Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Www.company.com T.C. TOROSLAR KAYMAKAMLIĞI HÜSEYİN ÖZER MERZECİ İLKOKULU VE ORTAOKULU MÜDÜRLÜĞÜ BRİFİNG DOSYASI 2012-2013 2012 - 2013.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Www.company.com T.C. TOROSLAR KAYMAKAMLIĞI HÜSEYİN ÖZER MERZECİ İLKOKULU VE ORTAOKULU MÜDÜRLÜĞÜ BRİFİNG DOSYASI 2012-2013 2012 - 2013."— Sunum transkripti:

1 www.company.com T.C. TOROSLAR KAYMAKAMLIĞI HÜSEYİN ÖZER MERZECİ İLKOKULU VE ORTAOKULU MÜDÜRLÜĞÜ BRİFİNG DOSYASI 2012-2013 2012 - 2013

2 Okul /Kurum Haritası

3 I.BÖLÜM KURUMUN ADI:Hüseyin Özer Merzeci İlkokulu ve Ortaokulu Müdürlüğü İLİ: Mersin İLÇESİ:Toroslar ADRES: Hüseyin Okan Merzeci Mah. 97015 sokak no:2 Toroslar- MERSİN WEB ADRES: http://huseyinozermerzeciilkokulu@meb.k12.tr http://huseyinozermerzeciortaokulu@meb.k12.tr E-POSTA: 713721@meb.k12.tr713721@meb.k12.tr (ilkokul için) 713413@meb.k12.tr (ortaokul için) 968812@gmail.com 713413@meb.k12.tr 968812@gmail.com  TEL : (0324).3210197  FAKS :(0324). Hüseyin Özer Merzeci İlkokulu ve Ortaokulu Müdürlüğü Brifing 2012-2013 - 3 - Toroslar İlçe Mili Eğitim Müdürlüğü

4 Hüseyin Özer Merzeci İlkokulu ve Ortaokulu Müdürlüğümüzde: Hüseyin Özer Merzeci İlkokulu ve Ortaokulu Müdürlüğü Personel Sayısı 2011-20122012-2013 Müdür 11 Müdür Baş yardımcısı-- Müdür Yardımcısı 11 Öğretmen2018 Memur 1 - Hizmetli 2 2 Hüseyin Özer Merzeci İlkokulu ve Ortaokulu Müdürlüğü Brifing 2012-2013 - 4 - II. BÖLÜM TARİHÇE TANITIM Okulumuz Hüseyin Özer Merzeci’nin girişimleri ile 1997 yılında devlet vatandaş işbirliği ile yapımına başlanmış olup 1997 yılının Kasım ayında öğretime açılmıştır. Okula, yapımında emeği geçen Hüseyin Özer Merzeci’nin adı verilmiştir. Okulumuzun resmi açılış töreni 9. Cumhurbaşkanımız Süleyman DEMİREL, dönemin Milli Eğitim Bakanı Hikmet ULUĞBAY tarafından 1998 yılının Haziran ayında ilköğretim olarak açılmıştır.1998–1999 eğitim öğretim yılından itibaren taşımalı eğitim yapmaya başlamış olup Çopurlu köyünden 1.2.3.4.5.6.7.8. sınıflar taşımalı olarak okulumuza devam etmişlerdir. Öğrencilerin taşıma işlemleri ve yemek ihtiyaçları Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından karşılanmıştır.2012-2013 eğitim öğretim yılında taşımalı merkez olmaktan çıkarılmıştır.2012-2013 eğitim öğretim yılında tek bina olduğu için ilkokul ve orta okul olarak eğitim ve öğretime devam etmektedir. Şu anda okulumuzda bir müstakil müdür, bir müdür yardımcısı,2 okul öncesi öğretmeni 9 sınıf öğretmeni, 8 branş öğretmeni, iki hizmetli görev yapmaktadır. Toplam 16 derslik ve 1 Fen Laboratuvarı ile eğitim öğretime devam edilmektedir. Okulumuzda tam gün eğitim uygulanmaktadır Okul 2 (İki) katlı olup, birinci katında müdür odası, bir müdür yardımcısı odası, bir öğretmenler odası, bir kütüphane, bir evrak odası, bir donanımlı ana sınıfı, erkek ve kız öğrenci soyunma odaları ve bir fen ve teknoloji laboratuarı bulunmaktadır İkinci katında ise çok amaçlı toplantı salonu, memur odası, bir rehberlik ve psikolojik danışmanlık odası ve lavabo ve tuvaletler mevcuttur. Bahçeden giriş yapılan diğer bölümde;yemek salonu ve mutfağı, kantin ve spor odası bulunmaktadır

5 MİSYONUMUZ Hüseyin Özer Merzeci İlkokulu ve Ortaokulunda Milli Eğitim sisteminin genel amaç ve temel ilkeleri doğrultusunda; yasa ve diğer mevzuatın uygulanması ve geliştirilmesini, Atatürkçü düşünce sistemini davranış haline getirmiş, çağdaş, demokratik lider özelliklerine sahip, okuluna bağlılık duygusu gelişmiş, öğrenciler yetiştirmektir. Bu çerçeveden hareketle biz, öğrencilerimizin öğrenmelerini sağlamak, onların bilgili, yetenekli ve kendine güvenen bireyler olarak yetişmelerine zemin hazırlamak ve onlara 21. yüzyılın gelişen ihtiyaçlarına cevap verebilecek beceriler kazandırmak için varız. Öğrencilerimizin, çağın ihtiyaçlarına cevap verebilecek bilgi ve beceri kazanmalarını, gelişen teknolojiyi izleyip, kullanabilmelerini, bilgili, becerikli, kendine güvenen kişiler olmalarını, yaşadığı çevre ve toplumla iyi ve olumlu iletişim kurabilecek davranışlar kazanmalarını, olaylara çok yönlü, ön yargısız ve tarafsız bakabilmelerini, liderlik özelliklerinin yanında, işbirliği ve ekip çalışmalarına yatkın kişiler olmalarını sağlamaktır. Kendini sürekli yenileyen, Hüseyin Özer Merzeci ilkokulu ve ortaokul’u paydaşlarımızın (yöneticilerimiz, öğretmenlerimiz, öğrencilerimiz, mezunlarımız ve velilerimiz) güç birliği ile en kısa zamanda; Bulunduğumuz yerleşim biriminde öncelikli tercih edilen, Orta öğretim kurumlarına her yıl artan sayı ile öğrenci yerleştiren Sosyal ve kültürel etkinliklerle adından söz ettiren, Avrupa Birliği normlarına eşdeğer eğitim veren en güçlü eğitim kurumu yapmaktır. Öğrencileri; ilgi, istek ve yetenekleri doğrultusunda bir orta öğretim kurumuna giren, bilim ve teknolojinin farkında olan, değişim ve gelişmelere açık, milli ve manevi değerlerimizi yaşayan ve yaşatan, kendine güvenen, katılımcı, öğrenmeye istekli, sorgulayan, toplumda etkili ve nitelikli, çağdaş, demokrat fertler olarak yetiştirmektir.. VİZYONUMUZ Toroslar İlçe Mili Eğitim Müdürlüğü Hüseyin Özer Merzeci İlkokulu ve Ortaokulu Müdürlüğü Brifing 2012-2013 - 5 -

6 Toroslar İlçe Mili Eğitim Müdürlüğü DEĞER VE İLKELERİMİZ Hüseyin Özer Merzeci İlkokulu ve Ortaokulu Müdürlüğü Brifing 2012-2013 - 6 -  Bütün öğrencilere ortak bir genel kültür verilir  Öğrencileri kişi ve toplum sorunları tanıtılır ve çözüm yolları aranır.  Öğrencilere, ülkemizin ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınmasına katkıda bulunma bilinci ve yeteneği kazandırılır.  Öğrencilerin ilgi, istek, yetenek ve başarı durumlarına göre 8. sınıfta liselere yönelmeleri sağlanır.  Öğrencilere çok yönlü düşünme becerisi kazandırılır.  Öğrencilerin planlı, metotlu, verimli çalışma yöntem ve teknikleri kazanmaları sağlanır.  Öğrencileri zamanı en iyi şekilde kullanma alışkanlığı kazandırılır.  Öğrenciler, kendisine, ailesine ve Türk Milletine yabancılaştırılmadan sevgiye, akla, bilim ve tekniğe dayalı bir eğitim verilir.  Milli Kültürümüz içinde Milli Ruhumuzu, özümüzü ve benliğimizi koruyarak, yaşayarak geleceğe hazırlamak.  Öğrenciler, kişilik sahibi, bilinçli, kendilerine güvenen ve kendi kendine yeterli, kendi kendisi ve başkaları ile yarışan, medeni cesareti olan, vatanını ve milletini seven ve daima yüceltmeye çalışan kişiler olarak yetiştirilir.  Öğrenciler iyi insan, iyi vatandaş olarak hayata hazırlanırlar.  Fert ve millet olarak hür ve bağımsız yaşayabilmek için öğrencilerin düzenli, disiplinli ve sistemli şekilde düşünme, sürekli çalışma, yarışma, başarma, mücadele etme duygusu, heyecanı, iradesi ve çabası içinde olmaları sağlanır.  Öğrencilerin öncelikle kendilerine, ailelerine ve Yüce Türk Milletine faydalı kişiler olarak yetişmeleri sağlanır.

7 Toroslar İlçe Mili Eğitim Müdürlüğü BİNA BİLGİLERİ …........…........ …........…........ Hüseyin Özer Merzeci İlkokulu ve Ortaokulu Müdürlüğü Brifing 2012-2013 - 7 - 2011-2012 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI Okulumuz tek binadan oluşmakta olup iki katlıdır;2 İdari Oda,1 Öğretmenler Odası,1 Anasınıfı, 1 Fen Laboratuarı,1 Kütüphane, 1 BT Sınıfı, Kız ve Erkek Öğrenci Soyunma Odaları, İlkokul 8 sınıf,1 Türkçe,1 Matematik,1 Sosyal Bilgiler,1İngilizce,1 Din Kültürü,1 Teknoloji Tasarım Dersliği,1Çok Amaçlı Toplantı Salonu ve 1 Adet Kantin ve yemekhaneden mevcuttur. 2012-2013 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI Okulumuz tek binadan oluşmakta olup iki katlıdır;2 İdari Oda,1 Öğretmenler Odası,1 Anasınıfı, 1 Fen Laboratuarı,1 Bilgisayarlı Kütüphane, Kız ve Erkek Öğrenci Soyunma Odaları, İlkokul 9 sınıf,1 Türkçe,1 Matematik,1 Sosyal Bilgiler,1İngilizce,1 Din Kültürü,1 Teknoloji Tasarım Dersliği,1Çok Amaçlı Toplantı Salonu ve 1 Adet Kantin ve yemekhaneden mevcuttur.

8 Toroslar İlçe Mili Eğitim Müdürlüğü HÜSEYİN ÖZER MERZECİ İLKOKULU VE ORTA OKULUNDA BULUNAN ÖĞRENCİ BİLGİLERİ A. ÖĞRENCİ BİLGİLERİ (OKUL ÖNCESİ-İLKOKUL- ORTAOKUL-LİSE İÇİN DÜZENLEYİNİZ) 2011-2012 EĞİTİM- ÖĞRETİM YILI2012-2013 EĞİTİM- ÖĞRETİM YILI OKUL ÖNCESİ KETKET ÖĞRENCİ SAYISI 182038222547 Hüseyin Özer Merzeci İlkokulu ve Ortaokulu Müdürlüğü Brifing 2012-2013 - 8 - A. ÖĞRENCİ BİLGİLERİ (OKUL ÖNCESİ-İLKOKUL- ORTAOKUL-LİSE İÇİN DÜZENLEYİNİZ) 2011-2012 EĞİTİM- ÖĞRETİM YILI2012-2013 EĞİTİM- ÖĞRETİM YILI 1. SINIF2.SINIF3.SINIF4.SINIF5.SINIF1. SINIF2.SINIF3.SINIF4.SINIF KETKETKETKETKETKETKETKETKET ÖĞRENCİ SAYISI 11243521224314163018 11 29211435253055132437171936121527 A. ÖĞRENCİ BİLGİLERİ (OKUL ÖNCESİ-İLKOKUL- ORTAOKUL-LİSE İÇİN DÜZENLEYİNİZ) 2011-2012 EĞİTİM- ÖĞRETİM YILI2012-2013 EĞİTİM- ÖĞRETİM YILI 6. SINIF7.SINIF8.SINIF5. SINIF6.SINIF7.SINIF8.SINIF KETKETKETKETKETKETKET ÖĞRENCİ SAYISI 282149241741173047201131302151282250251338

9 Toroslar İlçe Mili Eğitim Müdürlüğü Hüseyin Özer Merzeci İlkokulu ve Ortaokulu Müdürlüğü Brifing 2012-2013 - 9 - Derslik – Şube- Öğrenci Sayıları 2011-2012 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI OKULUN ADI Derslik Sayısı Şube Sayısı Öğrenci (Kız) Öğrenci (Erkek) Öğrenci (Toplam) Derslik SayısıŞube Sayısı Öğrenci (Kız) Öğrenci (Erkek) Öğrenci (Toplam) ANA SINIFI (Bünyesindeki uygulamalı ana sınıfları dâhil) 1 2 18 203812 222547 İLK-ORTA OKULLARI- LİSE(Belirleyini z) 1514 154 1553091516170155325 GENEL TOPLAM 16 172 1753471618192180372

10 Toroslar İlçe Mili Eğitim Müdürlüğü Hüseyin Özer Merzeci İlkokulu ve Ortaokulu Müdürlüğü Brifing 2012-2013 - 10 - 2011-2012 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI Derslik Başına Düşen Öğrenci Sayısı 21,68 23,25 Okul Başına Düşen Öğrenci Sayısı Öğretmen Başına Düşen Öğrenci Sayısı 17,35 20,66 Derslik, Okul ve Öğretmen Başına Düşen Öğrenci Sayısı

11 Toroslar İlçe Mili Eğitim Müdürlüğü Hüseyin Özer Merzeci İlkokulu ve Ortaokulu Müdürlüğü Brifing 2012-2013 - 11 - 2011-2012 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI NORMAL EĞİTİMİKİLİ EĞİTİMNORMAL EĞİTİMİKİLİ EĞİTİM DERSLİK İHTİYACI 0 0 Derslik İhtiyacı

12 Toroslar İlçe Mili Eğitim Müdürlüğü HÜSEYİN ÖZER MERZECİ İLKOKULU VE ORTA OKULU ÖĞRETMEN SAYILARI 2011-2012 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BRANŞLARNorm KadroMevcutİhtiyaçNorm KadroMevcutİhtiyaç OKUL ÖNCESİ211211 İNGİLİZCE220110 İLKÖĞRETİM MATEMATİK110110 TÜRKÇE110220 BEDEN EĞİTİMİ110110 SINIF ÖĞRETMENLİĞİ8100990 REHBER ÖĞRETMEN110000 DİN KÜLTÜRÜ101101 FEN VE TEKNOLOJİ110110 TEKNOLOJİ TASARIM110110 SOSYAL BİLGİLER110110 TOPLAM 20 2 182 Hüseyin Özer Merzeci İlkokulu ve Ortaokulu Müdürlüğü Brifing 2012-2013 - 12 -

13 Toroslar İlçe Mili Eğitim Müdürlüğü HÜSEYİN ÖZER MERZECİ İLKOKULU PERSONEL SAYILARI Hüseyin Özer Merzeci İlkokulu ve Ortaokulu Müdürlüğü Brifing 2012-2013 - 13 - 2011-2012 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BRANŞLARNorm KadroMevcutİhtiyaçNorm KadroMevcutİhtiyaç MÜDÜR110110 MÜDÜR YARDIMCISI110110 OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENİ211211 SINIF ÖĞRETMENLİĞİ8100990 MEMUR110101 YARDIMCI HİZMETLİ220110 TOPLAM 1516115132 2011-2012 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BRANŞLARNorm KadroMevcutİhtiyaçNorm KadroMevcutİhtiyaç MÜDÜR101 MÜDÜR YARDIMCISI101 İNGİLİZCE220110 İLKÖĞRETİM MATEMATİK110110 TÜRKÇE110220 BEDEN EĞİTİMİ110110 DİN KÜLTÜRÜ101101 FEN VE TEKNOLOJİ110110 TEKNOLOJİ TASARIM110110 SOSYAL BİLGİLER110110 REHBER ÖĞRETMEN110 YARDIMCI HİZMETLİ110 TOPLAM 10911293 HÜSEYİN ÖZER MERZECİ ORTA OKULU PERSONEL SAYILARI

14 Toroslar İlçe Mili Eğitim Müdürlüğü Hüseyin Özer Merzeci İlkokulu ve Ortaokulu Müdürlüğü Brifing 2012-2013 - 14 - HÜSEYİN ÖZER MERZECİ ORTA OKULUNUN SBS SINAVLARI BAŞARI ORANLARI S.N. OKULUN ADI 2011 Başarı Yüzdesi2012 Başarı Yüzdesi 1 HÜSEYİN ÖZER MERZECİ 5055 2 3 4 5 6 7 8 9 10 GENEL ORTALAMA %5055

15 Toroslar İlçe Mili Eğitim Müdürlüğü YÜRÜTÜLEN PROJELER Hüseyin Özer Merzeci İlkokulu ve Ortaokulu Müdürlüğü Brifing 2012-2013 - 15 - 2011-2012 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI PROJE ADIBiten Projeler Devam Eden Projeler Biten Projeler Devam Eden Projeler KARBONDİOKSİTLE MÜCADELE11 ULUSLAR ARASI İLHAM11 TOPLAM 22

16 Toroslar İlçe Mili Eğitim Müdürlüğü FATİH PROJESİ İLE İLGİLİ ÇALIŞMALAR Hüseyin Özer Merzeci İlkokulu ve Ortaokulu Müdürlüğü Brifing 2012-2013 - 16 - …........…........ …........…........

17 Toroslar İlçe Mili Eğitim Müdürlüğü YATIRIMLAR …........…........ …........…........ Hüseyin Özer Merzeci İlkokulu ve Ortaokulu Müdürlüğü Brifing 2012-2013 - 17 - 2011-2012 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 2012-2013 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI

18 Toroslar İlçe Mili Eğitim Müdürlüğü SORUN VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ …........…........ …........…........ Hüseyin Özer Merzeci İlkokulu ve Ortaokulu Müdürlüğü Brifing 2012-2013 - 18 - 2011-2012 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI Elektrik voltaj düşüklüğü; Okulun Elektrik kat panolarının yenilenerek kolon besleme hatlarının da ana panodan güçlendirilmesi. Koridorlara her kat için ‘’acces point ‘’ konularak tesisatınında çekilmesi. Gerekiyorsa klima linyelerinin kat panolarından itibaren yeniden sıva üstü olarak çekilmesi. 2012-2013 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI Elektrik voltaj düşüklüğü; Okulun Elektrik kat panolarının yenilenerek kolon besleme hatlarının da ana panodan güçlendirilmesi. Koridorlara her kat için ‘’acces point ‘’ konularak tesisatınında çekilmesi. Gerekiyorsa klima linyelerinin kat panolarından itibaren yeniden sıva üstü olarak çekilmesi.


"Www.company.com T.C. TOROSLAR KAYMAKAMLIĞI HÜSEYİN ÖZER MERZECİ İLKOKULU VE ORTAOKULU MÜDÜRLÜĞÜ BRİFİNG DOSYASI 2012-2013 2012 - 2013." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları