fonksiyon Ritm

6 Somut ve Soyut Anlam Duyu organları ile algılanabilen varlıkları karşılayan sözcüklere somut anlamlı sözcükler denir. Duyu organları ile algılanabilen varlıkları karşılayan sözcüklere somut anlamlı sözcükler denir. Hava,ışık,yol,esinti… Hava,ışık,yol,esinti… Duyularımızla algılayamadığımız sadece akılla kavranabilen varlıkları karşılayan sözcüklere soyut anlamlı sözcükler denir. Duyularımızla algılayamadığımız sadece akılla kavranabilen varlıkları karşılayan sözcüklere soyut anlamlı sözcükler denir. Sevgi,cesaret,korku,rüya… Sevgi,cesaret,korku,rüya…

7 Somut anlamlı sözcükler soyut sözcükleri karşılayabilir.Buna soyutlaştırma denir. Somut anlamlı sözcükler soyut sözcükleri karşılayabilir.Buna soyutlaştırma denir. Örnek: Örnek: Sonunda aşkını bulmuştu delikanlı. Sonunda aşkını bulmuştu delikanlı. Soyut kavramlar da somut kavramlı sözcükleri karşılar.Buna somutlaştırma denir. Soyut kavramlar da somut kavramlı sözcükleri karşılar.Buna somutlaştırma denir. Örnek: Örnek: Bu kafa değişmedikçe, bir yere varamayız. Bu kafa değişmedikçe, bir yere varamayız.

8 Eşanlamlı sözcükler Yazılış ve söylenişleri ayrı olduğu halde,anlamları aynı olan Yazılış ve söylenişleri ayrı olduğu halde,anlamları aynı olan sözcüklere denir. sözcüklere denir. Yürek – kalp Yürek – kalp Oy –rey Oy –rey Bencil – egoist Bencil – egoist Baba –peder Baba –peder Bahtiyar -mesut Bahtiyar -mesut

9 Yakın Anlamlı Sözcükler Anlamları birbirine yakın olan sözcüklere denir. Anlamları birbirine yakın olan sözcüklere denir. Soğuk – serin Soğuk – serin Kirli – pis Kirli – pis Büyük - kocaman Büyük - kocaman

10 Karşıt Anlamlı Sözcükler Birbirine karşıt kavramları karşılayan kelimelerdir. Birbirine karşıt kavramları karşılayan kelimelerdir. Az –çok Az –çok Sıcak –soğuk Sıcak –soğuk Büyük –küçük Büyük –küçük Üzülmek -sevinmek Üzülmek -sevinmek

11 Eş sesli(sesteş) sözcükler Yazılışları ve söylenişleri aynı, anlamları ayrı sözcüklere denir. Yazılışları ve söylenişleri aynı, anlamları ayrı sözcüklere denir. Gül,yaz,kır,yol,dal,yüz,sal… Gül,yaz,kır,yol,dal,yüz,sal…

12 Genel ve Özel Anlam 1.Genel anlam: Bazı sözcükler vardır ki, duyulduğunda birden çok varlığı belleğimizde canlandırır. Buna genel anlam denir. Bazı sözcükler vardır ki, duyulduğunda birden çok varlığı belleğimizde canlandırır. Buna genel anlam denir. Örnek: Örnek: Ağaç sözcüğü denildiğinde meşe,erik,elma ağacı aklımıza gelir. Ağaç sözcüğü denildiğinde meşe,erik,elma ağacı aklımıza gelir.

13 2.Özel anlam : Anlam kapsamı dar olan sözcüklere özel anlam denir. Anlam kapsamı dar olan sözcüklere özel anlam denir. Örnek: Örnek: Bitki sözcüğü, canlı sözcüğünün yanında özel anlamlıdır. Bitki sözcüğü, canlı sözcüğünün yanında özel anlamlıdır. Özelden genele:Hamsi – balık – sudaki hayvan – hayvan – canlı. Özelden genele:Hamsi – balık – sudaki hayvan – hayvan – canlı. Genelden özele:Varlık –canlı –bitki – ağaç – çam. Genelden özele:Varlık –canlı –bitki – ağaç – çam.

14 Yansıma Sözcükler Yansıma doğadaki seslerin sözcük şeklinde biçimlenişidir. Yansıma doğadaki seslerin sözcük şeklinde biçimlenişidir. Çat,çıt,tık,fıs,hor… Bunlar temelde ad olan sözcüklerdir. Çat,çıt,tık,fıs,hor… Bunlar temelde ad olan sözcüklerdir. Örnek: Örnek: Çıtır çıtır simitler Çıtır çıtır simitler Fısıl fısıl ses Fısıl fısıl ses Fıkır fıkır çocuk Fıkır fıkır çocuk Horul horul uyumak Horul horul uyumak

15 Nitel ve Nicel Anlam 1.Nitel anlam: Ölçülemeyen değeri ifade eden anlama denir. Ölçülemeyen değeri ifade eden anlama denir. Örnek: Örnek: Dün gece hafif bir rahatsızlık geçirmiş. Dün gece hafif bir rahatsızlık geçirmiş. Bizi geniş odaya aldılar. Bizi geniş odaya aldılar.

16 2.Nicel anlam Ölçülebilen değeri ifade eden anlama denir. Ölçülebilen değeri ifade eden anlama denir. Örnek: Örnek: Bu çok lezzetli bir yemekti. Bu çok lezzetli bir yemekti. Hava sıcaklığı artıyor. Hava sıcaklığı artıyor.


"SÖZCÜKTE ANLAM Duygu Şarvan 9/A. 1.Gerçek Anlam Bir kelimenin aklımıza gelen ilk anlamına denir. Örnek: Gömleğindeki yağ lekesini güçlükle çıkardı. Taze." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları