Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

KARAR DESTEK SİSTEMLERİ BİLEŞENLERİ 22.09.20151. KDS UYGULAMALARI Uygulamada KDS genel olarak: Mali işleri planlama Pazarlamayla ilgili karar verme Fabrika.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "KARAR DESTEK SİSTEMLERİ BİLEŞENLERİ 22.09.20151. KDS UYGULAMALARI Uygulamada KDS genel olarak: Mali işleri planlama Pazarlamayla ilgili karar verme Fabrika."— Sunum transkripti:

1 KARAR DESTEK SİSTEMLERİ BİLEŞENLERİ 22.09.20151

2 KDS UYGULAMALARI Uygulamada KDS genel olarak: Mali işleri planlama Pazarlamayla ilgili karar verme Fabrika kapasitesini planlama Ortak yatırım analizi vb. işlevlerini kapsar. 22.09.20152

3 Bilgisayarla Karar Destek Yapısı Model oluşturma gerçek dünyaya ait bir sorunu standart bir yapıya dönüştürerek çözmeyi içerir. Yapısal olmayan yönetsel sorunlar standart modellerle çözülemezler. Böyle sorunlar için bir karar destek sistemi kullanmak gerekir. KDS daha çok karar verme işinin yapısal olmayan şekliyle ilgilidir. 22.09.20153

4 Karar Destek Sistemlerinin Teknoloji Düzlemleri Paralel işleme makineleri İstemci/sunucu (İ/S) teknolojisi İlişkisel veri tabanı Nesneye dayalı teknoloji Optik diskler 22.09.20154

5 Bilgi-tabanlı KDS (Akıllı KDS) Bilgi yönetimi bileşeni Bir veya daha fazla uzman sistemden oluşur. KDS bileşenlerinin işlemlerini zenginleştirecek bilgiyi sunar. Bilgi yönetim yazılımı, gerekli yürütme ve uzman sistem bütünlüğünü sağlar. 22.09.20155

6 Tekrarlı Tasarım KDS, geleneksel yığın veya çevrimiçi sistemlerden farklı bir tasarım ve geliştirme tekniği gerektirir. KDS tekrarlı geliştirme işlemine ihtiyaç duyar. Tekrarlı geliştirme sorun veya karar durumunun değişimleriyle sistemin genişlemesine ve değişimine izin verir. 22.09.20156

7 Örgütsel Çevre KDS için çoğunlukla sekiz değişik örgütsel çevreden sözedilmektedir. 1.Sistem analistleri uygulama grubu, 2.Sistem araçlarıyla ilgili bir grup, 3.Yönetim bilimi ya da yöneylem araştırma grubu, 4.Planlama Bölümü, 5.Analiz destek grubu, 6.Resmen tutulmuş KDS grupları, 7.Bilgi merkezleri, 8.Son kullanıcıya hizmet için bir KDS grubu. 22.09.20157

8 KDS Yazılım Bileşenleri 22.09.20158

9 Veri Tabanlı KDSS Bellekler için destek Veri eksiltme Veri miktarını değiştirme Ayrıntı seviyelerinde değiştirme Çoklu kaynaklar Dizili kaynaklar,veri kaynağı kataloğu Geniş zaman çerçevesi Herkese açık ve özel veri tabanları 22.09.20159

10 Doğruluk derecelerini değiştirme Küme işlemler Rasgele erişim İlişkiler ve gözlemler için destek Başarım Diğer KDS bileşenleri için arabirim Son kullanıcı arabirimi 22.09.201510

11 Veri Tabanlı KDSS 22.09.201511 İkincil veri kaynakları Veri Kaynakları Birincil veri kaynakları İşletme içi İşletme kayıtları, İşletme içi ağ sistemi, Raporlar, Pazarlama Bilgi Sistemi, İnsanlar, Satışlar,Maliyetler İşletme dışı Internet, Kütüphaneler, Hükümetler, Ticari Birlikler, Üniversiteler, Özel araştırma işletmeleri Gözlem Sorgulamaa Derinlemesine ve odak grup görüşmeleri, delphi tekniği, online, mail, telefon, yüzyüze anketler, deney yöntemi Araçlar (Video, Scanner, vb.); websitesi analizi; kişisel yaklaşımlar

12 KDS İşlevleri 1-KDS teknik temeli olmayan karar vericilerin sistemle tam etkileşimli çalışabilmelerini sağlamak için kullanım kolaylığı sunmalıdır. 2-Geniş ve çeşitli veriye erişimi olmalıdır. 3-Değişik tipte analiz ve model sağlamalıdır. 22.09.201512

13 KDS Bileşenleri 22.09.201513

14 Diyalog+Veri+Model= KDS mimarisi KDS teknolojisi her zaman iyi işlev gören bu üç parçadan oluşmalıdır. 22.09.201514

15 DVM-Diyalog, Veri, Model Üçlüsü 22.09.201515

16 Diyalog Yönetim Bileşeni Kullanıcı kolaylığı:. Tutarlı, doğal dil komutları,. “Yardım” komutu ve hata uyarıları,. Çırak ve usta metodu, Donanım ve işletim sistemi öğeleri:. Yazıcı ve çizici desteği,. Değişik girdi cihazlarını destekleme, 22.09.201516

17 Değişik diyalog tarzları:. Seçenekler ekranı,. Komut dili,. Nesneye dayalı,. Soru/cevap, Grafikler:. Temel çizimler ve çizgeler,. Çok renk desteği,. Çıktıyı önceden görebilme. 22.09.201517

18 Veri Yönetim Bileşeni-I Veri İşleme Fonksiyonları:. Sözlük,. Yaratma, silme, güncelleme ve sorgulama. İç ve Dış Veri Tabanlarının Yönetimi:. Özetleme,. Yakalama,. Veri kaynaklarını bütünleştirme. 22.09.201518

19 Veri Yönetim Bileşeni -II Mantıksal Veri Görünümleri:. Tutanak,. İlişkisel, hiyerarşik ve ağ veri tabanı yönetim sistemi,. Kural. 22.09.201519

20 Model Yönetim Bileşeni Analiz:. Ya-ise,. Hedef bulma,. Monte Carlo,. Matematik olarak en iyiyi elde etme. Tahminler ve İstatistikler:. Temel istatistik fonksiyonlar,. Mevsimlik ayarlı zaman serileri,. Çok değişkenli istatistikler. 22.09.201520

21 Belge Nedir? Bilginin her depolanmış şekli “belge” olarak adlandırılmaktadır. Genellikle göreceli olarak sınırlı başlık veya konu sahasıyla ilişkilidir. Sayılar içerebilir, ancak numerik olmayanlar yani metin, grafik, görüntü, ses ve video içerenler çoğunluktadır. 22.09.201521

22 Belge-Tabanlı Karar Destek KDS veri bileşenlerini bir araya getirme, işleme, yönetme ve bu çeşit veriye erişimi sağlamak üzere genişletildiğinde “belge tabanlı KDS” olarak adlandırılır Yüzlerce hatta binlerce belge içinden aranılan bilgilere hızlı ve etkili erişim sağlanması öncelikle arzu edilir. 22.09.201522

23 Belge Tabanlı KDS’de Kullanılan Teknolojiler 1- İstemci/sunucu ağları, uziletişim, toplu bellek ve diğer teknolojiler bilgiye erişebilmek için araçlar sağlar. 2- Yapay zeka bilginin anlaşılması, kesilmesi ve kendi kendine sınıflandırılması için teknolojik yeterliliğin artmasına yardımcıdır. 22.09.201523

24 Belge Tabanlı KDS’de Kullanılan Teknolojiler 3- Nesneye dayalı veri tabanı yönetimi, bilgi düzeltme, elektronik posta ve sunuş standartlarının bütünleştirilmesi gerekmektedir. 22.09.201524

25 22.09.201525

26 22.09.201526

27 Kişisel Karar Destek Sistemi- KKDS 1980’lerde Karar desteğin farklı üç seviyeye ayırılması savunuldu : 1.bireye destek 2.gruba destek 3.işletmeye destek 22.09.201527

28 Müşteri Hedefli Karar Destek SİSTEMLERİ Büyük ölçüde müşteriye uyarlanma belirli hizmet endüstrilerinde kaçınılmaz bir gerçek halini aldı. Yöneticiler elektronik olarak bütün hizmetleri sağlamak için “müşteri hedefli karar destek sistemleri” ne ihtiyaç duydular. Örneğin Federal Express 22.09.201528


"KARAR DESTEK SİSTEMLERİ BİLEŞENLERİ 22.09.20151. KDS UYGULAMALARI Uygulamada KDS genel olarak: Mali işleri planlama Pazarlamayla ilgili karar verme Fabrika." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları