Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

TEMEL EĞİTİMDEN ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ SİSTEMİ Aykut Yiğit Ortaokulu Rehberlik ve Psikolojik Danışma Servisi KASIM 2014 ? ? ?

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "TEMEL EĞİTİMDEN ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ SİSTEMİ Aykut Yiğit Ortaokulu Rehberlik ve Psikolojik Danışma Servisi KASIM 2014 ? ? ?"— Sunum transkripti:

1 TEMEL EĞİTİMDEN ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ SİSTEMİ Aykut Yiğit Ortaokulu Rehberlik ve Psikolojik Danışma Servisi KASIM 2014 ? ? ?

2 6 temel ders için 8. sınıfta öğretmen tarafından dönemsel olarak yapılan sınavlardan bir tanesi ortak olarak gerçekleştirilecek T EMEL E ĞİTİMDEN O RTAÖĞRETİME G EÇİŞ

3 O r t a k D e ğ e r l e n d i r m e K a p s a m ı n d a k i D e r s l e r T TT T ü r k ç e M a t e m a t i k F e n v e T e k n o l o j i D i n K ü l t ü r ü v e A h l â k B i l g i s i T. C. İ n k ı l a p T a r i h i v e A t a t ü r k ç ü l ü k Y a b a n c ı D i l

4 TEOG’DA DERSLERİN AĞIRLIKLARINI BELİRLEYEN STANDART PUAN KATSAYILARI TÜRKÇEMATEMATİK FEN VE TEKNOLOJİ SOSYAL BİLGİLER YABANCI DİL DİN KÜLTÜRÜ TEOG AĞIRLIKLI PUAN 444222

5 Ortak sınavların yazılı konuları her ders için o öğretim yılının programlarına bağlı kalınarak hazırlanılacak ve ve MEB’ nın ilan ettiği öğretim programlarında belirtilen kazanımlar esas alınacaktır

6 Ortak değerlendirmeler her dönem iki okul gününe yayılarak yapılacak, o günlerde okullarda ders yapılmayacak Ortak sınavlar her dönem iki yazılısı olan derslerden BİRİNCİSİ, üç yazılısı olan derslerden İKİNCİSİ olmak üzere, akademik takvime göre işlenen müfredatı kapsayacak şekilde olacak

7 Sınavda görevlendirilecek öğretmenler kendi okullarından farklı bir okulda görev yapacaktır Öğrenciler ortak sınavlara olağanüstü haller dışında kendi okullarında girecektir

8 Mazeret sınavı, belirlenen sınav merkezlerinde yapılacak Geçerli bir mazereti sebebiyle ortak sınava giremeyen öğrenciler için önceden belirlenen bir hafta sonunda mazeret sınavı yapılacak

9 Yanlış cevaplar doğru cevabı etkilemeyecek, sadece doğru cevaplar dikkate alınarak öğrencilerin derslerden aldıkları puanlar hesaplanacaktır Ortak sınavlarda her ders için çoktan seçmeli ( 4 seçenekli ) 20 soru olacak

10 Sınav süresi her ders için 40 dakika olacak Ortak sınavlarda A, B, C, D olmak üzere dört çeşit kitapçık verilecek

11 Her bir ders için Her bir ders için yapılacak sınav yapılacak sınav başladıktan sonra başladıktan sonra ilk 15 dakika ilk 15 dakika içerisinde gelen içerisinde gelen öğrenciler öğrenciler sınava alınacaktır. sınava alınacaktır. Geç gelen öğrencilere Geç gelen öğrencilere ek süre verilmeyecektir ek süre verilmeyecektir

12 Sınav başlama saatinden sonra ilk yirmi dakika salondan çıkılamayacak

13 İlk yirmi dakikadan sonra son beş dakikaya kadar sınav salonundan çıkabilecek ancak son beş dakika sınav salonundan çıkılmayacak

14 Soru iptali Soru iptali olması durumunda olması durumunda değerlendirme değerlendirme geçerli soru sayısı geçerli soru sayısı dikkate alınarak dikkate alınarak yapılacaktır yapılacaktır

15 BİRİNCİ DÖNEM İLK OTURUM 26 KASIM 2014 ÇARŞAMBAMAZERETSINAVISınavSonuçlarınınİlanı Ders Adı Başlama Saati Soru Sayısı Süresi 13 ARALIK 2014 CUMARTESİ OCAK 2015 Türkçe09.0020 40 Dk Matematik10.1020 Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 11.2020 40 Dk ORTAK SINAVLAR UYGULAMA TAKV İ M İ

16 BİRİNCİ DÖNEM İKİNCİ OTURUM 27 KASIM 2014 PERŞEMBE MAZERET SINAVI Sınav Sonuçlarının İlanı Ders Adı Başlama Saati Soru Sayısı Süresi 14 ARALIK 2014 PAZAR OCAK 2015 Fen ve Teknoloji 09.0020 40 Dk TC İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük 10.1020 40 Dk Yabancı Dil 11.2020 40 Dk ORTAK SINAVLAR UYGULAMA TAKV İ M İ

17 ORTAK SINAVLAR UYGULAMA TAKV İ M İ İKİNCİ DÖNEM MAZERETSINAVISınavSonuçlarınınİlanı 29 Nisan 2015 ÇARŞAMBA 16 Mayıs Cumartesi HAZİRAN2015 30 Nisan 2014 PERŞEMBE 17 Mayıs Pazar

18 Öğrencilere ayrıca sınav sonuç belgesi gönderilmeyecektir Ortak sınavların sonuçları MEB tarafından sınav takviminde belirtilen tarihlerde e-okul sistemine işlenecektir

19 ORTAÖĞRETİME YERLEŞTİRMEDE ESAS ALINACAK PUANIN HESAPLANMASI ???

20 Öğrencinin 6, 7 ve 8. sınıf yılsonu başarı puanlarının Aritmetik ortalamasının %30’u ile ile 8. sınıf Merkezi sınav puanının ( TEOG ) %70’inin toplamı, yerleştirmeye esas puanı oluşturacaktır.

21 YIL SONU BAŞARI PUANI (YBP) NEDİR? Yılsonu başarı puanı, not ile değerlendirilen tüm derslerin ağırlıklı yılsonu puanlarının o dersin haftalık ders saati sayısı ile çarpımının o sınıfa ait haftalık ders saatleri toplamına bölümünden elde edilen puanı ifade eder Puanlama, 6, 7, 8. sınıf düzeylerinde ayrı ayrı 100 tam puan üzerinden yapılacaktır

22

23 ORTAÖĞRETİME YERLEŞTİRMEDE ESAS ALINACAK PUANIN HESAPLANMASI % 30 = 22,30

24 ORTAÖĞRETİM YERLEŞTİRME PUANININ HESAPLANMASI (OYP) Öğrencinin 6,7 ve 8. sınıf Yıl Sonu Başarı Puanlarının Toplamı ile 8.sınıf ağırlıklandırılmış ortak sınav (TEOG) puanının toplamının ikiye bölünmesiyle elde edilen puandır.

25 2015 OYP ÖRNEK HESAPLAMA OYP: TEOG + 6 + 7 + 8. SINIF YBP 2ÖRNEK: 6. Sınıf YBP:98,000 7. Sınıf YBP:100,000 8. Sınıf YBP:95,000 8. Sınıf TEOG:675,000 olan bir öğrencinin OYP’si: 98+100+95+675=968 OYP= 968/2 = 484,000 olur.

26 PUANLARIN EŞİT OLMASI DURUMUNDA NE YAPILACAK ? OYP’lerin eşit olması halinde OYP’lerin eşit olması halinde TEOG Sınavı puanı, TEOG Sınavı puanı, Eşitliğin devam etmesi halinde 8. sınıf YBP Eşitliğin devam etmesi halinde 7. sınıf YBP Eşitliğin devam etmesi halinde 6. sınıf YBP yüksek olana öncelik verilecektir yüksek olana öncelik verilecektir Bunların eşit olması halinde tercih önceliği Özürsüz devamsız gün sayısının azlığı dikkate alınacaktır.

27 EK PUAN NEDİR? TÜBİTAK tarafından gerçekleştirilen Uluslararası Bilim Olimpiyat Sınavları Matematik Olimpiyat Sınavları Proje Yarışmalarında ulusal elemelerden geçtikten sonra ülkemizi temsil etme hakkı kazanan öğrencilere katıldıkları yılın Yıl Sonu Başarı Puanına belirlenen oranda ek puan verilecektir

28 EK PUANIN KATKISI NASIL OLACAK ? Öğrencilerin yarışmalara ve olimpiyat sınavlarına katıldıkları yıla ait Yıl Sonu Başarı Puanına; Altın madalya alan veya birinci olanlar için yıl sonu başarı puanının %10’u Altın madalya alan veya birinci olanlar için yıl sonu başarı puanının %10’u Gümüş madalya alan veya ikinci olanlar için yıl sonu başarı puanının %9’u Gümüş madalya alan veya ikinci olanlar için yıl sonu başarı puanının %9’u Bronz madalya alan veya üçüncü olanlar için yıl sonu başarı puanının %8’i Bronz madalya alan veya üçüncü olanlar için yıl sonu başarı puanının %8’i Bu etkinliklere katılanlar için de yıl sonu başarı puanının %7’si oranında EK PUAN verilecektir. Bu etkinliklere katılanlar için de yıl sonu başarı puanının %7’si oranında EK PUAN verilecektir.

29 8.SINIFLARIN PARASIZ YATILILIK VE BURSLULUK HAKKI 8’inci sınıf öğrencileri ayrıca 2015 yılı PYBS’ye girmeyeceklerdir  8’inci sınıf öğrencileri ayrıca 2015 yılı PYBS’ye girmeyeceklerdir Parasız yatılılık veya bursluluk hakkından yararlanmak isteyen 8’inci sınıf öğrencilerinin başvuruları 2015 yılı PYBS kılavuzunda belirtilen tarihlerde öğrencinin öğrenim gördüğü okul müdürlükleri tarafından e-Okul sistemi üzerinden yapılacaktır  Parasız yatılılık veya bursluluk hakkından yararlanmak isteyen 8’inci sınıf öğrencilerinin başvuruları 2015 yılı PYBS kılavuzunda belirtilen tarihlerde öğrencinin öğrenim gördüğü okul müdürlükleri tarafından e-Okul sistemi üzerinden yapılacaktır.

30 ORTAÖĞRETİME YERLEŞTİRME NASIL OLACAK ???

31

32 AHMET ÖNER KARAMAN


"TEMEL EĞİTİMDEN ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ SİSTEMİ Aykut Yiğit Ortaokulu Rehberlik ve Psikolojik Danışma Servisi KASIM 2014 ? ? ?" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları