Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Kimya Koligatif Özellikler.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Kimya Koligatif Özellikler."— Sunum transkripti:

1 Kimya Koligatif Özellikler

2 Koligatif Özellikler Koligatif Özellik: Moleküllerin veya taneciklerin tabiatına değil de onların sayılarına bağlı özelliktir. Örneğin sabit sıcaklık ve basınçta ideal bir gazın basıncı, kaynama noktası yükselmesi, donma noktası alçalması gibi.

3 Çözeltide Derişime Bağlı Koligatif Özellikler
1)Buhar Basıncı Düşmesi 2)Donma Noktası Alçalması 3)Kaynama Noktası Yükselmesi 4)Ozmos

4 Buhar Basıncı Düşmesi Sabit sıcaklıkta biraz sıvı koyulan kapalı bir kaptaki sıvı moleküllerinin hepsinin enerjisi aynı değildir. Çünkü sıvı moleküleri gaz molekülleri gibi her yana doğru gelişi güzel hareket ederler. Bu gelişi güzel hareketler sonucu, bazı moleküllerin kinetik enerjileri ve hızları artarken, bazılarınınki azalır.

5 Donma Noktası Alçalması
Donma Noktası: Tanecik derişimi ve iyon arttıkça donma noktası düşer. Donma noktası alçalması ve saf suyun donma noktasına göre delta t farkını hesaplamak için ∆t=-1,86mn formülü kullanılır. Yaklaşık 1 litre suda 1 mol kadar şeker çözündüğünde çözelti -1,86C ta donmaya başlar. Tuzlu suyun donmaya başlama sıcaklığı saf suyun donma sıcaklığından düşüktür. Çözeltilerde molekül veya iyon derişimi arttıkça saf durumda olan çözücünün donma noktası düşer.

6 Kaynama Noktası Yükselmesi
Bir sıvının buharının yaptığı basıncın, dış basınca eşit olduğu andaki sıcaklığı o sıvının kaynama noktası denir. Buhar basınçları yüksek olan sıvılar uçucudur ve bu maddelerin kaynama noktaları düşüktür. buhar basıncını vakum işlemiyle arttırabilir ve bu sayede kaynama noktası yüksek olan sıvılar oda sıcaklığında daha kolay kaynatılabilir. Saf suyun 1atm basınç altındaki kaynama noktası 100c ‘dir. Aynı zamanda saf suda bir madde çözünürse, çözünen maddenin cinsi ve çözünen miktarı suyun kaynama noktasını değişir.

7 Ozmos Suyun yarı geçirgen zar aracılığıyla derişimin düşük olduğu ortamdan derişimin yüksek olduğu ortama doğru geçişine Ozmos denir.


"Kimya Koligatif Özellikler." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları