Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ÖĞRENME GÜÇLÜĞÜ. ÖĞRENME GÜÇLÜĞÜ OLAN ÇOCUKLARIN TİPİK ÖZELLİKLERİ  Haftanın günlerini öğrenebilecek mi?  Mars’ta yaşam üzerine konuşabiliyor ama iki.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ÖĞRENME GÜÇLÜĞÜ. ÖĞRENME GÜÇLÜĞÜ OLAN ÇOCUKLARIN TİPİK ÖZELLİKLERİ  Haftanın günlerini öğrenebilecek mi?  Mars’ta yaşam üzerine konuşabiliyor ama iki."— Sunum transkripti:

1 ÖĞRENME GÜÇLÜĞÜ

2 ÖĞRENME GÜÇLÜĞÜ OLAN ÇOCUKLARIN TİPİK ÖZELLİKLERİ  Haftanın günlerini öğrenebilecek mi?  Mars’ta yaşam üzerine konuşabiliyor ama iki ile ikiyi neden toplayamıyor?  Niye okulda iyi değil? Dedeyi neden bebe diye okuyor?  D ve B harfleri arasındaki farkı göremiyor mu? Anlamını bildiği bu kelimeleri neden okuyamıyor?  Neden aklı kadar başaramıyor?  Dört farklı aritmetik probleminin hepsine birden neden aynı cevabı veriyor?  Çok iyi bir çocuk çok çalışıyor ama neden başaramıyor?  Her yıl aynı noktada, sanki sadece yaşı büyüyor...

3  Bu çocuklar ‘‘çini’’ yi ‘‘ için’’ okurlar; 41’ri 14 yazarlar; P’yi D, D’yi B yazarlar ve bir kelimeyi oluşturan harfleri sırasını hatırlayamazlar.  Ödevlerini tahtadan defterlerine geçiremezler.  Kitaplarının yerini unuturlar.  Eşyalarını kaybederler.  İçinde bulundukları yılı, günü ve mevsimi ayırt edemezler.

4  Kahvaltıya öğle yemeği diyebilirler; dün bugün ve yarını karıştırabilirler.  Gördüklerini hatırlayamazlar yada zihinlerinde canlandıramazlar.  Bu çocuklar sınıfta öğrenemezler, bir cümle ya da fikrin ortasından başlayabilirler ya da bir cümlenin ortasında durabilirler.  Bazı durumlarda toplama çarpma yapabilirler; ama çıkartma yada bölme yapamazlar.  Kimi zamanda matematiği sadece zihinden yapabilirler, ama yazamazlar.  Kelimeleri yüksek sesle okurken harfleri ve heceleri atlayabilirler ya da ekleyebilirler.

5  Öğrenme güçlüğü olan çocukları, zihinsel yetersiz ve davranış bozukluğu olan çocuklardan ayırmak gerekir.

6 NEDENLERİ  1-Doğum öncesi; yetersiz beslenme, annenin geçirdiği enfeksiyonlar, ilaç kullanma, vitamin eksikliği, alerjiler...  2-Doğum sırasında; uzun ve zor doğum, plasenta ve göbek kordonu anormallikleri, doğum aletlerinin verdiği zararlar, beyin hasarı...  3-Doğum sonrasında; doğumdan sonra nefes alana kadar geçen sürenin uzunluğu, erken yaşta ateşli hastalık, başa hızlı darbe, tümör...  4-Kalıtsal bozukluklar ; ailelerde öğrenme bozukluğu olan başka kişilerinde olması, kan uyuşmazlığı...

7 ÖĞRENME BOZUKLUĞUNUN ÇEŞİTLERİ  1- DİSLEKSİ (okuma sorunları)  a) DİSFONİK DİSLEKSİ – işitsel kavrama ve ayırd etme becerilerinde bozukluk vardır. Dil ve sözlü ifadelerde güçlük çekerler.  b) DİSİDETİK DİSLEKSİ – zihinde canlandırma yetenekleri bozuktur. Harflerin sıralanışını karıştırır, ters çevirir, günleri ayları sırayla söyleyemez.

8  2- DİSGRAFİ (yazma sorunları) P,D,B,G,H,Y,S,Z,U gibi harfleri yazarken karıştırır ve ters yazar. Bazı harfleri unutur bazılarını fazladan ekler. Ayna hali yazabilir (PİLAT=TALİP)  3- DİSKALKULİ (matematik sorunları) sayıları bozuk yazar sıklıkla yer değiştirir, işlemleri bozuk sırada yapar, geometrik ilişkileri kavramada zorlanır, aritmetik sembolleri tanımada zorlanır.

9 ÖĞRENME GÜÇLÜĞÜ ÇEKEN ÇOCUKLARIN AİLELERİNE ÖNERİLER  Öncelikle bunun nedenlerini araştırın.  Öğretmeninden bilgi ve yardım isteyin. Gerekli tıbbî ve psikolojik ölçümleri yaptırın, gerekirse profesyonel yardım isteyin.  Öğretmeniyle ortak bir çalışma plânı geliştirin.  Çocuğunuzun tüm özelliklerini ve kapasitelerini tanıyın.

10  Harfleri ters yazıyorsa: Harflerin yazılı olduğu kartlar hazırlayın.Yazarken kartlara bakarak doğru yazmasını ve hatalarını düzeltmesini sağlayın, yazma alıştırmaları yapın.  Doğru hecelemekte, yazmakta zorlanıyorsa: Cümleleri, kelimeleri gruplara ayırın.Her gün belli bir grubu yazmasını ve kurmasını sağlayıp çalıştırın.Bakmadan yazdırın, hatalarını düzeltip tekrar yazdırın ve okutun.  Matematik problemlerinde zorlanıyorsa: Matematik seviyesini tespit edin.Eski bilgilerini tekrarlatın, çok kısa basamaklar hâlinde yavaş yavaş ilerleyin.Çalışırken birden fazla duyuya hitap edin (görsel,işitsel, olay yaşayarak, dokunarak)

11  Okumayı öğrenmede güçlük çekiyorsa:  Okuma seviyesini tespit edin. Tümden gelim yöntemini kullanın.  Sık sık tekrarlama yapın.  Sabırlı ve olumlu tutum içinde olun.  Güdüleyici ve teşvik edici olun.  Çocuğun kendisini rahat ve güvencede hissettiğinden emin olun.  Dikkati çabuk dağıldığından çalışmaları kısa tutun.

12  Bir basamağı öğrendiğinden emin olmadan diğer basamağa geçmeyin, yavaş ilerleyin, öğrendiklerini karıştırmasına engel olun.  Çalışma becerilerini geliştirmek için ev egzersizleri ve sorumluluklar verin.Günlük işlerde olaylara katılmasını sağlayın(temizlik, yardım vb.)  Başardıkça teşvik edin, onaylayın.  Dikkati yoğunlaştırıcı etkinlikler yaptırın(oyunlar, boncuk dizme, nesneleri gruplama, ayırma, düzeltme vb.)  Başaramayacağı ödevler, görevler, sorumluluklar vermeyin.Kendisini başarısız ve olumsuz değerlendirmesine engel olun.  Hatırlamayı ve tekrarlamayı gerektirecek hafıza oyunları oynatın.

13 ÖĞRENME GÜÇLÜĞÜ ÇEKEN ÇOCUKLARIN ÖĞRETMENLERİNE ÖNERİLER  Çocuğun bireysel özelliklerini, kapasitelerini, sınırlılıklarını bilin.  Aileyle diyalog hâlinde olun.  Sınıfta öğrenme etkinliklerine katılmalarını sağlayıcı sorumluluklar, görevler verin.  Kullandığınız komutların basit, kısa ve net olmasına dikkat edin.  Hafızaları zayıf olduğundan öğrendiklerinin bellekte kalıcı olmasını sağlamak amacıyla birden fazla duyuya hitap edin(görsel, işitsel, drama vb.)

14  Güven verici ve teşvik edici olun.  Tedirginlik ve güvensizlik öğrenmeyi her durumda ve yerde olumsuz etkiler.  Ön sıralara oturtun sık sık jest ve mimiklerle katılımını sağlayın.  Aşırı hareketliliği varsa sınıf ortamında farklı düzenlemeler yapın.  Başaramayacağı ödevler, sorular ve sorumluluklar vermeyin.  Kendisinin başarabileceğine inandırın.

15  Kendisini olumlu değerlendirmesini ve iyi hissetmesini sağlayın.  Sosyal aktivitelere katılmasını sağlayın, iş yapma becerisi kazandırın.  Gruplama, ayırt etme vb. ödevler verin.  Görsel algı becerilerinin gelişimine yönelik etkinlikler yapın.  İçinde bulunduğu gelişim döneminin özelliklerini iyi bilin.  Olumsuz etiketlemelerden kaçının(yaramaz, tembel, dikkatsiz vb.).  Öğrenme güçlüğü gösteren öğrencinizi diğer öğrencilerinizle kıyaslamayın ve onu olduğu gibi kabullenin.

16 TEDAVİ  Öğrenme güçlüğünün tedavisi eğitimdir; bu eğitim okulda verilenden farklıdır çocuk normal bir okulda eğitime devam ederken yanı sıra bireysel ya da grup halinde özel bir eğitime alınır.  Eğitim bu alanda uzmanlaşmış kişiler tarafından verilmelidir, ilkokul öğretmenlerinin ya da bu alanda uzmanlaşmamış eğitimciler tarafından verişmesi uygun değildir.  Öğrenme güçlüğünü ortadan kaldıracak ilaç tedavisi bulunmamaktadır.


"ÖĞRENME GÜÇLÜĞÜ. ÖĞRENME GÜÇLÜĞÜ OLAN ÇOCUKLARIN TİPİK ÖZELLİKLERİ  Haftanın günlerini öğrenebilecek mi?  Mars’ta yaşam üzerine konuşabiliyor ama iki." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları