Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

TÜRKİYE PETROLLERİ ANONİM ORTAKLIĞI PERSONELİ VAKFI BES AKTARIM

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "TÜRKİYE PETROLLERİ ANONİM ORTAKLIĞI PERSONELİ VAKFI BES AKTARIM"— Sunum transkripti:

1 TÜRKİYE PETROLLERİ ANONİM ORTAKLIĞI PERSONELİ VAKFI BES AKTARIM
(VAKIF + BES) BİLGİLENDİRME SUNUMU MART

2 Ali Haydar ELVEREN 17 Ağustos 2007’de Adendum’u kurdu. Sigorta ve özel emeklilik şirketlerinin yanı sıra, vakıf ve sandıklar ile uluslararası şirketlere de danışmanlık yapmaktadır. ODTÜ İktisat Bölümünden 1990 yılında mezun oldu, 1994 yılında aynı bölümden, 1998 yılında City University/Londra’da Aktüerya Bilimleri Bölümü’nden Yüksek Lisans derecelerini aldı döneminde Marmara Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Yüksek Okulunda “Bankacılık Doktora Programı”na özel öğrenci olarak katıldı. 1987’de Banca Intesa SanPaulo (önceden Banca Commerciale Italiana) Ankara Temsilcilik Ofisi’nde uzman olarak iş hayatına başlayan Elveren, kariyerine 1991 yılında Hazine Müsteşarlığı Sigortacılık Genel Müdürlüğü’nde devam etti. Hayat sigortaları ve özel emeklilik alanında mevzuatın oluşturulması, gözetim ve denetim altyapısının kurulması, kuruluş ve ruhsat başvurularının incelenmesi ve sonuçlandırılması, hayat sigortaları ve emeklilik ürünlerinin incelenmesi ve tasdiki, Dünya Bankası, AB, OECD ve diğer uluslararası kuruluşlarla ilgili faaliyetlerin yürütülmesi alanlarında uzmanlaştı yılında Özel Emeklilik Dairesi Başkanı olarak görevlendirildi. Özel emeklilik alanında kamuya gözetim ve denetim altyapısı sunan Emeklilik Gözetim Merkezi’nin kuruluşunu ve takiben faaliyetlerini yürüten ekibi yönlendiren Elveren, EGM’nin Temmuz 2003-Nisan 2006 döneminde Hazine Müsteşarlığı temsilcisi olarak Yönetim Kurulu üyeliği de yaptı. Hazine Müsteşarlığındaki görevinin yanı sıra, yılları arasında Hacettepe Üniversitesi Aktüerya Yüksek Lisans Programında yarım-zamanlı öğretim görevlisi olarak ürün geliştirme, fiyatlandırma, aktüerya analizleri derslerini vermiş, yurtiçi ve yurtdışındaki seminer ve konferanslarda aktüerya ve özel emeklilik konularında sıklıkla sunumlar yapmıştır. Elveren, Hazine Müsteşarlığı’nca tutulan Aktüerler Siciline 80 sicil numarası ile kayıtlıdır.

3 Dr. Mert DEMİR 1991 yılında Boğaziçi Üniversitesi Endüstri Mühendisliği bölümünden mezun oldu yılları arasında ABD’deki University of Wisconsin-Madison’da eğitim gören Demir, bu üniversiteden Bilgisayar Bilimleri alanında Master ve Endüstri Mühendisliği alanında Doktora derecesi aldı. yılları arasında Marmara Üniversitesi Endüstri Mühendisliği bölümünde Öğretim Üyesi olarak çalıştı. Burada Endüstri Mühendisliği ve Bilgisayar Mühendisliği bölümlerinde lisans, Endüstri Mühendisliği ve Yönetim Bilişim Sistemleri bölümlerinde yüksek lisans ve doktora dersleri verdi. Fen Bilimleri Enstitüsü’nde bir adet Doktora ve birçok Yüksek Lisans tezi yönetti. Öğretim üyeliği sırasında hakemli dergilerde dört adet makalesi yayınlandı, ulusal ve uluslararası konferanslarda tebliğler sundu. 2006 yılında Marmara Üniversitesinden ayrılan Mert Demir, tarihleri arasında Emeklilik Gözetim Merkezi’nde İstatistik Aktuarya ve Veri Yönetimi bölümünü yönetti. EGM bünyesinde 2008’de kurulan İletişim Merkezi’nin kuruluş çalışmalarında yer aldı ve bu birimi 3 yıl boyunca yönetti. Emeklilik Gözetim Merkezi’ndeki görevi sırasında OECD bünyesinde düzenlenen konferanslarda emekliliğin planlanması ve kitlelerin finansal eğitimi konusunda sunumlar yaptı. 2011 yılının Nisan ayında Adendum ekibine katıldı. Mert Demir çok iyi derecede İngilizce ve Almanca bilmektedir.

4 Mehmet TEPE 2006 yılında Marmara Üniversitesi Endüstri Mühendisliği bölümünden mezun oldu. 2009 yılında aynı üniversitenin Fen Bilimleri Enstitüsü Yönetim Bilişim Sistemleri Master programını tamamladı. 2006 yılında Emeklilik Gözetim Merkezi Dış İlişkiler ve Bilgilendirme bölümünde iş hayatına başladı yılına kadar devam ettirdiği EGM kariyerinde emeklilik planı teknik esaslarının kontrolü ve sistemsel girişleri, emeklilik şirketlerinden günlük aktivitelere ilişkin verilerin temini ve bu veriler üzerinden BES Temel Göstergelerinin yayınlanması faaliyetlerini üstlendi. Askerlik görevini tamamladıktan sonra Ocak 2011 ile Haziran 2012 arasında Avivasa Emeklilik ve Hayat A.Ş. şirketinde teknik operasyon uzmanı olarak emeklilik planlarının teknik esaslarının hazırlanması, onaylanması ve devreye alınması ile EGM Gev datasının geliştirme çalışmalarını yürüttü. Temmuz 2012 ile Kasım 2012 arasında kıdemli iş analisti olarak çalıştığı SunExpress şirketinde SunPoints Müşteri Sadakat Programının sistemsel ihtiyaçların tespiti, geliştirmelerin yapılması ve test edilmesi faaliyetlerini yürüttü. 2012 Aralık ayında Adendum ekibine katıldı.

5 ADENDUM Adendum “belirli bir işe yapılan bütünleyici eklenti” olarak tanımlanabilir. Adendum ekibi, kurucu ortak Ali Haydar ELVEREN çekirdekte olmak üzere, sigortacılık, aktüerya, finans, yönetim danışmanlığı, insan kaynakları, eğitim ve bilişim uzmanlarından oluşan ve proje gereksinimlerine göre bir araya gelen profesyonellerden oluşmaktadır. Halen 13 kişilik kadromuzda iki kişi sicile kayıtlı aktüer, iki kişi doktoralı, 3 kişi 2 dil bilen ortalama sektör tecrübesi 10 yılın üzerinde bir kadro ile danışmanlık hizmeti verilmektedir.

6 Vakıf/Sandık Aktivitelerimiz
Yönetim ve Strateji Danışmanlığı Aktüeryal Denetim Raporu Maaş Sistemlerinin Gözden Geçirilmesi ve Yeniden Yapılandırılması Yeni Hizmet ve Ürünlerin Geliştirilmesi Sigorta ve Benzeri Ek Faydaların Üye İhtiyaçlarına Uygun Olarak Yeniden Yapılandırılması Bireysel Emeklilik Sistemi’ne Aktarıma Yönelik Strateji Raporları ve Fiili Aktarıma Yönelik Danışmanlık Aktüeryal Gözden Geçirme ve İkincil Görüş

7 SUNUM AKIŞI Projenin Amacı Vakfın Genel Durumu
Bireysel Emeklilik Sistemi – Genel Özellikler Bireysel Emeklilik Sistemi – Temel Göstergeler ve Getiriler Strateji Raporu Sunumu Kurulacak Vakıf+BES Sisteminin Esasları Vakıf+BES Sisteminin Avantajları Yeni Sistem ile Mevcut Sistemin Karşılaştırması (ÖRNEK ÜYELER)

8 PROJENİN AMACI Sürdürülebilir aktüeryal dengenin sağlanması
Değişen mevzuat ortamında üye menfaatlerini artıracak, vakıf giderlerini azaltacak çözümlere ulaşmak Yeni üye girişlerini teşvik etmek Vakıf uygulamaları ile bireysel emeklilik sistemini birlikte değerlendirerek en avantajlı yapıyı oluşturmak Mevcut emeklilere ve gelecekte emekli olacaklara daha yüksek maaş verebilecek imkanlar yaratmak Vergisel uygulamalardan ve teşviklerden yararlanmak Vakıflar üzerinde artan gözetim, denetim ve vergisel incelemelerin yaratabileceği idari ve mali yükleri bertaraf etmek

9 VAKFIN GENEL DURUMU

10 VAKFIN DEMOGRAFİK GELİŞİMİ
2003 yılında aktif üye oranı %64, 2014’de %15 Her geçen yıl küçülüyor. Aktif üyelerin ortalama yaşı 41, sadece %3’ü 30 yaş ve altında, %50’si yaş aralığında Yeni üye girişi azalmakta. 423 aktif üyenin 213’ü (%50) 5 yıl içinde emekli olacak, ortalama emekliliğe kalan süre 6,6 yıl. Vakıf 10 yıl içinde sadece emekli maaşı verir hale gelecek. Emekli üyelerin ortalama yaşı 61, %16’sı 53 yaş altında, %25,9’u 65 yaş üzerinde

11 VAKFIN DEMOGRAFİK GELİŞİMİ
İsteğe bağlı belirlenen emeklilik yaşları düşük Çok sayıda çalışan emekli var Maaş artışları, kategori değişiklikleri aktüeryal olarak zor ve sürdürülebilir değil Teknik faiz oranının indirimi için kaynaklar sınırlı Çok düşük emeklilik maaşı alan çok sayıda üye var Yeni üyeleri cezbedecek bir yapı yok

12 BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ
GENEL ÖZELLİKLER

13 Kamu emeklilik sistemlerini tamamlayıcı
BES – GENEL ÖZELLİKLER Kamu emeklilik sistemlerini tamamlayıcı Çalışan ve işverenin gönüllü katılımı Bireysel hesaplara dayalı Tamamen fonlu Nimet külfet dengesi tam

14 BES – GENEL ÖZELLİKLER Hizmet sunumunda uzmanlaşma
Emeklilik şirketi Emeklilik yatırım fonu Portföy yönetim şirketi Bireysel emeklilik aracısı Etkin günlük gözetim ve denetim Fonlar; Takasbank aracılığı ile SPK tarafından Emeklilik Şirketleri ve işlemler: EGM aracılığı ile Hazine Müsteşarlığı tarafından Vergisel teşvikler Vakıf, sandıklardan aktarım aşamasında Katkı/aidat ödeme aşamasında Yatırım aşamasında Geri ödeme aşamasında

15 KATILIMCININ HAKLARI 60 gün içinde cayma (aktarımda yok)
Birden fazla emeklilik hesabı açabilme Fon tercihi yapabilme Fon tercihini yılda 6 kez değiştirebilme Katkı payı ödemeye ara verme, artırma/azaltma Plan değişikliği Başka şirkete aktarım Emekliliğe hak kazanmadan ayrılma

16 KATILIMCININ HAKLARI Asgari 10 yıl sistemde bulunma ve 56 yaş koşulunun sağlanması halinde «Emekliliğe Hak Kazanma» Emekliliği erteleyerek katkıda bulunmaya devam etme Toplu ödeme alma “Emeklilik Gelir Planı” kapsamında maaş alma Aylık/üç aylık/yıllık toptan İsteğe bağlı esnek maaş sistemi “Yıllık Gelir Sigortası” sözleşmesi hükümlerine göre maaş bağlanması

17 DEVLET KATKISI Bir kişinin sistemdeki tüm sözleşmelerine yaptığı katkılar için Brüt Asgari Ücretin yıllık tutarına kadar %25 devlet katkısı Bireysel emeklilik hesabına «nakit» ödeme Devlet Katkısı Yatırım Fonlarında takip Devlet katkısı Gelirden Miktardan Kişi bazında Ödenen dönemden Hayat ve sağlık sigortaları için ödenen primlerden İşveren katkısından Katılımcının BES sözleşmelerinden (sözleşme bazında) İlk katkı baz alınarak hak edişin hesaplanması bağımsız

18 DEVLET KATKISI Devlet katkısına hak ediş uygulaması gereği, 1 Ocak 2013 tarihinden sonra sistemde geçirilen süreye göre tabloda belirtilen oranlarda devlet katkısı hesabındaki tutarın bir bölümü veya tamamı katılımcıya ödenecektir. Aktarım tutarına devlet katkısı yok. Aktarımdan sonra yapılan katkılar Devlet Katkısı alabilecek

19 BES’TE VERGİ TEŞVİKLERİ
Yatırım Süreci Emeklilik yatırım fonlarının yatırım sürecinde fon varlıklarında yaşanacak değer artışlarından herhangi bir gelir veya kurumlar vergisi kesintisi yapılmamakta. Örneğin varlıklarına devlet iç borçlanma senetlerini veya mevduata yatırım yapan bir vakıf getiriler üzerinden %10 stopaj ödemekte, benzer şekilde vakıf birikimlerinin banka mevduatında değerlendirilmesi halinde de getiriler üzerinden %15 stopaj uygulanmakta. Buna karşın, portföyüne aynı varlıkları katan bir emeklilik yatırım fonu herhangi bir stopaj ödememekte ve tüm geliri katılımcılarına yansıtmaktadır. BES’de para durduğunda herhangi bir vergi yok. Çekilen tutar içindeki nema üzerinden vergi var. Vakıflarda para durduğu yerde stopaj nedeniyle vergilendiriliyor. Bu durumun, hem verginin çıkışa ertelenmesi hem de vergi oranının düşmesi nedeniyle, emeklilik anındaki birikime olumlu etkisi bulunuyor.

20 BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ TEMEL GÖSTERGELER ve GETİRİLER

21 BES GENEL GÖSTERGELER 06.03.2015 Emeklilik Şirketi 19
Emeklilik Yatırım Fonu 215 Devlet Katkısı Fonu 26 Bireysel Emeklilik Aracısı 32.469 Katılımcı Sayısı Sözleşme sayısı Emekli Sayısı 17.204 Katılımcıların Fon Tutarı (Milyon TL) 36.142,1 Devlet Katkısı Fon Tutarı (Milyon TL) 3.358,3

22 EMEKLİLİK YATIRIM FONU
Katkıların, riskin dağıtılması ve inançlı mülkiyet esaslarına göre işletilmesi amacıyla oluşturulan malvarlığı Fonun malvarlığı emeklilik şirketinin malvarlığından ayrı Menkul kıymet yatırım fonlarına benzer Bireysel emeklilik sistemi katılımcılarına yönelik SPK mevzuatına tabi Şirketlerde risk-getiri farklılaşmasına yönelik asgari üç fon Katılımcıların risk algı analizi Yatırım riski tamamıyla katılımcıya ait, getiri garantisi yok Fon varlıklarının yönetiminin uzman portföy yönetim şirketlerinden hizmet satın alma yoluyla gerçekleştirilmesi

23 BES’TE BİRİKİMLER VE GETİRİ ORANLARI
(TL) İç Verim Oranı (%) 2014 Yılı Nominal Getiri Oranı (%) AÇIKLAMA BES AĞIRLIKLI ORTALAMA 35.881 9,75 14,21 BES ortalama fon fiyatlarıyla yapılan yatırım %80 KTL+ %20 HSN 37.236 10,45 16,84 BES Yüzde 80 kamu iç borçlanma senedi fonları, Yüzde 20 hisse senedi fon grubuna yapılan yatırım %100 KTL 35.907 9,76 13,53 BES Tamamı kamu iç borçlanma senedi fonlarına yapılan yatırım %100 HSN 42.881 13,12 27,83 BES Tamamı hisse senedi fonlarına yapılan yatırım %100 ESN 36.617 10,13 14,46 BES Tamamı esnek fonlara yapılan yatırım TÜFE 32.665 7,94 8,17 Enflasyon endeksli yatırım yapan katılımcı Bu endeks, tarihinden itibaren sistemde bulunan ve düzenli olarak yatırım yapan bir kişinin bugünkü birikimini ve elde ettiği yıllık iç verim oranını göstermektedir Katılımcının tarihinde 100 TL ödeme ile başladığı ve her ay katkı payını TÜFE oranında artırdığı varsayılmıştır

24 ADENDUM BES BİRİKİM ve GETİRİ ENDEKSİ
tarafından için her ay gazetenin «BES FON GELİŞİMİ» sayfaları hazırlanmaktadır. Bu sayfalarda BES’teki yeni gelişmelere yer verilmekte, düzenli olarak Adendum Birikim Endeksi ve Adendum Getiri Endeksi grafikleri yayınlanmaktadır.

25 ADENDUM BES BİRİKİM ENDEKSİ (2003 – 2014)
KTL: Kamu TL Emeklilik Yatırım Fonu, HSN: Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu, ESN: Esnek Emeklilik Yatırım Fonu, BES: Bireysel Emeklilik Sistemindeki emeklilik yatırım fonlarının ortalaması

26 ADENDUM BES GETİRİ ENDEKSİ (2003 – 2014)
KTL: Kamu TL Emeklilik Yatırım Fonu, HSN: Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu, ESN: Esnek Emeklilik Yatırım Fonu, BES: Bireysel Emeklilik Sistemindeki emeklilik yatırım fonlarının ortalaması

27 VAKIF SANDIKLARA SAĞLANACAK AVANTAJLARIN BİRİKİMLERE ETKİSİ
Adendum BES Getiri Oranı Endeksi (Vakıf, Sandık ve Dernek Aktarımı, FTGK-YGK Azalışı ve Önceki Sistemin Karşılaştırılması)

28 KURULACAK VAKIF + BES SİSTEMİNİN ESASLARI

29 Riyazi İhtiyatların Paylaştırılması
56 – 75 yaş arası 56 yaş öncesi (53 yaş öncesi emekli) 75 yaş ve sonrası Vefat Halinde Varislere Verilecek Vakıf Havuzunda Kalacak 53 yaşından küçük emeklilerin 56 yaşına kadar BES’ten alacakları maaşlar için gerekli tutar Vakıf'ta bırakılıyor. 75 yaş ve sonrasındaki maaşlar Vakıf Havuzu’ndan ödenecek %5 Teknik Faiz maaşı ile %2 TF maaşı arasındaki fark Vakıf Havuzu’ndan ödenecek %2 Teknik Faiz’e göre hesaplanan maaşların 75 yaşına kadar BES’ten kesin olarak ödenebilmesi için gerekli tutar BES’e aktarılıyor

30 VAKIF + BES SİSTEMİ; Vakıfta geçen süreler BES’te geçirilmiş sayılacak
Aktarım tutarının tamamı 3. yıldan sonra anapara sayılacak ve vergiden muaf olacak Aktarımdan sonra ödenecek katkılara %25 oranında devlet katkısı alınacak (Aktarım tutarına devlet katkısı yok) Birikimler hem aktif hem de emekli üyeler için stopajsız olarak yatırıma yönlendirilecek Üyelerin vefatı halinde BES’deki birikimleri varislerine kalacak Aktarım sırasında vergi yok Giriş aidatı, ödenen katkılardan herhangi kesinti yok Vakfa üyelik aidatı ödemesi yapılacak (Yıllık 50 TL) Hizmet ve ürünlerin sadece Vakıf üyelerine sunulduğu, Eş ve çocukların da BES’teki grup indirimlerinden yararlanabildiği, Vakıf ve BES’in bir arada entegre şekilde yürütüldüğü sistem

31 1965 – 2075 VAKIF 2015 Vakıf + Bes Eski Vakıf 1987 Yeni Vakıf 2075

32 EMEKLİ ÜYELER 56-75 yaş aralığında emekli maaşlarının bir bölümü BES'ten, kalan kısmı VAKIF’tan ödenecek. Aktarım anında ve sonrasında mevcut sisteme kıyasla Emekli Maaşlarında azalma olmayacak Mevcut yaşı 53'den küçükse 56 yaşına kadar BES’ten ödenmesi gereken emekli maaşları Vakıf’tan ödenecek. 53-56 Yaş Aralığında olan Emeklilerin Maaşı VAKIF+BES’ten ödenecek. Vefat halinde, 56 yaşına kadar BES’ten ödenmesi gerekirken Vakıf tarafından ödenecek maaşlar için ayrılan birikimlerden kalan kısım varislere ödenecek. Vefat halinde BES'te kalan birikim varislere ödenecek. Tam-daimi maluliyet durumunda Vakıf havuzundan yapılacak maaş ödemelerine karşılık gelen tutarın %50’si üyeye ödenecek. 75 yaş ve sonrasındaki maaşları Vakıf ödeyecek, 65 yaş ve üstündekiler için en az emekli maaşı aylık 25 TL, yıllık 300 TL olacak. Maaşlar yatırım getirilerine bağlı olarak enflasyon oranı veya üzerinde her yıl artacak. BES’ten ayrılma durumunda Vakıf üyeliği sonlanacak.

33 EMEKLİ ÜYELERİN MAAŞLARI
Vakıf’tan (Önceki Hakların Tamamı Korunarak) Vakıf + BES’ten Vakıf’tan 56 Yaşına Kadar 75 Yaş Sonrası 56 – 75 Yaş Aralığında 53-56 Yaş Aralığındaki Emekli Üyeler Vefat halinde kalan birikim varislerin Vefat halinde kalan birikim varislerin 56 Yaş 75 Yaş Tam-daimi maluliyet durumunda Vakıf havuzundan yapılacak maaş ödemelerine karşılık gelen tutarın %50’si üyeye ödenecek. 65 yaş ve üstündekiler için en az emekli maaşı aylık 25 TL, yıllık 300 TL olacak.

34 EMEKLİ ÜYELER (53 yaşından küçük)
Emeklilik maaş ihtiyacı olmayan üyeler Dilerse BES maaşını erteleyebilecek, Vakıf Havuzundan maaş almaya devam edecek. Vakıf havuzundan alınan maaşların bir kısmı veya tamamı BES’e katkı payı olarak ödenip karşılığında %25 devlet katkısı alınabilir. BES maaşı ertelenirse, Vakıf’ta BES maaşları için ayrılan para da BES’e aktarılacak. BES’te daha fazla birikim, dolayısıyla daha yüksek maaş alma imkanı. Vefat durumunda BES’teki birikimler varislere ödenecek. 75 yaş ve sonrasında tüm maaşlar Vakıf havuzundan ödenir. Tam-daimi maluliyet halinde Vakıf havuzundan yapılacak maaş ödemelerine karşılık gelen tutarın %50’si üyeye ödenecek Emeklilik maaşına gereksinim duyan üyeler 56 yaşına kadar maaşın tamamı Vakıf’tan ödenecek. BES’ten alınacak maaşlara karşılık gelen toplu para Vakıf’ta ayrı olarak tutulacak. Vefat durumunda bu paradan kalan kısım varislere ödenecek. 56 yaş tamamlandığında maaşın bir kısmı BES’ten, bir kısmı Vakıf havuzundan ödenecek. 75 yaş ve sonrasında tüm maaşlar Vakıf havuzundan ödenecek.

35 EMEKLİ ÜYELER (53 yaşını tamamlamış)
Emeklilik maaş ihtiyacı olmayan üyeler BES’e aktif üye olarak geçebilecek. Vakıf havuzundan alınacak maaş ödenmeye devam edecek. Yeni belirlenen emeklilik yaşına ulaşıldığında %2 teknik faize göre hesaplanan maaş BES’ten alınmaya başlanacak. Vakıf havuzundan alınan maaşların bir kısmı veya tamamı BES’e katkı payı olarak ödenip karşılığında %25 devlet katkısı alınabilir. BES’te daha fazla birikim, dolayısıyla daha yüksek maaş alma imkanı. Vefat durumunda BES’teki birikimler varislere ödenir. 75 yaş ve sonrasında tüm maaşlar Vakıf havuzundan ödenir. Tam-daimi maluliyet halinde Vakıf havuzundan yapılacak maaş ödemelerine karşılık gelen tutarın %50’si üyeye ödenecek Emeklilik maaşına gereksinim duyan üyeler %2 teknik faize göre hesaplanan maaş BES’ten, kalan kısım Vakıf’tan alınacak. Vefat durumunda BES’teki birikimler varislere ödenecek. 75 yaş ve sonrasında tüm maaşlar Vakıf havuzundan ödenecek.

36 AKTİF ÜYELER Aktarımdan sonra aidatlar BES'e ödenecek. Aidatlar yıllık TÜFE oranında artacak. Üye isteğe bağlı daha fazla ödeyebilir. Vefat halinde, 56 yaşına kadar BES’ten ödenmesi gerekirken Vakıf tarafından ödenecek maaşlar için ayrılan birikimlerden kalan kısım varislere ödenecek. 56 yaşından 75 yaşına kadar emekli maaşları BES'ten, kalan kısmı VAKIF’tan ödenecek. Vefat halinde BES'te kalan birikim varislere ödenecek. Tam-daimi maluliyet durumunda Vakıf’taki maaş ödemelerine karşılık gelen tutarın %50’si üyeye ödenecek. 75 yaşından sonra Emekli Maaşlarını Vakıf ödeyecek. Maaşlar yatırım getirilerine bağlı olarak enflasyon veya üzerinde her yıl artacak. BES’ten ayrılma durumunda Vakıf üyeliği sonlanacak

37 YENİ ÜYELER Emekli olmak istenen yaş ve emeklilikte alınmak istenen maaşa göre; BES’e ödenecek katkı payı tutarı hesaplanacak 75 yaş ve sonrasında Vakıf’tan alınacak maaş tutarı hesaplanacak 75 yaş ve sonrasında alınmak istenen maaş ek katkılar ile arttırılıp azaltılabilecek Katkı payları emeklilik tarihine kadar sadece BES'e ödenecek. Yıllık TÜFE oranında artacak. Emeklilik tarihinden 75 yaşına kadar maaşların tamamı BES'ten alınacak Vefat halinde BES'te kalan birikim varislere ödenecek. 75 yaşından sonra Emekli Maaşlarını Vakıf ödeyecek. Maaşlar yatırım getirisine bağlı olarak enflasyon veya üzerinde her yıl artacak. BES’ten ayrılma durumunda ve belirli süre aidat ödememe durumunda 75 yaş ve sonrasında maaş yok

38 SİSTEMİNİN AVANTAJLARI
VAKIF + BES SİSTEMİNİN AVANTAJLARI

39 AKTARIMIN AVANTAJLARI - 1
TEKNİK FAİZ AVANTAJI Vakıf mevcut kaynakları ile Teknik Faizi en fazla %2,9’a indirebiliyor. VAKIF+BES sistemi ile Vakıf’ta Teknik Faiz %2’ye iniyor, BES’te ise %0. Aktarım ve Vakıf+BES modeli ile üye maaşları inmeden veya ek para talep edilmeden teknik faiz indirilecek şekilde kaynak yaratılmış olunuyor OLABİLECEK EN DÜŞÜK KESİNTİ ORANI : Şu anda bireysel olarak ortalama %1,99 Fon Toplam Gider Kesintisi ödenmektedir. Bu tutara fonların masrafları dahil değildir. Aktarımla gelecekler, Vakıf üzerinden BES’e girecekler ile eş ve çocuklar için yıllık %0,60 kesinti (ortalama BES’deki kesintinin 1/3’den daha az) BİRÇOK EK FAYDA: Mevcut üyelere 5 yıl boyunca TL teminatlı Vefat Durumunda Ücretsiz Ferdi Kaza Sigortası. Katılımcı bazında özel hizmetler, indirimli sigorta, mevduatlara ek puan, kredilerde indirim vb.

40 AKTARIMIN AVANTAJLARI - 2
ACENTE KOMİSYONU: BES’te oluşacak birikimlerden Vakıf’a gelir yaratılmakta ve bu gelir ile hem teknik faiz indirimi hem de ileride yeni üyelere 75 yaş sonrası maaş finanse edilecek, Vakıf ek hizmetler sunabilecek. AKTİF ÜYELER İÇİN %25 DEVLET KATKISI: Bu sayede emeklilikte daha fazla birikime ulaşılacak ve daha fazla emekli maaşı alınabilecek. Birikimleri vergi stopajının olmayışının da etkisi ile %30-40 aralığında daha fazla olabilecek VEFAT ve TAM –DAİMİ MALULİYET HALİNDE YAPILACAK ÖDEMELER: 1) Vakıf’tan : Tam-daimi maluliyet durumunda Vakıf Havuzu’ndan yapılacak maaş ödemelerine karşılık gelen tutarın %50’si üyeye ödenecek. 2) BES’ten : Halihazırda emekli üyelerin ihtiyatlarının bir kısmı BES’e aktarıldığından üyenin ayrılması, vefat ve maluliyet hallerinde BES’e aktarılan tutar ile 56 yaşa kadar BES’ten maaş için Vakıf’ta tutulan tutar üyeye veya varislerine ödenecek

41 AKTARIMIN AVANTAJLARI - 3
EŞ ve ÇOCUKLAR: Üye eş ve çocukları da Vakıf üyelerine sunulacak avantajlı emeklilik planlarından yararlanabilecek. Diğer şirketlerdeki daha yüksek kesintili sözleşmeler de aktarılabilecek YENİ ÜYE : Vakıf daha çok yeni üye kaydederek aktüeryal olarak daha güçlü ve sürdürülebilir, büyüyen Vakıf haline gelecek ÜCRETSİZ VEFAT ve MALULİYET SİGORTALARI: Yeni Üye Girişleri ile ortalama üye yaşında gençleşme, bu sayede Düşük Primler ile Vefat ve Maluliyet Sigortası Yaptırabilme imkanı. Mevcut üyelere 5 yıl boyunca ASGARİ 25 TL MAAŞ: 65 yaş ve üstündeki emekliler için en az emekli maaşı aylık 25 TL, yıllık TL olacak. Halen bu tutarın altında maaşı olanların maaşı yükseltilecek

42 AKTARIMIN SAYISAL AVANTAJ ve DEZAVANTAJLARI Baz Senaryo (Mevcut Durum)
(milyon TL) Aktarım Alternatifi Baz Senaryo (Mevcut Durum) Senaryo 1 AVANTAJ Aktarım Açıklaması Aktarım yok (Vakıf+BES) Mevcut Aktiflerin Devlet Katkısı ile Elde Edeceği Toplam Tutar (2097 Yılına kadar-Bugünkü Değer) (milyon TL) 0,98 BES'te Fon Toplam Gider Kesintisi (2097 Yılına kadar-Bugünkü Değer) (milyon TL) -3,32 FTGK: Yıllık %0,60 Ödenecek Stopaj (2097 Yılına kadar-Bugünkü Değer) (milyon TL) -101,82 -11,18 90,6 Toplam -13,52 88,3 (Milyon TL)

43 DEVLET KATKISI ve STOPAJ AVANTAJI
AKTİF ÜYE Yıllık Aidat Devlet Katkısı Yatırım Geliri Yatırım Gelirinden Stopaj (TL) Fon Toplam Gider Kesintisi (TL) Yılsonu Birikimi Net Artış Oranı (%) VAKIF 2.400 258,0 38,7 2.619 %9,14 BES 600 322,5 19,9 3.303 %37,61 EMEKLİ ÜYE Sene Başı Birikim Maaş Ödemesi Yatırım Geliri Yatırım Gelirinden Stopaj (TL) Fon Toplam Gider Kesintisi (TL) Yılsonu Birikimi Maaş Vergisi Birikim Artış Oranı (%) Maaş Artış Oranı (%) VAKIF 5.000 10.213 1.531,9 %3,68 %7,00 BES 631,3 128,2 %4,58 %7,99

44 TÜM ÜYELERİN EMEKLİ MAAŞI

45 AKTİF ÜYELERİN EMEKLİ MAAŞI

46 EMEKLİ ÜYELERİN EMEKLİ MAAŞI

47 ÖRNEK AKTİF ÜYELER Sicil No Mevcut Yaşı Emeklilik Yaşı
Aylık Katkı Tutarı 2014 Sonu Riyazi İhtiyat Tutarı BES'e Aktarılan Tutar Emeklilikte Alınacak Maaşlar Toplamı (Vakıf+BES) Emeklilikte Alınacak Maaşlar Toplamı (Vakıf) Avantaj Oranı (%) 14*** 31 50 150 10.294 93.620 49.282 %90,0 34 16.940 89.272 59.050 %51,2 36 149 21.440 86.828 65.854 %31,8 46 151 34.918 14.828 88.098 84.230 %4,6 13*** 47 61.508 29.956 %3,8 12*** 48 152 61.566 33.110 %3,6 61 62 71.454 46.835 %1,2

48 ÖRNEK EMEKLİ ÜYELER 13*** 45 3.010 47.185 23.975 112.742 107.963 %4,4
Sicil No Mevcut Yaşı 2014 Emekli Maaşı (Yıllık) 2014 Sonu Riyazi İhtiyat Tutarı BES'e Aktarılan Tutar Emeklilikte Alınacak Maaşlar Toplamı (Vakıf+BES) Emeklilikte Alınacak Maaşlar Toplamı (Vakıf) Avantaj Oranı (%) 13*** 45 3.010 47.185 23.975 %4,4 47 2.387 36.427 19.994 84.481 81.119 51 2.376 34.094 21.993 74.496 71.974 %3,5 12*** 60 2.380 28.191 19.133 54.096 53.170 %1,7 10*** 64 2.419 25.560 14.637 46.446 45.971 %1,0 70 2.379 20.419 6.219 34.361 34.278 %0,2 75 175 1.219 3.319 1.932 %71,8 81 183 971 2.335 1.428 %63,5

49 BES’E AKTİF OLARAK GEÇEN EMEKLİ ÜYE
53 yaşındaki emekli üyenin Vakıf’tan aldığı 613,6 TL aylık maaşı 3 yıl boyunca BES’e katkı payı olarak yatırması durumu VAKIF+BES BES MAAŞININ 3 YIL ERTELENMESİ ve VAKIF MAAŞININ BES'e ÖDENMESİ YAŞ VAKIF MAAŞI (TL/Ay) BES MAAŞI (TL/Ay) TOPLAM MAAŞ (A) BES TOPLAM BİRİKİM ÖDENEN KATKI PAYI (TL/Ay) ALINAN DEVLET KATKISI (TL/Ay) (B) BES TOPLAM BİRİKİM MAAŞ FARKI (B-A) MAAŞ FARKI (%) 54 614 1.127 1.740 153 -1.740 55 1.131 1.745 -1.745 56 1.137 1.750 -1.750 57 1.143 1.756 1.314 1.928 172 %9,8 58 1.149 1.763 1.348 1.962 199 %11,3 59 1.156 1.770 1.383 1.997 227 %12,8 60 1.163 1.777 1.419 2.033 256 %14,4 61 1.171 1.784 1.457 2.071 286 %16,0 62 1.179 1.792 1.496 2.110 317 %17,7 63 1.187 1.801 1.536 2.150 349 %19,4 64 1.195 1.809 1.578 2.192 383 %21,2 65 1.204 1.818 1.621 2.235 417 %22,9 70 1.252 1.866 1.860 2.474 608 %32,6 74 1.294 1.908 2.079 2.693 785 %41,2 TOPLAM 75.158 25.218 1.841 460 73.317 29.942 2.883 34.596 %14,6

50 EMEKLİLİKTE ALINACAK MAAŞLARIN SİSTEMLER AÇISINDAN KARŞILAŞTIRMASI
(ÖRNEK ÜYELER)

51 Örnek – 1 / EMEKLİ ÜYE (53 Yaş Altı)
Üyelik Yılı 1987 Emeklilik Yılı / Emeklilik Yaşı 2010 / 45 Yaşı 49 Emekli Maaşı 968 TL/Ay ( TL/Yıl) Riyazi İhtiyat TL Vakıf Havuzunda Bırakılacak Tutar TL BES’e aktarılacak tutar (üyenin kendi parası) TL 56 Öncesi BES Maaşları İçin Vakıf’ta Bırakılacak Tutar (üyenin kendi parası) TL

52 Örnek – 2 / EMEKLİ ÜYE (53 Yaş Üstü)
Üyelik Yılı 1987 Emeklilik Yılı / Emeklilik Yaşı 2004 / 55 Yaşı 65 Emekli Maaşı 1.513 TL/Ay ( TL/Yıl) Riyazi İhtiyat TL Vakıfta Havuzunda Bırakılacak Tutar TL BES’e aktarılacak tutar (üyenin kendi parası) TL 56 Öncesi BES Maaşları İçin Vakıf’ta Bırakılacak Tutar (üyenin kendi parası) -

53 Örnek – 3 / EMEKLİ ÜYE (75 Yaş Üstü)
Üyelik Yılı 1988 Emeklilik Yılı / Emeklilik Yaşı 1994 / 56 Yaşı 76 Emekli Maaşı 1.453 TL/Ay ( TL/Yıl) Riyazi İhtiyat Vakıfta Bırakılacak Tutar BES’e aktarılacak tutar (üyenin kendi parası) - 56 Öncesi BES Maaşları İçin Vakıf’ta Bırakılacak Tutar (üyenin kendi parası) 77 Yaş 1.453 TL/Ay

54 Örnek – 1 / AKTİF ÜYE ÖRNEK 1 - AKTİF ÜYE Üyelik Yılı 2013
Emeklilik Yılı / Emeklilik Yaşı 2037 / 50 Yaşı 27 Emeklilik Tarihindeki Emekli Maaşı 106 TL/Ay (1.270TL/Yıl) Riyazi İhtiyat 2.066 TL Vakıfta Bırakılacak Tutar 97 TL BES’e aktarılacak tutar (üyenin kendi parası) - 56 Öncesi BES Maaşları İçin Vakıf’ta Bırakılacak Tutar (üyenin kendi parası) 1.969 TL

55 Örnek – 2 / AKTİF ÜYE 56 Yaş ÖRNEK 2 - Aktif ÜYE Üyelik Yılı 1995
Emeklilik Yılı / Emeklilik Yaşı 2019 / 55 Yaşı 50 Emeklilik Tarihindeki Emekli Maaşı 316 TL/Ay (3.801TL/Yıl) Riyazi İhtiyat 54.100 Vakıfta Bırakılacak Tutar 24.211 BES’e aktarılacak tutar (üyenin kendi parası) 29.889 56 Öncesi BES Maaşları İçin Vakıf’ta Bırakılacak Tutar (üyenin kendi parası) - 56 Yaş 316 TL/Ay

56 ÖZET VAKIF+BES modeliyle sürdürülebilir yapı
Yeni üyeleri cezbedecek sistem Yeni katkılara %25 Devlet Katkısı Yatırım aşamasında brüt gelir üzerinden %10-%15 oranında stopaj yok Aktarımda kazanılmış hakların korunması Üyelerin birikimlerinin bir kısmını hak edebiliyor hale gelmesi 65 yaş üstündekiler için asgari maaşların aylık 25 TL’ye çıkarılması Teknik faizin Vakıf’ta %2’ye BES’te ise %0’a indirilecek şekilde kaynak yaratılması Avantajlı BES planları ve Ek Faydalar Eş ve çocukların da yararlanabilecekleri sistem

57 TEŞEKKÜRLER 57


"TÜRKİYE PETROLLERİ ANONİM ORTAKLIĞI PERSONELİ VAKFI BES AKTARIM" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları