Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

FEN BİLİMLERİ DERSİ ÖĞRETMENİ SUAT ALTAY

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "FEN BİLİMLERİ DERSİ ÖĞRETMENİ SUAT ALTAY"— Sunum transkripti:

1 FEN BİLİMLERİ DERSİ ÖĞRETMENİ SUAT ALTAY
YARIYIL TATİLİ EV ÖDEVİ ORGANİK TARIM NEDİR  Organik Tarım; üretimde kimyasal girdi kullanmadan, Yönetmeliğin izin verdiği girdiler kullanılarak, üretimden tüketime kadar her aşaması kontrollü ve sertifikalı tarımsal üretim biçimidir. Organik tarımın amacı; toprak ve su kaynakları ile havayı kirletmeden,  çevre, bitki, insan ve hayvan sağlığını korumaktır. (KAYNAK:ANTALYA BÖLGESİ İÇİNDE ORGANİK TARIM YAPAN KURULUŞLAR) SEVGİLİ ÖĞRENCİLER; ARAŞTIRMA,FOTOĞRAFLAMA,RÖPORTAJ TEKNİKLERİNİ KULLANARAK “ORGAN NAKLİ VE BAĞIŞI”KONULU BİR POWER POİNT SUNUM HAZIRLAYIN”YARIYIL TATİLİ DÖNÜŞÜ SUNUMLARINIZI BEKLİYORUM.SUNUMUZU BU SLAYTLARLA GERÇEKLEŞTİRİN) İYİ TATİLLER DİLİYORUM… YAZI TİPİ:MONOTYPE CORSİVA EFEKT:GÖLGELEME YAZI BOYUTU:54 OLACAK. FEN BİLİMLERİ DERSİ ÖĞRETMENİ SUAT ALTAY

2 Arkadaşlar Canlılık ve Hücre ile ilgili olarak
Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri uygun İfadelerle tamamlayınız… 1-Ökaryot hücreler…(zarlı)…organelleri Bulunan hücrelerdir. 2-Tüm hücrelerde bulunan ve sitoplazmayı çevreleyen yapı …(hücre zarı)..dır. 3-Hücre yönetimini sağlayan kısım..(çekirdek)..tir. 4-Lizozom’un parçalanması sonucu hücrenin kendini sindirmesi …(otoliz).olayıdır. 5-Hücre zarı ile çekirdek arasını dolduran sıvıya…………….. ..(sitoplazma)…denir. 6-Kromatin ipliklerin kendini eşleyip katlanmasıyla………….. …(kromozom)…lar oluşur.

3 (…(endoplazmik retikulum).)
7-Fotosentez bitki hücrelerindeki…………………….. …(kloroplast)..larda gerçekleşir. 8-…(ribozom).ve…(sentrozom)… Hücrenin zarsız organelleridir. 9-Hücre çeperi,…(bakteri).,…(mantar)… Ve…(bitki)..hücrelerinde görülür. 10-Salgı yapan hücrelerde…(golgi). Organeli daha fazladır. 11-Patatesin yumru gövdesinde nişasta depolayan organel …(lökoplast)..tır. 12-Kromoplastlar,bitki hücrelerine…(kırmızı)., …(sarı)…,ve…(turuncu)…renklerini verirler. 13-Hücre zarının yapısına…(protein)…,…(yağ). Ve Az miktarda …(karbonhidrat)..katılır. 14-Hücrenin enerji üretim merkezidir.(…(mitokondri).) 15-Bitkilerde hücre zarının dışında bulunan koruyucu Yapıdır.(…(çeper)..) 16-Hücre içinde madde dağılımını sağlayan organeldir. (…(endoplazmik retikulum).)

4 17-Karbondioksit ve sudan,besin üreten yapıdır.(…kloroplast.)
18-Büyük moleküllü maddeleri parçalayarak küçük Moleküllere dönüştürür.(…lizozom)…) 19-Havuca rengini veren organeldir.(…kromoplast..) 20-Bitki hücrelerinde bazı besinleri depolayan yapıdır.(…koful) 21-RNA ve proteinlerden oluşan zarsız organeldir.(…ribozom…) 22-Zarlı organelleri ve çekirdek zarı bulunmayan Hücrelerdir.(…prokaryot..) 23-Hücre için gerekli proteinleri sentezler.(…ribozom.) 24-Hücrenin bölünmesini kontrol eder.(…çekirdek.) 25-Hücre bölünmesi sırasında kendini eşleyen kısalıp Kalınlaşarak kromozomları oluşturan yapı:(kromatin iplik)) 26-Metabolizma için gereken enerjiyi üretir.(…mitokondri..) 27-Hücre için madde dağılımın sağlar.(endoplazmik retikulum.) 28-Yapısı RNA ve proteinden oluşan zarsız organeldir.(…ribozom…) 29-Oksijenli solunumun gerçekleşme yeridir.(…mitokondri.)

5 30-Dış ortamdan madde alınmasını sağlayan yapıdır.(……… …hücre zarı..)
31-İçinde kromatin iplikler bulunan yapıdır.(…çekirdek…) 32-Sitoplazmanın dağılmasını önler.(…hücre zarı…) 33-Kendine ait DNAve RNA’sı olan yapıdır.(mitokondri… )

6 Arkadaşlar;İnsanlarda,hayvanlarda ve Bitkilerde
Büyüme ve gelişme ve de Organik Tarım ile ilgili olarak Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri uygun İfadelerle tamamlayınız… 34-İnsanlarda,yumurtanın döllenmesiyle oluşan …(zigot)’un gelişimini tamamladığı yer …(döl yatağı)…dır. 35-Erkek üreme hücreleri…(küçük)…az Sitoplazmalı ve…(hareketli).dir. 36-Memeli hayvanlarda…(iç).döllenme, …(iç).gelişim vardır. 37-Balık ve kurbağalarda döllenme vücut..(dışında). Gelişir.

7 38-…(böcek)..ve…(kurbağa.)’da Başkalaşım görülür.
39-Çiçekli bitkilerde meyveler…(yumurtalık)..tan Oluşur. 40-Tohum yapısında…(kabuk)..ve…(besi doku)… Bulunur. 41-Tohumlar,(..tohum..; taslağı..)’nın Gelişmesiyle oluşurlar. 42-Bir çiçekte,birden fazla dişi organın gelişmesiyle oluşan Meyveye…bileşik meyve..denir ve örnek olarak …(çilek..ve böğürtlen...)verilebilir. 43-Tohum içerisinde bulunan embriyo,gerekli besinini……….. …(besi doku)..dan karşılar. 44-Zigotun büyümesiyle oluşan yapıdır.(…embriyo…) 45-Spermin hareketini sağlar(…kamçı..) 46-Memelilerde döllenmemiş yumurtanın dışarı atılmasıdır. (…adet döngüsü..)

8 (yumurta kanalı.=fallop tüpü)
47-Dişi vücudunda döllenmenin olduğu yerdir.(yumurta kanalı.) 48-Üreme hücrelerinde kalıtsal özelliklerin bulunduğu Kısımdır.(…çekirdek…) 49-Çiçekte böcekleri çeken renkli kısımlardır.(.taç yaprak.) 50-Büyüme ve gelişme için gerekli olan protein sentezinin Yapıldığı organellerdir.(…ribozom…) 51-Polenlerin bulunduğu kısımdır.(…başçık…) 52-Üreme sistemini dış ortama bağlayan esnek yapıdır. (…vajina…) 53-Oluşan yumurtanın döl yatağına ulaşmasını sağlayan Kanaldır.(…yumurta kanalı.=fallop tüpü.) 54-Döllenmiş yumurtanın(Zigotun)gelişimini sürdürdüğü Yerdir.(döl yatağı=uterus) 55-Yumurtanın üretildiği yerdir.(…yumurtalık…) 56-Sperm ile yumurtanın birleşme yeridir. (yumurta kanalı.=fallop tüpü)

9 Arkadaşlar Kuvvet ve Hareket ile ilgili olarak
Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri uygun İfadelerle tamamlayınız… 57-Bir hareketlinin süratını hesaplayabilmek için, Hareketlinin aldığı yol ve geçen…(zaman)..bilinmelidir. 58-Duran bir cismi harekete geçiren kuvvet cisme …(hareket)..enerjisi kazandırır. 59-Duran bir cismi harekete geçirebilen,hareket halindeki Cismi durdurabilen,cisimlerin hareket yönünde,hızında ya da Şeklinde değişiklik yapabilen etkiye(kuvvet)denir. 60-Kapıyı açarken veya bisiklet kullanırken kuvvetin …(döndürme)…etkisinden faydalanırız. 61-Kuvvet…dinamometre)….adı verilen aletle ölçülür. 62-İki ya da daha fazla kuvvetin yerinin tutabilen tek Kuvvete..(bileşke) kuvvet denir.

10 …(değişmez)… …(azalır)..
63-Eşit büyüklükte ve zıt yönde iki kuvvet uygulanan bir Cisim…(dengelenmiş)…kuvvetlerin etkisindedir. 64-Bir cisme etki eden net kuvvet…(sıfırdan)..farklı ise Cisim dengelenmemiş kuvvetlerin etkisindedir. 65-Bir cismin kütlesi bulunduğu yere göre…………….. …(değişmez)… 66-Bir cismin ağırlığı Dünya üzerinde yükseklere çıkıldıkça …(azalır).. 67-Bir gezegenin kütlesi arttıkça cisimlere uyguladığı kütle Çekim kuvveti…(artar)… 68-Saatte 72 km yol alan bir aracın hızı …(20)…m/s dir. 69-Hızı 5 m/s olan bir araç saatte…(18).. Km yol alır. 70-Bir cisme aynı yönde uygulanan 5Nve 10 N büyüklüğündeki İki kuvvetin bileşkesi…(15)..Ndur. 71-Bi r cisme zıt yönlerde uygulanan iki kuvvetin bileşkesi 3 N dur.Kuvvetlerden küçük olanın büyüklüğü 5 N ise büyük Kuvvet…(8).N dur.

11 (…dengelenmemiş kuvvet..)
72-Dünya’daki kütlesi 60 kg olan bir astronotun Ay’daki Kütlesi…(60)…kg dir. 73-Hız birimi(..m/s.) 74-Kuvvet birimi(…newton…) km/h=…(10)….m/s dir? m/s=…(54)…km/h dir? km/h=…(5)….m/s dir? m/s=…(72)…km/h tir? 79-Rüzgar hızını ölçen alet(..anemometre..) 80-Kuvvetin büyüklüğünü ölçen alet(…dinamometre..) 81-İki ya da daha fazla kuvvetin yaptığı etkiyi tek başına Yapan kuvvet(…bileşke kuvvet..) 82-Duran ya da sabit hızla hareket eden cisme etki eden Kuvvet(…dengelenmiş kuvvet..) 83-Bir cismin hızının değişmesine neden olan kuvvet (…dengelenmemiş kuvvet..) 84-Gök cisimlerinin üzerindeki varlıklara uyguladığı Kuvvet(…kütle çekim kuvveti..)

12 (…sabit hızlı hareket...)
85-Eşit zaman aralıklarında eşit yollar alınan hareket türü (…sabit hızlı hareket...) 86-Aynı doğrultulu ve yönlü 5 Nve 6 N büyüklüğündeki İki kuvvetin bileşkesi(…11N...) 87-Aynı doğrultuda ve zıt yöndeki 7 N ve 4 N büyüklüğündeki İki kuvvetin bileşkesi(…3N…)

13 Arkadaşlar;Maddeyi oluşturan Tanecikler ile ilgili
Olarak Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri uygun İfadelerle tamamlayınız… 88-(…kütle...)madde miktarıdır. 89-Bir maddenin uzayda kapladığı yere(…hacim…)denir. 90-Aynı maddenin kütlesi artarsa(…hacmi.)’de artar. 91-Masa,sandalye birer(…cisim..)’dir. 92-Çelik,demir,yemek tuzu birer(…madde…)’dir. 93-Tüm maddeler(…boşluklu...)ve(…tanecikli…). Yapıya sahiptir. 94-Her noktasında aynı özelliği gösteren madde(…homojen…)’dir. 95-Heterojen maddeler her yerinde…(aynı özelliğe)… sahip değildir. 96-Yemek tuzu…(bileşik)..tir.

14 97-Süt…(heterojen)..bir maddedir. 98-Ses ve ışık…(madde)..değildir.
99-Şekerli su…(homojen)…dir. 100-Farklı maddelerin yapısında farklı…(atomlar)… Bulunur. 101-Demiri oluşturan…(atomlar).,kükürdü Oluşturan…(atomlar)..dan farklıdır. 102-Kütle,hacim,tanecikli yapı maddelerin……………. …(ortak)..özellikleridir. 103-Madde miktarına bağlı olmayan özelliklere …………….. …(ayırt edici)..özellikler denir. 104-Kaynama noktası bir…(ayırt edici)...özelliktir. 105-Maddelerin ortak özellikleri madde…(miktarına)... Bağlıdır. 106-Kütlesi ve hacmi olan herşeydir.(…madde...) 107-Maddenin şekil almış haline denir.(…cisim…...) 108-Tüm maddelerin yapı taşıdır..(…atom…)

15 109-Her noktasında aynı özelliği gösteren maddedir. (…homojen...)
110-Her tarafı aynı görünümde olmayan maddedir.(…heterojen...) 111-Madde miktarını ifade eder(…kütle...) 112-Maddenin uzayda kapladığı yerdir.(…hacim..) 113-Madde miktarına bağlı olan özelliklerdir(…ortak özellik..) 114-Tüm arı maddeler…homojen...)dir. 115-Arı maddeler…(element)…ve…(bileşikler)’..dir. 116-Elementler…(sembollerle)..gösterilir. 117-Her bileşiğin bir..(kimyasal formülü)..vardır. 118-Bir madde arı değilse…(karışım)’..dır. 119-Element ve Bileşiklerin…(belirli özellikleri)…vardır. 120-Karışımlar…(karışınlarının)..özelliklerini Taşırlar. 121-Bileşik oluşumunda…(elementlerin)... Özellikleri değişir. 122-Karışımlar…(homojen)…veya…(heterojen)... Olabilir.

16 123-Bazı bileşikler…(moleküllü)....yapıya sahiptir.
124-Sis…(heterojen)...bir karışımdır. 125-Karbondioksit bir…(bileşik)..bileşiktir. 126-Karbon bir…(element)….tir. 127-Tüm arı maddeler…(tek tür)…tanecik içerir. 128-Yemek tuzu bir…(bileşik)..tir. 129-Bir elementin tüm atomları…(aynı)…türdür. 130-Farklı elementlerin atomları…(farklı)…dır. 131-H ava,…( N2 ) ….ve…( O2 )…element Moleküllerini içeren…(homojen)….bir …(karışım)…dır. 132-Homojen karışımlara…(çözelti)..denir. 133-Farklı tür atom içeren arı madde(…bileşik..) 134-Farklı moleküller içeren madde(…karışım….) 135-Tek cins atom içeren madde(…element…)

17 136-Tek cins atom içeren madde(…element..)
137-Atomların birleşmesiyle oluşan birimler(…molekül..) 138-Tek tür tanecik içeren madde(…arı madde…) 139-Her noktasında aynı özelliği gösteren madde(…homojen..) 140-Homojen karışımlara verilen ad(…çözelti..)

18 Arkadaşlar Maddedeki değişimler ile ilgili olarak
Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri uygun İfadelerle tamamlayınız… 141-Maddenin iç yapısını değiştiren olaylara …(kimyasal)…. …(değişme)….denir. 142-Suyun buharlaşması…(fiziksel)…bir…(olay)….dır 143-Etin kokması…(kimyasal)… bir…(değişme)... Dir. 144-Maddenin yapısında değişiklik yapmayan,görünümünü Değiştiren olaylara …(fiziksel).. …(değişme)...denir. 145-Suyun donması…(fiziksel)..bir…(değişme)... 146-Demir paslandığında kimyasal yapısı…(değişir).... 147-Suyun ısıtılması ve soğutulması…(kimyasal yapısını).. ….değiştirmez.

19 148-Kristal şeker toz haline getirilirse …(fiziksel).
Bir…(değişme)..olur. 149-Yumurtanın pişmesi…(kimyasal).,ekmeğin Dilimlenmesi…(fiziksel)…değişmedir. 150-Demir paslandığında tüm özellikleri..(değişir)… 151-Oksijen elementi yalnız…(oksijen)…. Atomlarından oluşur. 152-Enerji bir…(madde)…değildir. 153-Yoğurttan ayran oluşumu…(fiziksel)…… Bir değişimdir. 154-Kar yağması…(fiziksel)...bir…(olay)’….dır. 155-Yanıcı olma…(kimyasal)…bir özelliktir. 156-Tuzun suda çözünmesi…(fiziksel)….bir olaydır. 157-Hal değişimleri…(fiziksel)..olaylardır. 158-Hidrojen ve oksijen elementlerinden suyun oluşumu …(kimyasal)…bir olaydır. 159-Sütten yoğurt yapmak…(kimyasal)… Yoğurttan ayran yapmak…(fiziksel.).bir olaydır.

20 160-Elementler bileşik oluştururken hem…(fiziksel)...
Hem de …(kimyasal)..özellikleri değişir. 161-Sütün ekşimesi…(kimyasal değişme)…..’dir. 162-Yağmur yağması…(fiziksel değişme)…’dir. 163-Kömürün toz haline getirilmesi…fiziksel değişme)…’dir. 164-Odunun yanması…(kimyasal değişme)….’dir. 165-Çiğ,kırağı oluşumu…(fiziksel dğişme)….’dir. 166-Ekmeğin küflenmesi…(kimyasal değişme)..’dir. 167-Buzun erimesi …(fiziksel değişme)….’dir. 168-Sütten yoğurt yapılması…(kimyasal değişme)…’dir. 169-Mumun erimesi…(fiziksel değişme)…’dir. 170-Demirin paslanması…(kimyasal değişme)….’dir.

21 Arkadaşlar Maddenin Halleri ile ilgili olarak
Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri uygun İfadelerle tamamlayınız… 171-Maddeler…(katı)...;…(sıvı)..ve …(gaz)…olmak üzere üç halde bulunurlar. 172-Bir maddenin hangi halde bulunduğu ortamın……………. …(sıcaklığına)..bağlıdır. 173-…(katı)...halde tanecikler en düzenlidir. 174-Gaz hali maddenin taneciklerinin en serbest…(hareket …ettiği)…haldir. 175-Sıvı halde tanecikler…(öteleme)…..hareketi Yaparlar. 176-Katı halde tanecikler yalnız…(titreşim)…hareketi 177-Maddenin gaz halinde…(boşluklar)…en fazladır.

22 178-Katı bir maddenin belirli bir…(hacmi)..ve …(şekli)...vardır.
179-…(sıvıların)…belirli hacimleri vardır;fakat şekilleri Yoktur. 180-Bir maddenin katı halden sıvı hale geçmesine ………….. …(erime)..denir. 181-Bir maddenin…(sıvı)..halden…(..katı)… Hale geçmesine donma denir. 182-Bir maddenin gaz halden sıvı hale geçişine… ...(yoğunlaşma)…Denir. 183-Bir maddenin katı halden direkt gaz hale geçmesine…….. …(süblimleşme)…denir. 184-Gazlar katı ve sıvılardan farklı olarak ……………….. …(sıkıştırılabilme)...özelliğine sahiptir. 185-…(gazlar)…bulundukları kabın her Tarafına yayılırlar. 186-Bir madde katı halden sıvı hale geçerken taneciklerinin Hareketliliği…(artar)…. .

23 187-Maddelerin katı,sıvı ve gaz hallerinde daima bir…………..
….(kinetik=hareket)……enerjisi vardır. 188-Gazların sıkıştırılabilme özelliği tanecikleri arasındaki Boşlukların…(fazla)…olduğunu kanıtlar. 189-Bir madde katı halden sıvı hale geçerken ……………….. …(kütlesi)....değişmez. 190-Hal değişimleri esnasında maddenin…(kimyasal)…yapısı Değişmez. 191-Maddenin en düzenli hali:(..katı. hali..) 192-Maddenin en hareketli hali(…gaz. hali.) 193-Yalnız titreşim hareketinin yapıldığı hal: (…katı…) 194-Öteleme hareketinin yapıldığı haller:(..sıvı ve gaz halleri..) 195-Boşlukların en çok olduğu hal:(…gaz hali…) 196-Belirli bir şeklin ve hacmin olduğu hal:(…katı hali….) 197-Belirli bir şeklin ve hacmin olmadığı hal:(…gaz hali..)

24 SAĞLIKLI TATİLLER DİLİYORUM.
ARKADAŞLAR; İSTEDİĞİM SUNUM VE ÖDEVLER YARIYIL TATİLİ DÖNÜŞÜ VE EN SON TARİH OLARAK HAFTANIN SON FEN BİLİMLERİ DERSİNDE BANA TESLİM EDİLMİŞ OLACAKTIR.BU ÖDEVLER AYNI ZAMANDA “PERFORMANS ÖDEVİ” NİTELİĞİNDEDİR. LÜTFEN GEREKEN ÖZENİ GÖSTERİNİZ, YARIYIL TATİLİ ÖNCESİNDE KAFANIZA TAKILAN BİRŞEY OLURSA BANA MUTLAKA SORUNUZ. SAĞLIKLI TATİLLER DİLİYORUM. SUAT ALTAY 6/A SINIFI FEN BİLİMLER DERSİ ÖĞRETMENİ


"FEN BİLİMLERİ DERSİ ÖĞRETMENİ SUAT ALTAY" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları