Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİ SOSYAL AKTİVİTELERE KATILIM DURUMU ANKETİ Giriş 1-Araştırma Türü: Kesitsel Çalışma 2-Araştırma Sorusu ve.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİ SOSYAL AKTİVİTELERE KATILIM DURUMU ANKETİ Giriş 1-Araştırma Türü: Kesitsel Çalışma 2-Araştırma Sorusu ve."— Sunum transkripti:

1 ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİ SOSYAL AKTİVİTELERE KATILIM DURUMU ANKETİ Giriş 1-Araştırma Türü: Kesitsel Çalışma 2-Araştırma Sorusu ve Hipotezler Çeşitli sınıflardaki Tıp Fakültesi öğrencileri arasında sosyal aktivitede bulunma açısından fark var mıdır ? H 0 : : Çeşitli sınıflardaki Tıp Fakültesi öğrencileri arasında sosyal aktivitede bulunma açısından fark yoktur. H 1: Çeşitli sınıflardaki Tıp Fakültesi öğrencileri arasında sosyal aktivitede bulunma açısından fark vardır. 3-Ortam:Türkiye’nin köklü üniversitelerinden Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Amfileri ve Atatürk Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi 4-Evren/ Örneklem Sayısı: Tıp Fakültesi 1.-6. Sınıf Öğrencileri/1500(ortalama her sınıfta 250 kişi var,250x6=1500) 5-Örneklem Seçimi : 90; Her sınıftan rastgele 15 öğrenciye anket uygulandığında örneklem seçimine ulaşıdı. 6-Değişkenler: 1.-6. sınıf Tıp Fakültesi öğrencileri ve katıldıkları sosyal aktiviteler 7-Uygulama şekli: Gruptaki her üye belirlediği 18 kişiye birebir anket uyguladı.(21/09/2012 ) Sonuçlar bilgisayara girildi. 8-İstatistik:Çeşitli sınıflardaki öğrencilerin sosyal aktivitelere katılım durumunu saptamak için kategorik veri ikiden fazla bağımsız gruplarda Ki Kare testi,alternatif olarak nonparametrik testlerden Ki Kare Trend testi.Fakat verilerimiz Ki Kare testini karşılamadığı için ilk 3 sınıf ve son 3 sınıf,iki grup olmak üzere birleştirildi.Verilerimiz kategorik veri bağımsız iki grupta Ki Kare testini karşılamadığı için cevap şıklarımız birleştirildi.Ki Kare testini yine karşılamayan verilerimiz için nonparametrik testlerden Fisher Exact testi kullanıldı. Hazırlayanlar: Aytül K.*, Veli K.*, Bedirhan G*, Anıl P.*, Betül Ö.* Sunanlar: Kerem Ö.**, Ekin M.**, Erbil Y.** *Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Patoloji Anabilim Dalı, Erzurum 2. Sınıf Öğrencileri*, 1. Sınıf Öğrencileri** ile gösterilmiştir. Materyal ve Metod Tartışma Araştırmamızın sonuçlarına göre öğrencilerin sosyal aktivitelere katılım yüzdeleri düşük bulunmuştur. Uludağ Üniversitesinde yapılan benzer araştırma bunu destekler niteliktedir.(1) Ergenlik döneminde madde bağımlılığı, öz kavram, depresyon, sigara alışkanlığı sosyal aktivitelere katılımı etkilemekte ve sosyal fobiye yol açmaktadır.(2,3) Araştırmamızın hipotez sonuçlarına göre farklı sınıflardaki öğrenciler arasında sosyal aktivitelere katılım açısından anlamlı bir fark bulunamamıştır. Uludağ Üniversitesinde yapılan araştırmaya göre sınıflar ilerledikçe öğrencilerin sosyal aktivitelere katılımı azalmaktadır.(1) Gazi Üniversitesi Kastamonu Eğitim Dergisi’nin yaptığı araştırmaya göre stres üniversite öğrencilerini sigara bağımlılığına yöneltmektedir.(4) TSK Koruyucu Hekimlik Bülteni’nin yaptığı araştırmaya göre üniversite öğrencilerinin en sık ifade edilen olası depresyon nedenleri arasında uyum güçlüğü, kişilerarası ilişkiler, sosyal çevre vardır.(5) Bu üç nedenin çözümünde sosyal aktivitelere katılmak önemli rol oynar. Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nin yapmış olduğu araştırmada, ODTÜ son sınıf öğrencilerinin akademik, mesleki ve sosyal alanlarda önemli problemlerinin olduğunu ortaya çıkarmakla birlikte, öğretim üyeleri, dersler, ödevler, sınavlar ve değerlendirme sistemi, yabancı dil, meslek, arkadaşlık ilişkileri, karşı cinsle ilişkiler ve sosyal aktiviteler ile ilgili problemler olduğunu ortaya çıkarmıştır. Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi son sınıf öğrencileri de başta TUS olmak üzere ODTÜ öğrencileriyle benzer problemler yaşamaktadırlar.(6) Bu nedenlerden dolayı intörnlerin ve görevli hekimler tükenme sendromu yaşamaktadırlar. Denizli’de yapılan Acil Sağlık Hizmetinde Görevli Hekimlerde Tükenme Sendromu araştırmasında sosyal aktivitelere katılımın tükenme sendromu riskini azalttığı saptanmıştır.(7) Bu nedenlerden başka ulaşım da öğrencilerin sosyal aktivitelere katılımını kısıtlamaktadır.(8) Sosyal fobi tıp fakültesini bitirdikten sonra da başlayabilmektedir. Birinci Basamakta Anksiyete Bozuklukları araştırmasına göre sosyal fobi 25 yaşından sonra başlaması seyrektir, ancak yeni sosyal ve mesleki durumların ortaya çıktığı erişkin yaşlarda belirtilerin belirginleşmesi söz konusu olabilir.(9) Anket çalışmamızda beklenilen sonuçları elde edemedik. Bunun sebebi örneklem seçimimizin yeterli olmamasıdır. 1- Bülent Kadri Gültekin, Emel İrgil http://uludagtipdergisi.org/pdf/pdf_UTF_160.pdf ULUDAĞ TIP DERGİSİhttp://uludagtipdergisi.org/pdf/pdf_UTF_160.pdf 2- Kültegin Ö., Eda E., Ceyda Y. http://www.ogelk.net/makale/sosyalaktivite.pdfhttp://www.ogelk.net/makale/sosyalaktivite.pdf 3- Ersin B., Fevziye T., Cengiz Ö. http://www.psikofarmakoloji.org/pdf/15_4_3.pdf?ref=HadiZayifla.Com 4- H. YAZICI, M. ŞAHİN http://www.kefdergi.com/13_2.pdf#page=171 5- Okan Cem Ç., Sait U., Bahriye Nilüfer U. http://www.scopemed.org/?jft=1&ft=khb_007_02-119 6- Cem Ali G. http://efd.mersin.edu.tr/dergi/meuefd_2005_001_002/pdf/meuefd_2005_001_002_0196- 0213_gizir.pdf 7- M. Serinken, B. Erdur, Ö. Tomruk http://www.journalagent.com/z4/vi.asp?pdir=tatd&plng=eng&un=TATD-26349&look4= 8- Arif K., Sinan K., Gökhan M. http://e-dergi.atauni.edu.tr/index.php/dogucografya/article/viewArticle/8396 9- http://www.ttb.org.tr/STED/sted1003/birinci.pdf http://www.psikofarmakoloji.org/pdf/15_4_3.pdf?ref=HadiZayifla.Comhttp://www.kefdergi.com/13_2.pdf#page=171 http://www.scopemed.org/?jft=1&ft=khb_007_02-119 http://efd.mersin.edu.tr/dergi/meuefd_2005_001_002/pdf/meuefd_2005_001_002_0196- 0213_gizir.pdf http://www.journalagent.com/z4/vi.asp?pdir=tatd&plng=eng&un=TATD-26349&look4= http://e-dergi.atauni.edu.tr/index.php/dogucografya/article/viewArticle/8396http://www.ttb.org.tr/STED/sted1003/birinci.pdf Çağımızın en büyük sorunlarındandır iş hayatı ve sosyallik ikilemi… Sosyal aktivitelere katılan öğrenciler iyi vakit geçirmenin yanı sıra üniversitenin ilk yılından mezun oluncaya kadar farklı alanlarda tecrübe kazanma ve kişisel gelişimlerine katkıda bulunma fırsatı yakalarlar. Günümüzün yoğun iş temposu nedeniyle insanlar sosyal aktivitelere fazla zaman ayıramamaktadır. Öğrencilik hayatında sosyal aktivitelere yeterince katılmayan bireyler; psikososyal kuramın lideri Erik Erikson’a göre yalnız kalma,üreticiliğe karşı durağanlık,bütünlüğe karşı yılgınlık ve yalıtma durumları ile karşı karşıya kalmaktadır. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesinde yapılan benzer bir araştırmada Tıp Fakültesi öğrencilerinin sosyal aktivitelere yeterince katılmadıkları ve bu etkinliklere katılımın tıpa girişle başlayan süreçte sürekli azaldığı görülmüştür.Toplum lideri olan hekimlerin sosyal aktivitelere katılmamaları beklenemez.Son yıllarda hekimlerin sosyal aktivitelere katılım eksikleri ortaya çıktığı için Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencilerinin sosyal aktivitelere katılım durumunu belirlemek gerekmiştir. (1). Sonuçlar Kaynaklar Sonuç olarak farklı sınıflardaki Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencileri arasında sosyokültürel faaliyetlere katılım açısından fark olmadığı ortaya çıkmıştır.Öğrencilerin sanatsal ve kültürel etkinliklere yeterince katılmadıkları araştırmamızın bir diğer çarpıcı noktasıdır. Bizim bu olumsuz sonuçları düzeltmek için önerilerimiz ; *Öğrencilerin bilgisayar ve internet dünyasına olan ilgileri istenen düzeyde değildir. *Bilgisayar ve internet kullanımının yaygınlaştırıldığı yeni modeller geliştirilmelidir. *Kütüphanede yeterli sayıda internet bağlantısı sağlanmalıdır. *Roman günlük gazete ve tıp dışı yayın izleme oranları beklenenin altındadır. Tıp öğrencilerinin gündelik yaşamdan uzak kalması beklenemez. Fakültemize ülkemiz ve yurt dışında çıkan tüm önemli yayınlar temin edilerek öğrencilerin kullanımına sunulmalıdır. * En önemli dinlenme araçları olan sinema, konser ve tiyatroya olan ilgi çok düşük olup başarıyı da olumsuz yönden etkilemesi kaçınılmazdır. Bu aktiviteleri arttırıcı etkinlikler düzenlenmelidir.. Öğrenci kulüplerinin kurulması teşvik edilmeli ve gereken destek verilmelidir. * Sportif faaliyetlere ağırlık verilmeli çeşitli branşlarda turnuvalar düzenlenereköğrencilerin spora yönelimleri sağlanmalıdır NUMERİK VERİLERİN ANALİZİ Normal dağılıma uygunluk histogram grafiği ile incelendi. Katılımcıarın yaş ortalaması 21,42 bulundu. Descriptive Statistics N MeanStd. Deviation Katılımcının Yaşı: 90 21,42 1,872 Valid N (listwise) 90


"ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİ SOSYAL AKTİVİTELERE KATILIM DURUMU ANKETİ Giriş 1-Araştırma Türü: Kesitsel Çalışma 2-Araştırma Sorusu ve." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları