Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ÇANAKKALE SAVA Ş I Çanakkale Cephesi I. Dünya Sava ş ı’nda İ tilaf Devletleri’nin saldırısı sonucu açılmı ş bir cephedir. Dünya tarihinin en kanlı sava.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ÇANAKKALE SAVA Ş I Çanakkale Cephesi I. Dünya Sava ş ı’nda İ tilaf Devletleri’nin saldırısı sonucu açılmı ş bir cephedir. Dünya tarihinin en kanlı sava."— Sunum transkripti:

1

2 ÇANAKKALE SAVA Ş I Çanakkale Cephesi I. Dünya Sava ş ı’nda İ tilaf Devletleri’nin saldırısı sonucu açılmı ş bir cephedir. Dünya tarihinin en kanlı sava ş larının yapıldı ğ ı Çanakkale Cephesi’nde Türk ordusu ola ğ anüstü bir ba ş arı göstererek onbinlerce ş ehit vermesine kar ş ın dü ş mana geçit vermemi ş tir.

3 İ ngiliz sava ş gemileri, Nusret mayın gemisi ile bir gece önce gizlice dö ş enen mayınlara çarparak, Bo ğ azın derinliklerine gömülmü ş tür (18 Mart 1915).

4 Mustafa Kemal, Anafartalar, Arıburnu, Conkbayırı ve Kilitbahir’de dü ş manı yenerek önemli ba ş arılar elde etmi ş tir. “Ben size taarruzu de ğ il ölmeyi emrediyorum” sözünü Türk askerine söyleyerek, sava ş ın ne pahasına olursa olsun kaybedilmemesi gerekti ğ ine i ş aret etmi ş tir.

5 Dur yolcu ! Gelip bilmeden bastı ğ ın bu toprak, bir devrin battı ğ ı yerdir.E ğ il de kulak ver, bu sessiz yı ğ ın.Bu vatan kalbinin attı ğ ı yerdir.

6 Dur yolcu Çanakkale’nin Gelibolu ilçesin de bulunur!!!

7

8

9

10


"ÇANAKKALE SAVA Ş I Çanakkale Cephesi I. Dünya Sava ş ı’nda İ tilaf Devletleri’nin saldırısı sonucu açılmı ş bir cephedir. Dünya tarihinin en kanlı sava." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları